கீச்சு, தருணம், பட்டியல், Twitter ஸ்பேஸ், கம்யூனிட்டி அல்லது தயாரிப்புக்கான தகவலை அடையாளம் காணுதல்

கீச்சு, தருணம், பட்டியல், ஸ்பேஸ் மற்றும் கம்யூனிட்டி ஒவ்வொன்றுக்கும் அதன் சொந்த URL உள்ளது, அதை நீங்கள் நண்பர்களோடு பகிரலாம். நீங்கள் எப்போதாவது போலியான பொருட்களைப் புகாரளிக்க வேண்டியிருந்தால், ஒவ்வொரு Twitter ஷாப்புக்கும் ஒரு தயாரிப்புச் சாவி உள்ளது. கூடுதலாக, ஒவ்வொரு தயாரிப்புக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ID உள்ளது.

கீச்சின் URL -ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது
படி 1

நீங்கள் விரும்பும் கீச்சின் URL -ஐப் பெற அந்தக் கீச்சுக்குச் செல்லவும்.

படி 2

பகிர் ஐகானை  தொடவும்

படி 3

இதன் வழியாகச் கீச்சைப் பகிர் என்பதைத் தொடவும்.

படி 4

இணைப்பைக் கீச்சுக்கு நகலெடு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். URL இப்போது உங்கள் கிளிப்போர்டுக்கு நகலெடுக்கப்படும்.

படி 1

நீங்கள் விரும்பும் கீச்சின் URL -க்குச் செல்லவும்.

படி 2

பகிர் ஐகானை  தொடவும்

படி 3

இணைப்பைக் கீச்சுக்கு நகலெடு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். URL இப்போது உங்கள் கிளிப்போர்டுக்கு நகலெடுக்கப்படும்.

படி 1

நீங்கள் விரும்பும் கீச்சின் URL -ஐப் பெற அந்தக் கீச்சுக்குச் செல்லவும்.

படி 2

கீச்சில் அமைந்துள்ள  ஐகானை கிளிக் செய்யவும்.

படி 3

பாப்-அப் மெனுவில், இணைப்பைக் கீச்சுக்கு நகலெடு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். URL இப்போது உங்கள் கிளிப்போர்டுக்கு நகலெடுக்கப்படும்.

கீச்சின் நிரந்தர இணைப்பை எப்போது பார்த்தாலும் அதில் பின்வருவனவற்றைக் காணலாம்:

  • கீச்சு இடுகையிடப்பட்ட சரியான நேரமும் தேதியும்.
  • கீச்சுக்குக் கிடைத்துள்ள விருப்பங்கள் மற்றும் மறுகீச்சுகளின் எண்ணிக்கை.

 

தருணத்தின் URL -ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது
 

  • iOS -க்கான Twitter அல்லது Android -க்கான Twitter பயன்பாட்டில்: பகிர் ஐகானை (iOS -இல் , Android -இல் ) தொடவும், பிறகு கீச்சு எழுதுதல் காட்சியில் URL -ஐப் பார்க்க, இந்தத் தருணத்தை ட்விட் செய் என்பதைத் தொடவும். இந்த மெனு பாப்-அப் -இலிருந்து URL இணைப்பை நகலெடுக்கும் விருப்பத்தேர்வும் உள்ளது.
  • இணையத்தில்: தருணத்தின் மீது கிளிக் செய்து, உங்கள் இணைய உலாவியின் முகவரிப் பட்டியில் அதன் URL -ஐக் கண்டறியவும், அல்லது தருணத்தின் மேல் வலதுபுறத்திலுள்ள மெனுவைத் திறந்து, இதற்கு இணைப்பை நகலெடு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
தருணத்தின் URL -ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது

iOS -இல் பகிர் ஐகானை  தொட்டு, பிறகு கீச்சு எழுதுதல் காட்சியில் URL -ஐப் பார்க்க, இந்தத் தருணத்தை ட்விட் செய் என்பதைத் தொடவும். இந்த மெனு பாப்-அப் -இலிருந்து URL இணைப்பை நகலெடுக்கும் விருப்பத்தேர்வும் உள்ளது.

 பகிர் ஐகானை தொட்டு, பிறகு கீச்சு எழுதுதல் காட்சியில் URL -ஐப் பார்க்க, இந்தத் தருணத்தை ட்விட் செய் என்பதைத் தொடவும். இந்த மெனு பாப்-அப் -இலிருந்து URL இணைப்பை நகலெடுக்கும் விருப்பத்தேர்வும் உள்ளது.

தருணத்தின் மீது கிளிக் செய்து, உங்கள் இணைய உலாவியின் முகவரிப் பட்டியில் அதன் URL -ஐக் கண்டறியவும்.

 

ஒரு பட்டியலின் URL-ஐ எவ்வாறு கண்டறிவது

  1. நீங்கள் விரும்பும் பட்டியலின் URL -ஐப் பெற அந்தப் பட்டியலுக்குச் செல்லவும்.

  2. பட்டியலின் மேல் பகுதியில் அமைந்துள்ள பகிர் ஐகானை தொடவும்.

  3. பாப்-அப் மெனுவில், இணைப்பைப் பட்டியலுக்கு நகலெடு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். URL இப்போது உங்கள் கிளிப்போர்டுக்கு நகலெடுக்கப்படும்.
ஸ்பேஸின் URL -ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது

பகிர் ஐகானை தொட்டு, இணைப்பை நகலெடு என்பதைத் தொடவும். URL இப்போது உங்கள் கிளிப்போர்டுக்கு நகலெடுக்கப்படும்.

பகிர் ஐகானை தொட்டு, இணைப்பை நகலெடு என்பதைத் தொடவும். URL இப்போது உங்கள் கிளிப்போர்டுக்கு நகலெடுக்கப்படும்.

ஒரு கம்யூனிட்டியின் URL -ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது
படி 1

நீங்கள் விரும்பும் கம்யூனிட்டியின் URL -ஐப் பெற அந்த கம்யூனிட்டிக்குச் செல்லவும். 

படி 2

சேர்ந்துவிட்டீர்/சேர்க என்ற பொத்தானுக்கு அடுத்ததாக அமைந்துள்ள  ஐகானை தொட்வும்.

படி 3

இணைப்பை நகலெடு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

குறிப்பு: தற்போது கம்யூனிட்டியின் URL -ஐக் கண்டுபிடிப்பது என்பது இணையம் மற்றும் iOS -இல் மட்டுமே கிடைக்கிறது.

படி 1

நீங்கள் விரும்பும் கம்யூனிட்டியின் URL -ஐப் பெற அந்த கம்யூனிட்டிக்குச் செல்லவும். 

படி 2

உலாவி சாளரத்திலிருந்து URL -ஐ நகலெடுக்கவும். 

குறிப்பு: தற்போது கம்யூனிட்டியின் URL -ஐக் கண்டுபிடிப்பது என்பது இணையம் மற்றும் iOS -இல் மட்டுமே கிடைக்கிறது.

 
தயாரிப்பு ID -ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது

Twitter ஷாப்பிங்கில் அறிவுசார் சொத்துரிமை தொடர்பான சிக்கல்களை நீங்கள் புகாரளிக்க வேண்டும் என்றால், உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தயாரிப்பு ID தேவைப்படலாம், இது தயாரிப்புச் சாவி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. கீழே உள்ள படிநிலைகளைப் பயன்படுத்தி அதைக் கண்டறியவும்:

படி 1

தயாரிப்புக்குச் செல்க.

படி 2

புகாரளி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும், அது தயாரிப்பின் மேல் வலது மூலையில் அமைந்துள்ளது. இந்த விருப்பத்தேர்வு மேல் வலது மூலையில் தோன்றவில்லை என்றால், தயாரிப்பின் மீது நீண்ட நேரம் அழுத்தி முயற்சிக்கவும்.

படி 3

அறிவுசார் சொத்து விதிமீறல்என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

 

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிர்க