Vefat etmiş kişiler

Genel Bakış


Mart 2019

Vefat etmiş bir kişinin görüntülerini veya videolarını paylaşmak vefat etmiş kişinin ailesi için ciddi üzüntüye neden olabilir ve bu içeriği görüntüleyen kişileri de olumsuz etkileyebilir. Vefat etmiş kişilere ve bu kişilerin vefatından etkilenen kişilere saygıdan olduğu kadar görsel şiddet içerikli medyaya yanlışlıkla maruz kalmanın etkisini de azaltmak için kimliği saptanabilir bir kişinin ölümünü gösteren görüntüleri ve videoları kaldırmanızı isteyebiliriz. 

Vefat etmiş bir kişinin hesabının devre dışı bırakılmasını isterseniz birinci derece aile üyeleri ve kişi adına hareket etme yetkisine sahip kişiler devre dışı bırakma formumuz aracılığıyla isteklerini iletebilirler.

 

Neler bu politikayı ihlal eder?

Bu politika kapsamında, ailelerinden veya yetkili temsilcilerinden bir istek almamız halinde kişinin ölümü sırasında, ölümünden hemen önce veya sonra çekilmiş görüntüleri veya videoları kaldırmanızı isteyebiliriz. Aşırı derecede dehşet verici görüntülerin veya videoların ya da sadistçe amaçlarla vefat eden bir kişinin yer aldığı medyanın paylaşılmasına da izin verilmez. 

Bu politika kapsamında yaptırım uygulayabileceğimiz içerik türü örnekleri aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • makul yöntemlerle kimliği saptanabilecek bir kişinin açıkça vefat ettiği görüntüler veya videolar; 
 • kimliği saptanabilir bir kişinin öldürülmesini gösteren görüntüler veya videolar;
 • kimliği saptanabilir bir kişinin ölümünü gösteren aşırı derecede dehşet verici medya ve
 • kimliği saptanabilir vefat etmiş bir kişinin sadistçe amaçlarla paylaşılan ve aşağıdakilerin eşlik ettiği medyayı içeren görüntüleri veya videoları:
  • vefat eden kişiye gülen veya bu kişiyle alay eden ve
  • vefat eden kişinin acısından zevk alan.
    

Neler bu politikayı ihlal etmez?

Twitter, vefat eden kişilerin görüntüleri ve videolarıyla ilgili bildirimleri incelerken kamu yararı unsurlarını dikkate alır. Sınırlı durumlarda, örneğin polisin ateş ettiği veya diğer haber niteliği taşıyan olaylar gibi geçerli bir bildirim alındığında bile bu medyayı kaldıramayabiliriz.

Bu politikayla ilgili ihlalleri kimler bildirebilir?


Herkes tarafından bildirilebilen içerik 

İçerikten etkilenen kişilerin bu içeriği incelenmek üzere bildirmesinin zor olabileceğini anlıyoruz. Etkilenen kişilerin yükünü azaltmak için aşağıdaki içerik türleri herkes tarafından bildirilebilir:

 • aşırı derecede dehşet verici içeriğin yer aldığı medya ve
 • vefat eden kişilerin yer aldığı ve sadistçe amaçlarla paylaşılan medya. 
   

Aile üyeleri (veya yetkili temsilci) tarafından bildirilebilen içerik

Kimliği saptanabilir vefat etmiş bir kişinin bulunduğu diğer içerik türlerinde bir yaptırım uygulamadan önce yeterli bağlama sahip olduğumuzdan emin olmak için birinci derece aile üyesini veya avukat gibi yetkili bir temsilciyi birinci ağızdan dinlememiz gerekir.
 

Bu politikayla ilgili ihlalleri nasıl bildirebilirim?


Bu içeriği incelenmek üzere bildirmek için gizli bilgi bildirme formumuzu kullanabilir  ve "Ben," "Yetkili temsilcisi olduğum biri" veya "Başka biri" öğelerinden birini seçip ardından seçenek listesinden “izinsiz fotoğraf veya video” seçimini yapabilirsiniz.
 

Bu politikayı ihlal ederseniz ne olur?


Tamamen sadistçe amaçlarla, vefat eden kişilerin bulunduğu medyalar paylaşan herhangi bir hesabı
derhal ve kalıcı olarak askıya alırız. 

Diğer durumlarda hesabı derhal askıya almayabiliriz. Bunun nedeni bazı kişilerin bu tür içeriği kasıtsız olarak, şaşkınlığını veya hayretini ifade etmek için ya da içeriğin gösterdiği şiddet olaylarını kınamak için paylaşmış olabileceğidir. Bu durumlarda bu içeriği kaldırmanızı isteriz. Ayrıca hesabınızı geçici olarak kilitler ve Tweet atmanızı engelleyebiliriz. İkinci uyarıdan sonra bu politikayı tekrar ihlal ederseniz hesabınız kalıcı olarak askıya alınır. Hesabınızın yanlışlıkla askıya alındığını düşünüyorsanız itiraz gönderebilirsiniz.

Ek kaynaklar


Yaptırım seçeneklerimiz ve politika geliştirme ve yaptırım yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi alın.

Bu makaleyi paylaş