மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாடுகள் மற்றும் உள்நுழைவு அமர்வுகள் குறித்த ஓர் அறிமுகம்

மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாடுகள் என்பவை Twitter இயங்குதளத்தில் வெளிப்புற நிரலாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட பயன்பாடுகளாகும், மேலும் அவை Twitter -க்குச் சொந்தமானவை அல்ல அல்லது Twitter மூலம் இயக்கப்படவில்லை. உங்கள் Twitter கணக்குடன் மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாட்டை இணைக்கும்போது, உங்கள் கணக்கைப் பயன்படுத்துவதற்கு அந்தப் பயன்பாட்டை அனுமதிக்கிறீர்கள். அதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அனுமதிகளைப் பொறுத்து, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயன்பாடு உங்கள் கணக்கிலிருந்து தகவலைப் பெற முடியும், மேலும் உங்கள் கீச்சுகளைப் படிப்பது, நீங்கள் யாரைப் பின்தொடர்கிறீர்கள் என்பதை அறிவது, உங்கள் சுயவிவரத்தைப் புதுப்பிப்பது, உங்கள் சார்பாகக் கீச்சுகளை இடுகையிடுவது, உங்கள் நேரடிச்செய்திகளை அணுகுவது அல்லது உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பார்ப்பது போன்ற பல்வேறு வழிகளில் உங்கள் கணக்கைப் பயன்படுத்த முடியும். குறிப்பிட்ட அணுகலைப் பற்றி பயன்பாட்டு அனுமதிகள் என்ற, கீழே உள்ள பிரிவில் நீங்கள் மேலும் அறியலாம்.

குறிப்பு: மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாடுகளுக்கு உங்கள் கணக்கிற்கான அணுகலை வழங்குவதற்கு முன் நீங்கள் மிகக் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு பயன்பாட்டுக்கு உங்கள் கணக்கை அணுகுவதற்கான அனுமதியை வழங்குவதில் உங்களுக்கு முழுமையான விருப்பம் இல்லை எனில், அங்கீகாரம் அளிக்கும் பக்கத்தில் “ரத்துசெய்” என்பதை கிளிக் செய்து பயன்பாட்டின் அணுகலை நிராகரிக்கலாம். உங்கள் கணக்கைப் பயன்படுத்துவதற்கான அணுகலைக் கொண்ட மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாடுகளைத் தொடர்ந்து மதிப்பாய்வு செய்யுமாறு பரிந்துரைக்கிறோம், இதனால் நீங்கள் இன்னும் அவற்றிற்கு அணுகலை வழங்க விரும்புகிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்த முடியும். உங்கள் கணக்கின் அமைப்புகளில் உள்ள பயன்பாடுகள் மற்றும் அமர்வுகள் என்ற பிரிவுக்குச் சென்று பயன்பாடுகளுக்கான அணுகலை நீங்கள் மதிப்பாய்வு செய்யலாம் மற்றும் திரும்பப் பெறலாம்.

கூடுதலாக, செயலில் உள்ள Twitter அமர்வுகளில் இருந்து வெளியேறுவது எப்படி என்பதை கீழே அறியலாம்.

மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாட்டுடன் எவ்வாறு இணைப்பது
படி 1

நீங்கள் இணைக்க விரும்பும் பயன்பாட்டில், உங்கள் Twitter கணக்கை இணைக்கும்படி கேட்கும் பொத்தானை/இணைப்பைக் கண்டறியவும் (வழக்கமாக "Twitter உடன் இணைக்கவும்", "Twitter மூலம் உள்நுழைக" அல்லது இதே போன்று ஏதாவது).

படி 2

பயன்பாட்டைப் பொறுத்து, உங்கள் கணக்கைப் பயன்படுத்த பயன்பாட்டை அங்கீகரிக்கும்படி கேட்கும் Twitter இடமிருந்து ஒப்புதல் உரையை நீங்கள் பார்க்கலாம் அல்லது உங்கள் iOS சாதனத்தில் உள்ள Twitter கணக்குகளுக்குப் பயன்பாட்டு அணுகலை வழங்குமாறு கேட்கப்படலாம்.

படி 3

பயன்பாட்டிற்கு நீங்கள் வழங்கும் வெவ்வேறான அனுமதிகளை மதிப்பாய்வு செய்யலாம். உங்கள் கணக்கைப் பயன்படுத்தி பயன்பாடு செய்யக்கூடியவற்றில் சில உதாரணங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள்.

படி 4

நீங்கள் Twitter இணையதளத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு ஏற்கனவே உங்கள் கணக்கில் நீங்கள் உள்நுழைந்திருந்தால், பயன்பாட்டை இணைக்க பயன்பாட்டை அங்கீகரி எனும் பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும். நீங்கள் ஏற்கனவே உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைந்திருக்கவில்லை எனில், நீங்கள் உள்நுழைய வேண்டும். உங்கள் பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் உள்ளிடுவதற்கு முன்னர், URL ஆனது https://twitter.com எனத் தொடங்குகிறதா என்பதை உறுதிசெய்து பக்கம் பாதுகாப்பானது என்பதைச் சரிபார்த்துகொள்ளவும். பக்கம் பாதுகாப்பானது எனில், உங்கள் பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் உள்ளிட்டு உள்நுழை எனும் பொத்தானைப் பயன்படுத்தி, பயன்பாட்டை இணைக்கலாம்.

படி 5

உங்கள் iOS சாதனத்தில் உள்ள Twitter கணக்குகளுக்கு பயன்பாட்டு அணுகலை வழங்கும்படி உங்களிடம் கேட்கப்பட்டால், பயன்பாட்டை இணைக்க இணை என்ற பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும். உங்கள் சாதனத்தில் பல Twitter கணக்குகளைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் எனில், நீங்கள் பயன்பாட்டுடன் இணைக்க விரும்பும் கணக்கைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

குறிப்பு: உங்கள் கணக்கு அமைப்புகளின் பயன்பாடுகள் மற்றும் அமர்வுகள் என்ற பிரிவிற்குச் சென்று எந்த நேரத்திலும் பயன்பாடுகளுக்கான அணுகலை நீங்கள் எப்போதும் மதிப்பாய்வு செய்யலாம் மற்றும் திரும்பப் பெறலாம்.

படி 1

நீங்கள் இணைக்க விரும்பும் பயன்பாட்டில், உங்கள் Twitter கணக்கை இணைக்கும்படி கேட்கும் பொத்தானை/இணைப்பைக் கண்டறியவும் (வழக்கமாக "Twitter உடன் இணைக்கவும்", "Twitter மூலம் உள்நுழைக" அல்லது இதே போன்று ஏதாவது).

படி 2

பயன்பாட்டைப் பொறுத்து, உங்கள் கணக்கைப் பயன்படுத்துவதற்காக பயன்பாட்டை அங்கீகரிக்க, நீங்கள் ஒரு Twitter இணையதளத்திற்கு அல்லது Android -க்கான Twitter பயன்பாட்டிற்கு அனுப்பப்படலாம்.

படி 3

பயன்பாட்டிற்கு நீங்கள் வழங்கும் வெவ்வேறான அனுமதிகளை மதிப்பாய்வு செய்யலாம். உங்கள் கணக்கைப் பயன்படுத்தி பயன்பாடு செய்யக்கூடியவற்றில் சில உதாரணங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள்.

படி 4

நீங்கள் Twitter இணையதளத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு ஏற்கனவே உங்கள் கணக்கில் நீங்கள் உள்நுழைந்திருந்தால், பயன்பாட்டை இணைக்க பயன்பாட்டை அங்கீகரி எனும் பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும். நீங்கள் ஏற்கனவே உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைந்திருக்கவில்லை எனில், நீங்கள் உள்நுழைய வேண்டும். உங்கள் பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் உள்ளிடுவதற்கு முன்னர், URL ஆனது https://twitter.com எனத் தொடங்குகிறதா என்பதை உறுதிசெய்து பக்கம் பாதுகாப்பானது என்பதைச் சரிபார்த்துகொள்ளவும். பக்கம் பாதுகாப்பானது எனில், உங்கள் பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் உள்ளிட்டு உள்நுழை எனும் பொத்தானைப் பயன்படுத்தி, பயன்பாட்டை இணைக்கலாம்.

படி 5

Android -க்கான Twitter பயன்பாட்டிற்கு நீங்கள் அனுப்பப்பட்டால், அனுமதி அல்லது இணை என்ற பொத்தானைப் பயன்படுத்தி பயன்பாட்டை இணைக்கவும். உங்கள் சாதனத்தில் பல Twitter கணக்குகளைப் பயன்படுத்துகிறீர்கள் எனில், நீங்கள் பயன்பாட்டுடன் இணைக்க விரும்பும் கணக்கைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

குறிப்பு: உங்கள் கணக்கு அமைப்புகளின் பயன்பாடுகள் மற்றும் அமர்வுகள் என்ற பிரிவிற்குச் சென்று எந்த நேரத்திலும் பயன்பாடுகளுக்கான அணுகலை நீங்கள் எப்போதும் மதிப்பாய்வு செய்யலாம் மற்றும் திரும்பப் பெறலாம்.

படி 1

நீங்கள் இணைக்க விரும்பும் பயன்பாட்டின் இணையதளத்தில், உங்கள் Twitter கணக்கை இணைக்கும்படி கேட்கும் பொத்தானை/இணைப்பைக் கண்டறியவும் (வழக்கமாக "Twitter உடன் இணைக்கவும்", "Twitter மூலம் உள்நுழைக" அல்லது இதே போன்று ஏதாவது).

படி 2

உங்கள் கணக்கைப் பயன்படுத்த பயன்பாட்டை அங்கீகரிக்கும்படி, நீங்கள் Twitter இணையதளத்திற்கு அனுப்பப்படுவீர்கள்.

படி 3

பயன்பாட்டிற்கு நீங்கள் வழங்கும் வெவ்வேறான அனுமதிகளை மதிப்பாய்வு செய்யலாம். உங்கள் கணக்கின் மூலம் பயன்பாடு செய்யக்கூடியவற்றில் சில உதாரணங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள்.

படி 4

நீங்கள் ஏற்கனவே உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைந்திருந்தால், பயன்பாட்டை இணைக்க பயன்பாட்டை அனுமதி எனும் பொத்தானைப் பயன்படுத்தவும்.

படி 5

நீங்கள் ஏற்கனவே உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைந்திருக்கவில்லை எனில், நீங்கள் உள்நுழைய வேண்டும். உங்கள் பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் உள்ளிடுவதற்கு முன்னர், URL ஆனது https://twitter.com எனத் தொடங்குகிறதா என்பதை உறுதிசெய்து பக்கம் பாதுகாப்பானது என்பதைச் சரிபார்த்துகொள்ளவும். பக்கம் பாதுகாப்பானது எனில், உங்கள் பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் உள்ளிட்டு உள்நுழை எனும் பொத்தானைப் பயன்படுத்தி, பயன்பாட்டை இணைக்கலாம்.

படி 6

உங்கள் கணக்கு அமைப்புகளின் பயன்பாடுகள் மற்றும் அமர்வுகள் என்ற பிரிவிற்குச் சென்று எந்த நேரத்திலும் பயன்பாடுகளுக்கான அணுகலை நீங்கள் மதிப்பாய்வு செய்யலாம் மற்றும் திரும்பப் பெறலாம்.


பயன்பாட்டிற்கான அனுமதிகள்


மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாடுகள், உங்கள் கணக்கைப் பயன்படுத்தி வெவ்வேறான செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கான அணுகலைக் கோரலாம். உங்கள் கணக்கிலுள்ள குறிப்பிட்ட தகவலை அணுகுவதற்கும் குறிப்பிட்ட செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்குமான பின்வரும் அனுமதிகளை பயன்பாடுகள் உங்களிடம் கேட்கலாம்:


படித்தல்

உங்களது Twitter கணக்கிற்கான படிக்கும் அணுகலுடன் கூடிய பயன்பாடுகளால் பின்வருபவற்றையும் செய்ய முடியும்:

 • சுயவிவரத் தகவல்: உங்கள் பெயர், இருப்பிடம், விளக்கம், சுயவிவரம் மற்றும் தலைப்புப் படங்கள் ஆகியவை போன்ற உங்களது சுயவிவரத் தகவலைப் பார்க்க முடியும். உங்கள் Twitter கணக்குடன் தொடர்புடைய மின்னஞ்சல் முகவரியும் ஃபோன் எண்ணும் சுயவிவரத் தகவலாகக் கருதப்படாது என்பதைக் கருத்தில் கொள்ளவும். நீங்கள் குறிப்பிட்ட அனுமதி அளித்தால் அன்றி உங்களின் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பயன்பாடு பார்க்க முடியாது. 

 • கீச்சுகள்: உங்கள் கீச்சுகளையும் (ஒரு கீச்சு எத்தனை முறை பார்க்கப்பட்டது மற்றும் ஒரு கீச்சுடனான மற்றவர்களின் உரையாடல்கள் போன்ற விவரங்கள் உட்பட) மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட கீச்சுகளுடன் சேர்த்து உங்கள் காலவரிசையில் நீங்கள் பின்தொடரும் கணக்குகளிலிருந்து கீச்சுகளையும் பார்க்க முடியும். 

 • கணக்கு அமைப்புகள்: விருப்ப மொழி மற்றும் நேரம் மண்டலம் போன்ற உங்கள் கணக்கு அமைப்புகளைப் பார்க்க முடியும். 

 • பிற கணக்குகள்: நீங்கள் யாரை பின்தொடர்கிறீர்கள், செயல்மறைத்துள்ளீர்கள் மற்றும் தடைசெய்துள்ளீர்கள் என்பதைப் பார்க்க முடியும்.

 • பட்டியல்கள்: உங்கள் Twitter கணக்குகளின் பட்டியலைப் பார்க்க முடியும்.

 • தனித்தொகுப்புகள்: உங்கள் கீச்சுகளின் தனித்தொகுப்புகளைப் பார்க்க முடியும்.
   

படித்தல் மற்றும் எழுதுதல்

உங்களது Twitter கணக்கிற்கான படிக்கும் மற்றும் எழுதும் அணுகலுடன் கூடிய பயன்பாடுகளால் மேலே உள்ள படித்தல் பிரிவில் விவரித்துள்ளபடி உங்கள் தகவலைப் பார்ப்பதற்கான அணுகல் இருக்கும் அத்துடன் பின்வருபவற்றையும் செய்ய முடியும்:

 • சுயவிவரத் தகவல்: உங்களுக்காக உங்கள் சுயவிவரத் தகவலைப் புதுப்பிக்க முடியும். 

 • கீச்சுகள்: உங்கள் சார்பாக கீச்சுகளையும் மீடியாவையும் இடுகையிடவும், உங்களுக்காக கீச்சுகளை நீக்கவும், பிறர் இடுகையிட்டுள்ள கீச்சுகளில் உங்கள் சார்பில் ஈடுபடவும் (உதராணமாக, விரும்புதல், விருப்பம் நீக்குதல் அல்லது கீச்சுக்குப் பதிலளித்தல், மறுகீச்சு செய்தல் போன்றவை) முடியும். 

 • கணக்கு அமைப்புகள்: உங்களுக்காக உங்கள் கணக்கு அமைப்புகளை நிர்வகிக்க முடியும். 

 • பிற கணக்குகள்: உங்கள் சார்பில் கணக்குகளைப் பின்தொடரவும் பின்தொடர்வதை நிறுத்தவும் முடியும் அத்துடன் கணக்குகளைச் செயல்மறைக்கவும், தடைசெய்யவும், புகாரளிக்கவும் முடியும்.

 • பட்டியல்கள்: உங்கள் சார்பில் Twitter கணக்கு பட்டியல்களை உருவாக்கவும், உங்களின் சார்பாக உங்கள் பட்டியல்களை நிர்வகிக்கவும் (உதராணமாக பட்டியலில் இருந்து கணக்குகளை சேர்த்தல் மற்றும் அகற்றுதல்) முடியும் அத்துடன் உங்களுக்காக பட்டியல்களை நீக்கவும் முடியும்.

 • தனித்தொகுப்புகள்: உங்கள் சார்பில் கீச்சுகளின் தனித்தொகுப்புகளை உருவாக்கவும், உங்களின் சார்பாக உங்கள் தனித்தொகுப்புகளை நிர்வகிக்கவும் (உதராணமாக தனித்தொகுப்புகளில் இருந்து கீச்சுகளை சேர்த்தல் மற்றும் அகற்றுதல்) முடியும் அத்துடன் உங்களுக்காக தனித்தொகுப்புகளை நீக்கவும் முடியும். 
   

படித்தல், எழுதுதல மற்றும் நேரடிச்செய்திகள்

உங்களது Twitter கணக்கிற்கான படிக்கும், எழுதும் மற்றும் நேரடிச்செய்தி அணுகலுடன் கூடிய பயன்பாடுகளால் மேலே உள்ள படித்தல் மற்றும் எழுதுதல் பிரிவுகளில் விவரித்துள்ளபடி உங்கள் தகவலைப் பார்க்கவும் நடவடிக்கைளை மேற்கொள்ளவும் அணுகல் இருக்கும் அத்துடன் பின்வருபவற்றையும் செய்ய முடியும்: உங்களுக்கு நேரடிச்செய்திகளை அனுப்ப முடியும், நீங்கள் அனுப்பிய மற்றும் பெற்ற நேரடிச்செய்திகளைப் பார்க்க முடியும் அத்துடன் உங்கள் நேரடிச்செய்திகளை நிர்வகிக்கவும் நீக்கவும் முடியும். தகவல்தொடர்பில் ஈடுபட்டுள்ள ஒவ்வொருவரிடமும் அவர்களுக்கான தகவல் தொடர்பு நகல் இருக்கும் — நேரடிச்செய்தியை நீக்குவது அதை உங்கள் கணக்கில் இருந்து அகற்றும் ஆனால் உங்களுடன் தகவல் தொடர்பில் ஈடுபட்டவர்களின் கணக்குகளில் இருந்து அகற்றாது.
 

மின்னஞ்சல் முகவரி

மேலே கூறப்பட்டுள்ள அனுமதிகளுடன் கூடுதலாக உங்கள் Twitter கணக்குடன் தொடர்புடைய மின்னஞ்சல் முகவரியையும் பார்ப்பதற்கு பயன்பாடுகள் அனுமதி கோரலாம்.
 

Twitter Ads

நீங்கள் Twitter Ads பயன்படுத்துகிறீர்கள் எனில், பின்வரும் அணுகல்களைப் பயன்பாடுகள் கோரலாம்:

 • பகுப்பாய்வுகள்: உங்களின் பிரச்சாரங்கள், பார்வையாளர்கள், வணிகம் மற்றும் விளம்பரக் கணக்கு தொடர்பான தகவல் (கணக்கு பெயர், ID மற்றும் உருவாக்கிய தேதி, வணிகத்தின் பெயர், நேர மண்டலம் மற்றும் பயனர்கள் போன்றவை), விளம்பரக் கணக்கு மற்றும் பயனர் அமைப்புகள் (அறிவிப்பு மின்னஞ்சல், தொடர்பு ஃபோன் எண் மற்றும் நீட்டிப்புகள், தொழில் வகை, மின்னஞ்சல் சப்ஸ்கிர்ப்ஷன் அமைப்புகள் மற்றும் வரி அமைப்புகள் போன்றவை) அத்துடன் படைப்புகள் மற்றும் ஊடகங்கள் உட்பட உங்கள் விளம்பரத் தரவை அணுகுவதற்கு கோரலாம்.

 • பிரச்சாரம் மற்றும் கணக்கு மேலாண்மை: மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி உங்கள் விளம்பரத் தரவுக்கான அணுகல், உங்களுக்காக உங்கள் விளம்பரத் தரவை (ஊடகங்கள், படைப்புகள், பிரச்சாரங்கள் மற்றும் பார்வையாளர்கள் போன்றவை) உருவாக்குவதற்கு மற்றும் நிர்வகிப்பதற்கான அணுகல் மற்றும் உங்கள் கணக்கை (கணக்கு பெயர், தொழில் வகை, கணக்கு மற்றும் பயனர் அமைப்புகள் போன்றவை) நிர்வகிப்பதற்கான அணுகல்.  
   

பல பயனர் உள்நுழைவு என்பதுடன் உங்கள் Twitter Ads கணக்கிற்கான அணுகலை வழங்குவது பற்றி மேலும் அறிக.

உங்கள் Twitter கடவுச்சொல்லை நாங்கள் பயன்பாடுகளுடன் பகிரமாட்டோம். உங்கள் Twitter கணக்கை அணுக அல்லது உங்கள் சார்பாக நடவடிக்கை எடுக்க ஒரு பயன்பாட்டை நீங்கள் அங்கீகரிக்கும்போது, பயன்பாடு அதன் சொந்த வணிக நடைமுறைகளுக்கு ஏற்ப உங்கள் தகவலைப் பயன்படுத்தலாம், சேமிக்கலாம் மற்றும் பகிரலாம். பயன்பாட்டு நிரலாளர்கள் எங்கள் விதிகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களைக் கடைப்பிடிக்க ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் என்றாலும், உங்கள் கணக்கை அணுகுவதற்குப் பயன்பாட்டை அங்கீகரிப்பதற்கு முன்பு பயன்பாட்டின் விதிமுறைகள் மற்றும் தனியுரிமைக் கொள்கையை மதிப்பாய்வு செய்யுமாறு நாங்கள் வலுவாகப் பரிந்துரைக்கிறோம்.

எங்கள் நிரலாளர் கொள்கையில் மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாட்டு நிரலாளர்களுக்கான எங்கள் விதிகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களைப் பற்றி மேலும் அறிக.
 

அணுகலை எவ்வாறு திரும்பப் பெறுவது அல்லது பயன்பாட்டை அகற்றுவது
 1. உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைக.
 2. உங்கள் கணக்கின் அமைப்புகளில் உள்ள பயன்பாடுகள் மற்றும் அமர்வுகள் என்ற பிரிவுக்குச் செல்க. உங்கள் கணக்கில் இணைக்கப்பட்டுள்ள பயன்பாடுகள் அனைத்தும் காண்பிக்கப்படும். ஒவ்வொரு பயன்பாடும் உங்கள் கணக்கைப் பயன்படுத்த வேண்டிய குறிப்பிட்ட அனுமதிகளை பயன்பாட்டின் பெயர் மற்றும் விளக்கத்தின் கீழ் நீங்கள் காணலாம்.

 3. உங்கள் கணக்கிலிருந்து பயன்பாட்டைத் துண்டிக்க விரும்பினால், பயன்பாட்டின் பெயரைக் கிளிக் செய்த பிறகு, பயன்பாட்டிற்கு அடுத்துள்ள அல்லது பக்கத்தின் கீழே உள்ள அணுகலைத் திரும்பப்பெறு என்ற பொத்தானைக் கிளிக் செய்க.


உங்கள் கணக்கை அணுக பயன்பாடானது உங்கள் கடவுச்சொல்லைக் கேட்டால்


உங்கள் கணக்கிற்கான அணுகலை மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாட்டுக்கு வழங்க விரும்பினால், Twitter இன் OAuth முறையைப் பயன்படுத்தி மட்டுமே அவ்வாறு செய்ய பரிந்துரைக்கிறோம். OAuth ஒரு பாதுகாப்பான இணைப்பு முறையாகும், மேலும் உங்கள் Twitter பயனர்பெயரையும் கடவுச்சொல்லையும் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு வழங்க தேவையில்லை. ஒரு பயன்பாடு அல்லது இணையதளம் உங்களின் பயனர்பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லை வழங்கும்படி கேட்கும்போது நீங்கள் குறிப்பாக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் பயனர்பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லை வேறொருவருக்கு நீங்கள் வழங்கும்போது, அவர்கள் உங்கள் கணக்கின் முழுமையான கட்டுப்பாட்டைப் பெறலாம் மற்றும் உங்கள் கணக்கை நீங்கள் அணுக முடியாமல் செய்யலாம் அல்லது உங்கள் கணக்கு இடைநீக்குவதற்கு வழிவகுக்கும் நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம்.

மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாட்டிற்கான உள்நுழைவு பக்கம் OAuth -ஐப் பயன்படுத்துகிறதா என்பது குறித்து உங்களுக்கு உறுதியாகத் தெரியாவிட்டால், நேரடியாக twitter.com சென்று, உங்களின் உள்நுழைவு சான்றுகளை அங்கு உள்ளிடவும், பின்னர் பயன்பாட்டிற்குச் செல்லவும். பயன்பாடு OAuth -ஐப் பயன்படுத்துகிறது எனில், உங்கள் பயனர்பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லை மீண்டும் உள்ளிட, பயன்பாடு கேட்காது. எங்கள் கணக்கு பாதுகாப்பு உதவிக்குறிப்புகள் மூலம் நீங்கள் twitter.com இருப்பதை எவ்வாறு சரிபார்க்கலாம் என்பது பற்றி மேலும் அறியலாம்.

உங்கள் கடவுச்சொல்லை முன்பு பயன்பாட்டிற்கு வழங்கியிருந்து அந்தப் பயன்பாட்டைக் குறித்து இப்போது உறுதியாக தெரியவில்லை என்றால், உங்கள் கணக்கு அமைப்புகளின் பயன்பாடுகள் மற்றும் அமர்வுகள் என்ற பிரிவில் அதன் அணுகலைத் திரும்பப் பெற்று உங்கள் கடவுச்சொல்லை மாற்றவும்.

குறிப்பு: இவற்றுக்கு நீங்கள் குறிப்பாக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும், உங்கள் பயனர்பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லை ஒருபோதும் வழங்கக் கூடாது:

மோசமான பயன்பாடு உங்கள் கணக்கில் இன்னும் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக நீங்கள் சந்தேகித்தால்


உங்கள் கணக்கு அமைப்புகளின் பயன்பாடுகள் மற்றும் அமர்வுகள் பிரிவில் அதன் அணுகலை உடனடியாக ரத்துசெய்து உங்கள் கடவுச்சொல்லை மாற்றவும். பயன்பாடு மூலம் நீங்கள் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டால், மேலும் தகவலுக்கு திருடப்பட்ட கணக்குகள் கட்டுரையைப் படிக்கவும்.

மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாட்டுடன் உங்களுக்குச் சிக்கல்கள் இருந்தால்


மூன்றாம் தரப்புப் பயன்பாடுகள் Twitter -க்குச் சொந்தமானவை அல்ல மற்றும் Twitter மூலம் இயக்கப்படுவதில்லை என்பதால், அவற்றை எங்களால் சரிசெய்ய முடியவில்லை. உங்கள் கேள்விகளுக்கான பதில்களுக்காக பயன்பாட்டு நிரலாளரை அணுகுவது அல்லது அவர்களின் தயாரிப்பில் நீங்கள் சந்திக்கும் சிக்கலைப் பற்றி அவர்களுக்குத் தெரிவிப்பது சிறந்தது.

செயலில் உள்ள Twitter அமர்வுகளில் இருந்து வெளியேறுவது எப்படி

 1. உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைக.
 2. உங்கள் அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதற்குச் சென்று, உங்கள் கணக்கு அமைப்புகளில் பயன்பாடுகள் மற்றும் அமர்வுகள் பிரிவுக்குச் செல்லவும். அமர்வுகள் என்பதற்கு கீழ், உங்கள் கணக்கில் இணைக்கப்பட்டுள்ள செயலில் உள்ள உள்நுழைவு அமர்வுகள் அனைத்தும் காண்பிக்கப்படும். நீங்கள் உள்நுழைந்த இடம் மற்றும் நேரத்தைக் காணலாம்.

 3. பட்டியலிடப்பட்ட எந்த அமர்வுகளிலிருந்தும் நீங்கள் வெளியேற விரும்பினால், அமர்வுக்கு அடுத்துள்ள வெளியேறு என்ற பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும் அல்லது மற்ற அனைத்து அமர்வுகளையும் ஒரே நேரத்தில் முடிக்க, பட்டியலின் மேலே உள்ள மற்ற எல்லா அமர்வுகளிலிருந்தும் வெளியேறு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். ஒரு அமர்வில் இருந்து வெளியேறுவது அந்த அமர்விலிருந்து ட்விட் செய்தல், விருப்பம் தெரிவித்தல் மற்றும் பதிலளித்தல் போன்ற கூடுதல் செயல்களைத் தடுக்கும் என்பதையும், இது அமர்வு செயலில் இருந்தபோது சாதனத்தில் முன்பு தற்காலிகமாகச் சேமித்த தரவை (எ.கா., நேரடிச்செய்திகள்) நீக்காது என்பதையும் நினைவில் கொள்க.

இந்தக் கட்டுரையைப் பகிர்க