ஒரு கீச்சு, தருணம், பட்டியல் அல்லது Twitter ஸ்பேஸ் உடன் எவ்வாறு இணைப்பது

கீச்சு, தருணம், பட்டியல் மற்றும் ஸ்பேஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் அதன் சொந்த URL உள்ளது, அதை நீங்கள் நண்பர்களோடு பகிரலாம்.

கீச்சின் URL -ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது
படி 1

நீங்கள் விரும்பும் கீச்சின் URL -க்குச் செல்லவும்.

படி 2

பகிர் ஐகானை  தொடவும்

படி 3

இதன் வழியாகச் கீச்சைப் பகிர் என்பதைத் தொடவும்.

படி 4

இணைப்பைக் கீச்சுக்கு நகலெடு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். URL இப்போது உங்கள் கிளிப்போர்டுக்கு நகலெடுக்கப்பட வேண்டும்.

படி 1

நீங்கள் விரும்பும் கீச்சின் URL -க்குச் செல்லவும்.

படி 2

பகிர் ஐகானை  தொடவும்

படி 3

இணைப்பைக் கீச்சுக்கு நகலெடு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். URL இப்போது உங்கள் கிளிப்போர்டுக்கு நகலெடுக்கப்பட வேண்டும்.

படி 1

நீங்கள் விரும்பும் கீச்சின் URL -க்குச் செல்லவும்.

படி 2

கீச்சில் அமைந்துள்ள  ஐகானை கிளிக் செய்யவும்.

படி 3

பாப்-அப் மெனுவில், இணைப்பைக் கீச்சுக்கு நகலெடு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். URL இப்போது உங்கள் கிளிப்போர்டுக்கு நகலெடுக்கப்பட வேண்டும்.

கீச்சின் நிரந்தர இணைப்பை எப்போது பார்த்தாலும் அதில் பின்வருவனவற்றைக் காணலாம்:

  • கீச்சு இடுகையிடப்பட்ட சரியான நேரமும் தேதியும்.
  • கீச்சுக்குக் கிடைத்துள்ள விருப்பங்கள் மற்றும் மறுகீச்சுகளின் எண்ணிக்கை.

 

தருணத்தின் URL -ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது
 

  • iOS -க்கான Twitter அல்லது Android -க்கான Twitter பயன்பாட்டில்: பகிர் ஐகானை (iOS -இல் , Android -இல் ) தொடவும், பிறகு கீச்சு எழுதுதல் காட்சியில் URL -ஐப் பார்க்க, இந்தத் தருணத்தை ட்விட் செய் என்பதைத் தொடவும். இந்த மெனு பாப்-அப் -இல் இருந்து URL இணைப்பை நகலெடுக்கும் விருப்பமும் உள்ளது.
  • இணையத்தில்: தருணத்தின் மீது கிளிக் செய்து, உங்கள் இணைய உலாவியின் முகவரிப் பட்டியில் அதன் URL -ஐக் கண்டறியவும், அல்லது தருணத்தின் மேல் வலதுபுறத்திலுள்ள மெனுவைத் திறந்து, இதற்கு இணைப்பை நகலெடு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
தருணத்தின் URL -ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது

iOS -இல் பகிர் ஐகானை  தொட்டு, பிறகு கீச்சு எழுதுதல் காட்சியில் URL -ஐப் பார்க்க, இந்தத் தருணத்தை ட்விட் செய் என்பதைத் தொடவும். இந்த மெனு பாப்-அப் -இல் இருந்து URL இணைப்பை நகலெடுக்கும் விருப்பமும் உள்ளது.

 பகிர் ஐகானை தொட்டு, பிறகு கீச்சு எழுதுதல் காட்சியில் URL -ஐப் பார்க்க, இந்தத் தருணத்தை ட்விட் செய் என்பதைத் தொடவும். இந்த மெனு பாப்-அப் -இல் இருந்து URL இணைப்பை நகலெடுக்கும் விருப்பமும் உள்ளது.

தருணத்தின் மீது கிளிக் செய்து, உங்கள் இணைய உலாவியின் முகவரிப் பட்டியில் அதன் URL -ஐக் கண்டறியவும்.

 

ஒரு பட்டியலின் URL-ஐ எவ்வாறு கண்டறிவது

  1. நீங்கள் விரும்பும் பட்டியலின் URL-க்குச் செல்லவும்.

  2. பட்டியலின் மேல் பகுதியில் அமைந்துள்ள பகிர் என்ற ஐகானைத் தொடவும்.

  3. பாப்-அப் மெனுவில், இணைப்பைப் பட்டியலுக்கு நகலெடு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். URL இப்போது உங்கள் கிளிப்போர்டுக்கு நகலெடுக்கப்பட வேண்டும்.

 

ஸ்பேஸின் URL -ஐ எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது

iOS -க்கான Twitter அல்லது Android -க்கான Twitter பயன்பாட்டில்: பகிர் ஐகானை (iOS -இல் , Android -இல் ) தொடவும், பிறகு இணைப்பை நகலெடு என்பதைத் தொடவும். URL இப்போது உங்கள் கிளிப்போர்டுக்கு நகலெடுக்கப்பட வேண்டும்.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிர்க