உணர்ச்சிகரமான ஊடகத்தைப் பற்றி புகாரளிக்கவும்

Twitter -இன் ஊடகக் கொள்கையின் கீழ் உணர்ச்சிகரமானது என கையாளப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் நம்பும் கீச்சுகளில் நீங்கள் ஊடகத்தைப் பார்த்தால், கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ள செயல்முறையைப் பயன்படுத்தி அதைப் புகாரளிக்கவும்.

கீச்சுகளில் உள்ள ஊடகம் பற்றி எவ்வாறு புகாரளிப்பது

 1. twitter.com அல்லது iOS அல்லது Android பயன்பாட்டிற்கான Twitter -இலிருந்து நீங்கள் புகாரளிக்க விரும்பும் கீச்சுக்குச் செல்லவும்.
 2.   ஐகானைக் கிளிக் செய்யவும் அல்லது தொடவும். 
 3. கீச்சைப் பற்றி புகாரளி என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 4. இது ஓர் உணர்ச்சிகரமான படத்தைக் காட்டுகிறது என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 5. அடுத்து, உங்கள் Twitter அனுபவத்தை மேம்படுத்துவதற்கு நீங்கள் எடுக்கக் கூடிய கூடுதல் நடவடிக்கைகளுக்கான பரிந்துரைகளை வழங்குவோம்.

தயவுசெய்து நீங்கள் விரும்பாத ஒன்றை நீங்கள் பார்த்தால், ட்விட்டர் அதற்கு முன்னால் ஒரு எச்சரிக்கை முத்திரை வைக்கவில்லை என்பதை நினைவில் கொள்க, இது ஊடகத்தின் எச்சரிக்கைக்கு எங்கள் நுழைவுச் சந்திப்பை சந்திக்காது.

நான் புகாரளிக்கும் உணர்ச்சிகரமான ஊடகத்திற்கு என்ன நடக்கிறது?

Twitter -இன் ஊடகக் கொள்கைகளுக்கு இணங்க, பயனர்களால் புகாரளிக்கப்படும் ஊடகத்திற்கு எச்சரிக்கைச் செய்தியை அனுப்ப வேண்டுமா என்பதைத் தீர்மானிக்க அந்த ஊடகம் பற்றிய புகார்களை Twitter மதிப்பாய்வு செய்கிறது. ஊடகத்தைப் புகாரளிப்பதன் மூலம் அதை Twitter குழுவின் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறீர்கள் என்பதை நினைவில் கொள்க. புகாரளிக்கப்பட்ட உள்ளடக்கம் தானாகவே ஓர் எச்சரிக்கைச் செய்தியைப் பெறாது அல்லது தளத்திலிருந்து அகற்றப்படாது.

உங்கள் உள்ளடக்கம் உணச்சிகரமானதாகப் புகாரளிக்கப்பட்டால், நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்பது பற்றிய தகவலுக்கு, Twitter -இன் ஊடகக் கொள்கைகளைப் பார்க்கவும்.
 

View instructions for:

கீச்சுகளில் உணர்ச்சிகரமான ஊடகத்தை நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா என்பதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது

twitter.com -இல் உள்நுழைவதன் மூலம் உங்கள் கீச்சு ஊடக அமைப்புகளைச் சரிசெய்யவும். டெஸ்க்டாப் கணினி ஐகானைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் twitter.com -க்கான அறிவுறுத்தல்களைப் பார்க்கவும். 

கீச்சுகளில் உணர்ச்சிகரமான ஊடகத்தை நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா என்பதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது

 1. மேல் மெனுவில், ஒரு வழிசெலுத்தல் மெனு ஐகானை  அல்லது உங்கள் சுயவிவரம் ஐகானைப் பார்ப்பீர்கள். உங்களுக்குக் கிடைக்கும் எந்த ஐகானையும் தொட்டு, அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 2. தனியுரிமை மற்றும் பாதுகாப்பு என்பதைத் தொடவும்.
 3. பாதுகாப்பு என்பதன் கீழ், உணர்ச்சிகரமான உள்ளடக்கத்தைக் கொண்டிருக்கக் கூடிய ஊடகத்தைக் காட்டு என்பதற்குப் பக்கத்திலுள்ள பெட்டியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

கீச்சுகளில் உணர்ச்சிகரமான ஊடகத்தை நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா என்பதை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது

 1. twitter.com -இல் உள்நுழைந்து, உங்கள் தனியுரிமை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்புகளுக்குச் செல்லவும்.
 2. பிறகு கீச்சு ஊடகம் என்ற பிரிவைத் தேடி, உணர்ச்சிகரமான உள்ளடக்கத்தைக் கொண்டிருக்கக் கூடிய ஊடகத்தைக் காட்டு என்பதற்குப் பக்கத்திலுள்ள பெட்டியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 3. பக்கத்தின் அடிப்புறத்தில் உங்கள் அமைப்புகளைச் சேமிக்கவும்.

Note: உங்கள் Twitter அனுபவத்தைச் சீர்குலைக்கும் கணக்குகளை நீங்கள் பின்தொடராமல் நிறுத்தலாம் அல்லது தடைசெய்யலாம்.

சட்டவிரோதமான அல்லது Twitter விதிகளை மீறும் உள்ளடக்கத்தை எவ்வாறு புகாரளிப்பது

பிற வகையான மீறல்களை விவரிப்பதற்கும் எங்களிடம் அவற்றை நீங்கள் எவ்வாறு புகாரளிக்கலாம் என்பதைப் பார்ப்பதற்கும், மீறல்களை எவ்வாறு புகாரளிப்பது என்பது பற்றிய இந்தக் கட்டுரையைப் பார்க்கவும்.

Bookmark or share this article

Was this article helpful?

Thank you for the feedback. We’re really glad we could help!

Thank you for the feedback. How could we improve this article?

Thank you for the feedback. Your comments will help us improve our articles in the future.