İçerikten Para Kazanma İle İlgili Standartlar

X'ın içerikten para kazanmayı sağlayan özellikleri olan kişilerin ve kuruluşların en büyük destekçilerinden para kazanmalarına yardımcı olur. 

X kullanan herkesin, X Kurallarını da içeren X Kullanıcı Sözleşmesine uyması zorunludur. X'da reklam veren herkesin, X Reklam Politikalarına, Amplify Yayıncı Programındaki kişiler ise X Marka Güvenliği Politikalarına uymak zorundadır. 

Ayrıca, X'da içerikten para kazanan tüm kullanıcılar ek olarak bu sayfada ayrıntıları verilen İçerikten Para Kazanma Standartlarına tabidir. 

Not: Bu standartlar, X'ın içerikten para kazanma ile ilgili özelliklerinden yararlanan kullanıcıların bu özelliklerden en yüksek değeri elde etmelerini sağlamak, X'daki kullanıcılar için davranış ve içeriklerden gelebilecek zararları azaltmak ve gelecekte bu özelliklerin öğrenilmesini ve yinelenmesini sağlamak için geliştirilmiştir. X, öğrenmeye dayalı olarak bu standartları değiştirebilir.
 

İçerikten Para Kazanma İle İlgili Standartlar

 1. Kısıtlanmış veya yasa dışı ürün ve hizmetlerin tanıtımını yapan, satın alınmasını öneren veya kullanımını teşvik eden içerikleri kullanarak para kazanmaya çalışmamalısınız. Kısıtlanmış veya yasa dışı ürünler ve hizmetler aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
            a. Esrar ve diğer eğlence amaçlı uyuşturucular;
            b. Tütün;
            c. Alkol;
            d. Silahlar; ve
            e. Kumar, bahis, piyango veya çekiliş ürünleri ve
                hizmetleri.
 2. Şiddet içeren veya sansürlenmemiş içeriklerden para kazanmamalısınız. Uygunsuz şekilde şiddet içeren, ürkütücü, kanlı veya şok edici olarak kabul edilen içerikler para kazanmaya uygun değildir. Buna tesadüfi şiddet ve/veya ölüm tasvirleri dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Haber değeri taşıyan bir bağlamda şiddet içeren içeriğin tartışılması/görüntülenmesi için sınırlı olarak istisnalar yapılabilir.
 3. Para kazandıran içerik aracılığıyla felaket durumlarını istismar etmemelisiniz. Ölüm, doğal veya endüstriyel afetler, şiddet içeren saldırılar, sivil kargaşa, yaralanma, taciz veya diğer hassas olayları kötüye kullanmayın. Bununla birlikte, farkındalığı artırmak veya felaketten etkilenenlere yardım etmek için kabul edilebilir bir yol olarak bağış talep edebilirsiniz.
 4. Aldatıcı, yanıltıcı veya potansiyel olarak zararlı içeriklerden para kazanmamalısınız. Buna bir ürün, hizmet veya davranışla ilgili yanıltıcı, yanlış veya asılsız iddiaları teşvik eden içerikler dahil, ancak bunlarla sınırlı değildir. 
 5. X Reklamları aracılığıyla, para kazandıran içeriğin tanıtımını yapmamalısınız. X'da X Reklamlarını kullanarak, başkalarının para kazanma işlevleri aracılığıyla ödeme yaptığı içerikleri kullanıcılara ücretsiz olarak göstermeyin. 
 6. Para kazanma özelliklerini kullanarak para kazandığınız içerikler, para kazanma özelliği olmayan önceki X içeriklerinizden önemli ölçüde farklı olmamalıdır. X'ın içerikten para kazanma özelliklerinin veya programlarının bir katılımcısı olarak kabul edilmeniz, kısmen X'daki önceki içeriklerinize ve herkese açık sohbetlere olan katkılarınıza bağlıdır. 

Süper Takipler ile ilgili uygulama ilkemize bakın. 

Bu makaleyi paylaşın