வணிகக் கூட்டாளர்களுடன் கூடுதல் தகவலைப் பகிர்தல்

Twitter உங்களைப் பற்றிய தகவலைப் பெறும்போது, எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளவாறு எங்கள் சேவைகளை மேம்படுத்தவும், உங்கள் Twitter அனுபவத்தைத் தனிப்பயனாக்கவும், பிற நோக்கங்களுக்காகவும் அந்தத் தகவலைப் பயன்படுத்துகிறோம். சில சந்தர்ப்பங்களில், இது எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் பொது அல்லாத தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பகிர்தலையும் உள்ளடக்கும்.

கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ள கூட்டாண்மைகளுக்கு, நீங்கள் குறிப்பிட்ட பிராந்தியங்களில் இருந்தால் உங்கள் பொது அல்லாத தனிப்பட்ட தரவு பகிரப்படலாமா என்பது குறித்த கூடுதல் கட்டுப்பாட்டை வழங்குகிறோம். உங்கள் தனிப்பயனாக்கம் மற்றும் தரவு அமைப்புகளில், வணிகக் கூட்டாளர்களுடன் கூடுதல் தகவலைப் பகிர அனுமதிக்கவும் என்ற அமைப்பைப் பயன்படுத்தி இந்தக் கட்டுப்பாட்டை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். இந்த அமைப்பில் மாற்றங்கள் உடனடியாக இருக்காது.

கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட வகையான கூட்டாண்மைகளுக்கு மட்டுமே இந்த அமைப்பு பொருந்தும் –– மற்றபடி Twitter தரவை எவ்வாறு பகிர்கிறது என்பதை அல்லது கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ள கூட்டாண்மைகள் தவிர வேறு எந்தக் கூட்டாண்மை மூலம் பகிர்கிறது என்பதை இது பாதிக்காது. கூடுதலாக, இந்தக் கூட்டாண்மை உலகளவில் இயக்கப்படலாம் என்றாலும், கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட பிராந்தியங்களில் மட்டுமே இந்த அமைப்பு பொருந்தும். இதன் பொருள் என்னவென்றால், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிராந்தியத்தில் ஒரு கூட்டாண்மையானது அமைப்பிற்கு உட்பட்டதாகப் பட்டியலிடப்பட்டால், விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி அந்தப் பிராந்தியத்தில் உள்ள Twitter வாடிக்கையாளர்கள் மட்டுமே அமைப்பைப் பயன்படுத்த முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, அனைத்து Twitter வாடிக்கையாளர்களும் “உலகளாவிய அனைத்து Twitter வாடிக்கையாளர்களுக்கான அமைப்பிற்கு உட்பட்டது” என்ற பிரிவில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பைப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் EU, EFTA மாநிலம் அல்லது ஐக்கிய இராச்சியத்தில் அமைந்துள்ள வாடிக்கையாளர்களும் “ஐரோப்பிய ஒன்றியம், EFTA மாநிலங்கள் அல்லது ஐக்கிய இராச்சியத்தில் அமைந்துள்ள Twitter வாடிக்கையாளர்களுக்கான அமைப்பிற்கு உட்பட்டது” என்ற பிரிவில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.

 

கூட்டாண்மைகள், கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது ஏப்ரல் 6, 2020:


உலகளாவிய அனைத்து Twitter வாடிக்கையாளர்களுக்கான அமைப்பிற்கு உட்பட்டது:

Twitter சந்தைகள் மூலமாகவே பிற விளம்பரத் தளங்கள்:

Twitter, அந்த தளங்களில் Twitter-ஐச் சந்தைப்படுத்துவதற்கான எங்கள் முயற்சிகளின் செயல்திறனை அளவிடுவதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் சில டிஜிட்டல் விளம்பரத் தளங்களுடன் சில பொது அல்லாத தனிப்பட்ட தகவலைப் பகிர்ந்து கொள்கிறது. இந்தத் தகவலில் IP முகவரி மற்றும் Twitter -இன் மொபைல் பயன்பாடுகளைத் திறக்கும் அல்லது உள்நுழையும் சாதனங்களுக்கான மொபைல் சாதன விளம்பர அடையாளங்காட்டிகள் அடங்கும்; ஆனால் உங்கள் பெயர், மின்னஞ்சல், ஃபோன் எண் அல்லது Twitter பயனர்பெயர் ஆகியவை உள்ளடங்காது. இந்த விளம்பரத் தளக் கூட்டாளர்கள் இந்தத் தகவலுக்கான தரவு கட்டுப்பாட்டாளர்களாகச் செயல்படுகிறார்கள், மேலும் இந்தத் திறனுடன் நாங்கள் தற்போது பணிபுரியும் தளங்கள்:

Google [Google -இன் தனியுரிமைக் கொள்கை
Facebook [Facebook -இன் தரவு கொள்கை]

App Store மற்றும் Google Play -இல் உள்ள Twitter பயன்பாட்டு விளக்கத்தில் பதிவிறக்கம் செய்வதற்கு முன்பே வெளிப்படுத்தப்பட்டபடி, நீங்கள் Twitter -இல் பதிவு செய்வதற்கு முன்பு Twitter இந்தத் தகவலை இந்தக் கூட்டாளர்களுடன் பகிரலாம் (எ.கா. ஒரு கணக்கை உருவாக்குவதற்கு முன்பு நீங்கள் முதலில் பயன்பாட்டைத் திறக்கும்போது), ஆனால் நீங்கள் ஒரு Twitter கணக்கை உருவாக்கும் வரை இந்தத் தரவு பகிர்வின் மீதான கட்டுப்பாட்டை உங்களுக்கு Twitter வழங்காது. நீங்கள் ஒரு Twitter கணக்கை உருவாக்கியவுடன், உங்கள் வணிகக் கூட்டாளர்களுடன் கூடுதல் தகவலைப் பகிர அனுமதிக்கவும் என்ற அமைப்பு முடக்கப்பட்டால், மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ள பொது அல்லாத தனிப்பட்ட தகவலை Twitter இந்தக் கூட்டாளர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளாது. தனித்தனியாக, மேலே இணைக்கப்பட்ட தனியுரிமைக் கொள்கைகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி தனியுரிமைத் தேர்வுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இந்தக் கூட்டாளர்கள் இந்தத் தரவை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம். கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்ட தேதிக்கு முன்னர் பதிவு செய்த மற்றும் ஐரோப்பிய யூனியன், EFTA மாநிலம் அல்லது ஐக்கிய இராச்சியத்தில் அமைந்துள்ள Twitter வாடிக்கையாளர்களுக்கு, வணிகக் கூட்டாளர்களுடன் கூடுதல் தகவலைப் பகிர அனுமதிக்கவும் என்ற அமைப்பு செயல்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் கூட Twitter தற்போது இந்தத் தகவலை இந்தக் கூட்டாளர்களுடன் மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி பகிர்ந்துகொள்வதில்லை. 
  

ஐரோப்பிய யூனியன், EFTA மாநிலங்கள் அல்லது ஐக்கிய இராச்சியத்தில் அமைந்துள்ள Twitter வாடிக்கையாளர்களுக்கான அமைப்பிற்கு உட்பட்டது:

தரவு அல்லாத செயலாக்கிகளுக்கான மொபைல் பயன்பாட்டு விளம்பரப் பிரச்சாரத் தகவல்:

Twitter மூலம் மொபைல் பயன்பாட்டு விளம்பரப் பிரச்சாரங்களை இயக்கம் விளம்பரதாரர்களுடன் சில பொது அல்லாத தனிப்பட்ட தகவலை Twitter பகிர்ந்து கொள்கிறது. இந்தத் தகவலில் ஒரு குறிப்பிட்ட உலாவி அல்லது சாதனம் கண்ட, பார்த்த அல்லது வேறு வகையில் தொடர்புகொண்ட விளம்பரங்களை உள்ளடக்கலாம்; ஆனால் உங்கள் பெயர், மின்னஞ்சல், ஃபோன் எண் அல்லது Twitter பயனர்பெயர் ஆகியவை உள்ளடங்காது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு மொபைல் சாதன அடையாளங்காட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட மொபைல் பயன்பாட்டிற்கான விளம்பரம் பார்க்கப்பட்டது அல்லது கிளிக் செய்யப்பட்டது என்பதை Twitter பகிரக்கூடும். 

தரவு செயலாக்கிகளாகச் செயல்படாத விளம்பரதாரர்களுடன் Twitter இந்தத் தகவலை நேரடியாகப் பகிரலாம், ஆனால் அத்தகைய விளம்பரதாரர்கள் தரவு செயலாக்கக் கூட்டாண்மைகள் மூலம் இந்தத் தரவை அடிக்கடி அணுகலாம். Twitter மூலம் மொபைல் பயன்பாட்டு விளம்பரப் பிரச்சாரங்களை இயக்கம் விளம்பரதாரர்களுக்கான அளவீடு மற்றும் பகுப்பாய்வுத் தீர்வுகளை எளிதாக்க, Twitter சார்பாகத் தரவு செயலாக்கிகள் செயல்படுகின்றன. நீங்கள் ஐரோப்பிய யூனியன், ஒரு EFTA மாநிலம் அல்லது ஐக்கிய இராச்சியத்தில் அமைந்திருந்தால், மேலே விவரிக்கப்பட்ட பொது அல்லாத தனிப்பட்ட தகவலை, தரவு செயலாக்கிகளாகச் செயல்படாத மூன்றாம் தரப்பினருடன் பகிர்ந்து கொள்ள Twitter மற்றும் அதன் தரவு செயலாக்கிகளுக்காக உங்கள் வணிகக் கூட்டாளர்களுடன் கூடுதல் தகவலைப் பகிர அனுமதிக்கவும் என்ற அமைப்பு செயல்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிர்க