இரு காரணி அங்கீகாரத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது

இரு காரணி அங்கீகாரம் என்பது உங்கள் Twitter கணக்கிற்கான கூடுதல் பாதுகாப்பு அடுக்கு ஆகும். உள்நுழைவதற்கு கடவுச்சொல்லை மட்டும் உள்ளிடுவதற்குப் பதிலாக, நீங்கள் ஒரு குறியீட்டையும் உள்ளிடுவீர்கள் அல்லது பாதுகாப்பு விசையையும் பயன்படுத்துவீர்கள். இந்தக் கூடுதல் படியானது நீங்கள் மட்டுமே உங்கள் கணக்கை அணுக முடியும் என்பதை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது. பதிவு செய்யும் போது, உங்கள் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரி இருப்பதையும் நாங்கள் உறுதி செய்வோம். அந்த வகையில், உங்கள் கணக்கைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க உங்களுடன் தொடர்புகொள்வது போன்ற விஷயங்களுக்கு உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம்.

இந்த அம்சத்தை நீங்கள் இயக்கிய பிறகு, உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைய, ஒரு குறியீடு, பயன்பாட்டின் மூலம் உள்நுழைவு உறுதிப்படுத்தல் அல்லது பிசிகல் பாதுகாப்பு விசையுடன் கூடிய இரண்டாம் நிலை உள்நுழைவு முறையுடன் உங்கள் கடவுச்சொல் உங்களுக்குத் தேவைப்படும். 

உங்கள் உள்நுழைவை எவ்வாறு சரிபார்ப்பது
IOS -க்கு:
படி 1

மேல் மெனுவில், உங்கள் சுயவிவரம் ஐகானைத் தொட்டு, அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதைத் தொடவும்.

படி 2

கணக்கு என்பதைத் தொட்டு, பாதுகாப்பு என்பதைத் தொடவும்.

படி 3

இரு காரணி அங்கீகாரத்தைத் தொடவும்.

படி 4

தேர்வு செய்ய மூன்று முறைகள் உள்ளன: உரைச் செய்தி, அங்கீகாரப் பயன்பாடு, அல்லது பாதுகாப்பு விசை.

படி 5

பதிவுசெய்தவுடன், உங்கள் கணக்கில் உள்நுழையும் போது, உங்கள் முந்தைய உள்நுழைவின் போது நீங்கள் பயன்படுத்திய இரு காரணி அங்கீகார முறையை உங்கள் கடவுச்சொல்லுடன் வழங்கும்படி கேட்கப்படுவீர்கள். வேறு இரு காரணி அங்கீகார முறையைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான விருப்பத்தையும் நீங்கள் காண்பீர்கள். நீங்கள் தொடர விரும்பினால், வேறு முறையைத் தேர்ந்தெடுக்க அதைத் தொடவும். உள்நுழைவை முடிக்க திரையில் உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

உரைச் செய்தி வழியாகப் பதிவுசெய்ய:
படி 1

உரைச் செய்தி என்பதற்கு அடுத்துள்ள தேர்வுப்பெட்டியைக் கிளிக் செய்யவும்.

படி 2

மேலோட்டமான வழிமுறைகளை வாசித்து, தொடங்குக என்பதைத் தொடவும். 

படி 3

உங்கள் கடவுச்சொல்லை உள்ளிட்டு, சரிபார் என்பதைத் தொடவும்.

படி 4

உங்களிடம் ஏற்கனவே இல்லையெனில், உங்கள் Twitter கணக்கிற்கான மின்னஞ்சலை உறுதிப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்வோம்: உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிட்டு, அடுத்து என்பதைத் தொடவும். உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் உறுதிப்படுத்தல் குறியீட்டை அனுப்புவோம். உங்கள் Twitter கணக்கில், கேட்கப்படும் இடத்தில் குறியீட்டை உள்ளிட்டு, சரிபார் என்பதைத் தொடவும்.

குறிப்பு: உங்கள் கணக்குடன் தொடர்புடைய ஃபோன் எண் உங்களிடம் இல்லையென்றால், அதை உள்ளிடும்படி உங்களைக் கேட்போம். கூடுதலாக, Twitter இல் உங்களின் ஏற்கனவே இருக்கும் தொடர்புகள் உங்களைக் கண்டறிய அனுமதிக்க, விருப்பத்தைத் தேர்வுநீக்கம் செய்ய நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். 

படி 5

இப்போது நாங்கள் உரைச் செய்தி வழியாக அனுப்பிய உறுதிப்படுத்தல் குறியீட்டை உள்ளிடுமாறு உங்களிடம் கேட்போம். குறியீட்டைத் தட்டச்சு செய்யவும் அல்லது ஒட்டவும். பின்பு, காப்புப்பிரதி குறியீட்டைக் கொண்ட உறுதிப்படுத்தல் திரையைப் பார்ப்பீர்கள். எதிர்காலப் பயன்பாட்டிற்காகக் குறியீடு பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதால், அதனை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து சேமித்து வைத்துக்கொள்ளுமாறு பரிந்துரைக்கிறோம். உங்கள் ஃபோன் தொலைந்துவிட்டால் அல்லது ஃபோன் எண்ணை மாற்றிவிட்டால், உங்கள் கணக்கை அணுகுவதற்கு இது உதவும்.

படி 6

நீங்கள் இந்தத் திரையை முடித்தவுடன்  முடிந்தது என்பதைத் தொடவும்.

அங்கீகாரப் பயன்பாடு வழியாகப் பதிவு செய்ய:
படி 1

அங்கீகாரப் பயன்பாடு என்பதற்குப் பக்கத்திலுள்ள பெட்டியைத் தொடவும்.

படி 2

மேலோட்டமான வழிமுறைகளை வாசித்து, முடிந்தது என்பதைத் தொடவும்.

படி 3

கேட்கப்பட்டல், உங்கள் கடவுச்சொல்லை உள்ளிட்டு, சரிபார் என்பதைத் தொடவும்.

படி 4

உங்களிடம் ஏற்கனவே இல்லையெனில், உங்கள் Twitter கணக்கிற்கான மின்னஞ்சலை உறுதிப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்வோம்: உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிட்டு, அடுத்து என்பதைத் தொடவும். உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் உறுதிப்படுத்தல் குறியீட்டை அனுப்புவோம். உங்கள் Twitter கணக்கில், கேட்கப்படும் இடத்தில் குறியீட்டை உள்ளிட்டு, சரிபார் என்பதைத் தொடவும்.

படி 5

ஒரு QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் உங்கள் அங்கீகாரப் பயன்பாட்டை உங்கள் Twitter கணக்கில் இணைக்கும்படி கேட்கப்படுவீர்கள். (உங்கள் சாதனத்தில் ஏற்கனவே பயன்பாடு நிறுவப்படவில்லை எனில், அதை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password போன்ற எந்தவெரு 'நேர அடிப்படையிலான ஒரு முறை கடவுச்சொல்' (TOTP) அங்கீகாரப் பயன்பாட்டையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.)

படி 6

QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்த பிறகு, அடுத்து என்பதைத் தொடவும்.

படி 7

உங்கள் அங்கீகாரப் பயன்பாட்டால் உருவாக்கப்பட்ட குறியீட்டை உள்ளிட்டு, சரிபார் என்பதைத் தொடவும்.

படி 8

உறுதிப்படுத்தல் திரையைக் காண்பீர்கள். அமைப்பதை முடிக்க, முடிந்தது என்பதைத் தொடவும்.

இப்போது, உங்கள் அங்கீகாரப் பயன்பாட்டின் மூலமாக, உங்கள் Twitter கணக்கில் உள்நுழைய நீங்கள் குறியீடுகளைப் பார்த்துப் பயன்படுத்தலாம்.

பாதுகாப்பு விசை மூலம் பதிவு செய்ய:
படி 1

பாதுகாப்பு விசை என்பதைத் தொடவும். 

படி 2

கேட்கப்படும்போது உங்கள் கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்.

படி 3

உங்களிடம் ஏற்கனவே இல்லையெனில், உங்கள் Twitter கணக்கிற்கான மின்னஞ்சலை உறுதிப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்வோம்: உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிட்டு, அடுத்து என்பதைத் தொடவும். உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் உறுதிப்படுத்தல் குறியீட்டை அனுப்புவோம். உங்கள் Twitter கணக்கில், கேட்கப்படும் இடத்தில் குறியீட்டை உள்ளிட்டு, சரிபார் என்பதைத் தொடவும்.

படி 4

மேலோட்டமான வழிமுறைகளை வாசித்து, தொடங்குக என்பதைத் தொடவும்.

படி 5

உங்கள் மொபைல் சாதனத்தின் USB போர்ட்டில் விசை(களை) செருகலாம் அல்லது புளூடூத் அல்லது NFC மூலம் ஒத்திசைக்கலாம். செருகப்பட்டவுடன், உங்கள் விசையின் மீது உள்ள பொத்தானைத் தொடவும். 

படி 6

அமைப்பதை முடிக்க, திரையில் உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

படி 7

முடிந்ததும், இரு காரணி அங்கீகாரம் என்பதன் கீழ் பாதுகாப்பு விசை(களை) நிர்வகி என்ற பிரிவில் உங்கள் பாதுகாப்பு விசைகள் தோன்றும். அங்கிருந்து, உங்கள் பாதுகாப்பு விசை(களை) மறுபெயரிடலாம் அல்லது நீக்கலாம், மேலும் உங்கள் கணக்கில் கூடுதல் பாதுகாப்பு விசைகளை எந்த நேரத்திலும் சேர்க்கலாம். 

குறிப்பு: கூடுதல் இரு காரணி அங்கீகாரப் பாதுகாப்பிற்காக நீங்கள் ஒரு பாதுகாப்பு விசையைச் சேர்த்தால், அதிகப் பாதுகாப்பிற்காக மற்றொரு காப்பு முறையைப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை. வேறு எந்த முறைகளும் இயக்கப்படாமல், பாதுகாப்பு விசைகளை உங்கள் ஒரே அங்கீகார முறையாகப் பயன்படுத்தலாம்.

21, மார்ச், 2016 –க்கு முன்னர் நீங்கள் உள்நுழைவுச் சரிபார்த்தலில் பதிவுசெய்திருந்தால்:

twitter.com -இல் அல்லது iOS -க்கான Twitter, Android -க்கான Twitter அல்லது mobile.twitter.com மூலமாக உங்கள் கணக்கில் நீங்கள் உள்நுழையும் போது உங்கள் ஃபோனுக்கு ஒரு புஷ் அறிவிப்பு அனுப்பப்படும். உள்நுழைவுக் கோரிக்கையை அங்கீகரிக்க, புஷ் அறிவிப்பைத் திறக்கவும். நீங்கள் அங்கீகரித்தவுடன், twitter.com -இன் வழியாக உடனடியாக உங்கள் கணக்கினுள் உள்நுழைவீர்கள்.

SMS உரைச் செய்தி மூலமாகவும் நீங்கள் உள்நுழைதல் குறியீட்டைப் பெறலாம். twitter.com -இல் உங்கள் கணக்கில் நீங்கள் உள்நுழையும் போது உரைச் செய்தி வழியாக உங்கள் ஃபோனுக்கு அனுப்பப்படும் குறியீட்டைக் கோருக என்னும் இணைப்பில் கிளிக் செய்வதன் மூலம் இதனைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
 

குறிப்பு: பயன்பாட்டினுள் பாதுகாப்பு என்பதைத் தொட்டு, உள்நுழைவுக் கோரிக்கைகள் என்பதைத் தொடுவதன் மூலமும் நீங்கள் உள்நுழைவுக் கோரிக்கைகளை அங்கீகரிக்கலாம் அல்லது நிராகரிக்கலாம். புதிய கோரிக்கைகளுக்காகப் புதுப்பிக்க, பட்டியலைக் கீழ்நோக்கி இழுக்கவும். நீங்கள் புஷ் அறிவிப்பைப் பெறவில்லை என்றாலும், இந்தத் திரையில் அறிவிப்புகள் தோன்றும்.

இரு காரணி அங்கீகாரத்தை எவ்வாறு ஆஃப் செய்வது:
படி 1

மேல் மெனுவில், உங்கள் சுயவிவரம் ஐகானைத் தொட்டு, அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதைத் தொடவும்.

படி 2

கணக்கு என்பதைத் தொட்டு, பாதுகாப்பு என்பதைத் தொடவும்.

படி 3

நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த இரு காரணி அங்கீகார முறைக்கு அடுத்துள்ள ஸ்லைடரை தொட்டு, அதை ஆஃப் செய்யவும்.

படி 4

உங்கள் விருப்பத்தை உறுதிப்படுத்த, ஆஃப் செய்க என்பதை இரு முறை தொடவும்.

Android -க்கு:
படி 1

மேல் மெனுவில், ஒரு வழிசெலுத்தல் மெனு ஐகானை  அல்லது உங்கள் சுயவிவரம் ஐகானைப் பார்ப்பீர்கள். உங்களுக்குக் கிடைக்கும் எந்த ஐகானையும் தொட்டு, அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி 2

கணக்கு என்பதைத் தொட்டு, பாதுகாப்பு என்பதைத் தொடவும். 

படி 3

இரு காரணி அங்கீகாரத்தைத் தொடவும்.

படி 4

தேர்வு செய்ய மூன்று முறைகள் உள்ளன: உரைச் செய்தி, அங்கீகாரப் பயன்பாடு, அல்லது பாதுகாப்பு விசை.

படி 5

பதிவுசெய்தவுடன், உங்கள் கணக்கில் உள்நுழையும் போது, உங்கள் முந்தைய உள்நுழைவின் போது நீங்கள் பயன்படுத்திய இரு காரணி அங்கீகார முறையை உங்கள் கடவுச்சொல்லுடன் வழங்கும்படி கேட்கப்படுவீர்கள். வேறு இரு காரணி அங்கீகார முறையைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான விருப்பத்தையும் நீங்கள் காண்பீர்கள். நீங்கள் தொடர விரும்பினால், வேறு முறையைத் தேர்ந்தெடுக்க அதைத் தொடவும். உள்நுழைவை முடிக்க திரையில் உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

உரைச் செய்தி வழியாகப் பதிவுசெய்ய:
படி 1

உரைச் செய்தி என்பதற்கு அடுத்துள்ள பெட்டியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

படி 2

மேலோட்டமான வழிமுறைகளை வாசித்து, அடுத்து என்பதைத் தொடவும். 

படி 3

உங்கள் கடவுச்சொல்லை உள்ளிட்டு, சரிபார் என்பதைத் தொடவும்.

படி 4

உங்களிடம் ஏற்கனவே இல்லையெனில், உங்கள் Twitter கணக்கிற்கான மின்னஞ்சலை உறுதிப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்வோம்: உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிட்டு, அடுத்து என்பதைத் தொடவும். உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் உறுதிப்படுத்தல் குறியீட்டை அனுப்புவோம். உங்கள் Twitter கணக்கில், கேட்கப்படும் இடத்தில் குறியீட்டை உள்ளிட்டு, சரிபார் என்பதைத் தொடவும்.

குறிப்பு: உங்கள் கணக்குடன் தொடர்புடைய ஃபோன் எண் உங்களிடம் இல்லையென்றால், அதை உள்ளிடும்படி உங்களைக் கேட்போம். கூடுதலாக, Twitter இல் உங்களின் ஏற்கனவே இருக்கும் தொடர்புகள் உங்களைக் கண்டறிய அனுமதிக்க, விருப்பத்தைத் தேர்வுநீக்கம் செய்ய நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். 

படி 5

இப்போது நாங்கள் உரைச் செய்தி வழியாக அனுப்பிய உறுதிப்படுத்தல் குறியீட்டை உள்ளிடுமாறு உங்களிடம் கேட்போம். குறியீட்டைத் தட்டச்சு செய்யவும் அல்லது ஒட்டவும். பின்பு, காப்புப்பிரதி குறியீட்டைக் கொண்ட உறுதிப்படுத்தல் திரையைப் பார்ப்பீர்கள். எதிர்காலப் பயன்பாட்டிற்காகக் குறியீடு பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதால், அதனை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து சேமித்து வைத்துக்கொள்ளுமாறு பரிந்துரைக்கிறோம். உங்கள் ஃபோன் தொலைந்துவிட்டால் அல்லது ஃபோன் எண்ணை மாற்றிவிட்டால், உங்கள் கணக்கை அணுகுவதற்கு இது உதவும்.

படி 6

நீங்கள் இந்தத் திரையை முடித்தவுடன் முடிந்தது என்பதைத் தொடவும்.

இப்போது, நீங்கள் twitter.com, iOS -க்கான Twitter, Android -க்கான Twitter அல்லது mobile.twitter.com –இல் உள்நுழையும் போது உள்ளிடுவதற்கு ஆறு இலக்க உள்நுழைதல் குறியீடு உங்கள் ஃபோனுக்கு உரைச் செய்தி வழியாக அனுப்பப்படும்.

அங்கீகாரப் பயன்பாடு வழியாகப் பதிவு செய்ய:
படி 1

அங்கீகாரப் பயன்பாடு என்பதற்குப் அடுத்துள்ள பெட்டியைத் தொடவும்.

படி 2

மேலோட்டமான வழிமுறைகளை வாசித்து, தொடங்குக என்பதைத் தொடவும்.

படி 3

கேட்கப்பட்டல், உங்கள் கடவுச்சொல்லை உள்ளிட்டு, சரிபார் என்பதைத் தொடவும்.

படி 4

உங்களிடம் ஏற்கனவே இல்லையெனில், உங்கள் Twitter கணக்கிற்கான மின்னஞ்சலை உறுதிப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்வோம்: உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிட்டு, அடுத்து என்பதைத் தொடவும். உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் உறுதிப்படுத்தல் குறியீட்டை அனுப்புவோம். உங்கள் Twitter கணக்கில், கேட்கப்படும் இடத்தில் குறியீட்டை உள்ளிட்டு, சரிபார் என்பதைத் தொடவும்.

படி 5

ஒரு QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் உங்கள் அங்கீகாரப் பயன்பாட்டை உங்கள் Twitter கணக்கில் இணைக்கும்படி கேட்கப்படுவீர்கள். (உங்கள் சாதனத்தில் ஏற்கனவே பயன்பாடு நிறுவப்படவில்லை எனில், அதை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password போன்ற எந்தவெரு 'நேர அடிப்படையிலான ஒரு முறை கடவுச்சொல்' (TOTP) அங்கீகாரப் பயன்பாட்டையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.)

படி 6

QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்த பிறகு, அடுத்து என்பதைத் தொடவும்.

படி 7

உங்கள் அங்கீகாரப் பயன்பாட்டால் உருவாக்கப்பட்ட குறியீட்டை உள்ளிட்டு, சரிபார் என்பதைத் தொடவும்.

படி 8

உறுதிப்படுத்தல் திரையைக் காண்பீர்கள். அமைப்பதை முடிக்க, முடிந்தது என்பதைத் தொடவும்.

இப்போது, உங்கள் அங்கீகாரப் பயன்பாட்டின் மூலமாக, உங்கள் Twitter கணக்கில் உள்நுழைய நீங்கள் குறியீடுகளைப் பார்த்துப் பயன்படுத்தலாம். 

பாதுகாப்பு விசை மூலம் பதிவு செய்ய:
படி 1

பாதுகாப்பு விசை என்பதைத் தொடவும். 

படி 2

கேட்கப்படும்போது உங்கள் கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்.

படி 3

உங்களிடம் ஏற்கனவே இல்லையெனில், உங்கள் Twitter கணக்கிற்கான மின்னஞ்சலை உறுதிப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்வோம்: உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிட்டு, அடுத்து என்பதைத் தொடவும். உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் உறுதிப்படுத்தல் குறியீட்டை அனுப்புவோம். உங்கள் Twitter கணக்கில், கேட்கப்படும் இடத்தில் குறியீட்டை உள்ளிட்டு, சரிபார் என்பதைத் தொடவும்.

படி 4

மேலோட்டமான வழிமுறைகளை வாசித்து, தொடங்குக என்பதைத் தொடவும்.

படி 5

உங்கள் மொபைல் சாதனத்தின் USB போர்ட்டில் விசை(களை) செருகலாம் அல்லது புளூடூத் அல்லது NFC மூலம் ஒத்திசைக்கலாம். செருகப்பட்டவுடன், உங்கள் விசையின் மீது உள்ள பொத்தானைத் தொடவும். 

படி 6

அமைப்பதை முடிக்க, திரையில் உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

படி 7

முடிந்ததும், இரு காரணி அங்கீகாரம் என்பதன் கீழ் பாதுகாப்பு விசை(களை) நிர்வகி என்ற பிரிவில் உங்கள் பாதுகாப்பு விசைகள் தோன்றும்.  அங்கிருந்து, உங்கள் பாதுகாப்பு விசை(களை) மறுபெயரிடலாம் அல்லது நீக்கலாம், மேலும் உங்கள் கணக்கில் கூடுதல் பாதுகாப்பு விசைகளை எந்த நேரத்திலும் சேர்க்கலாம். 

குறிப்பு: கூடுதல் இரு காரணி அங்கீகாரப் பாதுகாப்பிற்காக நீங்கள் ஒரு பாதுகாப்பு விசையைச் சேர்த்தால், அதிகப் பாதுகாப்பிற்காக மற்றொரு காப்பு முறையைப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை. வேறு எந்த முறைகளும் இயக்கப்படாமல், பாதுகாப்பு விசைகளை உங்கள் ஒரே அங்கீகார முறையாகப் பயன்படுத்தலாம்.

21, மார்ச், 2016 –க்கு முன்னர் நீங்கள் இரு காரணி அங்கீகாரத்தில் பதிவுசெய்திருந்தால்:

twitter.com -இல் அல்லது iOS -க்கான Twitter, Android -க்கான Twitter அல்லது mobile.twitter.com மூலமாக உங்கள் கணக்கில் நீங்கள் உள்நுழையும் போது உங்கள் ஃபோனுக்கு ஒரு புஷ் அறிவிப்பு அனுப்பப்படும். உள்நுழைவுக் கோரிக்கையை அங்கீகரிக்க, புஷ் அறிவிப்பைத் திறக்கவும். நீங்கள் அங்கீகரித்தவுடன், twitter.com -இன் வழியாக உடனடியாக உங்கள் கணக்கினுள் உள்நுழைவீர்கள்.

SMS உரைச் செய்தி மூலமாகவும் நீங்கள் உள்நுழைதல் குறியீட்டைப் பெறலாம். twitter.com -இல் உங்கள் கணக்கில் நீங்கள் உள்நுழையும் போது உரைச் செய்தி வழியாக உங்கள் ஃபோனுக்கு அனுப்பப்படும் குறியீட்டைக் கோருக என்னும் இணைப்பில் கிளிக் செய்வதன் மூலம் இதனைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

குறிப்பு: பயன்பாட்டினுள் பாதுகாப்பு என்பதைத் தொட்டு, உள்நுழைவுக் கோரிக்கைகள் என்பதைத் தொடுவதன் மூலமும் நீங்கள் உள்நுழைவுக் கோரிக்கைகளை அங்கீகரிக்கலாம் அல்லது நிராகரிக்கலாம். புதிய கோரிக்கைகளுக்காகப் புதுப்பிக்க, பட்டியலைக் கீழ்நோக்கி இழுக்கவும். நீங்கள் புஷ் அறிவிப்பைப் பெறவில்லை என்றாலும், இந்தத் திரையில் அறிவிப்புகள் தோன்றும்.

இரு காரணி அங்கீகாரத்தை எவ்வாறு ஆஃப் செய்வது:
படி 1

மேல் மெனுவில், உங்கள் சுயவிவரம் ஐகானை தொட்டு, அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதைத் தொடவும்.

படி 2

கணக்கு என்பதைத் தொட்டு, பாதுகாப்பு என்பதைத் தொடவும்.

படி 3

 இரு காரணி அங்கீகாரத்தைத் தொடவும்.

படி 4

நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த இரு காரணி அங்கீகார முறைக்கு அடுத்துள்ள தேர்வுப்பெட்டியைத் தொட்டு, அதை ஆஃப் செய்யவும்.

படி 5

உங்கள் விருப்பத்தை உறுதிப்படுத்த, ஆஃப் செய்க என்பதைத் தொடவும்.

டெஸ்க்டாப்புக்கு:
படி 1

பக்கவாட்டு மெனுவில், மேலும் என்பதைக் கிளிக் செய்து, அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதில் கிளிக் செய்யவும்.

படி 2

பாதுகாப்பு மற்றும் கணக்கு அணுகல் என்பதைக் கிளிக் செய்து, பாதுகாப்பு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

படி 3

 இரு காரணி அங்கீகாரம் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

படி 4

தேர்வு செய்ய மூன்று முறைகள் உள்ளன: உரைச் செய்தி, அங்கீகாரப் பயன்பாடு, அல்லது பாதுகாப்பு விசை.

படி 5

பதிவுசெய்தவுடன், உங்கள் கணக்கில் உள்நுழையும் போது, உங்கள் முந்தைய உள்நுழைவின் போது நீங்கள் பயன்படுத்திய இரு காரணி அங்கீகார முறையை உங்கள் கடவுச்சொல்லுடன் வழங்கும்படி கேட்கப்படுவீர்கள். வேறு இரு காரணி அங்கீகார முறையைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான விருப்பத்தையும் நீங்கள் காண்பீர்கள். நீங்கள் தொடர விரும்பினால், வேறு முறையைத் தேர்ந்தெடுக்க அதைக் கிளிக் செய்யவும். உள்நுழைவை முடிக்க திரையில் உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

உரைச் செய்தி வழியாகப் பதிவுசெய்ய:
படி 1

உரைச் செய்தி என்பதற்கு அடுத்துள்ள தேர்வுப்பெட்டியைக் கிளிக் செய்யவும்.

படி 2

மேலோட்டமான வழிமுறைகளை வாசித்து, அடுத்து என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். 

படி 3

உங்கள் கடவுச்சொல்லை உள்ளிட்டு, சரிபார் என்பதில் கிளிக் செய்யவும்.

படி 4

உங்களிடம் ஏற்கனவே இல்லையெனில், உங்கள் Twitter கணக்கிற்கான மின்னஞ்சலை உறுதிப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்வோம்: உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிட்டு, அடுத்து என்பதைக் கிளிக் செய்யவும் உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் உறுதிப்படுத்தல் குறியீட்டை அனுப்புவோம். உங்கள் Twitter கணக்கில், கேட்கப்படும் இடத்தில் குறியீட்டை உள்ளிட்டு, சரிபார் என்பதில் கிளிக் செய்யவும்.

குறிப்பு: உங்கள் கணக்குடன் தொடர்புடைய ஃபோன் எண் உங்களிடம் இல்லையென்றால், அதை உள்ளிடும்படி உங்களைக் கேட்போம். கூடுதலாக, Twitter இல் உங்களின் ஏற்கனவே இருக்கும் தொடர்புகள் உங்களைக் கண்டறிய அனுமதிக்க, விருப்பத்தைத் தேர்வுநீக்கம் செய்ய நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். 

படி 5

இப்போது நாங்கள் உரைச் செய்தி வழியாக அனுப்பிய உறுதிப்படுத்தல் குறியீட்டை உள்ளிடுமாறு உங்களிடம் கேட்போம். குறியீட்டைத் தட்டச்சு செய்யவும், காப்புப்பிரதி குறியீட்டைக் கொண்ட உறுதிப்படுத்தல் திரையைப் பார்ப்பீர்கள். எதிர்காலப் பயன்பாட்டிற்காகக் குறியீடு பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதால், அதனை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து சேமித்து வைத்துக்கொள்ளுமாறு பரிந்துரைக்கிறோம். உங்கள் ஃபோன் தொலைந்துவிட்டால் அல்லது ஃபோன் எண்ணை மாற்றிவிட்டால், உங்கள் கணக்கை அணுகுவதற்கு இது உதவும்.

படி 6

நீங்கள் இந்தத் திரையை முடித்தவுடன் முடிந்தது என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

இப்போது, நீங்கள் twitter.com, iOS -க்கான Twitter, Android -க்கான Twitter அல்லது mobile.twitter.com –இல் உள்நுழையும் போது உள்ளிடுவதற்கு ஆறு இலக்க உள்நுழைதல் குறியீடு உங்கள் ஃபோனுக்கு உரைச் செய்தி வழியாக அனுப்பப்படும்.

அங்கீகாரப் பயன்பாடு வழியாகப் பதிவு செய்ய:
படி 1

அங்கீகாரப் பயன்பாடு என்பதற்குப் அடுத்துள்ள தேர்வுப்பெட்டியைக் கிளிக் செய்யவும்.

படி 2

மேலோட்டமான வழிமுறைகளை வாசித்து, தொடங்குக என்பதில் கிளிக் செய்யவும்.

படி 3

கேட்கப்பட்டால், உங்கள் கடவுச்சொல்லை உள்ளிட்டு, சரிபார் என்பதில் கிளிக் செய்யவும்.

படி 4

உங்களிடம் ஏற்கனவே இல்லையெனில், உங்கள் Twitter கணக்கிற்கான மின்னஞ்சலை உறுதிப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்வோம்: உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிட்டு, அடுத்து என்பதைக் கிளிக் செய்யவும் உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் உறுதிப்படுத்தல் குறியீட்டை அனுப்புவோம். உங்கள் Twitter கணக்கில், கேட்கப்படும் இடத்தில் குறியீட்டை உள்ளிட்டு, சரிபார் என்பதில் கிளிக் செய்யவும்.

படி 5

ஒரு QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் உங்கள் அங்கீகாரப் பயன்பாட்டை உங்கள் Twitter கணக்கில் இணைக்கும்படி கேட்கப்படுவீர்கள். (உங்கள் சாதனத்தில் ஏற்கனவே பயன்பாடு நிறுவப்படவில்லை எனில், அதை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். Google Authenticator, Authy, Duo Mobile, 1Password போன்ற எந்தவெரு 'நேர அடிப்படையிலான ஒரு முறை கடவுச்சொல்' (TOTP) அங்கீகாரப் பயன்பாட்டையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.)

படி 6

QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்த பிறகு, அடுத்து என்பதில் கிளிக் செய்யவும்.

படி 7

உங்கள் அங்கீகாரப் பயன்பாட்டால் உருவாக்கப்பட்ட குறியீட்டை உள்ளிட்டு, சரிபார் என்பதில் கிளிக் செய்யவும்.

படி 8

உறுதிப்படுத்தல் திரையைக் காண்பீர்கள். அமைப்பதை முடிக்க, முடிந்தது என்பதைத் தொடவும்.

இப்போது, உங்கள் அங்கீகாரப் பயன்பாட்டின் மூலமாக, உங்கள் Twitter கணக்கில் உள்நுழைய நீங்கள் குறியீடுகளைப் பார்த்துப் பயன்படுத்தலாம். 

பாதுகாப்பு விசை மூலம் பதிவு செய்ய:
படி 1

பாதுகாப்பு விசைஎன்பதில் கிளிக் செய்யவும். 

படி 2

கேட்கப்படும்போது உங்கள் கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்.

படி 3

உங்களிடம் ஏற்கனவே இல்லையெனில், உங்கள் Twitter கணக்கிற்கான மின்னஞ்சலை உறுதிப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்வோம்: உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிட்டு, அடுத்து என்பதைக் கிளிக் செய்யவும் உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் உறுதிப்படுத்தல் குறியீட்டை அனுப்புவோம். உங்கள் Twitter கணக்கில், கேட்கப்படும் இடத்தில் குறியீட்டை உள்ளிட்டு, சரிபார் என்பதில் கிளிக் செய்யவும்.

படி 4

மேலோட்டமான வழிமுறைகளை வாசித்து,தொடங்குக என்பதில் கிளிக் செய்யவும்.

படி 5

உங்கள் கணினியில் உள்ள USB போர்ட்டில் விசை(களை) செருகலாம் அல்லது கணினியின் புளூடூத் அல்லது NFC மூலம் ஒத்திசைக்கலாம். செருகப்பட்டவுடன், உங்கள் விசையின் மீது உள்ள பொத்தானைத் தொடவும். 

படி 6

அமைப்பதை முடிக்க, திரையில் உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

படி 7

முடிந்ததும், இரு காரணி அங்கீகாரம் என்பதன் கீழ் பாதுகாப்பு விசை(களை) நிர்வகி என்ற பிரிவில் உங்கள் பாதுகாப்பு விசைகள் தோன்றும்.  அங்கிருந்து, உங்கள் பாதுகாப்பு விசை(களை) மறுபெயரிடலாம் அல்லது நீக்கலாம், மேலும் உங்கள் கணக்கில் கூடுதல் பாதுகாப்பு விசைகளை எந்த நேரத்திலும் சேர்க்கலாம்.

பாதுகாப்பு விசையை உங்கள் கணக்கில் சேர்க்க அல்லது அதைக் கொண்டு உள்நுழைய நீங்கள் Chrome, Edge, Firefox, Opera அல்லது Safari போன்ற ஆதரிக்கப்படும் உலாவியின் சமீபத்திய பதிப்பைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

குறிப்பு: கூடுதல் இரு காரணி அங்கீகாரப் பாதுகாப்பிற்காக நீங்கள் ஒரு பாதுகாப்பு விசையைச் சேர்த்தால், அதிகப் பாதுகாப்பிற்காக மற்றொரு காப்பு முறையைப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை. வேறு எந்த முறைகளும் இயக்கப்படாமல், பாதுகாப்பு விசைகளை உங்கள் ஒரே அங்கீகார முறையாகப் பயன்படுத்தலாம்.

இரு காரணி அங்கீகாரத்தை எவ்வாறு ஆஃப் செய்வது:
படி 1

பக்கவாட்டு மெனுவில், மேலும் என்பதைக் கிளிக் செய்து, அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதில் கிளிக் செய்யவும்.

படி 2

 பாதுகாப்பு மற்றும் கணக்கு அணுகல் என்பதைக் கிளிக் செய்து, பாதுகாப்பு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

படி 3

 இரு காரணி அங்கீகாரம் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

படி 4

நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த இரு காரணி அங்கீகார முறைக்கு அடுத்துள்ள பெட்டியைத் தேர்வுநீக்கி, அதை ஆஃப் செய்யவும்.


தற்காலிகக் கடவுச்சொற்கள்
 

twitter.com மூலம் உங்கள் கணக்கிற்கான இரு காரணி அங்கீகாரத்தைச் செயல்படுத்திய பின்னர், உங்கள் Twitter கடவுச்சொல்லை உள்ளிட வேண்டிய பிற சாதனங்கள் அல்லது பயன்பாடுகளில், Twitter -இல் உள்நுழைய நீங்கள் ஒரு தற்காலிகக் கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்த வேண்டும்; உங்களின் வழக்கமான பயனர்பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் உள்நுழைய முடியாது. உள்நுழைவதற்கு உங்களுக்குத் தற்காலிகக் கடவுச்சொல் தேவைப்படுவதாக நாங்கள் கண்டறிந்தால், உங்கள் ஃபோனுக்கு SMS உரைச் செய்தி வழியாக ஒரு கடவுச்சொல்லை அனுப்புவோம். மாறாக, நீங்களாகவும் தற்காலிகக் கடவுச்சொல்லை உருவாக்கலாம். 

twitter.com -இல் தற்காலிகக் கடவுச்சொல்லை எவ்வாறு உருவாக்குவது
  1. பக்கவாட்டு மெனுவில், மேலும் என்பதைக் கிளிக் செய்து, அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதில் கிளிக் செய்யவும்.
  2.  பாதுகாப்பு மற்றும் கணக்கு அணுகல் என்பதைக் கிளிக் செய்து, பாதுகாப்பு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
  3. இரு காரணி அங்கீகாரம் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
  4. தற்காலிகக் கடவுச்சொல் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

குறிப்பு: தற்காலிகக் கடவுச்சொற்கள் ஒரு மணிநேரத்திற்குப் பின்னர் காலாவதியாகும். iOS -க்கான Twitter, Android -க்கான Twitter அல்லது mobile.twitter.com -இல் உள்நுழைவதற்கு தற்காலிகக் கடவுச்சொல் எதுவும் தேவையில்லை.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிர்க