เกี่ยวกับการตอบกลับและการพูดถึง

คุณสามารถเข้าร่วมบทสนทนาบนทวิตเตอร์ได้โดยตอบกลับถึงผู้อื่นและพูดถึงผู้อื่นในทวีตของคุณเอง

ภาพรวมของการตอบกลับ

 

 • การตอบกลับคือการตอบกลับไปยังทวีตของผู้ใช้รายอื่น คุณสามารถตอบกลับได้โดยคลิกหรือแตะที่ไอคอน ตอบกลับ  จากทวีต
 • เมื่อคุณตอบกลับถึงผู้อื่น ทวีตของคุณจะแสดงข้อความ กำลังตอบกลับถึง... เมื่อดูในลำดับเหตุการณ์ในหน้าข้อมูลส่วนตัวของคุณ เมื่อผู้อื่นตอบกลับทวีตของคุณ คุณจะเห็น กำลังตอบกลับถึงคุณ ที่ด้านบนของทวีต และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนในแท็บการแจ้งเตือนของคุณ
 • เมื่อผู้ใช้สองคนตอบกลับถึงกันและกัน จะมีเฉพาะผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ผู้ที่ติดตามผู้ใช้ที่ตอบกลับและผู้ที่อยู่ในบทสนทนา ที่สามารถเห็นการตอบกลับดังกล่าวในลำดับเหตุการณ์ของพวกเขาได้
 • หากคุณคลิกหรือแตะที่การตอบกลับในลำดับเหตุการณ์ การตอบกลับจะขยายเพื่อแสดงทวีตที่ถูกตอบกลับถึง
 • เฉพาะผู้ติดตามเท่านั้นที่สามารถเห็นการตอบกลับของผู้ใช้ที่มีการป้องกันทวีตได้
 • หากมีผู้ใช้ส่งการตอบกลับถึงคุณโดยที่คุณไม่ได้ติดตามผู้ใช้รายดังกล่าว การตอบกลับจะไม่ปรากฏในลำดับเหตุการณ์หน้าแรกของคุณ แต่การตอบกลับจะปรากฏในแท็บการแจ้งเตือนของคุณแทน
วิธีโพสต์การตอบกลับ
 1. ค้นหาทวีตที่คุณต้องการตอบกลับ
 2. คลิกไอคอน ตอบกลับ 
 3. กล่องเขียนข้อความจะปรากฏขึ้น ให้พิมพ์ข้อความของคุณ และคลิกหรือแตะ ตอบกลับ เพื่อโพสต์การตอบกลับ
 
 
การตอบกลับที่ถูกซ่อน

ผู้เขียนทวีตสามารถเลือกซ่อนการตอบกลับถึงทวีตของตนเองได้ โดยทุกคนจะยังสามารถเห็นการตอบกลับที่ถูกซ่อนได้ผ่านไอคอน การตอบกลับที่ถูกซ่อน ซึ่งจะแสดงบนทวีตต้นทางเมื่อมีการตอบกลับที่ถูกซ่อน นอกจากนี้ ผู้เขียนทวีตยังสามารถเลิกซ่อนการตอบกลับได้ตลอดเวลา เมื่อผู้เขียนทวีตซ่อนการตอบกลับ ระบบจะไม่ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้เขียนการตอบกลับ 

วิธีซ่อนการตอบกลับ

 1. คลิกหรือแตะไอคอน  ในการตอบกลับถึงทวีตของคุณ
 2. เลือก ซ่อนการตอบกลับ และยืนยัน
 3. หากต้องการดูการตอบกลับที่ถูกซ่อน ให้คลิกหรือแตะไอคอน การตอบกลับที่ถูกซ่อน  ซึ่งอยู่ด้านขวาล่างของทวีตต้นทาง  
   

วิธีเลิกซ่อนการตอบกลับ

 1. คลิกหรือแตะไอคอน การตอบกลับที่ถูกซ่อน 
 2. คลิกหรือแตะไอคอน  ในการตอบกลับที่คุณต้องการเลิกซ่อน
 3. เลือก เลิกซ่อนการตอบกลับ
   

เมื่อใดที่คุณจะไม่สามารถดูการตอบกลับที่ถูกซ่อนจากหน้าการตอบกลับที่ถูกซ่อนได้

 • การตอบกลับที่ถูกซ่อนจากบัญชีที่มีการป้องกันจะไม่สามารถดูได้ในหน้าการตอบกลับที่ถูกซ่อน ซึ่งอยู่หลังไอคอนการตอบกลับที่ถูกซ่อน และหากผู้เขียนทวีตลบการตอบกลับที่ถูกซ่อน การตอบกลับดังกล่าวจะไม่ปรากฏในส่วนการตอบกลับที่ถูกซ่อนด้วยเช่นกัน
 • หากคุณซ่อนการตอบกลับ แล้วบัญชีดังกล่าวซ่อนหรือบล็อคคุณ คุณจะไม่สามารถเห็นหรือเลิกซ่อนการตอบกลับนั้นได้ 
   

เมื่อใดที่การตอบกลับที่ถูกซ่อนจะแสดงการแจ้งเตือน

 • เมื่อดูจากลำดับเหตุการณ์หน้าแรก การตอบกลับที่ถูกซ่อนจะถูกแทนที่ด้วยการแจ้งเตือนซึ่งเป็นข้อความที่แจ้งว่าทวีตนี้ไม่พร้อมใช้งาน เฉพาะเมื่อมีบัญชีอื่นตอบกลับเท่านั้น (ซึ่งสามารถตอบกลับได้จากหน้าการตอบกลับที่ถูกซ่อน) 
 • หากไม่มีผู้ใช้รายอื่นตอบกลับการตอบกลับที่ถูกซ่อน การตอบกลับที่ถูกซ่อนนี้จะไม่ถูกแทนที่ด้วยการแจ้งเตือนในลำดับเหตุการณ์หน้าแรก 

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้มีให้บริการผ่านทวิตเตอร์สำหรับ iOS, ทวิตเตอร์สำหรับ Android และ twitter.com คุณสมบัตินี้ไม่มีให้บริการบน TweetDeck


ภาพรวมของการพูดถึง
 

 • การพูดถึงคือทวีตที่มีชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้รายอื่นในเนื้อหาของทวีต 
 • เรารวบรวมข้อความเหล่านี้ไว้ที่แท็บการแจ้งเตือน เช่นเดียวกันกับการตอบกลับของคุณ
 • หากคุณพูดถึงชื่อผู้ใช้หลายรายในทวีต ผู้ใช้ทุกรายจะเห็นทวีตของคุณในแท็บการแจ้งเตือนของตน
 • การเข้าชมหน้าข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้รายอื่นบนทวิตเตอร์จะไม่แสดงทวีตที่พูดถึงพวกเขา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถค้นหาทวีตที่พูดถึงชื่อผู้ใช้ของพวกเขาได้บนทวิตเตอร์ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ การค้นหา
วิธีการโพสต์การพูดถึงหรือแท็กบนทวิตเตอร์
 1. พิมพ์ข้อความของคุณในกล่อง การเขียนทวีต 
 2. พิมพ์สัญลักษณ์ “@” หน้าชื่อผู้ใช้ เมื่อต้องการพูดถึงบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ตัวอย่าง: "ฉันกำลังทวีตอยู่บน @Twitter"
 3. คลิกหรือแตะ ทวีต เพื่อโพสต์
  หมายเหตุ: หากทวีตของคุณเป็นการตอบกลับ ไอคอนการโพสต์จะแสดงว่า ตอบกลับ เมื่อโพสต์แล้ว ชื่อผู้ใช้ในทวีตของคุณจะขึ้นเป็นลิงก์ไปยังหน้าข้อมูลส่วนตัวของบัญชีดังกล่าว


สิ่งที่ควรทราบ
 

 • การเข้าชมหน้าข้อมูลส่วนตัวของบัญชีผู้ใช้รายอื่นบนทวิตเตอร์จะไม่แสดงทวีตที่พูดถึงพวกเขา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถค้นหาทวีตที่พูดถึงชื่อผู้ใช้ของพวกเขาได้บนทวิตเตอร์ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้การค้นหาบนทวิตเตอร์
 • เฉพาะผู้ติดตามที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเห็นการตอบกลับจากผู้ใช้ที่มีการป้องกันทวีต
 • หากมีผู้ใช้ส่งการตอบกลับถึงคุณโดยที่คุณไม่ได้ติดตามผู้ใช้รายดังกล่าว การตอบกลับจะไม่ปรากฏในลำดับเหตุการณ์หน้าแรกของคุณ แต่การตอบกลับจะปรากฏในแท็บการแจ้งเตือนของคุณแทน
การแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับบทสนทนา
ขั้นตอนที่ 1

แตะไอคอนข้อมูลส่วนตัว ในเมนูด้านบน

ขั้นตอนที่ 2

แตะ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 3

แตะ การแจ้งเตือน จากนั้นแตะ การแจ้งเตือนแบบพุช

ขั้นตอนที่ 4

แตะ การตอบกลับและการพูดถึง

ขั้นตอนที่ 5

ลากแถบเลื่อนเพื่อเปิดการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 1

ในเมนูบนสุด คุณจะเห็นไอคอนเมนูการนำทาง  หรือไอคอนข้อมูลส่วนตัว แตะไอคอนใดก็ได้ที่คุณมี

ขั้นตอนที่ 2

แตะ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 3

แตะ การแจ้งเตือน จากนั้นแตะ การแจ้งเตือนแบบพุช

ขั้นตอนที่ 4

แตะ การตอบกลับและการพูดถึง

ขั้นตอนที่ 5

ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อเปิดการตั้งค่า

แบ่งปันบทความนี้