รายงานการละเมิด

บทความนี้นำเสนอภาพรวมของวิธีรายงานการละเมิดข้อบังคับของทวิตเตอร์และข้อตกลงการให้บริการที่อาจเกิดขึ้น

วิธีรายงานจากทวีต รายชื่อ หรือข้อมูลส่วนตัวโดยตรง

คุณสามารถรายงานโดยตรงจากทวีต รายชื่อ หรือข้อมูลส่วนตัวของแต่ละคนในกรณีที่มีการละเมิด ได้แก่ สแปม เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย โฆษณาที่ไม่เหมาะสม การทำร้ายตัวเอง และการลอกเลียนแบบ (บุคคล) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานการละเมิดประเภทอื่นๆ โปรดดูในส่วน วิธีรายงานการละเมิดประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะที่ด้านล่าง


วิธีรายงานทวีตที่มีการละเมิดแต่ละรายการ:

เรียนรู้ วิธีรายงานทวีต รายชื่อ หรือข้อความส่วนตัวในกรณีที่มีการละเมิด


วิธีรายงานสื่อที่มีการละเมิด:

เรียนรู้วิธีรายงานทวีตสำหรับสื่อ และอ่านนโยบายสื่อของทวิตเตอร์

 

วิธีรายงานข้อมูลส่วนตัวที่มีการละเมิด:

 1. เปิดข้อมูลส่วนตัวที่คุณต้องการรายงาน
 2. เลือกไอคอนรูปจุดสามจุด 
 3. เลือก รายงาน และเลือกประเภทของปัญหาที่คุณต้องการรายงาน
 4. ถ้าคุณเลือก ใช้ในทางที่ผิดหรือเป็นอันตราย เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังรายงาน เรายังอาจขอให้คุณเลือกทวีตเพิ่มเติมจากบัญชีที่คุณรายงานเพื่อให้เรามีบริบทในการประเมินรายงานของคุณมากขึ้น
 5. เราจะรวมข้อความของทวีตที่คุณรายงานไว้ในอีเมลติดตามของเราและการแจ้งเตือนของคุณ หากไม่ต้องการรับข้อมูลนี้ โปรดยกเลิกการเลือกที่กล่องถัดจาก ความคืบหน้าเกี่ยวกับรายงานนี้สามารถแสดงทวีตเหล่านี้
 6. เมื่อคุณส่งรายงานแล้ว เราจะให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติมที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ทวิตเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น


วิธีรายงานเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลา
 

วิธีรายงานทวีตในช่วงเวลาที่มีการละเมิด:

 1. ไปที่ทวีตในช่วงเวลาที่คุณต้องการรายงาน 
 2. คลิกหรือแตะไอคอน 
 3. คลิกหรือแตะ รายงานทวีต
 4. เลือกประเภทของปัญหาที่คุณต้องการรายงานเรา
 5. เมื่อคุณส่งรายงานแล้ว เราจะให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ทวิตเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น
   

วิธีรายงานช่วงเวลาที่มีการละเมิด:

มีหลายวิธีในการรายงานช่วงเวลา โดยขึ้นอยู่กับประเภทของการละเมิดที่คุณรายงาน ด้านล่างนี้คือรายการประเภทของการละเมิดที่คุณอาจเห็น:

เมื่อคุณได้ระบุประเภทของการละเมิดที่คุณต้องรายงานแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่าง

 1. เลือกหนึ่งในรูปแบบที่ระบุไว้ข้างต้น
 2. ป้อน URL ช่วงเวลาที่คุณต้องการรายงาน
 3. แจ้งเราได้สูงสุด 5 ทวีตในช่วงเวลาที่อาจมีการละเมิด
 4. เมื่อคุณส่งรายงานแล้ว เราจะให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ทวิตเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น


วิธีการรายงานพื้นที่สนทนาของทวิตเตอร์หรือบุคคลในพื้นที่สนทนา

หากคุณคิดว่าพื้นที่สนทนาหรือบางคนในพื้นที่สนทนาละเมิดข้อบังคับและนโยบายของทวิตเตอร์ คุณสามารถรายงานได้ ผู้พูดและผู้ฟังสามารถรายงานพื้นที่สนทนาและบัญชีใดก็ได้ในพื้นที่สนทนา 

วิธีรายงานพื้นที่สนทนาที่มีการละเมิด:

 1. ขณะที่อยู่ในพื้นที่สนทนา ให้แตะไอคอนรูปจุดสามจุด
 2. แตะ รายงานพื้นที่สนทนานี้
 3. เลือกประเภทของปัญหาที่คุณต้องการรายงานเรา
 4. เมื่อคุณรายงานพื้นที่สนทนาแล้ว คุณสามารถเลือกได้ว่าจะออกหรืออยู่ต่อ
   

วิธีรายงานบัญชีที่มีการละเมิด:

 1. ขณะอยู่ในพื้นที่สนทนา ให้แตะที่รูปภาพในข้อมูลส่วนตัวของบัญชี
 2. แตะ รายงาน
 3. เลือกประเภทของปัญหาที่คุณต้องการรายงานเรา
 4. เมื่อคุณรายงานบัญชีแล้ว คุณสามารถเลือกได้ว่าจะออกหรืออยู่ในพื้นที่สนทนาต่อ


วิธีรายงานการละเมิดประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ
 

ข้อมูลด้านล่างจะระบุประเภทของการละเมิดที่คุณสามารถรายงานเราผ่านศูนย์ช่วยเหลือ

หมายเหตุ: เมื่อคุณรายงานการละเมิดข้อบังคับของทวิตเตอร์ และ ข้อตกลงการให้บริการ ที่อาจเกิดขึ้นผ่านศูนย์ช่วยเหลือ เราอาจขอให้คุณอนุญาตให้เราเปิดเผยรายงานบางส่วนของคุณแก่บุคคลที่สาม เช่น บัญชีที่ได้รับผลกระทบ

 


วิธีรายงานในนามของบุคคลอื่น
 

คุณสามารถรายงานการละเมิดแทนผู้บุคคลอื่นได้ โปรดดูหมวดหมู่และคำแนะนำที่ระบุไว้ข้างต้นหรือติดต่อเราเพื่อยื่นรายงานของคุณ คุณยังสามารถรายงานได้โดยตรงจากทวีตหรือข้อมูลส่วนตัว (ดูส่วน วิธีรายงานจากทวีต รายชื่อ หรือข้อมูลส่วนตัวโดยตรงด้านบน)

แบ่งปันบทความนี้