goglobalwithtwitterbanner

รายงานการละเมิด

บทความนี้นำเสนอภาพรวมของวิธีรายงานการละเมิดข้อบังคับของทวิตเตอร์และข้อตกลงการให้บริการที่อาจเกิดขึ้น

วิธีรายงานจากทวีตหรือข้อมูลส่วนตัวโดยตรง

คุณสามารถรายงานการละเมิดบางอย่างจากทวีตหรือข้อมูลส่วนตัวแต่ละรายการได้โดยตรง เช่น: สแปม เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตราย โฆษณาที่ไม่เหมาะสม การทำร้ายตัวเอง และการลอกเลียนแบบ (บุคคล) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานการละเมิดประเภทอื่นๆ โปรดดูในส่วน วิธีรายงานการละเมิดประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะที่ด้านล่าง


วิธีรายงานทวีตที่มีการละเมิดแต่ละรายการ:

เรียนรู้ วิธีรายงานทวีต (หรือข้อความส่วนตัว) ที่มีการละเมิด


วิธีรายงานสื่อที่มีการละเมิด:

เรียนรู้วิธีรายงานทวีตสำหรับสื่อ และอ่านนโยบายสื่อของทวิตเตอร์

 

วิธีรายงานข้อมูลส่วนตัวที่มีการละเมิด:

 1. เปิดข้อมูลส่วนตัวที่คุณต้องการรายงาน
 2. เลือกไอคอนรูปจุดสามจุด   
 3. เลือก รายงาน และเลือกประเภทของปัญหาที่คุณต้องการรายงาน
 4. ถ้าคุณเลือก ใช้ในทางที่ผิดหรือเป็นอันตราย เราจะขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังรายงาน เรายังอาจขอให้คุณเลือกทวีตเพิ่มเติมจากบัญชีที่คุณรายงานเพื่อให้เรามีบริบทในการประเมินรายงานของคุณมากขึ้น
 5. เราจะรวมข้อความของทวีตที่คุณรายงานไว้ในอีเมลติดตามของเราและการแจ้งเตือนของคุณ หากไม่ต้องการรับข้อมูลนี้ โปรดยกเลิกการเลือกที่กล่องถัดจาก ความคืบหน้าเกี่ยวกับรายงานนี้สามารถแสดงทวีตเหล่านี้
 6. เมื่อคุณส่งรายงานแล้ว เราจะให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติมที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ทวิตเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น

วิธีรายงานเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลา

วิธีรายงานทวีตในช่วงเวลาที่มีการละเมิด:

 1. ไปที่ทวีตในช่วงเวลาที่คุณต้องการรายงาน 
 2. คลิกหรือแตะ  ไอคอน 
 3. คลิกหรือแตะ รายงานทวีต
 4. เลือกประเภทของปัญหาที่คุณต้องการรายงานเรา
 5. เมื่อคุณส่งรายงานแล้ว เราจะให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ทวิตเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น

วิธีรายงานส่วนต่างๆ ในช่วงเวลาที่มีการละเมิด:

 1. ไปที่ แบบฟอร์มการรายงานช่วงเวลา 
 2. เข้าสู่ URL ช่วงเวลาที่คุณต้องการรายงาน
 3. เลือกประเภทของปัญหาที่คุณต้องการรายงานเรา
 4. แจ้งเราได้สูงสุด 5 ทวีตในช่วงเวลาที่อาจมีการละเมิด
 5. เมื่อคุณส่งรายงานแล้ว เราจะให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินการที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ทวิตเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น


วิธีรายงานการละเมิดประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ

ข้อมูลด้านล่างจะระบุประเภทของการละเมิดที่คุณสามารถรายงานเราผ่านศูนย์ช่วยเหลือ

 

หมายเหตุ: เมื่อคุณรายงานการละเมิดข้อบังคับของทวิตเตอร์ และข้อตกลงการให้บริการ ที่อาจเกิดขึ้นผ่านศูนย์ช่วยเหลือ เราอาจขอให้คุณอนุญาตให้เราเปิดเผยรายงานบางส่วนของคุณแก่บุคคลที่สาม เช่น บัญชีที่ได้รับผลกระทบ

วิธีรายงานในนามของบุคคลอื่น

คุณสามารถรายงานการละเมิดแทนผู้บุคคลอื่นได้ โปรดดูหมวดหมู่และคำแนะนำที่ระบุไว้ข้างต้นหรือติดต่อเราเพื่อยื่นรายงานของคุณ คุณยังสามารถรายงานได้โดยตรงจากทวีตหรือข้อมูลส่วนตัว (ดูส่วน วิธีรายงานจากทวีตหรือข้อมูลส่วนตัวโดยตรงด้านบน)

วิธีการค้นหาชื่อผู้ใช้ Periscope

เมื่อจะรายงานเนื้อหาที่โจ่งแจ้งใน Periscope ระบบอาจขอให้คุณระบุชื่อผู้ใช้ Periscope 

ผ่าน twitter.com:

 1. เมื่อคุณพบการออกอากาศของ Periscope ที่แบ่งปันผ่านทวีตบน twitter.com ให้คลิกที่การออกอากาศของ Periscope นั้น
 2. หากการออกอากาศของ Periscope เป็นแบบถ่ายทอดสด ให้ดูชื่อที่แสดงของผู้ใช้ Periscope (อยู่ที่มุมซ้ายล่าง) คลิกที่ชื่อเพื่อให้แสดงมุมมองข้อมูลส่วนตัว คัดลอกชื่อผู้ใช้ Periscope (ซึ่งจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย @)
 3. หากการออกอากาศของ Periscope เป็นแบบฉายซ้ำ คุณจะเห็นชื่อผู้ใช้ Periscope อยู่ด้านล่างของชื่อที่แสดงของผู้ใช้คนดังกล่าว คัดลอกชื่อนั้น (ซึ่งจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย @)

จากอุปกรณ์ iOS:

 1. จากการออกอากาศของ Periscope ให้ปัดขึ้นหรือแตะไอคอน เพิ่มเติม  ทางด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อดูแผงข้อมูลของการออกอากาศ
 2. ชื่อผู้ใช้ Periscope จะอยู่ใต้ชื่อที่แสดงและจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย @

จากอุปกรณ์ Android:

 1. จากการออกอากาศของ Periscope ให้แตะไอคอน เพิ่มเติม   ทางด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อดูแผงข้อมูลของการออกอากาศ
 2. ชื่อผู้ใช้ Periscope จะอยู่ใต้ชื่อที่แสดงและจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย @
ดูคำแนะนำสำหรับ:

วิธีการค้นหาลิงก์ไปยังการออกอากาศของ Periscope

เมื่อจะรายงานเนื้อหาที่โจ่งแจ้งใน Periscope ระบบอาจขอให้คุณระบุลิงก์ไปยังการออกอากาศของ Periscope วิธีการมีดังนี้

 1. จากการออกอากาศของ Periscope ให้ปัดขึ้นหรือแตะไอคอน เพิ่มเติม  ทางด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อดูแผงข้อมูลของการออกอากาศ
 2. แตะ แบ่งปันการออกอากาศ และเลือก แบ่งปันลิงก์

วิธีการค้นหาลิงก์ไปยังการออกอากาศของ Periscope

เมื่อจะรายงานเนื้อหาที่โจ่งแจ้งใน Periscope ระบบอาจขอให้คุณระบุลิงก์ไปยังการออกอากาศของ Periscope วิธีการมีดังนี้

 1. จากการออกอากาศของ Periscope ให้แตะไอคอน เพิ่มเติม   ทางด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อดูแผงข้อมูลของการออกอากาศ
 2. แตะ แบ่งปันการออกอากาศ และเลือก แบ่งปัน URL

วิธีการค้นหาลิงก์ไปยังการออกอากาศของ Periscope

เมื่อจะรายงานเนื้อหาที่โจ่งแจ้งใน Periscope ระบบอาจขอให้คุณระบุลิงก์ไปยังการออกอากาศของ Periscope วิธีการมีดังนี้

 1. เมื่อคุณพบการออกอากาศของ Periscope ที่แบ่งปันผ่านทวีตบน twitter.com ให้คลิกที่การออกอากาศของ Periscope นั้น
 2. คัดลอก URL ที่แสดงอยู่ในแถบที่อยู่ของเบราเซอร์ของคุณ ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้: https://www.pscp.tv/w/…

ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Periscope เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีติดต่อกับทีมงาน

บุ๊คมาร์กหรือแบ่งปันบทความนี้