Hjälp med ett låst eller begränsat konto

Vi kan låsa ett konto eller införa temporära begränsningar på vissa kontofunktioner om ett konto tycks ha råkat ut för intrång eller om det bryter mot Twitters regler eller användarvillkoren. Om du loggar in i eller öppnar din app och ser ett meddelande om att ditt konto är låst eller att vissa av kontofunktionerna har begränsats, ska du följa anvisningarna för att återställa det eller läsa vidare för att få mer information.


Ditt konto har låsts av säkerhetsskäl


Om du är inloggad på ditt konto och ser ett meddelande om att det har låsts av säkerhetsskäl, innebär det att vi har noterat suspekt beteende och att det verkar som om någon kan ha brutit sig in på ditt konto. Du kan låsa upp kontot genom att först säkra det genom att ändra ditt lösenord nu.

Om du har en e-postadress kopplad till kontot, har vi även skickat anvisningar till den adressen. Om du inte hittar ett e-postmeddelande från oss kan du kolla i spam- och skräpmappen och i sociala mappar.

Läs tips om hur du skyddar kontot.

Kontakta vårt supportteam om du behöver mer hjälp med att låsa upp ditt konto.
 

Ditt konto är låst, och vi måste bekräfta att du är den rätta ägaren

Om ditt konto verkar ha visat upp automatiska beteenden som bryter mot Twitters regler, kan vi låsa det och begära att du bekräftar att du är den giltiga kontoinnehavaren.

Lås upp kontot så hår:

  1. Logga in på kontot.
  2. Leta reda på meddelandet som visar att Ditt konto har låsts av säkerhetsskäl.
  3. Klicka eller tryck på Starta.
  4. Ange ditt telefonnummer. Observera att vi kommer att koppla detta telefonnummer till ditt konto.
  5. Vi skickar ett mess till eller ringer dig och ger dig en verifieringskod. Det kan ta några minuter innan koden levereras till telefonen.
  6. Klicka eller tryck på Skicka för att låsa upp kontot när du har angett verifieringskoden.

Om du har en e-postadress kopplad till kontot, har vi även skickat anvisningar till den adressen. Om du inte hittar ett e-postmeddelande från oss kan du kolla i spam- och skräpmappen och i sociala mappar.

Kontakta vårt supportteam om du behöver mer hjälp med att låsa upp ditt konto.

Om ditt konto är i detta tillstånd kan folk som besöker din profil se ett meddelande om att kontot har uppvisat ovanlig aktivitet med en fråga om de fortfarande vill titta på det.


Ditt konto är begränsat eftersom det kan ha brutit mot Twitters regler
 

 

Om ditt konto har begränsats eftersom det kan ha brutit mot Twitters regler, kan du ändå titta runt på Twitter, men i detta tillstånd kan du bara skicka direktmeddelanden till dina följare. Du kommer inte att kunna tweeta, retweeta eller gilla något, och bara dina följare kan se dina tidigare Tweets.

Vi kan be dig göra vissa saker innan vi startar nedräkningen för det begränsade tillståndet. Det kan röra sig om att verifiera din e-postadress, lägga till ett telefonnummer i kontot eller radera Tweets som bryter mot våra regler.

Återställ ditt konto genom att logga in och leta rätt på meddelandet med budskapet Vi har begränsat vissa av dina kontofunktioner tillfälligt. Klicka eller tryck på Starta och följ anvisningarna för att genomföra de efterfrågade åtgärderna.

Obs! Upprepade överträdelser mot Twitters regler kan leda till permanent avstängning.

Om du menar att ditt konto har varit begränsat av misstag kan du överklaga genom att kontakta vårt supportteam.

Om ditt konto är tillfälligt begränsat kan folk som besöker din profil se ett meddelande om att kontot kan ha brutit mot Twitters regler med en fråga om de fortfarande vill titta på det.
 

Vissa av dina kontofunktioner är begränsade på grund av suspekt aktivitet


Om ditt konto verkar ha uppvisat aggressiva följningar eller engagemang (t.ex. gilla-markeringar, retweets och citat-Tweets), vilket bryter mot Twitters regler, får du ett meddelande om att kontots funktioner har begränsats en viss tid.

Du har två möjligheter att välja mellan:

  • Använd Twitter i ett tillfälligt, begränsat tillstånd under den tid som anges.
  • Följ våra anvisningar om att verifiera ditt telefonnummer eller din e-postadress.
     

Om du vill använda Twitter i ett tillfälligt, begränsat tillstånd behöver du bara klicka eller trycka på Fortsätt till Twitter. I det begränsade tillståndet kan ditt konto och dina Tweets vara bortfiltrerade från vissa ställen på Twitter, däribland i sökresultat och notiser. Om du väljer Fortsätt till Twitter kommer du inte att kunna gå tillbaka och välja verifieringsalternativet.

Om du vill återställa kontot genom att verifiera ditt telefonnummer eller din e-postadress, ska du klicka eller trycka på Verifiera och följa våra anvisningar. Om du verifierar ditt telefonnummer och din e-postadress hjälper du till att minska den potentiella automatiserade eller skriptade aktiviteten på Twitter.

Obs! Om ditt konto verkar ha ägnat sig åt upprepade överträdelser av Twitters regler, eller om det har gått till aggressivt engagemang mot andra konton, kanske du inte får tillfälle att verifiera det per telefon. I detta fall kommer du bara att kunna använda Twitter i begränsat tillstånd under den angivna tiden.

Inaktivera dina låsta konton

Om du vill inaktivera ett låst konto kan du läsa våra felsökningsartiklar eller skicka en begäran här. Förfrågningar kan även lämnas till de kontakter som är listade i avsnittet Kontakta oss i vår integritetspolicy.
 

Begära en kopia av dina personuppgifter

Låsta konton kan lämna in en begäran om att få tillgång till sin information här. Förfrågningar kan även lämnas till de kontakter som är listade i avsnittet Kontakta oss i vår integritetspolicy.

Om du menar att ditt konto har låsts av misstag kan du överklaga genom att kontakta vårt supportteam.
 

Vissa av dina kontofunktioner är tillfälligt begränsade


Samtal är grundbulten i Twitter, men om vi upptäcker beteende som kan tänkas bryta mot Twitters regler eller som begränsar andras möjlighet att uttrycka sig, kan vi tillfälligt begränsa vissa kontofunktioner. Detta skulle t.ex. kunna innebära att bara dina följare kan se vad du gör på Twitter, däribland Tweets, gilla-markeringar, Retweets osv. Genom att begränsa räckvidden för innehåll som kan vara kränkande blir miljön säkrare och alla på Twitter starkare.

När du loggar in och ser detta meddelande kan du klicka eller trycka på Fortsätt till Twitter för att inleda nedräkningen till det att kontofunktionerna har återställts. Du kan läsa mer om Twitters policy om kränkande beteende och riktlinjer som rör vår policy om hatiskt beteende.

Dela artikeln