Koordine zararlı etkinlikler

Genel Bakış


Ocak 2021

Twitter Kuralları'nın amacı, kullanıcıların herkese açık sohbetlere özgürce ve güvenle katılabilmesini sağlamaktır. Bazı durumlarda, koordine etkinliklerde bulunan ve Twitter'da ve Twitter dışında zarar veren grupları, hareketleri veya kampanyaları belirleriz. Zararlı olduklarını tespit etmemiz halinde Twitter'da belirli sonuçları olacak şekilde bu grupları, hareketleri veya kampanyaları analitik bir çerçevede değerlendiririz. Bu makale, bu değerlendirmeleri nasıl yaptığımızı ve bir grubun koordine zararlı etkinliklerde bulunduğunu belirlediğimizde ne olduğunu açıklar.

Koordine zararlı etkinlikler, kullanıcı düzeyinde bir çerçevedir, yani grupları, hareketleri ve kampanyaları değerlendiririz ve ardından bu kuruluşlarla ilişkili olduğunu belirlediğimiz tüm hesaplar üzerinde yaptırım uygularız. Bu çerçeve kapsamında yaptırım kararı alabilmek için hem bir grupla, hareketle veya kampanyayla ilişkili kullanıcıların bir tür koordinasyon içinde olduklarına hem de bu koordinasyonun sonuçlarının başkalarına zarar verdiğine ilişkin kanıt bulmamız gerekir. 

 

Koordinasyonu nasıl tanımlarız?


Bu çerçeve kapsamında, koordinasyonun iki boyutunu değerlendiririz: teknik ve sosyal.

 • Teknik koordinasyon, Twitter'da bir mesajın veya açıklamanın yapay bir şekilde şişirilmesini ya da yayılmasını sağlamak için belirli, algılanabilir platform manipülasyonu tekniklerinin kullanılmasını ifade eder. Örneğin, tüm bu hesaplardan aynı mesajı Tweetlemek için birden fazla hesabı yöneten tek bir kişi, teknik koordinasyon oluşturur. Platform manipülasyonu ve spam kuralları, Twitter'daki yasaklanmış teknik koordinasyonun farklı biçimlerini açıklar.
 • Sosyal koordinasyon, belirli bir mesajı yaymak veya mesajın etkisini artırmak için bir grup insan arasında yapılan Twitter içi veya dışı koordinasyonu ifade eder. Örneğin, bir konu hakkında aynı anda Tweet göndererek bir kampanya düzenlemek için bir mesajlaşma uygulaması kullanan bir grup insan, sosyal koordinasyon oluşturur. Sosyal koordinasyonun başka bir biçimi, Twitter'ı takipçilerini taciz içeren mesajlarla başka bir kişiye yanıt vermek gibi belirli bir şeyi söylemeye veya yapmaya teşvik etmek için kullanan bir birey olabilir. Bu uygulama "linç yeme" olarak adlandırılır.

 

Twitter Kuralları kapsamında her türlü teknik koordinasyon yasaktır. Bir bireyin veya grubun teknik koordinasyon oluşturduğunu yeterli kanıtla (hesaplar arasındaki teknik bağlantılar gibi) ispatlayabilirsek her zaman yaptırım uygularız. Bu yaptırım genellikle ilgili hesapları kalıcı olarak askıya almaktır. 

Sosyal koordinasyonun her çeşidi, Kuralların ihlali anlamına gelmez. Zarar verdiğine ilişkin kanıt bulamadığımız sürece bu çerçeveyi aktivizm, doğruları söylemenin gücü ve farkındalık kampanyalarına katılan veya diğer benzer faaliyetlerde bulunan gruplara, hareketlere ve kampanyalara uygulamayız.

 

Zararı nasıl tanımlarız?


Politikalarımızın tamamı belirli, bilinen zararları önlemeyi, hafifletmeyi ve/veya bunlara yanıt vermeyi amaçlar. Çevrimiçi davranışla bağlantılı olabilecek pek çok olası zarar çeşidi vardır. Bu çerçeve kapsamında zararları değerlendirirken üç temel zarar verme biçimine bakarız: fiziksel, psikolojik ve bilgilendirici. Bu zararlar, Twitter Kuralları'na yansıtılmıştır.
 

Fiziksel

Bir kişi veya bir şey ya da sosyal gruplar veya toplum üzerindeki olumsuz fiziksel etkiyi tanımlayan zarar. Bu tanıma şiddet, terörizm ve şiddet içeren aşırılık, çocuk cinsel istismarı, taciz ve istismar, nefret davranışı ve intihar veya kendine zarar verme ile ilgili politikalarımızda yer alan zararlı davranışlar dahildir.
 

Psikolojik

Bireye ve bireyin ruhsal ve duygusal durumuna ve akıl sağlığına veya sosyal grupların ya da toplumun iyiliğine odaklanan zarar. Bu tanıma taciz ve istismar, nefret davranışı, intihar veya kendine zarar verme, gizli bilgi ve rıza dışı çıplaklık ile ilgili politikalarımızda yer alan zararlı davranışlar dahildir.
 

Bilgi

Bireyin haklarını kullanması için temel bilgilere erişme yeteneğini olumsuz yönde etkileyen veya tıbbi yanlış bilgiler (ör. COVID-19 ile ilgili) dahil olmak üzere bir sosyal grubun ya da toplumun istikrarını ve/veya güvenliğini önemli ölçüde bozan zararlar. Bu tanıma toplumsal bütünlük, yapay ve değiştirilmiş medya ve platform manipülasyonu ve spam ile ilgili politikalarımızda yer alan zararlı davranışlar dahildir.
 

Ek olarak, belirlediğimiz zararların ciddiyet seviyesini de dikkate alırız. Ciddiyet seviyesi düşük, orta veya yüksek olabilir.
 

Düşük

 • Bireylerin/destekçilerin neden olduğu zararlar belgelenmemiştir veya sayısı/sıklığı sınırlıdır ve/veya doğası gereği ciddi değildir
 • Bu grupla bağlantılı bireylerin/destekçilerin zarar verdiğini veya ne tür bir zarara yol açtıklarını doğrulayan çok az kaynak vardır veya hiç yoktur
 • Denetlenmediği durumlarda zarara neden olma olasılığı neredeyse yoktur

 

Orta

 • Bireylerin/destekçilerin neden olduğu zararlar belgelenmiştir ancak çok ciddi olmayabilir ve/veya sayısı/sıklığı daha az olabilir
 • Bu grupla bağlantılı bireylerin/destekçilerin zarar verdiğini kanıtlayan, kolayca erişilebilen birden fazla güvenilir kaynak vardır
 • Denetlenmediği durumlarda daha fazla zarar verme olasılığı orta düzeydedir

 

Yüksek

 • Bireylerin/destekçilerin neden olduğu zararlar, sayı/sıklık veya ciddiyet açısından son derece yüksektir
 • Bireylerin/destekçilerin aşırı derecede zarara neden olduğunu (sıklık veya ciddiyet) doğrulayan çok sayıda kaynak ve neden oldukları zarara ilişkin çok sayıda örnek vardır
 • Denetlenmediği durumlarda daha fazla zarara neden olma olasılıkları neredeyse kesindir

 

Zararı değerlendirmek için çerçevemizi nasıl kullanırız?


Çerçevemizi, bir grubun etkinliklerinin hem platform içi hem de platform dışı etkisini yukarıda listelenen 3 zarar türü ve ciddiyet seviyesi açısından değerlendirmek ve anlamak için kullanırız. Grup üyelerinin neden olabileceği zararı değerlendirirken meydana gelen zararın kanıtlarını hem Twitter'da hem de Twitter dışında ararız. Genellikle, en az bir kategoride yüksek ciddiyette veya birden çok orta ciddiyette zarar verici etkinliklerde bulunan bir grup, bu çerçeve kapsamında zararlı olarak tanımlanır.

Bu değerlendirmeler için kendimize, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç soru sorarız:

 • Bu, ortak bir amacı olan tanımlanabilir bir grup mu yoksa net bir hedefi olan tek seferlik bir kampanya mı?
 • Grubun veya kampanyanın Twitter içinde veya dışında davranışları hangi açılardan koordine etkinlik teşkil ediyor?
 • Bu grupla ilişkili bireyler, 3 kategorimiz açısından değerlendirildiğinde ne şekilde zarar vermiş?
 • Bu politikayı, konuşma veya ilişkisel haklar üzerindeki olası etkileri dahil olmak üzere bu etkinliğe uygulamanın riskleri nelerdir?
   

Zarar verme örneklerinin kişiden kişiye, gruptan gruba ve coğrafyalar ve kültürler arasında farklılık gösterebileceğini dikkate alırız. Farklı zararlar birbirleriyle veya etkinliklerle ilişkili olarak algılanan faydalar ya da haklarla çatışabilir. Bu tür çatışmalar ortaya çıktığında, fiziksel ve psikolojik güvenliğe öncelik veririz ve bu nedenle, belirlediğimiz etkinliklerin başkalarına fiziksel veya psikolojik zarar vermesi durumunda büyük olasılıkla müdahale ederiz. 

 

Koordine zararlı etkinliğe karşı yaptırım


Bu çerçeve kapsamında, bir grubun, hareketin veya kampanyanın Koordine Zararlı Etkinlikler içinde yer aldığını belirlemek için yukarıda tanımlandığı gibi hem koordinasyon hem de zarar değerlendirmesi kullanırız. Kişi düzeyindeki belirlemeleri düzenli olarak gözden geçiririz ve bir grubun Twitter içinde ve dışında sergilediği davranışlardaki değişikliklere bağlı olarak bu belirlemeleri değiştirebilir veya geri alabiliriz.

Grup, hareket veya kampanyanın Koordine Zararlı Etkinliklere dahil olma kriterlerini karşıladığını belirlediğimizde grupla ilişkili olduğunu tespit ettiğimiz Tweetler ve/veya hesaplar üzerinde aşağıdaki önlemleri alabiliriz:

 • Arama sonuçlarında, yanıtlarda ve zaman akışlarında Tweetlerin ve/veya hesapların görünürlüğünü sınırlandırmak
 • E-postalarda veya ürün içi önerilerde Tweetlerin ve/veya hesapların önerilmesini engellemek
 • Koordine zararlı etkinlikler içerisinde yer alan gruplarla doğrudan bağlantılı olan gündemlerin ortaya çıkmasını önlemek
 • Birincil kullanım amacı propaganda yapmak olan ve/veya tanımlanmış koordine zararlı etkinliklere katılımı teşvik etmek olan hesapları askıya almak

Grupla ilişkili hesapları, Twitter'daki son davranışları veya profil bilgileri gibi verileri dikkate alıp teknoloji ve insan incelemesinin bir karışımını kullanarak sürekli ve periyodik olarak belirleriz. Tweetlerin ve/veya hesapların görünürlüğüne ilişkin bu çerçeveden kaynaklanan kısıtlamalar, sınırlı bir süre sonra otomatik olarak sona erer ancak hesapların belirlenen grupla ilişkili davranışlarda bulunmaya devam ettiğini belirlersek bu kısıtlamaları yeniden uygulayabiliriz (manuel veya otomatik olarak). 

Koordine zararlı etkinliklerde bulunan tüm hesaplara da Twitter Kuralları kapsamında yaptırım uygulanabilir. Kurallarımızın ihlali için yaptırım uygulamalarımız aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Twitter Kuralları'nı ihlal eden belirli Tweetlerin kaldırılmasını zorunlu kılmak
 • Twitter Kuralları'nı ciddi şekilde veya tekrar eden şekilde ihlal eden hesapların askıya alınması

 

Yaptırım seçeneklerimiz ve politika geliştirme ve yaptırım yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi alın. 

Bu makaleyi paylaş