உணர்ச்சிகரமான ஊடகத்தைப் புகாரளிக்கவும்

Twitter -இன் ஊடகக் கொள்கை என்பதன் கீழ் உணர்ச்சிகரமானது என கையாளப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் நம்பும் கீச்சுகளில் நீங்கள் ஊடகத்தைப் பார்த்தால், கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ள செயல்முறையைப் பயன்படுத்தி அதைப் புகாரளிக்கவும்.

கீச்சுகளில் உள்ள ஊடகம் பற்றி எவ்வாறு புகாரளிப்பது
  1. twitter.com -இல் இருந்தோ iOS அல்லது Android -க்கான Twitter பயன்பாட்டிலிருந்தோ நீங்கள் புகாரளிக்க விரும்பும் கீச்சுக்குச் செல்லவும்.
  2.  ஐகானை கிளிக் செய்யவும் அல்லது தொடவும். 
  3. கீச்சைப் புகாரளி என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
  4. இது ஓர் உணர்ச்சிகரமான படத்தைக் காட்டுகிறது என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
  5. அடுத்து, உங்கள் Twitter அனுபவத்தை மேம்படுத்துவதற்கு நீங்கள் எடுக்கக் கூடிய கூடுதல் நடவடிக்கைகளுக்கான பரிந்துரைகளை வழங்குவோம்.
     

உங்களுக்குப் பிடிக்காத ஒன்றை நீங்கள் பார்த்தால், Twitter ஓர் எச்சரிக்கை லேபிளை அதற்கு முன்னால் வைக்கவில்லை என்றால், அது ஊடகத்தில் ஓர் எச்சரிக்கையை வைப்பதற்கான எங்கள் வரம்பைப் பூர்த்தி செய்யாமல் இருக்கலாம் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.


நான் புகாரளிக்கும் உணர்ச்சிகரமான ஊடகத்திற்கு என்ன நடக்கிறது?

 

Twitter -இன் ஊடகக் கொள்கைகளுக்கு இணங்க, பயனர்களால் கொடியிடும் ஊடகத்திற்கு எச்சரிக்கைச் செய்தி தேவையா என்பதைத் தீர்மானிக்க அந்த ஊடகம் பற்றிய புகார்களை Twitter மதிப்பாய்வு செய்கிறது. ஊடகத்தைக் கொடியிடுவதன் மூலம் அதை Twitter குழுவின் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறீர்கள் என்பதை நினைவில் கொள்க. கொடியிடப்பட்ட உள்ளடக்கம் தானாகவே ஓர் எச்சரிக்கைச் செய்தியைப் பெறாது அல்லது தளத்திலிருந்து அகற்றப்படாது.

உங்கள் உள்ளடக்கம் உணச்சிகரமானது எனப் புகாரளிக்கப்பட்டால், நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்பது பற்றிய தகவலுக்கு, Twitter -இன் ஊடகக் கொள்கைகளைப் பார்க்கவும்.

கீச்சுகளில் உணர்ச்சிகரமான ஊடகத்தை நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா என்பதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது

twitter.com -இல் உள்நுழைவதன் மூலம் உங்கள் கீச்சு ஊடக அமைப்புகளைச் சரிசெய்யவும். டெஸ்க்டாப் கணினி ஐகானை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் twitter.com -க்கான அறிவுறுத்தல்களைப் பார்க்கவும். 

படி 1

மேல் மெனுவில், ஒரு வழிசெலுத்தல் மெனு ஐகானை  அல்லது உங்கள் சுயவிவரம் ஐகானைப் பார்ப்பீர்கள். உங்களுக்குக் கிடைக்கும் எந்த ஐகானையும் தொட்டு, அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி 2

தனியுரிமை மற்றும் பாதுகாப்பு என்பதைத் தொடவும்.

படி 3

பாதுகாப்பு என்பதன் கீழ், உணர்ச்சிகரமான உள்ளடக்கத்தைக் கொண்டிருக்கக் கூடிய ஊடகத்தைக் காட்டு என்பதற்குப் பக்கத்திலுள்ள பெட்டியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி 1

மேலும் என்ற ஐகானை கிளிக் செய்து, தனியுரிமை மற்றும் பாதுகாப்பு என்ற அமைப்புகளுக்குச் செல்லவும்.

படி 2

 நீங்கள் பார்க்கும் உள்ளடக்கம் என்ற பிரிவுக்குச் சென்று, உணர்ச்சிகரமான உள்ளடக்கத்தைக் கொண்டிருக்கக் கூடிய ஊடகத்தைக் காட்டு என்பதற்குப் பக்கத்திலுள்ள பெட்டியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி 3

அமைப்புகள் தானாகவே சேமிக்கப்படும்.


குறிப்பு: உங்கள் Twitter அனுபவத்தைச் சீர்குலைக்கும் கணக்குகளை நீங்கள் பின்தொடராமல் நிறுத்தலாம் அல்லது தடைசெய்யலாம்.
 

சட்டவிரோதமான அல்லது Twitter விதிகளை மீறும் உள்ளடக்கத்தை எவ்வாறு புகாரளிப்பது


பிற வகையான விதிமீறல்களை விவரிப்பதற்கும் எங்களிடம் அவற்றை நீங்கள் எவ்வாறு புகாரளிக்கலாம் என்பதைப் பார்ப்பதற்கும், விதிமீறல்களை எவ்வாறு புகாரளிப்பது என்பது பற்றிய இந்தக் கட்டுரையைப் பார்க்கவும்.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிர்க