உங்களின் பயனர்பெயரை எவ்வாறு மாற்றுவது

View instructions for:

உங்கள் பயனர்பெயரை மாற்றவும்

 1. அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதற்குச் சென்று, கணக்கு என்பதைத் தொடவும்.
 2. பயனர்பெயர் என்பதைத் தொட்டு, பயனர்பெயர் புலத்தில் தற்போது பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பயனர்பெயரைப் புதுப்பிக்கவும். பயனர்பெயர் வேறொருவரால் ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால், வேறொன்றைத் தேர்வுசெய்யுமாறு கேட்கப்படுவீர்கள்.
 3. முடிந்தது என்பதைத் தொடவும்.

உங்கள் பயனர்பெயரை மாற்றவும்

 1. அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதற்குச் சென்று, கணக்கு என்பதைத் தொடவும்.
 2. பயனர்பெயர் என்பதைத் தொட்டு, பயனர்பெயர் புலத்தில் தற்போது பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பயனர்பெயரைப் புதுப்பிக்கவும். பயனர்பெயர் வேறொருவரால் ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால், வேறொன்றைத் தேர்வுசெய்யுமாறு கேட்கப்படுவீர்கள்.
 3. முடிந்தது என்பதைத் தொடவும்.

உங்கள் பயனர்பெயரை மாற்றவும்

 1. வழிகாட்டுதல் பட்டியில் உள்ள மேலும்  என்னும் பொத்தானில் கிளிக் செய்யவும். 
 2. அமைப்புகள் மற்றும் தனியுரிமை என்பதில் கிளிக் செய்யவும்.
 3. கணக்கு என்பதன் கீழ், பயனர்பெயர் புலத்தில் தற்போது பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பயனர்பெயரைப் புதுப்பிக்கவும். பயனர்பெயர் வேறொருவரால் ஏற்கனவே பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால், வேறொன்றைத் தேர்வுசெய்யுமாறு கேட்கப்படுவீர்கள்.
 4. சேமி என்னும் பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.

Note: பயனர்பெயரை மாற்றுவதனால், ஏற்கனவே உங்களைப் பின்தொடர்பவர்கள், நேரடிச்செய்திகள் அல்லது பதில்கள் எதுவும் பாதிக்கப்படாது. நீங்கள் புதுப்பிக்கும் போது, உங்களைப் பின்தொடர்பவர்கள் உங்கள் சுயவிவரப் படத்திற்கு அடுத்தததாகப் புதிய பயனர்பெயரைக் காண்பார்கள். பயனர்பெயரை மாற்றுவதற்கு முன்னர், உங்களைப் பின்தொடர்பவர்களிடம் முன்கூட்டியே அதனைத் தெரிவிக்குமாறு பரிந்துரைக்கிறோம், எனவே அவர்களால் பதில்கள் அல்லது தகவல்களை நேரடியாக உங்களின் புதிய பயனர்பெயருக்கு அனுப்ப முடியும்.

உங்களின் பயனர்பெயருக்கும் உங்கள் பெயருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன?

 • பயனர்பெயர், உங்கள் சுயவிவர URL-இல் தோன்றும் மற்றும் அது உங்களுக்குரியதாகும். இது உள்நுழைதல், பதிலளித்தல் மற்றும் நேரடிச்செய்திகள் போன்றவற்றிற்குப் பயன்படுகிறது. 
 • உங்கள் காட்சிப் பெயர் என்பது உங்களின் தனிப்பட்ட அடையாளமாகும் (சில சமயங்களில் வணிகப் பெயர் அல்லது உண்மையான பெயர்) இது உங்களின் சுயவிவரப் பக்கத்தில் காட்டப்படுவதுடன், குறிப்பாக பயனர்பெயர், உங்களின் பெயர் அல்லது வணிகப் பெயரை விட வேறுபட்டிருந்தால், நண்பர்களிடம் உங்களை அடையாளப்படுத்த பயன்படுகிறது. பயனர்பெயரை மாற்றுவது எவ்வாறு என அறிக.

பெயர்கள் மற்றும் பயனர்பெயர்கள் எவ்வளவு நீளம் இருக்கலாம்?

 • பயனர்பெயரில் 15 எழுத்துகள் வரை இருக்கலாம்.
 • உங்கள் காட்சிப் பெயரில் 50 எழுத்துகள் வரை இருக்கலாம். 

Bookmark or share this article