goglobalwithtwitterbanner

วิธีใช้ตัวเลือกการซ่อนขั้นสูง

 

ตัวเลือกการซ่อนคำและแฮชแท็ก

คุณอาจเห็นเนื้อหาในทวีตที่คุณต้องการหลีกเลี่ยง เรามีตัวเลือกให้คุณสำหรับซ่อนทวีตที่มีคำ วลี ชื่อผู้ใช้ อีโมจิ หรือแฮชแท็กต่างๆ โดยเฉพาะ การซ่อนจะลบทวีตเหล่านี้ออกจากแท็บการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนแบบพุช SMS การแจ้งเตือนทางอีเมล ลำดับเหตุการณ์หน้าแรก และจากการตอบกลับทวีต

หมายเหตุ: การซ่อนคำและแฮชแท็กจะใช้ได้กับการแจ้งเตือนและลำดับเหตุการณ์หน้าแรกเท่านั้น คุณจะยังคงเห็นทวีตเหล่านี้ผ่านการค้นหา การแจ้งเตือนคำและแฮชแท็กที่ซ่อนจะใช้ได้กับการตอบกลับและพูดถึง ซึ่งรวมถึงการโต้ตอบทั้งหมดในการตอบกลับและพูดถึงเหล่านั้นเท่านั้น ได้แก่ ความชอบ รีทวีต ตอบกลับเพิ่มเติม และรีทวีตที่มีความคิดเห็น 

คุณสามารถเลือกรับ การแจ้งเตือนทางมือถือ เมื่อบัญชีที่คุณติดตามทวีต ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น การซ่อนคำและแฮชแท็กจะไม่สามารถใช้กับการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ คุณจะยังคงได้รับการแจ้งเตือนทางมือถือดังกล่าวจากบัญชีเหล่านี้ แม้ว่าทวีตเหล่านั้นจะมีคำหรือแฮชแท็กที่คุณซ่อนแล้วก็ตาม

เนื้อหาโดยรวมเกี่ยวกับการซ่อนคำ วลี ชื่อผู้ใช้ อีโมจิ และแฮชแท็ก มีดังนี้

 1. การซ่อนไม่บังคับใช้ตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ตัวอย่างเช่น
  • หากเพิ่มคำว่า "CATS" ลงไปในรายชื่อที่จะซ่อน ทุกการพูดถึง "cats" จะถูกซ่อนจากการแจ้งเตือนของคุณ
 2. คุณสามารถใส่เครื่องหมายวรรคตอนในคำหรือวลีขณะซ่อนได้ แต่ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอนท้ายคำหรือวลี
 3. การซ่อนคำจะซ่อนทั้งคำและแฮชแท็กของคำด้วย ตัวอย่างเช่น
  • หากซ่อนคำว่า "unicorn" ทั้งคำว่า "unicorn" และ "#unicorn" จะถูกซ่อนจากการแจ้งเตือนของคุณ
 4. หากต้องการซ่อนการแจ้งเตือนทวีต ทวีตในลำดับเหตุการณ์หน้าแรก หรือจากการตอบกลับทวีตที่พูดถึงบัญชีนั้นๆ คุณต้องใส่เครื่องหมาย @ นำหน้าชื่อด้วย การทำเช่นนี้จะซ่อนการแจ้งเตือนทวีตที่พูดถึงบัญชีดังกล่าว แต่จะไม่ ซ่อนบัญชี 
 5. สามารถซ่อนคำ วลี ชื่อผู้ใช้ อีโมจิ และแฮชแท็กที่ไม่เกินจำนวนอักขระสูงสุด
 6. การซ่อนสามารถทำได้ในทุกภาษาที่ทวิตเตอร์รองรับ
 7. การซ่อนจะถูกตั้งให้มีช่วงเวลาเริ่มต้นที่ ตลอดไป โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับช่วงเวลาการซ่อนสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับด้านล่าง
 8. คุณสามารถดูรายชื่อคำที่ซ่อน (และเลิกซ่อนคำ) ได้ในการตั้งค่าของคุณ
 9. คำแนะนำที่ส่งให้คุณทางอีเมลหรือผ่านทวิตเตอร์จะไม่แนะนำเนื้อหาที่รวมถึงคำและแฮชแท็กที่คุณซ่อน

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มคำลงในรายชื่อที่จะซ่อนก่อนหน้านี้ขณะที่ฟีเจอร์ใช้ได้กับการแจ้งเตือนเท่านั้น การตั้งค่าซ่อนเริ่มต้นดังต่อไปนี้จะถูกเปิดใช้งาน การแจ้งเตือนเท่านั้น จากทุกคน ตลอดไป คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าการซ่อนที่มีอยู่แล้วได้ทุกเมื่อตามคำแนะนำที่ระบุไว้ด้านล่าง

ดูคำแนะนำสำหรับ:

วิธีซ่อนคำและแฮชแท็ก

 1. ไปที่แท็บ การแจ้งเตือน 
 2. แตะไอคอนรูปเฟือง 
 3. แตะ ที่ซ่อน จากนั้นแตะ คำที่ซ่อน
 4. แตะ เพิ่ม
 5. พิมพ์คำหรือแฮชแท็กที่คุณต้องการซ่อน โดยสามารถเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น
 6. เลือกว่าจะเปิดใช้งานใน ลำดับเหตุการณ์หน้าแรก หรือ การแจ้งเตือน หรือทั้งสองอย่างหรือไม่
 7. เลือกว่าคำที่ซ่อนนี้มา จากทุกคน หรือ จากคนที่คุณไม่ได้ติดตาม ใช่หรือไม่ (สำหรับการแจ้งเตือนที่เปิดใช้งานเท่านั้น)
 8. แตะ ระยะเวลาเท่าใด และเลือกระหว่าง ตลอดไป, 24 ชั่วโมง, 7 วัน หรือ 30 วัน
 9. แตะ บันทึก
 10. คุณจะเห็นช่วงเวลาการซ่อนที่ระบุถัดจากคำหรือแฮชแท็กที่คุณป้อน
 11. แตะ เสร็จสิ้น เพื่อออก

วิธีซ่อนคำและแฮชแท็ก

 1. ไปที่แท็บ การแจ้งเตือน 
 2. แตะไอคอนรูปเฟือง   
 3. แตะ คำที่ซ่อน
 4. แตะไอคอนบวก 
 5. พิมพ์คำหรือแฮชแท็กที่คุณต้องการซ่อน โดยสามารถเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น
 6. เลือกว่าจะเปิดใช้งานใน ลำดับเหตุการณ์หน้าแรก หรือ การแจ้งเตือน หรือทั้งสองอย่างหรือไม่
 7. เลือกว่าคำที่ซ่อนนี้มาจาก ทุกคน หรือ จากคนที่คุณไม่ได้ติดตาม ใช่หรือไม่ (สำหรับการแจ้งเตือนที่เปิดใช้งานเท่านั้น แตะ การแจ้งเตือน เพื่อปรับ)
 8. แตะ ระยะเวลาเท่าใด และเลือกระหว่าง ตลอดไป, 24 ชั่วโมงต่อจากนี้, 7 วันต่อจากนี้ หรือ 30 วันต่อจากนี้)
 9. แตะ บันทึก
 10. คุณจะเห็นไอคอน ที่ซ่อน  และช่วงเวลาการซ่อนถัดจากคำหรือแฮชแท็กที่คุณป้อน

 

วิธีซ่อนคำและแฮชแท็ก

 1. คลิก การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว จากดร็อปดาวน์รูปภาพข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 2. คลิก คำที่ซ่อน
 3. คลิก เพิ่ม 
 4. ป้อนคำหรือแฮชแท็กที่คุณต้องการจะซ่อน โดยสามารถเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น
 5. เลือก ลำดับเหตุการณ์หน้าแรก หากคุณต้องการซ่อนคำหรือวลีจากลำดับเหตุการณ์หน้าแรกของคุณ
 6. เลือก การแจ้งเตือน หากคุณต้องการซ่อนคำหรือวลีจากการแจ้งเตือนของคุณ
 7. ระบุ จากทุกคน หรือ จากคนที่ฉันไม่ได้ติดตามเท่านั้น
 8. ภายใต้ ระยะเวลาเท่าใด เลือกระหว่าง ตลอดไป, 24 ชั่วโมงต่อจากนี้, 7 วันต่อจากนี้ หรือ 30 วันต่อจากนี้)
 9. คลิก เพิ่ม
 10. คุณจะเห็นช่วงเวลาการซ่อนที่ระบุถัดจากคำหรือแฮชแท็กที่คุณป้อน

 

การทำผ่าน mobile.twitter.com สามารถทำได้ดังนี้

 1. ไปที่แท็บ การแจ้งเตือน 
 2. แตะไอคอนรูปเฟือง 
 3. แตะ คำที่ซ่อน
 4. แตะ +เพิ่มการซ่อนหรือวลี
 5. พิมพ์คำหรือแฮชแท็กที่คุณต้องการซ่อน โดยสามารถเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น
 6. หากคุณต้องการซ่อนคำหรือวลีดังกล่าวใน ลำดับเหตุการณ์หน้าแรก ให้ทำเครื่องหมายในช่อง
 7. หากคุณต้องการซ่อนคำหรือวลีดังกล่าวจาก การแจ้งเตือน ให้ทำเครื่องหมายในช่อง
 8. เลือกว่าคำที่ซ่อนนี้มา จากทุกคน หรือ จากคนที่ฉันติดตามเท่านั้น ใช่หรือไม่ (สำหรับการแจ้งเตือนเท่านั้น)
 9. ภายใต้ ระยะเวลาเท่าใด และเลือกระหว่าง ตลอดไป, 24 ชั่วโมงต่อจากนี้, 7 วันต่อจากนี้ หรือ 30 วันต่อจากนี้)
 10. แตะ บันทึก
 11. คุณจะเห็นไอคอนที่ซ่อน  และช่วงเวลาการซ่อนถัดจากคำหรือแฮชแท็กที่คุณป้อน
ดูคำแนะนำสำหรับ:

วิธีแก้ไขหรือเลิกซ่อนคำและแฮชแท็ก

 1. ไปที่แท็บ การแจ้งเตือน 
 2. แตะไอคอนรูปเฟือง 
 3. แตะ ที่ซ่อน จากนั้นแตะ คำที่ซ่อน
 4. แตะคำหรือแฮชแท็กที่คุณต้องการจะแก้ไขหรือเลิกซ่อน
 5. เปลี่ยนการเลือก ซ่อนจาก หรือ ขยายเวลาการซ่อน แล้วแตะ บันทึก
 6. หากต้องการเลิกซ่อนคำ ให้แตะ ลบ คำ แล้วแตะ ลบคำ เพื่อยืนยัน
 7. แตะ เสร็จสิ้น เพื่อออก

วิธีแก้ไขหรือเลิกซ่อนคำและแฮชแท็ก

 1. ไปที่แท็บ การแจ้งเตือน 
 2. แตะไอคอนรูปเฟือง 
 3. แตะ คำที่ซ่อน
 4. แตะคำหรือแฮชแท็กที่คุณต้องการจะแก้ไขหรือเลิกซ่อน
 5. เปลี่ยนการเลือก ซ่อนจาก หรือ ขยายเวลาการซ่อน แล้วแตะ บันทึก
 6. หากต้องการเลิกซ่อนคำหรือแฮชแท็ก ให้แตะ ลบคำ จากนั้นแตะ ใช่ ฉันแน่ใจ เพื่อยืนยัน

 

วิธีแก้ไขหรือเลิกซ่อนคำและแฮชแท็ก

 1. คลิก การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว จากดร็อปดาวน์รูปภาพข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 2. คลิก คำที่ซ่อน
 3. คลิกปุ่ม แก้ไข  ถัดจากคำหรือแฮชแท็กที่คุณต้องการจะแก้ไขหรือเลิกซ่อน
 4. เปลี่ยนการเลือก ซ่อนจาก หรือ ขยายเวลาการซ่อน แล้วคลิก บันทึก
 5. หากต้องการเลิกซ่อนคำหรือแฮชแท็ก โปรดคลิกปุ่ม ที่ซ่อน 

 

การทำผ่าน mobile.twitter.com สามารถทำได้ดังนี้

 1. ไปที่แท็บ การแจ้งเตือน 
 2. แตะไอคอนรูปเฟือง 
 3. แตะ คำที่ซ่อน
 4. ในการแก้ไข ให้แตะคำหรือแฮชแท็กที่บันทึกแล้วเปลี่ยนการเลือก ซ่อนจาก หรือ เปลี่ยนเวลาการซ่อน (หรือ ขยายเวลาการซ่อน ขึ้นกับการตั้งค่าของคุณ) จากนั้นแตะ บันทึก
 5. หากต้องการเลิกซ่อนคำหรือแฮชแท็ก โปรดแตะปุ่ม ที่ซ่อน  จากนั้นแตะ เลิกซ่อน

 

วิธีลบคำและแฮชแท็กเป็นกลุ่มจากทวิตเตอร์สำหรับ iOS

 1. ไปที่แท็บ การแจ้งเตือน 
 2. แตะไอคอนรูปเฟือง 
 3. แตะ ที่ซ่อน จากนั้นแตะ คำที่ซ่อน
 4. แตะ แก้ไข
 5. เลือกคำหรือวลีที่คุณต้องการจะลบในลักษณะเป็นกลุ่ม 
 6. แตะ ลบ
 7. แตะเพื่อยืนยัน
 8. แตะ เสร็จสิ้น เพื่อออก

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบรายการเป็นกลุ่มจากแอพทวิตเตอร์สำหรับ Android, twitter.com หรือ mobile.twitter.com

การซ่อนการแจ้งเตือนสำหรับบทสนทนา

 

หากคุณต้องการหยุดรับการแจ้งเตือนสำหรับบทสนทนาหนึ่งๆ คุณสามารถเลือกซ่อนการแจ้งเตือนได้ เมื่อคุณซ่อนบทสนทนา คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆ เกี่ยวกับบทสนทนาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คุณจะยังเห็นทวีตจากบทสนทนาในลำดับเหตุการณ์ของคุณและเมื่อคุณคลิกที่ทวีตเดิม 

การซ่อนบทสนทนาผ่าน twitter.com หรือจากแอพทวิตเตอร์สำหรับ iOS หรือ Android สามารถทำได้ดังนี้

 1. ไปที่รายละเอียดของทวีตหรือการตอบกลับในบทสนทนาที่ต้องการซ่อน
 2. คลิกหรือแตะไอคอน   
 3. แตะ ซ่อนบทสนทนานี้ 

บุ๊คมาร์กหรือแบ่งปันบทความนี้