goglobalwithtwitterbanner

Riktlinjer till polismyndigheter

Vad är Twitter?

Twitter är ett globalt informationsnätverk som strömmas i realtid och som ger användare möjlighet att skapa och dela åsikter och information på ett ögonblick. Personer och organisationer skickar meddelanden via vår webbplats och mobila webbplats, klientappar (t.ex. Twitter för Android; Twitter för iOS), SMS eller via tredjepartsapplikationer.

Om du vill ha mer information kan du besöka about.twitter.com. Om du vill läsa mer om de senaste funktionerna i Twitter kan du besöka vårt hjälpcenter.

Twitter tillhandahålls av Twitter, Inc., ett företag som är baserat i San Francisco, Kalifornien, för användare i USA. Twitter tillhandahålls av Twitter International Company, ett företag som är baserat i Dublin, Irland, för användare utanför USA.

Vilken kontoinformation har Twitter?

Merparten av all Twitter-kontoinformation är offentlig så att vem som helst kan ta del av den. En Twitter-kontoprofil består av ett profilfoto, en rubrikbild, en bakgrundsbild och statusuppdateringar som kallas Tweets. Dessutom har kontoinnehavaren möjlighet att ange en plats (t.ex. San Francisco), en webbadress (t.ex. twitter.com) och ett kort "biografiavsnitt" om kontot som visas i den offentliga profilen. I vår integritetspolicy finns mer information om vilka uppgifter vi samlar in från och om våra användare.

Har Twitter åtkomst till användargenererade foton eller videor?

Twitter tillhandahåller lagring av vissa uppladdade bilder (dvs. pic.twitter.com-bilder) samt profilfoton och rubrikfoton för Twitter-kontot. Twitter är dock inte den enda leverantören av bilder som kan förekomma på Twitter-plattformen. Mer information om att lägga upp bilder på Twitter.

Twitter tillhandahåller lagring av vissa videor som laddats upp på Twitter (dvs. pic.twitter.com-videor) samt videor som laddats upp på Periscope. Observera att Twitter dock inte är den enda leverantören av videor som kan förekomma på Twitter-plattformen.

Länkar som delas på Twitter, däribland länkar i direktmeddelanden, behandlas automatiskt och kortas till en http://t.co-länk. Om du ser en http://t.co-länk är detta ingen indikation på att videon eller bilden värdlagras av Twitter.

Vad är Periscope?

Periscope är en fristående mobil tjänst som låter användare skapa och dela videosändningar i realtid. Se Periscopes integritetspolicy om du vill ha mer information om de data vi samlar in från och om användare av Periscope, och besök Periscopes hjälpcenter om du vill ha mer information om Periscope. Användarna kan registrera sig för ett Periscope-konto utan att ha eller koppla ett motsvarande Twitter-konto.

Vad är Vine?

I oktober 2016 meddelande vi att mobilappen Vine skulle läggas ned. Vi gjorde om appen Vine till det nedskalade Vine Camera. Användarna kan nu generera sex sekunder långa loopande videor med denna app och lägga upp dem direkt i sitt Twitter-konto eller spara dem på sin telefon. 

Information om datalagring

Twitter

Twitter lagrar olika typer av uppgifter för olika tidsperioder, och det sker i enlighet med våra användarvillkor och vår integritetspolicy. Med tanke på Twitters natur får viss information (t.ex. IP-loggar) bara lagras en mycket kort tid.

Viss information som vi lagrar samlas in automatiskt, medan annan information tillhandahålls enligt användarens godtycke. Även om vi lagrar den här informationen kan vi inte garantera att den är korrekt. Användaren kan till exempel ha skapat en falsk eller anonym profil. Twitter kräver inte att riktiga namn används, att e-postadresser verifieras eller att identiteten autentiseras. Mer information om Twitters policyer för datalagring finns i vår integritetspolicy.

Obs! När ett konto har inaktiverats kan vi under en mycket kort period därefter ha åtkomst till kontoinformation, inklusive Tweets. Här finns det mer information om inaktiverade konton. Innehåll som tas bort av kontoinnehavare (t.ex. Tweets) går i allmänhet inte att komma åt.

Periscope

Periscope behåller olika typer av information olika länge. Sändningar och information om sändningar kanske bara lagras under kort tid. Information om sändningars tillgänglighet finns i Periscopes hjälpcenter. Mer information om våra policyer för datalagring finns i Periscopes integritetspolicy.

Hur man lokaliserar ett Twitter-UID, Periscope-användarnamn eller en Periscope-sändning

Lokalisera ett Twitter-UID

Lokalisera ett Periscope-användarnamn eller en Periscope-sändning

Läs våra anvisningar om hur du hittar ett Periscope-användarnamn.

Förfrågningar om bevaranden

Vi accepterar förfrågningar från polismyndigheter om att lagra uppgifter, som utgör potentiellt relevanta bevis i rättsärenden. Vi lagrar, men förmedlar inte, en temporär ögonblicksbild av de relevanta kontouppgifterna i 90 dagar under en pågående rättsprocess.

Förfrågningar om bevaranden måste enligt tillämplig lag

Vi kan gå med på att behålla innehåll längre än vi brukar, men vi uppmuntrar alla polismyndigheter att ansöka om information via de officiella kanalerna på ett tidigt stadium, eftersom vi inte kan garantera att efterfrågad information är tillgänglig.

Begäranden från polismyndigheter och andra myndigheter om att bevara information om användare kan skickas via vår webbplats för inlämning av juridiska begäranden (t.co/lr eller http://legalrequests.twitter.com). Det finns fler anvisningar nedan.

Förfrågningar om information om Twitter-konton

Polismyndigheters förfrågningar om information om användarkonton bör skickas till Twitter, Inc. i San Francisco, Kalifornien eller Twitter International Company i Dublin, Irland. Twitter svarar på rättsärenden som följer tillämplig lag.

Privat information kräver en stämningsansökan eller ett domstolsbeslut

Icke-offentlig information om Twitter-användare lämnas inte ut till polismyndigheter, förutom i samband med relevanta rättsprocesser, som en stämningsansökan, ett domstolsbeslut, eller annan rättsåtgärd – eller i samband med en relevant akut förfrågan, enligt beskrivningen nedan.

Innehåll från kommunikationer kräver en husrannsakningsorder

Förfrågningar som gäller innehåll i kommunikation (t.ex. Tweets, direktmeddelanden, foton) kräver en giltig husrannsakningsorder eller motsvarande från en myndighet med lämplig jurisdiktion över Twitter.

Meddelar Twitter användare om förfrågningar om kontoinformation?

Ja. Twitters policy är att meddela användare om förfrågningar som rör deras kontoinformation på Twitter eller Periscope, och bifoga en kopia av förfrågan, så fort vi kan (t.ex. före eller efter utlämnandet av kontoinformation), såvida vi inte är förbjudna att göra det (t.ex. genom en order enligt 18 U.S.C. § 2705(b)). Vi ber om att eventuella bestämmelser om tystnadsplikt då Twitter inte får meddela användaren ska vara tidsbegränsade (t.ex. 90 dagar). Undantag för meddelanden i förväg kan exempelvis vara omständigheter som kräver det eller kontraproduktiva situationer, t.ex. nödsituationer där omedelbar livsfara föreligger, sexuellt utnyttjande av barn eller terrorism.

Vilka uppgifter måste ingå i förfrågningar om kontoinformation?

Förfrågningar om information om användarkontonn måste enligt tillämplig lag innehålla följande uppgifter:

 • Användarnamnet och webbadressen till det aktuella Twitter-kontot (t.ex. https://twitter.com/twittersafety (@twittersafety)) eller ett kontos unika, offentliga användaridentifieringsnummer (UID). Anvisningar om hur du hittar ett Twitter-UID finns här.
 • Och/eller det aktuella Periscope-användarnamnet och Periscope-webbadressen (t.ex. @twittersafety och https://periscope.tv/twittersafety). Det finns anvisningar om hur du hittar ett Periscope-användarnamn här .
 • Ange vilken specifik information som efterfrågas (t.ex. grundläggande prenumerationsinformation) och sambandet med utredningen.
  • Obs! Se till att den information du vill ha inte är offentligt tillgänglig (t.ex. Tweets som inte är skyddade). Vi kan inte behandla mycket breda eller vaga förfrågningar.
 • Ange en giltig officiell e-postadress (t.ex. namn@myndighet.se) så att vi kan kontakta dig igen när vi delgivits om den rättsliga processen.
 • Förfrågan måste vara skriven på polismyndighetens brevpapper.

Begäranden från polismyndigheter och andra myndigheter om information om användare kan skickas via vår webbplats för inlämning av juridiska begäranden (t.co/lr eller http://legalrequests.twitter.com). Det finns fler anvisningar nedan.

Framskaffande av uppgifter

Såvida inget annat avtal träffats lämnar vi i nuläget enbart ut information i elektroniskt format (dvs. textfiler som kan öppnas med ett ordbehandlingsprogram som Word eller TextEdit).

Uppgiftsautentisering

De uppgifter vi producerar är självautentiserande. Dessutom är de elektroniskt signerade för att säkerställa deras integritet vid skapandet. Om ett intyg krävs ska det anges i förfrågan.

Kostnadsersättning

Twitter kan yrka på ersättning för kostnader i samband med information som tas fram enligt rättsprocessen och i enlighet med gällande lag (t.ex. under 18 U.S.C. §2706).

Akuta förfrågningar

Enligt vår integritetspolicy kan vi lämna ut kontoinformation till polismyndigheter som svar på en giltig och akut förfrågan.

Twitter gör en bedömning av varje enskild akut förfrågan i enlighet med relevant lag (t.ex. 18 U.S.C. § 2702(b)(8) och Section 8 Irish Data Protection 1988 och 2003). Om vi får information som ger oss anledning att misstänka att det finns en akut nödsituation där en person svävar i livsfara eller hotas av allvarliga fysiska skador, kan vi tillhandahålla information som krävs för att förhindra sådana skador, om vi innehar sådan information.

Så här gör du en akut förfrågan

Om det uppstår en akut situation där en person svävar i livsfara eller hotas av allvarliga fysiska skador, och Twitter eventuellt har information som kan förhindra sådana skador, kan polismyndigheter skicka in en akut förfrågan via vår webbplats för inlämning av juridiska begäranden (den snabbaste och effektivaste metoden).

Obs! Faxade (+1 415 222 99 58) förfrågningar kan ta längre tid att behandla. Ta med alla dessa uppgifter:

 • Ange på omslaget, som måste skickas på polismyndighetens brevpapper, att du skickar en akut förfrågan.
 • Identiteten på den person som svävar i livsfara eller hotas av allvarliga fysiska skador.
 • Den akuta situationens natur (t.ex. självmordsanmälan, bombhot).
 • Användarnamnet och webbadress på Twitter (t.ex. https://twitter.com/TwitterSafety (@twittersafety)) och personens konto(n) vars information krävs för att förhindra nödsituationen.
 • Särskilda Tweets som du vill att vi granskar.
 • Den specifika information som efterfrågas och varför den krävs för att förhindra nödsituationen.
 • Signatur av den polis/myndighetsperson som skickar förfrågan.
 • Alla andra tillgängliga detaljer eller det sammanhang som har med de rådande omständigheterna att göra.

Avtal om ömsesidig rättslig hjälp

Twitters policy är att snabbt svara på förfrågningar som utfärdas korrekt via avtal om ömsesidig rättslig hjälp (MLAT) eller framställningar om rättslig hjälp, vid korrekt förfarande. Om du lämnar in en begäran via en MLAT-procedur måste du tydligt klargöra att begäran inkommer via MLAT och nämna namnet på ursprungslandet.

Önskemål om borttagning av innehåll

Hur du begär en granskning enligt användarvillkoren

Om du arbetar för en polismyndighet eller annan myndighet och vill ha innehåll som kan vara olagligt borttaget från Twitter för att det bryter mot en eller flera lokala lagar måste du först läsa igenom Twitters regler och i aktuella fall lämna in en begäran om att få innehållet granskat för att det kanske bryter mot våra användarvillkor. En översikt av hur du anmäler tänkbara överträdelser mot Twitters regler och användarvillkor finns här. Om du rapporterar tänkbara brott mot våra användarvillkor garanterar vi att begäran skickas till det aktuella teamet och behandlas skyndsamt.

Hur du lämnar in en juridisk begäran om att undanhålla innehåll

Om du redan har lämnat in en begäran om att få innehåll granskat för att det kan tänkas bryta mot våra användarvillkor och har fått ett svar från Twitter som visar att det anmälda innehållet för närvarande inte bryter mot våra användarvillkor, kan du lämna in en giltig juridisk begäran med lämpligt omfång om att innehåll ska hållas inne via vår webbplats för inlämning av juridiska begäranden. Det är den snabbaste och mest effektiva metoden för att lämna in en begäran om att hålla innehåll inne baserat på lokala lagar.

Utöver att ange de specifika tweetsen eller kontona saken gäller måste du ange de lokala lagar som det anmälda innehållet påstås ha brutit mot. Om du har ett domstolsbeslut eller någon annan relevant juridisk dokumentation ska du bifoga en kopia när du skickar in begäran (se avsnittet Filbilagor). Nämn även andra sammanhang som kan vara till hjälp och som underlättar granskningen av begäran. Vi kräver även en officiell e-postadress till myndigheten eller polisen (t.ex. namn@myndighet.se) så att det aktuella teamet kan ta kontakt med dig vid behov. Vi behandlar begäran så fort vi kan.

Twitter meddelar snarast de aktuella användarna om juridiska begäranden om att hålla innehåll inne, bland annat med en kopia av den ursprungliga begäran, såvida vi inte är förbjudna att göra det. Om du anser att Twitter inte får meddela användaren måste du ange anledningen i begäran och nämna de aktuella lagarna (i aktuella fall), samt/eller lägga upp eventuella dokument som stöder ett sådant förbud i avsnittet Filbilagor. Du kan tillhandahålla en sekretessgenomgången kopia av begäran där den personliga informationen har tagits bort för aviseringsändamål.

Myndigheter och polis får även begära att innehåll hålls inne som bedöms vara olagligt i sin jurisdiktion genom att faxa eller posta begäran till kontaktadressen nedan. Om du befinner dig utanför USA ska du posta begäran till Twitter International Company i Irland (se avsnittet Kontaktinformation nedan).

Det finns mer information om vår policy om innehåll som hålls inne i specifika länder

Hjälpa en Twitter-användare

Registrerade Twitter-användare kan ladda ned Tweets som publicerats på det egna Twitter-kontot. Anvisningar om hur en användare kan begära sådan information finns i vårt hjälpcenter.

Användarna kan även få IP-loggar och andra data direkt via sitt Twitter-konto, enligt förklaringen i vårt hjälpcenter. Om en Twitter-användare begär ytterligare icke-offentlig kontoinformation om sitt Twitter-konto ska användaren uppmanas att skicka en förfrågan till Twitter via vårt integritetsformulär. Vi svarar med ytterligare anvisningar.

Övriga frågor

De flesta ärenden kan i allmänhet lösas genom att Twitter-kontoinnehavarna skickar sina frågor direkt till oss via vårt hjälpcenter. Mer information om hur du rapporterar överträdelser finns här.

Allmänna frågor

Andra allmänna frågor från polismyndigheter eller myndighetspersoner kan skickas in via vårt webbformulär.

Var önskemål ska lämnas in

Alla juridiska begäranden, bland annat om att bevara innehåll, begäranden om kontoinformation (i rutin- och nödfall), samt begäranden om att ta bort innehåll kan skickas via Twitters webbplats för inlämning av juridiska begäranden på adressen t.co/lr eller legalrequests.twitter.com.

Om du har problem med vår webbplats för inlämning av juridiska begäranden kan du be om hjälp via vårt webbformulär.

Mottagande av korrespondens via denna kanal utgör endast en tjänst och innebär inte att inga invändningar görs, till exempel i händelse av felaktig jurisdiktion eller felaktig inlämning.

Förfrågningar från andra än polismyndigheter bör skickas in via vårt hjälpcenter.

Kontaktinformation

Våra adress- och faxuppgifter är:

Twitter, Inc.
c/o Trust & Safety – Legal Policy
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
USA
Fax: +1 415 222 99 58 (att: Trust & Safety – Legal Policy)

Twitter International Company
c/o Trust & Safety – Legal Policy
One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2
D02 AX07
Irland

Fax: +1 415 222 99 58 (att: Trust & Safety – Legal Policy)

Mottagande av korrespondens via någon av dessa kanaler utgör endast en tjänst och innebär inte att inga invändningar görs, till exempel i händelse av felaktig jurisdiktion eller felaktig inlämning.

Dela artikeln eller lägg till den som bokmärke