วิธีแบ่งปันและดูวิดีโอบนทวิตเตอร์

การแบ่งปันวิดีโอบนทวิตเตอร์
มีสี่วิธีในการแบ่งปันวิดีโอบนทวิตเตอร์:
ขั้นตอนที่ 1

บันทึก: คุณสามารถบันทึก แก้ไข และแบ่งปันวิดีโอจากแอพทวิตเตอร์ (ทวิตเตอร์สำหรับ iPhone หรือทวิตเตอร์สำหรับ Android OS 4.1 ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 2

นำเข้า: หากคุณใช้แอพทวิตเตอร์สำหรับ iPhone หรือ iPad คุณสามารถนำเข้าวิดีโอจากอุปกรณ์ของคุณได้

ขั้นตอนที่ 3

อัพโหลด: คุณสามารถอัพโหลดวิดีโอไปยัง twitter.com

ขั้นตอนที่ 4

ถ่ายทอดสด: เรียนรู้วิธีสร้างไลฟ์วิดีโอจากแอพทวิตเตอร์ของคุณ

การบันทึกวิดีโอสำหรับทวีต
ขั้นตอนที่ 1

หากต้องการแบ่งปันวิดีโออย่างรวดเร็วในขณะนั้น แตะไอคอนกล้อง จากเมนูด้านบนหรือปัดไปทางซ้ายจากลำดับเหตุการณ์

แตะไอคอนจับภาพค้างไว้เพื่อบันทึกวิดีโอ

คุณมีตัวเลือกในการเพิ่มสำเนาและตำแหน่งที่ตั้งของทวีต

แตะ ทวีต เมื่อคุณพร้อมที่จะโพสต์ หรือแตะ เพิ่ม ลงในเธรดเพื่อเชื่อมต่อไปยังทวีตล่าสุดของคุณ แล้วกด เพิ่ม เพื่อแบ่งปัน

ขั้นตอนที่ 2

การเพิ่มวิดีโอลงในทวีต
คุณสามารถแตะไอคอนทวีต  เพื่อถ่ายหรืออัพโหลดวิดีโอเพื่อเพิ่มความคิดของคุณ

ใต้กล่องเขียนทวีต คุณจะเห็นตัวเลือกการเลือกอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มวิดีโอใหม่ วิดีโอล่าสุดของคุณจากแกลเลอรีของคุณจะปรากฏเป็นภาพตัวอย่างขนาดย่อเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

แตะไอคอน กล้อง   เพื่อถ่ายวิดีโอ

คุณสามารถตัดแต่งความยาวของวิดีโอได้โดยการลากด้านใดด้านหนึ่งของแถบที่ด้านล่าง ความยาวสูงสุดของวิดีโอคือ 2 นาที 20 วินาที

แตะ ตัดแต่ง เพื่อสิ้นสุดการแก้ไขของคุณ คุณสามารถดูตัวอย่างวิดีโอของคุณได้โดยแตะปุ่มเล่นก่อนที่จะทวีต และทำการแก้ไขเพิ่มเติมในวิดีโอของคุณก่อนที่จะแบ่งปัน

แตะ ทวีต เพื่อโพสต์ 

 

หมายเหตุ: หากต้องการลบวิดีโอก่อนทวีต ให้แตะ X บนภาพขนาดย่อของวิดีโอ

ขั้นตอนที่ 1

หากต้องการแบ่งปันวิดีโออย่างรวดเร็วในขณะนั้น แตะไอคอนกล้อง จากเมนูด้านบนหรือปัดไปทางซ้ายจากลำดับเหตุการณ์

แตะไอคอนจับภาพค้างไว้เพื่อบันทึกวิดีโอ

คุณมีตัวเลือกในการเพิ่มสำเนาและตำแหน่งที่ตั้งของทวีต

แตะ ทวีต เมื่อคุณพร้อมที่จะโพสต์ หรือแตะ เพิ่ม ลงในเธรดเพื่อเชื่อมต่อไปยังทวีตล่าสุดของคุณ แล้วกด เพิ่ม เพื่อแบ่งปัน

ขั้นตอนที่ 2

การเพิ่มวิดีโอลงในทวีต
คุณสามารถแตะไอคอน ทวีต เพื่อถ่ายหรืออัพโหลดวิดีโอเพื่อเพิ่มความคิดของคุณ

ใต้กล่องเขียนทวีต คุณจะเห็นตัวเลือกการเลือกอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มวิดีโอใหม่ วิดีโอล่าสุดของคุณจากแกลเลอรีของคุณจะปรากฏเป็นภาพตัวอย่างขนาดย่อเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

แตะไอคอน กล้อง เพื่อถ่ายวิดีโอ

คุณสามารถตัดแต่งความยาวของวิดีโอได้โดยการลากด้านใดด้านหนึ่งของแถบที่ด้านล่าง ความยาวสูงสุดของวิดีโอคือ 2 นาที 20 วินาที

แตะ ตัดแต่ง เพื่อสิ้นสุดการแก้ไขของคุณ คุณสามารถดูตัวอย่างวิดีโอของคุณได้โดยแตะปุ่มเล่นก่อนที่จะทวีต และทำการแก้ไขเพิ่มเติมในวิดีโอของคุณก่อนที่จะแบ่งปัน

แตะ ทวีต เพื่อทำให้เสร็จสิ้น 

 

หมายเหตุ: หากต้องการลบวิดีโอก่อนทวีต ให้แตะ X บนภาพขนาดย่อของวิดีโอ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถปรับการตั้งค่าการเล่นอัตโนมัติของคุณได้จากส่วน การเข้าถึง ใน การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว ของคุณ


การอัพโหลดและทวีตวิดีโอผ่านเว็บ
 

 1. ใช้กล่องเขียน หรือคลิกปุ่ม ทวีต 
 2. คลิกปุ่ม แกลเลอรี
 3. เลือกไฟล์วิดีโอที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วคลิก เปิด คุณจะได้รับแจ้งหากวิดีโอไม่อยู่ในรูปแบบที่รองรับ ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 512MB สำหรับ TweetVideo แต่คุณสามารถอัพโหลดวิดีโอที่ยาวกว่า 2 นาที 20 วินาที และตัดแต่งวิดีโอก่อนที่จะใส่วิดีโอในทวีต
 4. พิมพ์ข้อความให้เสร็จเรียบร้อย และคลิก ทวีต เพื่อแบ่งปันทวีตและวิดีโอของคุณ 


การดูวิดีโอบนทวิตเตอร์
 

ในลำดับเหตุการณ์ ช่วงเวลา แท็บสำรวจ และทั่วทั้งทวิตเตอร์ วิดีโอและ GIF ที่อัพโหลดบนทวิตเตอร์จะเล่นอัตโนมัติ
 

ฉันจะหยุดวิดีโอไม่ให้เล่นอัตโนมัติได้อย่างไร

คุณสามารถหยุดวิดีโอไม่ให้เล่นอัตโนมัติในลำดับเหตุการณ์ ช่วงเวลา และแท็บสำรวจได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าการเล่นวิดีโออัตโนมัติ การตั้งค่าสำหรับการเล่นวิดีโออัตโนมัติของคุณสามารถปรับได้อย่างอิสระบน twitter.com และแอพทวิตเตอร์ของคุณ (เช่น คุณสามารถตั้งค่าวิดีโอให้เล่นอัตโนมัติบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ไม่ใช่บนเว็บ)
 

วิธีปรับการเล่นอัตโนมัติในแอพทวิตเตอร์สำหรับ iOS ของคุณ:

 1. ไปที่ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
 2. ภายใต้ส่วน ทั่วไป แตะ การใช้ข้อมูล
 3. แตะ การเล่นวิดีโออัตโนมัติ 
 4. คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้: 

  เซลลูลาร์หรือ Wi-Fi, เฉพาะ Wi-Fi และ ไม่ใช้
   

วิธีปรับการเล่นอัตโนมัติในแอพทวิตเตอร์สำหรับ Android ของคุณ:

 1. ไปที่ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว 
 2. ภายใต้ส่วน ทั่วไป แตะ การใช้ข้อมูล
 3. แตะ การเล่นวิดีโออัตโนมัติ 
 4. คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้: ข้อมูลมือถือและ Wi-Fi, Wi-Fi เท่านั้น และ ไม่ใช้
   

วิธีปรับการเล่นอัตโนมัติบน twitter.com:

 1. จากเมนูหลัก คลิก เพิ่มเติม จากนั้นเลือก การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
 2. ภายใต้ ทั่วไป คลิก การใช้ข้อมูล
 3. คลิก การเล่นอัตโนมัติ แล้วเลือกระหว่าง เซลลูลาร์หรือ Wi-Fi หรือ ไม่ใช้
 

คำอธิบายภาพและคำบรรยาย

วิธีดูคำอธิบายภาพในวิดีโอ:

เปิดตัวเลือกคำอธิบายภาพในการตั้งค่าการเข้าถึงของอุปกรณ์ของคุณ บน iOS จะมีป้ายกำกับว่า Closed Captions บน Android จะมีป้ายกำกับว่า Captions 
 

วิธีดูคำบรรยาย:
ปิดเสียงอุปกรณ์ของคุณ หากต้องการดูคำบรรยายบนเว็บ ให้แตะแถบเลื่อน "CC" บนวิดีโอ

หมายเหตุ: วิดีโอบางรายการอาจไม่มีคำอธิบายหรือคำบรรยาย บน iOS และ Android คำอธิบายจะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการดูวิดีโอในลำดับเหตุการณ์ของคุณ หากต้องการดูคำอธิบายแบบเต็มหน้าจอ ให้เปิดใช้คำอธิบายที่ระดับระบบ

การแปลงเสียงเป็นข้อความสร้างขึ้นโดย Microsoft Azure Cognitive Services


การดูไลฟ์วิดีโอบนทวิตเตอร์
 

คุณสามารถรับชมไลฟ์วิดีโอจากช่วงเวลา แท็บสำรวจ ความนิยม หรือทวีตจากบัญชีที่มีการถ่ายทอดสด

คุณยังสามารถรับชมรายการสดจากทวิตเตอร์บน Amazon Fire TV และ Apple TV ได้อีกด้วย  ผู้ใช้ Xbox และ Android TV สามารถเพลิดเพลินกับทวิตเตอร์ได้โดยเปิดเว็บเบราว์เซอร์และไปที่ twitter.com

เมื่อดูไลฟ์วิดีโอหรือเล่นซ้ำ คุณสามารถแบ่งปันการออกอากาศผ่านทวีต ข้อความส่วนตัว หรือโดยการคัดลอกลิงก์ คุณมีตัวเลือกในการแบ่งปันการออกอากาศทั้งหมดหรือการออกอากาศที่เริ่มต้นจากจุดที่คุณเลือก
 

วิธีแบ่งปันการออกอากาศสดหรือเล่นซ้ำ:

 1. จากไลฟ์วิดีโอหรือโหมดเล่นซ้ำแบบเต็มหน้าจอ ให้คลิกหรือแตะไอคอน แบ่งปัน 
  1. คลิกหรือแตะ แบ่งปันไลฟ์ (เมื่อออกอากาศสด) หรือ แบ่งปันตั้งแต่เริ่มต้น (เมื่ออยู่ในโหมดเล่นซ้ำ) เพื่อทวีต ส่งข้อความส่วนตัว หรือคัดลอกลิงก์ของไลฟ์วิดีโอแบบเต็มหรือเล่นซ้ำตั้งแต่ต้น
  2. คลิกหรือแตะ แบ่งปันจาก… เพื่อทวีต ส่งข้อความส่วนตัว หรือคัดลอกลิงก์ของไลฟ์วิดีโอหรือการเล่นซ้ำโดยเริ่มจากจุดที่เลือกโดยใช้แถบการเลือก

คุณอาจพบปัญหาขณะรับชมไลฟ์วิดีโอ โดยทั่วไป ขอแนะนำให้ดูจากการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีสัญญาณแรง และ/หรือลองใช้เครือข่ายหรือเบราว์เซอร์อื่น นอกจากนี้ การปิดแอพหรือเบราว์เซอร์ และการเปิดใหม่อีกครั้งสามารถช่วยได้ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้แอพหรือเบราว์เซอร์เวอร์ชันล่าสุด หากคุณยังคงประสบปัญหากับไลฟ์วิดีโอ โปรดแจ้งให้เราทราบ

ข้ามไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ

ขณะดูวิดีโอ คุณสามารถแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลื่อนไปมาได้อย่างรวดเร็ว
 

วิธีข้ามในวิดีโอ:

 1. หากต้องการเลื่อนไปข้างหน้า 5 วินาที ให้แตะสองครั้งที่ด้านนอกของหน้าจอวิดีโอทางขวา 
 2. หากต้องการย้อนกลับ 5 วินาที ให้แตะสองครั้งที่ด้านนอกของหน้าจอวิดีโอทางซ้าย

เมื่อคุณแตะสองครั้งเพื่อข้ามแล้ว คุณสามารถไปยังทิศทางนั้นต่อได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

ขณะนี้สามารถข้ามไปข้างหน้าและย้อนกลับได้ในขณะที่ดูวิดีโอแบบเต็มหน้าจอเท่านั้น

หมายเหตุ: การสตรีมเนื้อหาสดระดับพรีเมียมและวิดเจทไลฟ์วิดีโอแบบฝังอาศัยคุกกี้จากโดเมน twitter.com อื่นที่เรียกว่า twimg.com เพื่อทำสองสิ่ง ซึ่งได้แก่การอำนวยความสะดวกในประสบการณ์การรับชมไลฟ์วิดีโอและแสดงโฆษณา หากคุกกี้ของบุคคลที่สามถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ ประสบการณ์การรับชมไลฟ์วิดีโอจะไม่ทำงาน และเราไม่สามารถแสดงโฆษณาเพื่อสนับสนุนประสบการณ์นั้นได้ ผู้ใช้ Safari สามารถสัมผัสประสบการณ์การสตรีมเนื้อหาสดระดับพรีเมียมหรือวิดเจทไลฟ์วิดีโอแบบฝังได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ โดยคลิกปุ่ม "อนุญาต" เมื่อได้รับแจ้ง ซึ่งจะทำให้เราสามารถตั้งค่าคุกกี้สำหรับ twimg.com ที่จะช่วยให้เราอำนวยความสะดวกในประสบการณ์การรับชมไลฟ์วิดีโอและแสดงโฆษณา หากคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์อื่น โปรดอ่านส่วนช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตคุกกี้ของบุคคลที่สาม

การแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับไลฟ์วิดีโอ
หากมีบัญชีที่คุณไม่อยากพลาดไลฟ์วิดีโอ คุณสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนแบบพุชเมื่อมีการถ่ายทอดสดได้ การตั้งค่าการแจ้งเตือนสามารถทำได้ง่ายจากหน้าข้อมูลส่วนตัวของบัญชี
ขั้นตอนที่ 1

จากข้อมูลส่วนตัวของบัญชี ให้แตะไอคอน การแจ้งเตือน 

ขั้นตอนที่ 2

จากข้อความป๊อปอัพ ให้เลือก เฉพาะทวีตที่มีไลฟ์วิดีโอ

ขั้นตอนที่ 3

หากต้องการยกเลิกการแจ้งเตือนแบบพุชของไลฟ์วิดีโอ ให้แตะไอคอน การแจ้งเตือนที่ไฮไลต์  จากข้อมูลส่วนตัวของบัญชี และเลือก ไม่มี

หากมีบัญชีที่คุณไม่อยากพลาดไลฟ์วิดีโอ คุณสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนแบบพุชเมื่อมีการถ่ายทอดสดได้ การตั้งค่าการแจ้งเตือนสามารถทำได้ง่ายจากหน้าข้อมูลส่วนตัวของบัญชี
ขั้นตอนที่ 1

จากข้อมูลส่วนตัวของบัญชี ให้แตะไอคอน การแจ้งเตือน 

ขั้นตอนที่ 2

ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก การแจ้งเตือนบัญชี 

ขั้นตอนที่ 3

จากข้อความป๊อปอัพ ให้เลือก เฉพาะไลฟ์วิดีโอ

ขั้นตอนที่ 4

หากต้องการยกเลิกการแจ้งเตือนแบบพุชของไลฟ์วิดีโอ ให้แตะไอคอน การแจ้งเตือนที่ไฮไลต์  จากข้อมูลส่วนตัวของบัญชี และเลือก ไม่มี


คำถามที่พบบ่อย
 

ทวีตของฉันถูกป้องกันไว้ วิดีโอของฉันจะได้รับการป้องกันด้วยหรือไม่

หากทวีตของคุณมีการป้องกัน เฉพาะผู้ติดตามของคุณเท่านั้นที่สามารถดูวิดีโอของคุณในทวีตของคุณได้ โปรดทราบว่าผู้ติดตามของคุณอาจดาวน์โหลดหรือแบ่งปันลิงก์วิดีโอที่คุณแบ่งปันในทวีตที่มีการป้องกันซ้ำ ลิงก์วิดีโอที่แบ่งปันบนทวิตเตอร์ไม่ได้รับการป้องกัน ทุกคนที่มีลิงก์จะสามารถดูเนื้อหาได้ หากคุณไม่ต้องการให้ใครเห็นวิดีโอของคุณบนทวิตเตอร์ เราขอแนะนำให้คุณลบทวีตที่มีวิดีโอเหล่านั้น

วิดีโอนับรวมในการจำกัดจำนวนอักขระในทวีตหรือไม่

ไม่ วิดีโอไม่นับรวมในการจำกัดจำนวนอักขระในทวีต

วิดีโอจะวนลูปบนทวิตเตอร์โดยอัตโนมัติหรือไม่

วิดีโอทั้งหมดที่โพสต์บนทวิตเตอร์ที่มีความยาวไม่เกิน 60 วินาทีจะวนลูปโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเชื่อมต่อวิดีโอบนทวิตเตอร์ได้หรือไม่

คุณสามารถเชื่อมต่อวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือการออกอากาศจากแอพทวิตเตอร์สำหรับ iOS และทวิตเตอร์สำหรับ Android ด้วยการเชื่อมต่อวิดีโอ คุณจึงรับชมได้ง่ายในขณะที่ใช้ทวิตเตอร์ต่อไป เช่น เลื่อนดูลำดับเหตุการณ์หรือส่งข้อความส่วนตัว 

วิธีเชื่อมต่อและยกเลิกการเชื่อมต่อวิดีโอ (iOS และ Android):

 • หากต้องการเชื่อมต่อวิดีโอ เพียงแตะไอคอนการเชื่อมต่อที่ด้านขวาบนของวิดีโอในโหมดเต็มหน้าจอ 
 • หากต้องการกลับไปที่มุมมองเต็มหน้าจอจากวิดีโอที่เชื่อมต่อ ให้แตะที่วิดีโอ
 • หากต้องการปิดวิดีโอที่เชื่อมต่ออยู่ ให้ใช้นิ้วเลื่อนวิดีโอที่เชื่อมต่อไปยังขอบหน้าจอจนกว่าจะหายไป หรือหากคุณแตะที่วิดีโออื่น วิดีโอที่เชื่อมต่ออยู่จะหายไปโดยอัตโนมัติ 

ความละเอียดของวิดีโอและอัตราส่วนภาพที่สามารถอัพโหลดบนเว็บมีข้อจำกัดอะไรบ้าง

 • ความละเอียดขั้นต่ำ: 32 x 32
 • ความละเอียดสูงสุด: 1920 x 1200 (และ 1200 x 1900)
 • อัตราส่วนภาพ: ช่วง 1:2.39 - 2.39:1 (แบบรวม)
 • อัตราเฟรมสูงสุด: 40 fps
 • อัตราบิตสูงสุด: 25 Mbps

ฉันสามารถแท็กบุคคลในวิดีโอได้หรือไม่

คุณไม่สามารถแท็กบุคคลในวิดีโอได้ แต่สามารถแท็กในรูปภาพได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแท็กรูปภาพ

ฉันจะลบวิดีโอ (หลังจากทวีต) ได้อย่างไร

คุณสามารถลบวิดีโอได้ด้วยวิธีเดียวกับที่คุณ ลบรูปภาพ โดยการลบทวีตนั้น 

ฉันสามารถส่งวิดีโอผ่านข้อความส่วนตัวได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถส่งวิดีโอและ GIF ผ่าน ข้อความส่วนตัว 

แบ่งปันบทความนี้