இழந்துவிட்ட அல்லது மறந்துவிட்ட கடவுச்சொல்லை எவ்வாறு மீட்டமைப்பது

இழந்துவிட்ட அல்லது மறந்துவிட்ட Twitter கடவுச்சொல்லை எவ்வாறு மீட்டமைப்பது

உங்கள் கடவுச்சொல்லை மீட்டமைக்க, உங்கள் Twitter கணக்குடன் தொடர்புடைய ஃபோன் எண் அல்லது மின்னஞ்சலை நீங்கள் அணுக வேண்டும். உங்கள் கணக்கை நீங்கள் மட்டுமே அணுக முடியும் என்பதை உறுதிப்படுத்த இந்தச் சரிபார்ப்பு தகவல் உதவுகிறது. உங்கள் ஃபோன் அல்லது மின்னஞ்சலை உங்களால் அணுக முடியாவிட்டால், உங்கள் கடவுச்சொல்லை மீட்டெடுக்க முடியாது, மேலும் புதிய கணக்கிற்குப் பதிவு செய்ய வேண்டியிருக்கலாம்.   

 

 

Twitter -இல் உங்கள் கடவுச்சொல்லை மாற்றுவதற்குத் தேவையானவை 

துல்லியமான மற்றும் புதுப்பித்த நிலையிலுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும்/அல்லது ஃபோன் எண், உங்கள் Twitter கணக்கிற்கான அணுகலை ஒருபோதும் இழக்கமாட்டீர்கள் என்பதை உறுதி செய்கிறது. உங்கள் கடவுச்சொல்லை மாற்ற சில வழிகள் உள்ளன, மேலும் இந்தத் தகவலைப் புதுப்பித்த நிலையில் வைத்திருப்பது உங்கள் கணக்கு அல்லது கடவுச்சொல்லை மீட்டமைப்பதை எளிதாக்குகிறது.

 
நீங்கள் உள்நுழைந்துள்ள போது, கடவுச்சொல்லை எவ்வாறு மாற்றுவது
IOS -க்கு:
படி 1

வழிசெலுத்தல் மெனுவிலிருந்து , அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதைத் தொடவும்.

படி 2

உங்கள் கணக்கு என்பதைத் தொடவும்.

படி 3

உங்கள் கடவுச்சொல்லை மாற்றவும் என்பதைத் தொடவும்.

படி 4

உங்களின் தற்போதைய கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்.

படி 5

உங்கள் புதிய கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்.

படி 6

கடவுச்சொல்லை உறுதிசெய்க என்பதில் மீண்டும் உங்கள் புதிய கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்.

படி 7

உங்கள் மாற்றங்களைச் சேமிக்க, முடிந்தது என்பதைத் தொடவும்.

 

குறிப்பு: உங்களால் உள்நுழைய முடிகிறது ஆனால் கடவுச்சொல் மறந்துவிட்டது எனில், கடவுச்சொல் அமைப்புகள் பக்கத்திலிருந்து கடவுச்சொல் மீட்டமைப்பு மின்னஞ்சலை உங்களுக்கு நீங்களே அனுப்பலாம். கூடுதலாக, உங்கள் கடவுச்சொல்லை மாற்ற நீங்கள் பயன்படுத்தும் அந்த ஓர் அமர்வைத் தவிர செயலில் உள்ள உங்கள் அனைத்து Twitter அமர்வுகளிலிருந்தும் வெளியேற்றப்படுவீர்கள்.

Android -க்கு:
படி 1

வழிசெலுத்தல் மெனுவிலிருந்து , அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதைத் தொடவும்.

படி 2

உங்கள் கணக்கு என்பதைத் தொடவும்.

படி 3

உங்கள் கடவுச்சொல்லை மாற்றவும் என்பதைத் தொடவும்.

படி 4

உங்களின் தற்போதைய கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்.

படி 5

உங்கள் புதிய கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்.

படி 6

கடவுச்சொல்லை உறுதிசெய்க என்பதில் மீண்டும் உங்கள் புதிய கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்.

படி 7

உங்கள் மாற்றங்களைச் சேமிக்க, முடிந்தது என்பதைத் தொடவும்.

 

குறிப்பு: உங்களால் உள்நுழைய முடிகிறது ஆனால் கடவுச்சொல் மறந்துவிட்டது எனில், கடவுச்சொல் அமைப்புகள் பக்கத்திலிருந்து கடவுச்சொல் மீட்டமைப்பு மின்னஞ்சலை உங்களுக்கு நீங்களே அனுப்பலாம். கூடுதலாக, உங்கள் கடவுச்சொல்லை மாற்ற நீங்கள் பயன்படுத்தும் அந்த ஓர் அமர்வைத் தவிர செயலில் உள்ள உங்கள் அனைத்து Twitter அமர்வுகளிலிருந்தும் வெளியேற்றப்படுவீர்கள்.

டெஸ்க்டாப்புக்கு:
படி 1

டெஸ்க்டாப்பில் இருந்து, வழிசெலுத்தல் பட்டியில் உள்ள மேலும்  என்ற ஐகானை கிளிக் செய்து, அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதைத் தேர்வுசெய்யவும்.

படி 2

உங்கள் கணக்கு என்பதிலிருந்து, உங்கள் கடவுச்சொல்லை மாற்றவும் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

படி 3

உங்களின் தற்போதைய கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்.

படி 4

உங்கள் புதிய கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்.

படி 5

கடவுச்சொல்லை உறுதிசெய்க என்பதில் மீண்டும் உங்கள் புதிய கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்.

படி 6

சேமி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

 

குறிப்பு: உங்களால் உள்நுழைய முடிகிறது ஆனால் கடவுச்சொல் மறந்துவிட்டது எனில், கடவுச்சொல் அமைப்புகள் பக்கத்திலிருந்து கடவுச்சொல் மீட்டமைப்பு மின்னஞ்சலை உங்களுக்கு நீங்களே அனுப்பலாம். கூடுதலாக, உங்கள் கடவுச்சொல்லை மாற்ற நீங்கள் பயன்படுத்தும் அந்த ஓர் அமர்வைத் தவிர செயலில் உள்ள உங்கள் அனைத்து Twitter அமர்வுகளிலிருந்தும் வெளியேற்றப்படுவீர்கள்.

 
உங்கள் Twitter கடவுச்சொல்லை மின்னஞ்சல் வழியாக எவ்வாறு மீட்டமைப்பது
 1. twitter.com, mobile.twitter.com, அல்லது iOS அல்லது Android பயன்பாட்டிற்கான Twitter -இல் உள்ள உள்நுழைவுப் பக்கத்திலிருந்து, கடவுச்சொல்லை மறந்துவிட்டீர்களா? என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
 2. உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி, ஃபோன் எண் அல்லது Twitter பயனர்பெயரை உள்ளிடவும். உங்கள் ஃபோன் எண்ணுடன் பல கணக்குகள் தொடர்புப்படுத்தப்பட்டிருந்தால், இந்தப் படிநிலையின் போது, உங்கள் ஃபோன் எண்ணைப் பயன்படுத்த முடியாது.
 3. கடவுச்சொல் மீட்டமைப்பு மின்னஞ்சலைப் பெற விரும்பும் மின்னஞ்சல் முகவரியைத் தேர்வுசெய்யவும்.
 4. உங்கள் மின்னஞ்சல் இன்பாக்ஸைப் பார்க்கவும். Twitter உடனடியாக உங்கள் கணக்கின் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்பும்.
 5. அந்த மின்னஞ்சலில் 60 நிமிடங்கள் வரையில் செல்லுபடியாகக்கூடிய ஒரு குறியீடு இருக்கும்.
 6. இந்தக் குறியீட்டை கடவுச்சொல் மீட்டமைப்புப் பக்கத்தில் இருக்கும் உரைப் புலத்தில் உள்ளிட்டு, சமர்ப்பி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
 7. கேட்கப்படும் போது புதிய கடவுச்சொல்லைத் தேர்வுசெய்யவும்.

குறிப்பு: உங்கள் கடவுச்சொல்லை மீட்டமைப்பது நீங்கள் செயலில் உள்ள அனைத்து Twitter அமர்வுகளிலிருந்தும் உங்களை வெளியேற்றும்.

 
உங்கள் Twitter கடவுச்சொல்லை உரைச்செய்தி வழியாக எவ்வாறு மீட்டமைப்பது

உங்கள் அமைப்புகளில் உங்கள் கணக்கிற்கு ஃபோன் எண்ணை நீங்கள் சேர்த்திருந்தால், உரைச்செய்தி வழியாகக் கடவுச்சொல் மீட்டமைப்பைப் பெறலாம்.

 1. கடவுச்சொல்லை மறந்துவிட்டீர்களா? என்னும் பக்கத்திலிருந்து, உங்கள் ஃபோன் எண், மின்னஞ்சல் முகவரி அல்லது Twitter பயனர்பெயரை உள்ளிடவும்.
 2. ஃபோன் எண்ணை உள்ளிட்டு, தேடுக என்பதில் கிளிக் செய்யவும்.
 3. [XX] என முடியும் எனது ஃபோன் எண்ணிற்குக் குறியீட்டை அனுப்புக எனும் செய்தி தோன்றும். தொடர்க என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
 4. 60 நிமிடங்களுக்குச் செல்லுபடியாகும் குறியீட்டை Twitter உங்களுக்கு உரைச்செய்தியாக அனுப்பும்.
 5. இந்தக் குறியீட்டை கடவுச்சொல் மீட்டமைப்புப் பக்கத்தில் இருக்கும் உரைப் புலத்தில் உள்ளிட்டு, சமர்ப்பி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
 6. புதிய கடவுச்சொல்லைத் தேர்வுசெய்யுமாறு கேட்கப்படுவீர்கள்.

குறிப்பு: உங்கள் கடவுச்சொல்லை மீட்டமைப்பது நீங்கள் செயலில் உள்ள அனைத்து Twitter அமர்வுகளிலிருந்தும் உங்களை வெளியேற்றும். கூடுதலாக, உள்நுழைவுச் சரிபார்ப்பில் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ள கணக்குகளுக்கு, உரைச்செய்தி மூலமான கடவுச்சொல் மீட்டமைப்பு கிடைக்காது. மின்னஞ்சல் மூலமாக மட்டுமே உங்களின் கடவுச்சொல்லை மீட்டமைக்க முடியும்.

 

Twitter கடவுச்சொல் மீட்டமைப்பு FAQகள்

 

எனது Twitter கணக்கு அல்லது கடவுச்சொல்லை மீட்டமைக்க முயற்சித்தேன், ஆனால் என்னால் இன்னும் எனது கணக்கில் உள்நுழைய முடியவில்லை. நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?

உங்கள் Twitter கடவுச்சொல்லை மீட்டமைத்த பிறகும் உள்நுழைவதில் சிக்கல்கள் இருந்தால், பாதுகாப்பு நோக்கங்களுக்காக உங்கள் கணக்குப் பூட்டப்படலாம் .

 

Twitter -இலிருந்து உரைச்செய்திகள் அல்லது சரிபார்ப்புக் குறியீடுகளை நான் பெறவில்லை என்றால் என்ன செய்வது?

உங்களிடம் செல் ஏற்புத்தன்மை அல்லது இணைய அணுகல் இருப்பதையும், Twitter எண் தடைசெய்யப்படவில்லை என்பதையும் நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். சரிபார்ப்புக் குறியீட்டைப் பெற சில நிமிடங்கள் ஆகலாம். உங்களுக்கு இன்னும் சிக்கல் இருந்தால், மின்னஞ்சல் மூலமான கடவுச்சொல் மீட்டமைப்பு விருப்பத்தேர்வை முயற்சிக்கவும்.

 

மின்னஞ்சல் அல்லது ஃபோன் எண் இல்லாமல் எனது Twitter கடவுச்சொல்லை எவ்வாறு மீட்டமைப்பது?

உங்கள் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்க உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் ஃபோன் எண்ணைப் பயன்படுத்துகிறோம், எனவே இந்தத் தகவலை உங்களால் அணுக முடியாதபோது, மீட்டெடுப்பு விருப்பத்தேர்வுகள் குறைவாகவே இருக்கும். உங்கள் Twitter பயனர்பெயர் உங்களுக்குத் தெரிந்தால், உங்கள் உள்நுழைவுச் சிக்கல்களுக்கு எங்களால் உதவ முடியும்.

 

கடவுச்சொல் மீட்டமைப்பு மின்னஞ்சல்களை நான் ஏன் தொடர்ந்து பெறுகிறேன்?

நீங்கள் கோராத கடவுச்சொல் மீட்டமைப்பு செய்திகளை நீங்கள் அடிக்கடி பெற்றால், உங்கள் கணக்கு அமைப்புகளில் கடவுச்சொல் மீட்டமைப்புப் பாதுகாப்பை இயக்கி இரு காரணி அங்கீகாரத்தை அமைப்பது நல்ல யோசனையாக இருக்கலாம்.

கடவுச்சொல்லுக்கான மேலும் உதவி

சில நேரங்களில் உங்கள் Twitter கணக்கில் உள்நுழையத் தேவையான சரிபார்ப்புத் தகவலுக்கான அணுகலை இழக்க வழிவகுக்கும் சூழ்நிலைகள் உள்ளன. கீழேயுள்ள உதவிக்குறிப்புகளை முயன்ற பிறகும் உங்களால் கடவுச்சொல்லை மீட்டெடுத்து உங்கள் கணக்கை அணுக முடியவில்லை எனில், Twitter ஆதரவைத் தொடர்புகொள்ளவும். உங்கள் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்க மின்னஞ்சல் அல்லது ஃபோன் எண் இல்லாமல், மீட்டெடுப்பு விருப்பத்தேர்வுகள் குறைவாகவே இருக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். 

 
மீட்டெடுப்பு உதவிக்குறிப்புகள்
 • நீங்கள் கடைசியாக நினைவில் வைத்திருக்கும் பயனர்பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லைக் கொண்டு உள்நுழைக
 • மற்ற தளங்களைச் சரிபார்க்கவும். Twitter செயலி, mobile.twitter.com அல்லது TweetDeck போன்ற வேறு எங்காவது உங்கள் கணக்கில் இன்னும் உள்நுழைந்திருக்கிறீர்களா என்பதைப் பார்க்கவும்.
 • உங்களால் முடிந்தவரைச் சரிபார்க்கவும். உங்கள் கணக்குடன் தொடர்புடைய மின்னஞ்சல் அல்லது ஃபோனை கண்டறிய உதவ, உங்கள் பயனர்பெயர் போன்ற ஒரு சரிபார்ப்புத் தகவலுடன் உங்கள் Twitter கணக்கைக் கண்டறிய முயற்சிக்கவும். 
 

உங்கள் பயனர்பெயர் மூலம் தொடங்கவும்

சரியான பயனர்பெயரை உள்ளிடுவது உங்கள் கணக்குடன் தொடர்புடைய மின்னஞ்சல் முகவரியைக் கேட்க Twitter -ஐத் தூண்டுகிறது. உங்கள் கணக்குடன் நீங்கள் இணைத்திருக்கக்கூடிய சாத்தியமான மின்னஞ்சல் முகவரியை முயற்சிக்கவும். நீங்கள் சரியான மின்னஞ்சலை வழங்கும்போது, உங்கள் கடவுச்சொல்லை எவ்வாறு மீட்டமைக்க விரும்புகிறீர்கள் என Twitter கேட்கும். 

 

உங்கள் ஃபோன் எண் மூலம் தொடங்கவும்

சரியான மின்னஞ்சலை உங்களால் தீர்மானிக்க முடியாவிட்டால், சாத்தியமான ஃபோன் எண்களுடன் மேலே உள்ள செயல்முறையை மீண்டும் செய்யவும். நீங்கள் சரியான ஃபோன் எண்ணை வழங்கும்போது, உங்கள் கணக்குடன் தொடர்புடைய ஃபோனுக்கு Twitter ஒரு குறியீட்டை அனுப்புகிறது, எனவே உங்கள் கடவுச்சொல்லை மீட்டமைக்கலாம். ஒரு ஃபோன் எண்ணுடன் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட Twitter கணக்குகள் இணைக்கப்பட்டிருப்பதாகத் தகவல் காட்டப்பட்டால், இந்த விருப்பத்தேர்வு உங்களுக்கு வேலை செய்யாது.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிர்க