மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாடுகள் மற்றும் உள்நுழைவு அமர்வுகள் பற்றி

அறிமுகம்
இணைத்தல் அல்லது அகற்றுதல்
கிடைக்கும் கருவிகள்

மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாடுகள் என்பவை X இயங்குதளத்தில் வெளிப்புற நிரலாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட பயன்பாடுகளாகும், மேலும் அவை X -க்குச் சொந்தமானவை அல்ல அல்லது X மூலம் இயக்கப்படவில்லை. உங்கள் X கணக்குடன் ஒரு மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாட்டை இணைக்கும்போது, அந்தப் பயன்பாடு உங்கள் கணக்கைப் பயன்படுத்துவதற்கான அணுகலை வழங்குகிறீர்கள். அதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அனுமதிகளைப் பொறுத்து, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு உங்கள் கணக்கிலிருந்து தகவலைப் பெற முடியும், மேலும் உங்கள் கீச்சுகளைப் படிப்பது, நீங்கள் யாரைப் பின்தொடர்கிறீர்கள் என்பதை அறிவது, உங்கள் சுயவிவரத்தைப் புதுப்பிப்பது, உங்கள் சார்பாகக் கீச்சுகளை இடுகையிடுவது, உங்கள் நேரடிச்செய்திகளை அணுகுவது அல்லது உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பார்ப்பது போன்ற பல்வேறு வழிகளில் உங்கள் கணக்கைப் பயன்படுத்த முடியும். குறிப்பிட்ட அணுகலைப் பற்றி பயன்பாட்டு அனுமதிகள் என்ற, கீழே உள்ள பிரிவில் நீங்கள் மேலும் அறியலாம். கூடுதலாக, செயலில் உள்ள X அமர்வுகளிலிருந்து வெளியேற நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். 

குறிப்பு: மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாடுகளுக்கு உங்கள் கணக்கிற்கான அணுகலை வழங்குவதற்கு முன் நீங்கள் மிகக் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு பயன்பாட்டுக்கு உங்கள் கணக்கை அணுகுவதற்கான அனுமதியை வழங்குவதில் உங்களுக்கு முழுமையான விருப்பம் இல்லை எனில், அங்கீகாரம் அளிக்கும் பக்கத்தில் “ரத்துசெய்” என்பதை கிளிக் செய்து பயன்பாட்டின் அணுகலை நிராகரிக்கலாம். உங்கள் கணக்கைப் பயன்படுத்துவதற்கான அணுகலைக் கொண்ட மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாடுகளைத் தொடர்ந்து மதிப்பாய்வு செய்யுமாறு பரிந்துரைக்கிறோம், இதனால் நீங்கள் இன்னும் அவற்றிற்கு அணுகலை வழங்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த முடியும். உங்கள் கணக்கின் அமைப்புகளில் உள்ள பயன்பாடுகள் மற்றும் அமர்வுகள் என்ற பிரிவுக்குச் சென்று பயன்பாடுகளுக்கான அணுகலை நீங்கள் மதிப்பாய்வு செய்யலாம் மற்றும் திரும்பப் பெறலாம்.

 
செயலில் உள்ள Twitter அமர்வுகளில் இருந்து வெளியேறுவது எப்படி


 1. உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைக.
 2. உங்கள் அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதற்குச் சென்று, உங்கள் கணக்கு அமைப்புகளில் பயன்பாடுகள் மற்றும் அமர்வுகள் பிரிவுக்குச் செல்லவும். அமர்வுகள் என்பதற்கு கீழ், உங்கள் கணக்கில் இணைக்கப்பட்டுள்ள செயலில் உள்ள உள்நுழைவு அமர்வுகள் அனைத்தும் காண்பிக்கப்படும். நீங்கள் உள்நுழைந்த இடம் மற்றும் நேரத்தைக் காணலாம்.

 3. பட்டியலிடப்பட்ட எந்த அமர்வுகளிலிருந்தும் நீங்கள் வெளியேற விரும்பினால், அமர்வுக்கு அடுத்துள்ள வெளியேறு என்ற பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும் அல்லது மற்ற அனைத்து அமர்வுகளையும் ஒரே நேரத்தில் முடிக்க, பட்டியலின் மேலே உள்ள மற்ற எல்லா அமர்வுகளிலிருந்தும் வெளியேறு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். ஒரு அமர்வில் இருந்து வெளியேறுவது அந்த அமர்விலிருந்து ட்விட் செய்தல், விருப்பம் தெரிவித்தல் மற்றும் பதிலளித்தல் போன்ற கூடுதல் செயல்களைத் தடுக்கும் என்பதையும், இது அமர்வு செயலில் இருந்தபோது சாதனத்தில் முன்பு தற்காலிகமாகச் சேமித்த தரவை (எ.கா., நேரடிச்செய்திகள்) நீக்காது என்பதையும் நினைவில் கொள்க.
 


பயன்பாட்டிற்கான அனுமதிகள்


மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாடுகள், உங்கள் X கணக்கைப் பயன்படுத்தி வெவ்வேறான செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கான அணுகலைக் கோரலாம்.

OAuth 1.0a பயனர் சூழல்

உங்கள் கணக்கிலுள்ள குறிப்பிட்ட தகவலை அணுகுவதற்கும் குறிப்பிட்ட செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்குமான பின்வரும் அனுமதிகளை, OAuth 1.0a பயனர் சூழலைப் பயன்படுத்தும் பயன்பாடுகள் கேட்கலாம்:

படித்தல்

உங்களது X கணக்கிற்கான படிக்கும் அணுகலுடன் கூடிய பயன்பாடுகளால் பின்வருபவற்றையும் செய்ய முடியும்:

 • சுயவிவரத் தகவல்: உங்கள் பெயர், இருப்பிடம், விளக்கம், சுயவிவரம் மற்றும் தலைப்புப் படங்கள் ஆகியவை போன்ற உங்களது சுயவிவரத் தகவலைப் பார்க்க முடியும். உங்கள் X கணக்குடன் தொடர்புடைய மின்னஞ்சல் முகவரியும் ஃபோன் எண்ணும் சுயவிவரத் தகவலாகக் கருதப்படாது என்பதைக் கருத்தில் கொள்ளவும். நீங்கள் குறிப்பிட்ட அனுமதி அளித்தால் அன்றி உங்களின் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பயன்பாடு பார்க்க முடியாது. 
 • கீச்சுகள்: உங்கள் கீச்சுகளையும் (ஒரு கீச்சு எத்தனை முறை பார்க்கப்பட்டது மற்றும் ஒரு கீச்சுடனான மற்றவர்களின் உரையாடல்கள் போன்ற விவரங்கள் உட்பட) மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட கீச்சுகளுடன் சேர்த்து உங்கள் காலவரிசையில் நீங்கள் பின்தொடரும் கணக்குகளிலிருந்து கீச்சுகளையும் பார்க்க முடியும். 
 • கணக்கு அமைப்புகள்: விருப்ப மொழி மற்றும் நேரம் மண்டலம் போன்ற உங்கள் கணக்கு அமைப்புகளைப் பார்க்க முடியும். 
 • பிற கணக்குகள்: நீங்கள் பின்தொடரும், செயல்மறைக்கும் மற்றும் தடைசெய்யும் கணக்குகளைப் பார்க்கலாம்.
 • பட்டியல்கள்: உங்கள் X கணக்குகளின் பட்டியலைப் பார்க்க முடியும்.
 • தனித்தொகுப்புகள்: உங்கள் கீச்சுகளின் தனித்தொகுப்புகளைப் பார்க்க முடியும்.

 

 

OAuth 1.0a பயனர் சூழல்

OAuth 1.0a பயனர் சூழலைப் பயன்படுத்தும் பயன்பாடுகள் பின்வரும் அனுமதிகளைக் கேட்கலாம்:

படித்தல் மற்றும் எழுதுதல்

உங்களது X கணக்கிற்கான படிக்கும் மற்றும் எழுதும் அணுகலுடன் கூடிய பயன்பாடுகளால் மேலே உள்ள படித்தல் பிரிவில் விவரித்துள்ளபடி உங்கள் தகவலைப் பார்ப்பதற்கான அணுகல் இருக்கும் அத்துடன் பின்வருபவற்றையும் செய்ய முடியும்:

 • சுயவிவரத் தகவல்: உங்களுக்காக உங்கள் சுயவிவரத் தகவலைப் புதுப்பிக்க முடியும். 

 • கீச்சுகள்: உங்கள் சார்பாக கீச்சுகளையும் மீடியாவையும் இடுகையிடவும், உங்களுக்காக கீச்சுகளை நீக்கவும், பிறர் இடுகையிட்டுள்ள கீச்சுகளில் உங்கள் சார்பில் ஈடுபடவும் (உதராணமாக, விரும்புதல், விருப்பம் நீக்குதல் அல்லது கீச்சுக்குப் பதிலளித்தல், மறுகீச்சு செய்தல் போன்றவை) முடியும். 

 • கணக்கு அமைப்புகள்: உங்களுக்காக உங்கள் கணக்கு அமைப்புகளை நிர்வகிக்க முடியும். 

 • பிற கணக்குகள்: உங்கள் சார்பில் கணக்குகளைப் பின்தொடரவும் பின்தொடர்வதை நிறுத்தவும் முடியும் அத்துடன் கணக்குகளைச் செயல்மறைக்கவும், தடைசெய்யவும், புகாரளிக்கவும் முடியும்.

 • பட்டியல்கள்: உங்கள் சார்பில் X கணக்கு பட்டியல்களை உருவாக்கவும், உங்களின் சார்பாக உங்கள் பட்டியல்களை நிர்வகிக்கவும் (உதராணமாக பட்டியலில் இருந்து கணக்குகளை சேர்த்தல் மற்றும் அகற்றுதல்) முடியும் அத்துடன் உங்களுக்காக பட்டியல்களை நீக்கவும் முடியும்.

 • தனித்தொகுப்புகள்: உங்கள் சார்பில் கீச்சுகளின் தனித்தொகுப்புகளை உருவாக்கவும், உங்களின் சார்பாக உங்கள் தனித்தொகுப்புகளை நிர்வகிக்கவும் (உதராணமாக தனித்தொகுப்புகளில் இருந்து கீச்சுகளை சேர்த்தல் மற்றும் அகற்றுதல்) முடியும் அத்துடன் உங்களுக்காக தனித்தொகுப்புகளை நீக்கவும் முடியும். 
   

படித்தல், எழுதுதல மற்றும் நேரடிச்செய்திகள்

உங்களது X கணக்கிற்கான படிக்கும், எழுதும் மற்றும் நேரடிச்செய்தி அணுகலுடன் கூடிய பயன்பாடுகளால் மேலே உள்ள படித்தல் மற்றும் எழுதுதல் பிரிவுகளில் விவரித்துள்ளபடி உங்கள் தகவலைப் பார்க்கவும் நடவடிக்கைளை மேற்கொள்ளவும் அணுகல் இருக்கும், அத்துடன் பின்வருபவற்றையும் செய்ய முடியும்: உங்களுக்கு நேரடிச்செய்திகளை அனுப்ப முடியும், நீங்கள் அனுப்பிய மற்றும் பெற்ற நேரடிச்செய்திகளைப் பார்க்க முடியும், அத்துடன் உங்கள் நேரடிச்செய்திகளை நிர்வகிக்கவும் நீக்கவும் முடியும். தகவல்தொடர்பில் ஈடுபட்டுள்ள ஒவ்வொருவரிடமும் அவர்களுக்கான தகவல் தொடர்பு நகல் இருக்கும் — நேரடிச்செய்தியை நீக்குவது அதை உங்கள் கணக்கில் இருந்து அகற்றும் ஆனால் உங்களுடன் தகவல் தொடர்பில் ஈடுபட்டவர்களின் கணக்குகளில் இருந்து அகற்றாது.
 

மின்னஞ்சல் முகவரி

மேலே கூறப்பட்டுள்ள அனுமதிகளுடன் கூடுதலாக உங்கள் X கணக்குடன் தொடர்புடைய மின்னஞ்சல் முகவரியையும் பார்ப்பதற்கு பயன்பாடுகள் அனுமதி கோரலாம்.
 

X விளம்பரங்கள்

நீங்கள் X Ads பயன்படுத்துகிறீர்கள் எனில், பின்வரும் அணுகல்களைப் பயன்பாடுகள் கோரலாம்:

 • பகுப்பாய்வுகள்: உங்களின் பிரச்சாரங்கள், பார்வையாளர்கள், வணிகம் மற்றும் விளம்பரக் கணக்கு தொடர்பான தகவல் (கணக்கு பெயர், ID மற்றும் உருவாக்கிய தேதி, வணிகத்தின் பெயர், நேர மண்டலம் மற்றும் பயனர்கள் போன்றவை), விளம்பரக் கணக்கு மற்றும் பயனர் அமைப்புகள் (அறிவிப்பு மின்னஞ்சல், தொடர்பு ஃபோன் எண் மற்றும் நீட்டிப்புகள், தொழில் வகை, மின்னஞ்சல் சப்ஸ்கிர்ப்ஷன் அமைப்புகள் மற்றும் வரி அமைப்புகள் போன்றவை) அத்துடன் படைப்புகள் மற்றும் ஊடகங்கள் உட்பட உங்கள் விளம்பரத் தரவை அணுகுவதற்கு கோரலாம்.

 • பிரச்சாரம் மற்றும் கணக்கு மேலாண்மை: மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி உங்கள் விளம்பரத் தரவுக்கான அணுகல், உங்களுக்காக உங்கள் விளம்பரத் தரவை (ஊடகங்கள், படைப்புகள், பிரச்சாரங்கள் மற்றும் பார்வையாளர்கள் போன்றவை) உருவாக்குவதற்கு மற்றும் நிர்வகிப்பதற்கான அணுகல் மற்றும் உங்கள் கணக்கை (கணக்கு பெயர், தொழில் வகை, கணக்கு மற்றும் பயனர் அமைப்புகள் போன்றவை) நிர்வகிப்பதற்கான அணுகல்.  
   

பல பயனர் உள்நுழைவு என்பதுடன் உங்கள் X விளம்பரங்கள் கணக்கிற்கான அணுகலை வழங்குவது பற்றி மேலும் அறிக.

 

OAuth 2.0 பயனர் சூழல்

OAuth 2.0 பயனர் சூழலானது நிரலாளருக்கு அவர்களின் பயன்பாட்டிற்கான கூடுதல் நிலைகள் கொண்ட அணுகலை அமைக்க உதவுகிறது. OAuth 2.0 பயனர் சூழலைப் பயன்படுத்தும் பயன்பாடுகள் பின்வரும் வகைப்பாடுகளில் அனுமதிகளைக் கேட்கலாம்:

படித்தல்

உங்கள் X கணக்கில் பயன்பாடு எதைப் பார்க்க முடியும் என்பதை, படித்தல் அனுமதிகள் வரையறுக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பயன்பாடு பின்வருவன போன்ற விஷயங்களை பார்க்க அனுமதி கேட்கலாம்:

 • பாதுகாக்கப்பட்ட கணக்குகளின் கீச்சு உட்பட நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அனைத்துக் கீச்சுகளும் ஸ்பேசஸும்.
 • உங்களைப் பின்தொடர்பவர்களும், நீங்கள் பின்தொடர்பவர்களும்.
 • நீங்கள் செயல்மறைத்த மற்றும் தடைசெய்த கணக்குகள்.

"இந்தப் பயன்பாடு பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள்" என்பதன் கீழ் ஒரு பயன்பாடு அனுமதி கோரும் விஷயங்களின் பட்டியலைக் காண்பீர்கள்.

எழுதுதல்

உங்கள் சார்பாக பயன்பாடுகள் என்னென்ன செயல்களைச் செய்ய முடியும் என்பதை, எழுதுதல் அனுமதிகள் வரையறுக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பயன்பாடு பின்வருவன போன்ற விஷயங்களைச் செய்ய அனுமதி கேட்கலாம்:

 • உங்களுக்காக ட்விட் மற்றும் மறுட்விட் செய்தல்.
 • உங்கள் கீச்சுகளுக்கான பதில்களை மறைப்பது, மறைப்பு நீக்குவது.
 • உங்களுக்கான நபர்களைப் பின்தொடர்வது மற்றும் பின்தொடர்வதை நிறுத்தவது.

"இந்தப் பயன்பாடு பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள்" என்பதன் கீழ், உங்கள் சார்பாகச் செய்ய பயன்பாடு அனுமதி கோரும் விஷயங்களின் பட்டியலைக் காண்பீர்கள். 

 

உங்கள் X கடவுச்சொல்லை நாங்கள் பயன்பாடுகளுடன் பகிரமாட்டோம். உங்கள் X கணக்கை அணுக அல்லது உங்கள் சார்பாக நடவடிக்கை எடுக்க ஒரு பயன்பாட்டை நீங்கள் அங்கீகரிக்கும்போது, பயன்பாடு அதன் சொந்த வணிக நடைமுறைகளுக்கு ஏற்ப உங்கள் தகவலைப் பயன்படுத்தலாம், சேமிக்கலாம் மற்றும் பகிரலாம். பயன்பாட்டு நிரலாளர்கள் எங்கள் விதிகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களைக் கடைப்பிடிக்க ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் என்றாலும், உங்கள் கணக்கை அணுகுவதற்குப் பயன்பாட்டை அங்கீகரிப்பதற்கு முன்பு பயன்பாட்டின் விதிமுறைகள் மற்றும் தனியுரிமைக் கொள்கையை மதிப்பாய்வு செய்யுமாறு நாங்கள் வலுவாகப் பரிந்துரைக்கிறோம்.

எங்கள் நிரலாளர் கொள்கையில் மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாட்டு நிரலாளர்களுக்கான எங்கள் விதிகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களைப் பற்றி மேலும் அறிக.
 

மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாட்டுடன் எவ்வாறு இணைப்பது
படி 1

நீங்கள் இணைக்க விரும்பும் பயன்பாட்டில், உங்கள் Twitter கணக்கை இணைக்கும்படி கேட்கும் பொத்தானை/இணைப்பைக் கண்டறியவும் (வழக்கமாக "Twitter உடன் இணைக்கவும்", "Twitter மூலம் உள்நுழைக" அல்லது இதே போன்று ஏதாவது).

படி 2

பயன்பாட்டைப் பொறுத்து, உங்கள் கணக்கைப் பயன்படுத்த பயன்பாட்டை அங்கீகரிக்கும்படி கேட்கும் ஒப்புதல் உரையை Twitter இடமிருந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அல்லது உங்கள் iOS சாதனத்தில் உள்ள Twitter கணக்குகளுக்குப் பயன்பாட்டு அணுகலை வழங்குமாறு கேட்கப்படலாம்.

படி 3

பயன்பாட்டிற்கு நீங்கள் வழங்கும் பல்வேறு அனுமதிகளை நீங்கள் மதிப்பாய்வு செய்யலாம். உங்கள் கணக்கைப் பயன்படுத்தி பயன்பாடு செய்யக்கூடியவற்றில் சில உதாரணங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள்.

படி 4

நீங்கள் Twitter இணையதளத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு ஏற்கனவே உங்கள் கணக்கில் நீங்கள் உள்நுழைந்திருந்தால், பயன்பாட்டை இணைக்க பயன்பாட்டை அங்கீகரி எனும் பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும். நீங்கள் ஏற்கனவே உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைந்திருக்கவில்லை என்றால், நீங்கள் உள்நுழைய வேண்டும். உங்கள் பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் உள்ளிடுவதற்கு முன்னர், URL ஆனது https://twitter.com எனத் தொடங்குகிறதா என்பதை உறுதிசெய்து பக்கம் பாதுகாப்பானது என்பதைச் சரிபார்த்துகொள்ளவும். பக்கம் பாதுகாப்பானது எனில், உங்கள் பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் உள்ளிட்டு உள்நுழை எனும் பொத்தானைப் பயன்படுத்தி, பயன்பாட்டை இணைக்கலாம்.

படி 5

உங்கள் iOS சாதனத்தில் உள்ள Twitter கணக்குகளுக்கு பயன்பாட்டிற்கான அணுகலை வழங்கும்படி கேட்கப்பட்டால், பயன்பாட்டை இணைப்பதற்கு, இணை என்ற பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும். உங்கள் சாதனத்தில் பல Twitter கணக்குகள் இருந்தால், நீங்கள் பயன்பாட்டுடன் இணைக்க விரும்பும் கணக்கைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

குறிப்பு: உங்கள் கணக்கு அமைப்புகளின் பயன்பாடுகள் மற்றும் அமர்வுகள் பிரிவிற்குச் சென்று எந்த நேரத்திலும் பயன்பாடுகளுக்கான அணுகலை நீங்கள் எப்போதும் மதிப்பாய்வு செய்யலாம் மற்றும் திரும்பப் பெறலாம்.

படி 1

நீங்கள் இணைக்க விரும்பும் பயன்பாட்டில், உங்கள் Twitter கணக்கை இணைக்கும்படி கேட்கும் பொத்தானை/இணைப்பைக் கண்டறியவும் (வழக்கமாக "Twitter உடன் இணைக்கவும்", "Twitter மூலம் உள்நுழைக" அல்லது இதே போன்று ஏதாவது).

படி 2

பயன்பாட்டைப் பொறுத்து, உங்கள் கணக்கைப் பயன்படுத்துவதற்காக பயன்பாட்டை அங்கீகரிக்க, நீங்கள் ஒரு Twitter இணையதளத்திற்கு அல்லது Android -க்கான Twitter பயன்பாட்டிற்கு அனுப்பப்படலாம்.

படி 3

பயன்பாட்டிற்கு நீங்கள் வழங்கும் பல்வேறு அனுமதிகளை நீங்கள் மதிப்பாய்வு செய்யலாம். உங்கள் கணக்கைப் பயன்படுத்தி பயன்பாடு செய்யக்கூடியவற்றில் சில உதாரணங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள்.

படி 4

நீங்கள் Twitter இணையதளத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு ஏற்கனவே உங்கள் கணக்கில் நீங்கள் உள்நுழைந்திருந்தால், பயன்பாட்டை இணைக்க பயன்பாட்டை அங்கீகரி எனும் பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும். நீங்கள் ஏற்கனவே உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைந்திருக்கவில்லை என்றால், நீங்கள் உள்நுழைய வேண்டும். உங்கள் பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் உள்ளிடுவதற்கு முன்னர், URL ஆனது https://twitter.com எனத் தொடங்குகிறதா என்பதை உறுதிசெய்து பக்கம் பாதுகாப்பானது என்பதைச் சரிபார்த்துகொள்ளவும். பக்கம் பாதுகாப்பானது எனில், உங்கள் பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் உள்ளிட்டு உள்நுழை எனும் பொத்தானைப் பயன்படுத்தி, பயன்பாட்டை இணைக்கலாம்.

படி 5

நீங்கள் Android -க்கான Twitter பயப்ன்பாட்டிற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டால், பயன்பாட்டை இணைக்க, அனுமதி அல்லது இணை என்ற பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும். உங்கள் சாதனத்தில் பல Twitter கணக்குகள் இருந்தால், நீங்கள் பயன்பாட்டுடன் இணைக்க விரும்பும் கணக்கைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

குறிப்பு: உங்கள் கணக்கு அமைப்புகளின் பயன்பாடுகள் மற்றும் அமர்வுகள் பிரிவிற்குச் சென்று எந்த நேரத்திலும் பயன்பாடுகளுக்கான அணுகலை நீங்கள் எப்போதும் மதிப்பாய்வு செய்யலாம் மற்றும் திரும்பப் பெறலாம்.

படி 1

நீங்கள் இணைக்க விரும்பும் பயன்பாட்டின் இணையதளத்தில், உங்கள் Twitter கணக்கை இணைக்கும்படி கேட்கும் பொத்தானை/இணைப்பைக் கண்டறியவும் (வழக்கமாக "Twitter உடன் இணைக்கவும்", "Twitter மூலம் உள்நுழைக" அல்லது இதே போன்று ஏதாவது).

படி 2

உங்கள் கணக்கைப் பயன்படுத்த பயன்பாட்டை அங்கீகரிக்கும்படி, நீங்கள் Twitter இணையதளத்திற்கு அனுப்பப்படுவீர்கள்.

படி 3

பயன்பாட்டிற்கு நீங்கள் வழங்கும் பல்வேறு அனுமதிகளை நீங்கள் மதிப்பாய்வு செய்யலாம். உங்கள் கணக்கில் பயன்பாடு செய்யக்கூடியவற்றில் சில உதாரணங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள்.

படி 4

நீங்கள் ஏற்கனவே உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைந்திருந்தால், பயன்பாட்டை இணைக்க பயன்பாட்டை அனுமதி எனும் பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும்.

படி 5

நீங்கள் ஏற்கனவே உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைந்திருக்கவில்லை எனில், நீங்கள் உள்நுழைய வேண்டும். உங்கள் பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் உள்ளிடுவதற்கு முன்னர், URL ஆனது https://twitter.com எனத் தொடங்குகிறதா என்பதை உறுதிசெய்து பக்கம் பாதுகாப்பானது என்பதைச் சரிபார்த்துகொள்ளவும். பக்கம் பாதுகாப்பானது எனில், உங்கள் பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் உள்ளிட்டு உள்நுழை எனும் பொத்தானைப் பயன்படுத்தி, பயன்பாட்டை இணைக்கலாம்.

படி 6

உங்கள் கணக்கு அமைப்புகளின் பயன்பாடுகள் மற்றும் அமர்வுகள் என்ற பிரிவிற்குச் சென்று எந்த நேரத்திலும் பயன்பாடுகளுக்கான அணுகலை நீங்கள் மதிப்பாய்வு செய்யலாம் மற்றும் திரும்பப் பெறலாம்.

அணுகலை எவ்வாறு திரும்பப் பெறுவது அல்லது பயன்பாட்டை அகற்றுவது
 1. உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைக.
 2. உங்கள் கணக்கின் அமைப்புகளில் உள்ள பயன்பாடுகள் மற்றும் அமர்வுகள் என்ற பிரிவுக்குச் செல்க. உங்கள் கணக்கில் இணைக்கப்பட்டுள்ள பயன்பாடுகள் அனைத்தும் காண்பிக்கப்படும். ஒவ்வொரு பயன்பாடும் உங்கள் கணக்கைப் பயன்படுத்த வேண்டிய குறிப்பிட்ட அனுமதிகளை பயன்பாட்டின் பெயர் மற்றும் விளக்கத்தின் கீழ் நீங்கள் காணலாம்.

 3. உங்கள் கணக்கிலிருந்து பயன்பாட்டைத் துண்டிக்க விரும்பினால், பயன்பாட்டின் பெயரைக் கிளிக் செய்த பிறகு, பயன்பாட்டிற்கு அடுத்துள்ள அல்லது பக்கத்தின் கீழே உள்ள அணுகலைத் திரும்பப்பெறு என்ற பொத்தானைக் கிளிக் செய்க.


உங்கள் கணக்கை அணுக பயன்பாடானது உங்கள் கடவுச்சொல்லைக் கேட்டால்


உங்கள் கணக்கிற்கான அணுகலை மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாட்டுக்கு வழங்க விரும்பினால், X -இன் OAuth முறையைப் பயன்படுத்தி மட்டுமே அவ்வாறு செய்ய பரிந்துரைக்கிறோம். OAuth ஒரு பாதுகாப்பான இணைப்பு முறையாகும், மேலும் உங்கள் X பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு வழங்க தேவையில்லை. ஒரு பயன்பாடு அல்லது இணையதளம் உங்களின் பயனர்பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லை வழங்கும்படி கேட்கும்போது நீங்கள் குறிப்பாக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் பயனர்பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லை வேறொருவருக்கு நீங்கள் வழங்கும்போது, அவர்கள் உங்கள் கணக்கின் முழுமையான கட்டுப்பாட்டைப் பெறலாம் மற்றும் உங்கள் கணக்கை நீங்கள் அணுக முடியாமல் செய்யலாம் அல்லது உங்கள் கணக்கு இடைநீக்குவதற்கு வழிவகுக்கும் நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம்.

மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாட்டிற்கான உள்நுழைவு பக்கம் OAuth -ஐப் பயன்படுத்துகிறதா என்பது குறித்து உங்களுக்கு உறுதியாகத் தெரியாவிட்டால், நேரடியாக X.com சென்று உங்களின் உள்நுழைவு சான்றுகளை அங்கு உள்ளிடவும், பின்னர் பயன்பாட்டிற்குச் செல்லவும். பயன்பாடானது OAuth -ஐப் பயன்படுத்தினால், அந்தப் பயன்பாட்டில் உங்கள் பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் மீண்டும் உள்ளிட வேண்டியதில்லை. எங்கள் கணக்கு பாதுகாப்பு உதவிக்குறிப்புகள் மூலம், நீங்கள் twitter.com -இல் இருப்பதை எவ்வாறு சரிபார்க்கலாம் என்பது பற்றி மேலும் அறியலாம்.

உங்கள் கடவுச்சொல்லை முன்பு பயன்பாட்டிற்கு வழங்கியிருந்து அந்தப் பயன்பாட்டைக் குறித்து இப்போது உறுதியாக தெரியவில்லை என்றால், உங்கள் கணக்கு அமைப்புகளின் பயன்பாடுகள் மற்றும் அமர்வுகள் என்ற பிரிவில் அதன் அணுகலைத் திரும்பப் பெற்று உங்கள் கடவுச்சொல்லை மாற்றவும்.

குறிப்பு: இவற்றுக்கு நீங்கள் குறிப்பாக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும், உங்கள் பயனர்பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லை ஒருபோதும் வழங்கக் கூடாது:

மோசமான பயன்பாடு உங்கள் கணக்கில் இன்னும் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக நீங்கள் சந்தேகித்தால்


உங்கள் கணக்கு அமைப்புகளின் பயன்பாடுகள் மற்றும் அமர்வுகள்பிரிவில் அதன் அணுகலை உடனடியாக ரத்துசெய்து உங்கள் கடவுச்சொல்லை மாற்றவும். பயன்பாடு மூலம் நீங்கள் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டால், மேலும் தகவலுக்கு திருடப்பட்ட கணக்குகள் கட்டுரையைப் படிக்கவும்.

மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாட்டுடன் உங்களுக்குச் சிக்கல்கள் இருந்தால்


மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாடுகள் X -க்குச் சொந்தமானவை அல்ல மற்றும் X மூலம் இயக்கப்படுவதில்லை என்பதால், அவற்றை எங்களால் சரிசெய்ய முடியவில்லை. உங்கள் கேள்விகளுக்கான பதில்களுக்காக பயன்பாட்டு நிரலாளரை அணுகுவது அல்லது அவர்களின் தயாரிப்பில் நீங்கள் சந்திக்கும் சிக்கலைப் பற்றி அவர்களுக்குத் தெரிவிப்பது சிறந்தது.

கிடைக்கும் கருவிகள்

நிரலாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட மூன்றாம் தரப்பு கருவிகள் புதிய செயல்பாடுகளைச் சேர்க்கின்றன, மேலும் இது உங்கள் X அனுபவத்தை மேம்படுத்தலாம். இந்தக் கருவிகள் சுய-சேவை கொண்டவை, பல கருவிகள் பயன்படுத்த இலவசமாகக் கிடைக்கின்றன. கீழே தற்போது கிடைக்கும் சில கருவிகளைப் பற்றி நீங்கள் மேலும் அறியலாம். 

குறிப்பு: மூன்றாம் தரப்பு கருவிகளைக் கிடைக்கக்கூடியதாகவும் கண்டறியக்கூடியதாகவும் மாற்றும் முயற்சியில் நாங்கள் ஆரம்பக் கட்டத்தில் உள்ளோம். கூடுதலாக, சில கருவிகள் X -இன் உள்ளக மேம்பாட்டுக் குழுவால் உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்தக் கருவிகளில் சில குறிப்பிட்ட சாதனங்களுக்கும் இயக்க முறைமைகளுக்கும் மட்டுமே கிடைக்கும் என்றாலும், எல்லாச் சாதனங்களிலும் இயக்க முறைமைகளிலும் முழுவதுமாக அணுகலை நீட்டிக்க முயல்கிறோம். 

 

காலவரிசைகள்

தனிப்பயன் காலவரிசைகள் என்பவை ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஊட்டங்களாகும். ஆர்வங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளைச் சார்ந்த உள்ளடக்கத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து வழங்கும் மூன்றாம் தரப்பினரால் அல்லது பொதுவான நுண்ணறிவுகளின் அடிப்படையில் X மூலமாக இந்த ஊட்டங்கள் உருவாக்கப்படலாம். எடுத்துக்காட்டாக, X மூலம் உருவாக்கப்பட்ட பிரபலமான வீடியோக்களின் காலவரிசையானது, வீடியோ உள்ளடக்கத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கும் வரிசைப்படுத்துவதற்கும் தலைப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்க நாங்கள் பயன்படுத்தும் அதே தகவலைப் பயன்படுத்துகிறது.  

இந்தத் தனிப்பயன் ஊட்டங்கள் முகப்புக் காலவரிசைக்கு இணையாக இயங்கும், மேலும் நீங்கள் ஓர் அறிவிப்பிலிருந்து தனிப்பயன் காலவரிசையைச் சேர்த்த பிறகு தனித் தாவலில் தோன்றும். உங்களுக்கு மிகவும் விருப்பமான உள்ளடக்கத்தில் ஆழ்ந்து மூழ்கும்போது, உங்கள் X அனுபவத்தின் கூடுதல் கட்டுப்பாட்டிற்காக, தாவல்களுக்கு இடையில் எளிதாக மாறவும்.

 

குறிப்பு: தனிப்பயன் காலவரிசையில் தோன்றும் உள்ளடக்கமானது தேடல் சொற்கள், தலைப்புகள், பயனர் அடையாளங்கள் மற்றும் கைமுறையான ஒழுங்கமைப்பு போன்ற தகவலைப் பயன்படுத்தி காலவரிசையின் தீம்-க்கான பொருத்தத்தின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வரிசைப்படுத்தப்படுகிறது. 

 

twitter.com -இல் தனிப்பயன் காலவரிசையை எவ்வாறு சேர்ப்பது

முகப்புத் திரையில் தனிப்பயன் காலவரிசை பற்றிய அறிவிப்பைப் பார்த்த பிறகு, கீழே உள்ள படிநிலைகளைப் பின்பற்றி அதை எளிதாகச் சேர்க்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, பிரபலமான வீடியோக்களின் காலவரிசைக்கான அறிவிப்பை நீங்கள் கண்டால், காலவரிசையைச் சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம், உங்கள் முகப்புக் காலவரிசை தாவலுக்கு அடுத்ததாகப் பிரபலமான வீடியோக்கள் தாவல் உருவாக்கப்படும். 

 1. அதைப் பாருங்கள் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
 2. காலவரிசை மற்றும் உள்ளடக்கத்தைத் ஒழுங்கமைத்த மூன்றாம் தரப்பு பற்றிய தகவலுடன் ஓர் அறிவிப்பு தோன்றும். காலவரிசையைச் சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

  இந்தக் காலவரிசை இப்போது உங்கள் முகப்புக் காலவரிசைக்கு அடுத்ததாக பின்செய்யப்பட்டுள்ளது. 

 3.  முகப்புக் காலவரிசை மற்றும் தனிப்பயன் காலவரிசைக்கு இடையில் மாற தாவல்களைப் பயன்படுத்தவும்.

உங்கள் முகப்புக் காலவரிசையைப் போலவே இப்போது நீங்கள் புதிய காலவரிசைக்குச் செல்லலாம்.

குறிப்பு: தற்போது, இணையத்தில் தனிப்பயன் காலவரிசைகளை மட்டுமே சேர்க்க முடியும். 

twitter.com -இலிருந்து தனிப்பயன் காலவரிசையை எவ்வாறு சேர்ப்பது

நீங்கள் எப்போதாவது தனிப்பயன் காலவரிசையை அகற்ற விரும்பினால், கீழே உள்ள படிநிலைகளைப் பின்பற்றுங்கள்: 

 1. நீங்கள் அகற்ற விரும்பும் காலவரிசைக்குச் செல்லவும்.
 2. உருவாக்கி என்பதன் கீழே உள்ள அமைப்புகள் விருப்பத்தேர்வைப் பார்க்கவும்.
 3. காலவரிசை அமைப்புகளைக் கிளிக் செய்யவும்.
 4. நீங்கள் காலவரிசையை அகற்ற விரும்புகிறீர்களா என்று கேட்கும் ஓர் அறிவிப்பு தோன்றும். காலவரிசையை அகற்று என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
 5.  நீங்கள் உண்மையிலேயே காலவரிசையை அகற்ற விரும்புகிறீர்களா எனக் கேட்கும் உறுதிப்படுத்தல் அறிவிப்பு தோன்றும். ஆம், காலவரிசையை அகற்று என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

நீங்கள் இனி X.com -இல் தனிப்பயன் காலவரிசையைப் பார்க்க மாட்டீர்கள்.

 

X டூல்பாக்ஸ்

உங்கள் X அனுபவத்தை மேம்படுத்த நிரலாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட பிற 

சுய சேவை, மூன்றாம் தரப்பு கருவிகளைக் கண்டறியும் மையமான X டூல்பாக்ஸை நாங்கள் பரிசோதித்து வருகிறோம். 

 

X டூல்பாக்ஸ் தற்போது 3 வகைகளில் கருவிகளின் தேர்வை வழங்குகிறது: வெளிப்பாடு, பாதுகாப்பு மற்றும் அளவீடு. 

 

வெளிப்பாடு கருவிகள்: மேம்படுத்தப்பட்ட படைப்பாற்றலுக்காக உங்கள் X கணக்கில் இவற்றைச் சேர்க்கவும். 

 

பாதுகாப்பு கருவிகள்: இந்த கருவிகளின் தேர்வு, தீங்கு விளைவிக்கும் உள்ளடக்கம் மற்றும் சுயவிவரங்களிலிருந்து உங்கள் கணக்கைப் பாதுகாப்பதற்கான விருப்பத்தேர்வுகளை வழங்குகிறது. 

 

அளவீட்டு கருவிகள்: இந்த நிரலாளர் கருவிகளை இணைக்கும்போது, உள்ளடக்க செயல்திறன் மற்றும் நடப்புகள் பற்றிய கூடுதல் நுண்ணறிவுகளைப் பெறுங்கள் 

Twitter டூல்பாக்ஸுடன் தொடங்குதல்

X டூல்பாக்ஸுக்கு செல்வதன் மூலம், உங்கள் X கணக்கில் சேர்ப்பதற்குக் கிடைக்கும் நிரலாளர் கருவிகளைக் கண்டறிந்து மேலும் அறிக. அங்கிருந்து, கீழேயுள்ள படிநிலைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் எளிதாக ஒரு கருவியை நீங்கள் சேர்க்கலாம்:

 1. நீங்கள் சேர்க்க விரும்பும் கருவியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 
 2. X-இல் சேர்  என்பதை கிளிக் செய்யவும்
 3.  உங்கள் X கணக்குடன் கருவியை அங்கீகரிக்க மற்றும் இணைக்க மூன்றாம் தரப்பு இணையதளத்தில் உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும். 
 4. கருவியை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதற்கான வழிமுறைகளை நீங்கள் பெற வேண்டும். 
நீங்கள் சேர்த்த கருவியை எவ்வாறு அகற்றுவது

நீங்கள் எப்போதாவது கருவியை அகற்ற விரும்பினால், கீழேயுள்ள படிநிலைகளைப் பின்பற்றுங்கள்: 

 1. பிரதான மெனுவிலிருந்து, அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதற்குச் செல்லவும்.
 2. பாதுகாப்பு மற்றும் கணக்கு அணுகல் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
 3. பயன்பாடுகள் மற்றும் அமர்வுகள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
 4. நீங்கள் அகற்ற விரும்பும் கருவியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 5.  பயன்பாட்டு அனுமதிகளைத் திரும்பப் பெறுக  என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

 

ட்விட் டைல்ஸ்

X-இன் உள் மேம்பாட்டுக் குழு தற்போது ட்விட் டைல்ஸை பரிசோதித்து வருகிறது, இது கீச்சில் தனிப்பயனாக்கக்கூடிய வடிவங்களை இணைக்கும் வழியாகும். 

தற்போது, iOS மற்றும் இணையத்தில் உள்ளவர்கள், ஆரம்ப சோதனைக் குழுவில் உள்ளவர்களின் உரை, படங்கள், வீடியோக்கள் அல்லது பொத்தான் போன்ற பிற கூறுகளை உள்ளடக்கிய ட்விட் டைல்ஸை பார்க்கலாம் மற்றும் அவற்றுடன் ஊடாடலாம். இந்த வடிவங்கள், உள்ளடக்கத்துடன் எளிதில் ஈடுபடுவதற்கும் உங்கள் காலவரிசையைக் கூடுதல் டைனமிக் ஆக்குவதற்கும், காட்சிப்படுத்துவதற்கும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.  

எங்களின் ஆரம்ப சோதனைக் குழுவில் உள்ள ஒருவர் ட்விட் டைலை இடுகையிடும்போது, iOS மற்றும் இணையத்தில் இந்தப் பரிசோதனையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் நபர்கள் தங்கள் முகப்பு காலவரிசையில் அவர்கள் இடுகையிடும் ட்விட் டைல்ஸை தானாகவே பார்ப்பார்கள். ட்விட் கார்டுகளை போலவே, நீங்கள் URL-ஐ ஒட்டும்போது ட்விட் டைல்ஸும் தானாகவே ரெண்டர் ஆகும். 

கவனத்தில்கொள்ளுங்கள்: எல்லாப் பின்தொடர்பவர்களும் தானாகவே ட்விட் டைல்ஸை பார்க்க மாட்டார்கள், மேலும் நீங்கள் ட்விட் டைலை மறுட்விட் செய்தால் அல்லது ட்விட் டைல் URL-ஐப் பகிர்ந்தால், மற்றவர்கள் அதைப் பார்க்க முடியாமல் போகலாம். 

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிர்க