கீச்சு, பட்டியல் அல்லது நேரடிச்செய்தி பற்றி புகாரளிக்கவும்

Twitter விதிகள் அல்லது எங்கள் சேவை விதிமுறைகளை மீறுகின்ற கீச்சுகள், பட்டியல்கள் மற்றும் நேரடிச்செய்திகளைப் பற்றி நீங்கள் புகாரளிக்கலாம். முறைகேடான அல்லது தீங்கிழைக்கும் உள்ளடக்கம், ஸ்பேம், ஆள் மாறாட்டம், பதிப்புரிமை அல்லது வணிகமுத்திரை மீறல்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்ட கீச்சுகள், பட்டியல்கள் மற்றும் நேரடிச்செய்திகளை நீங்கள் புகாரளிக்கக்கூடிய விதிமீறல்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள். 

ஒரு கீச்சைப் புகாரளிக்க
 1. நீங்கள் புகாரளிக்க விரும்பும் கீச்சுக்குச் செல்லவும்.
 2. கீச்சின் மேற்பகுதியில் உள்ள  ஐகானை தொடவும்.
 3. கீச்சைப் புகாரளி என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 4. இது முறைகேடானது அல்லது தீங்கிழைப்பது என்பதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தால், நீங்கள் புகாரளிக்கும் சிக்கலைப் பற்றிய கூடுதல் தகவலை வழங்குமாறு உங்களிடம் கேட்போம். உங்கள் புகாரை மதிப்பிடுவதற்கு அதைப் பற்றி நாங்கள் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வதற்காக, நீங்கள் புகாரளிக்கும் கணக்கிலிருந்து கூடுதல் கீச்சுகளைத் தேர்ந்தெடுக்குமாறும் உங்களிடம் நாங்கள் கேட்கலாம்.
 5. நீங்கள் புகாரளித்த கீச்சுகளின் உரையை எங்களது பதில் தொடர் மின்னஞ்சல்களிலும் உங்களுக்கு அனுப்பும் அறிவிப்புகளிலும் சேர்ப்போம். இந்தத் தகவலைப் பெறுவதை நிறுத்த, இந்தப் புகாரைப் பற்றிய புதுப்பிப்புகள் இந்தக் கீச்சுகளைக் காண்பிக்கலாம் என்பதற்கு அடுத்துள்ள பெட்டியைத் தேர்வுநீக்கவும்.
 6. உங்கள் புகாரைச் சமர்ப்பித்ததும், உங்கள் Twitter அனுபவத்தை மேம்படுத்த, நீங்கள் எடுக்கக் கூடிய கூடுதல் நடவடிக்கைகளுக்கான பரிந்துரைகளை வழங்குவோம்.

குறிப்பு: நீங்கள் தடைசெய்துள்ள கணக்கிலிருந்து வரும் கீச்சுகளைப் பற்றி புகாரளிக்கலாம். உங்களைத் தடைசெய்துள்ள கணக்கிலிருந்து வரும் கீச்சுகளையும் புகாரளிக்கலாம், ஆனால் உங்களைக் குறிப்பிட்டுள்ள கீச்சுகளை மட்டுமே இவ்வாறு புகாரளிக்கலாம். கணக்கைப் பற்றி எவ்வாறு புகாரளிப்பது என்பது குறித்த வழிமுறைகளுக்கு, எங்களின் முறைகேடான நடத்தையைப் புகாரளித்தல் என்ற கட்டுரையைப் பார்க்கவும்.

ஒரு பட்டியலைப் புகாரளிக்க
 1. பட்டியலின் விவரப் பக்கத்திலிருந்தோ, அறிவிப்புகள் தாவலில் இருந்தோ பட்டியல்களைப் புகாரளிக்கலாம்

 2. நீங்கள் புகாரளிக்க விரும்பும் பட்டியலுக்குச் செல்லவும்.

 3. பட்டியலின் மேற்பகுதியில் உள்ள  ஐகானை தொடவும்.

 4. பட்டியலைப் புகாரளி என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

 5. இது முறைகேடானது அல்லது தீங்கிழைப்பது அல்லது இது உணர்ச்சிகரமான புகைப்படம் அல்லது வீடியோவைக் காட்டுகிறது என்பதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தால், நீங்கள் புகாரளிக்கும் சிக்கலைப் பற்றிய கூடுதல் தகவலை வழங்குமாறு உங்களிடம் கேட்போம். 

 6. உங்கள் புகாரைச் சமர்ப்பித்ததும், ரசீதை உறுதிப்படுத்தும் மின்னஞ்சலை உங்களுக்கு அனுப்புவோம், மேலும் உங்கள் Twitter அனுபவத்தை மேம்படுத்த, நீங்கள் எடுக்கக் கூடிய கூடுதல் நடவடிக்கைகளுக்கான பரிந்துரைகளை வழங்குவோம்.

தனிப்பட்ட நேரடிச்செய்தியைப் பற்றி புகாரளிக்க
IOS-க்கு:
படி 1

நேரடிச்செய்தி உரையாடலைத் தொட்டு, நீங்கள் புகாரளிக்க விரும்பும் செய்தியைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

படி 2

செய்தியைத் தொட்டுப் பிடிக்கவும். பாப்-அப் மெனுவில் செய்தியைப் புகாரளி என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி 3

இது முறைகேடானது அல்லது தீங்கிழைப்பது என்பதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தால், நீங்கள் புகாரளிக்கும் சிக்கலைப் பற்றிய கூடுதல் தகவலை வழங்குமாறு உங்களிடம் கேட்போம். உங்கள் புகாரை மதிப்பிடுவதற்கு அதைப் பற்றி நாங்கள் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வதற்காக, நீங்கள் புகாரளிக்கும் கணக்கிலிருந்து கூடுதல் செய்திகளைத் தேர்ந்தெடுக்குமாறும் உங்களிடம் நாங்கள் கேட்கலாம்.

படி 4

உங்கள் புகாரைச் சமர்ப்பித்ததும், உங்கள் Twitter அனுபவத்தை மேம்படுத்த, நீங்கள் எடுக்கக் கூடிய கூடுதல் நடவடிக்கைகளுக்கான பரிந்துரைகளை வழங்குவோம்.
குறிப்பு: கூடுதலாக, ஒரு குழு உரையாடலில் உள்ள செய்தியைப் பற்றி புகாரளிக்கும் விருப்பத்தேர்வும் உங்களுக்கு உள்ளது.

Android -க்கு:
படி 1

நேரடிச்செய்தி உரையாடலைத் தொட்டு, நீங்கள் புகாரளிக்க விரும்பும் செய்தியைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

படி 2

செய்தியைத் தொட்டுப் பிடிக்கவும். பாப்-அப் மெனுவில் செய்தியைப் புகாரளி என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி 3

இது முறைகேடானது அல்லது தீங்கிழைப்பது என்பதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தால், நீங்கள் புகாரளிக்கும் சிக்கலைப் பற்றிய கூடுதல் தகவலை வழங்குமாறு உங்களிடம் கேட்போம். உங்கள் புகாரை மதிப்பிடுவதற்கு அதைப் பற்றி நாங்கள் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வதற்காக, நீங்கள் புகாரளிக்கும் கணக்கிலிருந்து கூடுதல் செய்திகளைத் தேர்ந்தெடுக்குமாறும் உங்களிடம் நாங்கள் கேட்கலாம்.

படி 4

உங்கள் புகாரைச் சமர்ப்பித்ததும், உங்கள் Twitter அனுபவத்தை மேம்படுத்த, நீங்கள் எடுக்கக் கூடிய கூடுதல் நடவடிக்கைகளுக்கான பரிந்துரைகளை வழங்குவோம்.
குறிப்பு: கூடுதலாக, ஒரு குழு உரையாடலில் உள்ள செய்தியைப் பற்றி புகாரளிக்கும் விருப்பத்தேர்வும் உங்களுக்கு உள்ளது. 

டெஸ்க்டாப்புக்கு:
படி 1

நேரடிச்செய்தி உரையாடலை கிளிக் செய்து, நீங்கள் கொடியிட விரும்பும் செய்தியைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

படி 2

தகவல் ஐகானை  கிளிக் செய்து, @username -ஐப் புகாரளி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

படி 3

இது முறைகேடானது அல்லது தீங்கிழைப்பது என்பதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தால், நீங்கள் புகாரளிக்கும் சிக்கலைப் பற்றிய கூடுதல் தகவலை வழங்குமாறு உங்களிடம் கேட்போம். உங்கள் புகாரை மதிப்பிடுவதற்கு அதைப் பற்றி நாங்கள் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வதற்காக, நீங்கள் புகாரளிக்கும் கணக்கிலிருந்து கூடுதல் செய்திகளைத் தேர்ந்தெடுக்குமாறும் உங்களிடம் நாங்கள் கேட்கலாம்.

படி 4

உங்கள் புகாரைச் சமர்ப்பித்ததும், உங்கள் Twitter அனுபவத்தை மேம்படுத்த, நீங்கள் எடுக்கக் கூடிய கூடுதல் நடவடிக்கைகளுக்கான பரிந்துரைகளை வழங்குவோம்.
குறிப்பு: கூடுதலாக, ஒரு குழு உரையாடலில் உள்ள செய்தியைப் பற்றி புகாரளிக்கும் விருப்பத்தேர்வும் உங்களுக்கு உள்ளது.

நேரடிச்செய்தி உரையாடலைப் பற்றி புகாரளிக்க
IOS-க்கு:
படி 1

உங்கள் இன்பாக்ஸிலுள்ள நேரடிச்செய்திகளின் பட்டியலில், நீங்கள் கொடியிட விரும்பும் செய்தி உரையாடலில் இடப்புறமாக ஸ்வைப் செய்யவும்.

படி 2

புகாரளி என்ற ஐகானை  தொடவும்

படி 3

இது முறைகேடானது அல்லது தீங்கிழைப்பது என்பதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தால், நீங்கள் புகாரளிக்கும் சிக்கலைப் பற்றிய கூடுதல் தகவலை வழங்குமாறு உங்களிடம் கேட்போம். உங்கள் புகாரை மதிப்பிடுவதற்கு அதைப் பற்றி நாங்கள் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வதற்காக, நீங்கள் புகாரளிக்கும் கணக்கிலிருந்து கூடுதல் செய்திகளைத் தேர்ந்தெடுக்குமாறும் உங்களிடம் நாங்கள் கேட்கலாம்.

படி 4

உங்கள் புகாரைச் சமர்ப்பித்ததும், உங்கள் Twitter அனுபவத்தை மேம்படுத்த, நீங்கள் எடுக்கக் கூடிய கூடுதல் நடவடிக்கைகளுக்கான பரிந்துரைகளை வழங்குவோம்.
குறிப்பு: கூடுதலாக, ஒரு குழுச் செய்தியில் உள்ள உரையாடலைப் பற்றி புகாரளிக்கும் விருப்பத்தேர்வும் உங்களுக்கு உள்ளது.

Android -க்கு:
படி 1

உங்கள் இன்பாக்ஸிலுள்ள நேரடிச்செய்திகளின் பட்டியலில், நீங்கள் கொடியிட விரும்பும் செய்தி உரையாடலைத் தொட்டு, நீண்ட நேரம் அழுத்திப் பிடிக்கவும்.

படி 2

உரையாடலைப் பற்றி புகாரளி என்பதைத் தொடவும்.

படி 3

இது முறைகேடானது அல்லது தீங்கிழைப்பது என்பதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தால், நீங்கள் புகாரளிக்கும் சிக்கலைப் பற்றிய கூடுதல் தகவலை வழங்குமாறு உங்களிடம் கேட்போம். உங்கள் புகாரை மதிப்பிடுவதற்கு அதைப் பற்றி நாங்கள் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வதற்காக, நீங்கள் புகாரளிக்கும் கணக்கிலிருந்து கூடுதல் செய்திகளைத் தேர்ந்தெடுக்குமாறும் உங்களிடம் நாங்கள் கேட்கலாம்.

படி 4

உங்கள் புகாரைச் சமர்ப்பித்ததும், உங்கள் Twitter அனுபவத்தை மேம்படுத்த, நீங்கள் எடுக்கக் கூடிய கூடுதல் நடவடிக்கைகளுக்கான பரிந்துரைகளை வழங்குவோம்.
குறிப்பு: கூடுதலாக, ஒரு குழுச் செய்தியில் உள்ள முழு உரையாடலைப் பற்றி புகாரளிக்கும் விருப்பத்தேர்வும் உங்களுக்கு உள்ளது.

டெஸ்க்டாப்புக்கு:
படி 1

நீங்கள் புகாரளிக்க விரும்பும் நேரடிச்செய்தி உரையாடலை கிளிக் செய்யவும்.

படி 2

மேலும் என்ற ஐகானை  கிளிக் செய்யவும்

படி 3

@username -ஐப் புகாரளி என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி 4

இது முறைகேடானது அல்லது தீங்கிழைப்பது என்பதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தால், நீங்கள் புகாரளிக்கும் சிக்கலைப் பற்றிய கூடுதல் தகவலை வழங்குமாறு உங்களிடம் கேட்போம். உங்கள் புகாரை மதிப்பிடுவதற்கு அதைப் பற்றி நாங்கள் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வதற்காக, நீங்கள் புகாரளிக்கும் கணக்கிலிருந்து கூடுதல் செய்திகளைத் தேர்ந்தெடுக்குமாறும் உங்களிடம் நாங்கள் கேட்கலாம்.

படி 5

உங்கள் புகாரைச் சமர்ப்பித்ததும், உங்கள் Twitter அனுபவத்தை மேம்படுத்த, நீங்கள் எடுக்கக் கூடிய கூடுதல் நடவடிக்கைகளுக்கான பரிந்துரைகளை வழங்குவோம்.
குறிப்பு: கூடுதலாக, ஒரு குழுச் செய்தியில் உள்ள முழு உரையாடலைப் பற்றி புகாரளிக்கும் விருப்பத்தேர்வும் உங்களுக்கு உள்ளது.

 

குறிப்பு: செய்தி அல்லது உரையாடலைப் பற்றி நீங்கள் புகாரளித்ததும், அது உங்கள் செய்திகள் இன்பாக்ஸில் இருந்து அகற்றப்படும்.

ஒரு கீச்சு, பட்டியல் அல்லது நேரடிச்செய்தியைப் பற்றி நான் புகாரளிக்கும்போது என்ன நடக்கும்?

 

 • புகாரளிக்கப்பட்ட கீச்சுகளின் அசல் உள்ளடக்கத்திற்கு பதிலாக, நீங்கள் இதைப் பற்றி புகாரளித்துள்ளீர்கள் என்று கூறும் ஓர் அறிவிப்பு காண்பிக்கப்படும். கூடுதலாக, நீங்கள் விரும்பினால் அந்தக் கீச்சை கிளிக் செய்து, பார்க்கலாம். 
 • கீச்சை அல்லது பட்டியலைப் பற்றி புகாரளிப்பதால் கணக்கு தானாக இடைநீக்கப்படாது.
 • புகாரளிக்கப்பட்ட செய்திகளும் உரையாடல்களும் உங்கள் இன்பாக்ஸிலிருந்து மறையும், அவற்றை மீட்டெடுக்க முடியாது.

 

எனது நேரடிச்செய்திகளில் ஏன் "சந்தேகத்திற்குரிய உள்ளடக்கம்" என்ற எச்சரிக்கை தெரிகிறது?

 

சந்தேகத்திற்குரியதாக இருக்கக்கூடிய அல்லது சந்தேகத்திற்குரிய URLகளைக் கொண்டிருக்கும் செய்திகளை (எ.கா. ஸ்பேம் தொடர்பானவை) Twitter மறைக்கும். செய்தி சரியானதா அல்லது அது ஸ்பேமா என்பதை நீங்கள் எங்களுக்குத் தெரிவிக்கலாம்:

 1. செய்தியைப் பார்க்க, "சந்தேகத்திற்குரிய உள்ளடக்கம்" என்ற எச்சரிக்கையைத் தொடவும்.
 2. செய்தியானது ஸ்பேம் போலத் தெரிந்தால், அதைப் பற்றி புகாரளிக்க, இது ஸ்பேம் என்பதைத் தொடவும்.
 3. செய்தி சந்தேகத்திற்குரியது அல்ல என்றால், அதை உங்கள் இன்பாக்ஸில் வைத்திருக்க, செய்தி சரியானது என்பதைத் தொடவும்.

 

ஒரு கணக்கைப் பற்றி புகாரளிப்பதற்கும் ஒரு கீச்சை அல்லது பட்டியலைப் பற்றி புகாரளிப்பதற்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

 

ஒரு கீச்சை அல்லது பட்டியலைப் பற்றி புகாரளித்தால், Twitter விதிகள் அல்லது சேவை விதிமுறைகளை மீறுவதாக நீங்கள் நினைக்கும் குறிப்பிட்ட கீச்சை அல்லது பட்டியலைச் சுட்டிக்காட்டலாம். கணக்கானது கீச்சு, பட்டியல் அல்லது நேரடிச்செய்தியை இடுகையிடாமல் Twitter கொள்கைகளை மீறுகிறது என்றால் (எடுத்துக்காட்டாக, பெரிய எண்ணிக்கையான கணக்குகளைத் திரளாகப் பின்தொடர்தல்), அந்தக் கணக்கை ஸ்பேம் என்பதாகப் புகாரளிக்க வேண்டும்.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிர்க