கீச்சு அல்லது தருணத்துடன் எவ்வாறு இணைப்பது

நீங்கள் ஒரு வலைப்பக்கத்தில் இணைவதைப் போலவே, நீங்கள் ஒரு கீச்சு அல்லது தருணத்துடன் இணைக்க முடியும் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா? கீச்சு மற்றும் கணம் ஒவ்வொன்றுக்கும் அதன் சொந்த URL உள்ளது, அதை நீங்கள் நண்பர்களோடு புத்தகக்குறியிடலாம் அல்லது பகிரலாம்.

View instructions for:

கீச்சின் URL -ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது

 1. நீங்கள் விரும்பும் கீச்சின் URL -க்குச் செல்லவும்.
 2. பகிர் ஐகானை  தொடவும்
 3. இதன் வழியாகச் கீச்சைப் பகிர் என்பதைத் தொடவும்.
 4. இணைப்பைக் கீச்சுக்கு நகலெடு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். URL இப்போது உங்கள் கிளிப்போர்டுக்கு நகலெடுக்கப்பட வேண்டும்.

கீச்சின் URL -ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது

 1. நீங்கள் விரும்பும் கீச்சின் URL -க்குச் செல்லவும்.
 2. பகிர் ஐகானை  தொடவும்
 3. இணைப்பைக் கீச்சுக்கு நகலெடு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். URL இப்போது உங்கள் கிளிப்போர்டுக்கு நகலெடுக்கப்பட வேண்டும்.

கீச்சின் URL -ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது

 1. நீங்கள் விரும்பும் கீச்சின் URL -க்குச் செல்லவும்.
 2. கீச்சில் அமைந்துள்ள  ஐகானைக் கிளிக் செய்யவும்.
 3. பாப்-அப் மெனுவில், இணைப்பைக் கீச்சுக்கு நகலெடு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். URL இப்போது உங்கள் கிளிப்போர்டுக்கு நகலெடுக்கப்பட வேண்டும்.

கீச்சின் நிரந்தர இணைப்பை எப்போது பார்த்தாலும் அதில் பின்வருபவற்றைக் காணலாம்:

 • கீச்சைப் பதிவு செய்த சரியான நேரமும் தேதியும்.
 • கீச்சுக்குக் கிடைத்துள்ள விருப்பங்கள் மற்றும் மறுகீச்சுகளின் எண்ணிக்கை.

 

தருணத்தின் URL -ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது

 • iOS -க்கான Twitter அல்லது Android -க்கான Twitter பயன்பாட்டில்: பகிர் ஐகானை (iOS -இல்  , Android -இல்  ) தொடவும், பிறகு கீச்சு எழுதும் காட்சியில் URL -ஐப் பார்க்க, இந்தத் தருணத்தை ட்விட் செய் என்பதைத் தொடவும். இந்த மெனு பாப்-அப் -இல் இருந்து URL இணைப்பை நகலெடுக்கும் விருப்பமும் உள்ளது.
 • இணையத்தில்: தருணத்தின் மீது கிளிக் செய்து, உங்கள் இணைய உலாவியின் முகவரிப் பட்டியில் அதன் URL -ஐக் கண்டறியவும்.
View instructions for:

தருணத்தின் URL -ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது

iOS -இல் பகிர் ஐகானை  தொட்டு, பிறகு பிறகு கீச்சு எழுதும் காட்சியில் URL -ஐப் பார்க்க, இந்தத் தருணத்தை ட்விட் செய் என்பதைத் தொடவும். இந்த மெனு பாப்-அப் -இல் இருந்து URL இணைப்பை நகலெடுக்கும் விருப்பமும் உள்ளது.

தருணத்தின் URL -ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது

 பகிர் ஐகானை தொட்டு, பிறகு பிறகு கீச்சு எழுதும் காட்சியில் URL -ஐப் பார்க்க, இந்தத் தருணத்தை ட்விட் செய் என்பதைத் தொடவும். இந்த மெனு பாப்-அப் -இல் இருந்து URL இணைப்பை நகலெடுக்கும் விருப்பமும் உள்ளது.

தருணத்தின் URL -ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது

 தருணத்தின் மீது கிளிக் செய்து, உங்கள் இணைய உலாவியின் முகவரிப் பட்டியில் அதன் URL -ஐக் கண்டறியவும்.

Bookmark or share this article

Was this article helpful?

Thank you for the feedback. We’re really glad we could help!

Thank you for the feedback. How could we improve this article?

Thank you for the feedback. Your comments will help us improve our articles in the future.