Urážlivé správanie

Pravidlá používania Twitteru: Nesmiete sa zapájať do cieleného obťažovania inej osoby ani k nemu podnecovať iných. Za urážlivé správanie považujeme pokus o obťažovanie, zastrašenie alebo umlčanie inej osoby.
 

Zdôvodnenie


Na Twitteri by ste sa mali cítiť dostatočne bezpečne, aby ste mohli vyjadriť svoje jedinečné stanovisko. Veríme v slobodu prejavu a otvorený dialóg. Táto naša základná filozofia sa však otriasa v základoch, ak sú ľudia umlčaní z dôvodu, že sa boja ozvať. 

Na našej platforme chceme podporovať zdravý dialóg a umožňovať jednotlivcom vyjadriť rôzne názory a presvedčenia, preto zakazujeme správanie, ktoré obťažuje alebo zastrašuje ostatných používateľov alebo ich má naopak zahanbiť či ponížiť. Okrem toho, že urážlivé správanie predstavuje riziko v súvislosti s bezpečnosťou ľudí, u postihnutých osôb môže mať za následok aj fyzické a emocionálne ťažkosti. 

Získajte viac informácií o našom prístupe k vývoju zásad a filozofii ich presadzovania.

Na ktoré situácie sa to vzťahuje 


Niektoré Tweety môžu pôsobiť urážlivo, keď ich vidíte samostatne, no v kontexte širšej konverzácie sa tak už javiť nemusia. Keď posudzujeme tento typ obsahu, nemusí byť vždy jasné, či je zámerom obťažovanie jednotlivca, alebo je text súčasťou konsenzuálnej konverzácie. Na to, aby naše tímy dokázali porozumieť kontextu konverzácie, sa možno budeme musieť obrátiť priamo na osobu, na ktorú sú útoky cielené, aby sme pred prijatím akýchkoľvek vynucovacích opatrení mali všetky potrebné informácie.

Hlásenia o účtoch, ktoré útočia na jednotlivca alebo skupinu ľudí prostredníctvom niektorého z uvedených správaní v Tweetoch alebo súkromných správach, preskúmame a prijmeme príslušné opatrenia. Informácie v súvislosti s účtami, ktoré sa vo svojom profile zapájajú do urážlivého správania, nájdete v našich zásadách týkajúcich sa urážlivých profilov. Správanie, ktoré útočí na ľudí na základe ich rasy, etnickej príslušnosti, národnostného pôvodu, sexuálnej orientácie, pohlavia, pohlavnej identity, náboženskej príslušnosti, veku, zdravotného postihnutia alebo vážnej choroby, môže byť v rozpore s našimi zásadami boja proti nenávistnému správaniu.


Želanie vážneho ublíženia osobe alebo skupine ľudí, vyjadrenie nádeje, že sa tak stane, alebo výzva na takúto činnosť

Netolerujeme obsah, ktorý jednotlivcovi alebo skupine osôb želá smrť, vážne ublíženie na zdraví alebo vážnu chorobu. Rovnako netolerujeme ani obsah, ktorý v takéto konanie dúfa, podporuje ho, podnecuje ho alebo vyjadruje túžbu po ňom. Patrí sem okrem iného: 

 • Vyjadrenie nádeje, že niekto zomrie v dôsledku vážnej choroby, napríklad: „Dúfam, že dostaneš rakovinu a zomrieš.“
 • Želanie, aby sa niekto stal obeťou vážnej nehody: „Želám si, aby ťa po ďalšom takomto vyjadrení zrazilo auto.“
 • Vyjadrenie, že skupina jednotlivcov si zaslúži vážne fyzické zranenie: „Ak demonštranti v tejto skupine nebudú držať hubu, zaslúžia si, aby ich zastrelili.“
   

Informácie o výnimkách zo želania ublíženia na Twitteri 

Uvedomujeme si, že konverzácie týkajúce sa konkrétnych osôb právoplatne obžalovaných z hrubého násilia môžu vyvolať pobúrenie a s ním súvisiace želanie ublíženia. V týchto výnimočných prípadoch požiadame používateľa o odstránenie Tweetu bez rizika penalizácie účtu, napomenutia alebo pozastavenia účtu. Príklady:

 •  „Smrť všetkým sexuálnym násilníkom.“ 
 • „Tí, čo zneužívajú deti, by mali visieť.“
   

Nechcené sexuálne návrhy

Určitá konsenzuálna nahota a obsah pre dospelých sú na Twitteri povolené, zakazujeme však nechcené sexuálne návrhy a obsah, ktorý z jednotlivca bez jeho súhlasu robí objekt sexuálnej túžby. Patrí sem okrem iného:

 • odosielanie nevyžiadaných alebo nechcených médií s obsahom pre dospelých vrátane obrázkov, videí a súborov GIF používateľovi; 
 • nechcená sexuálna diskusia o niekoho tele; 
 • žiadosť o sexuálny styk; a 
 • akýkoľvek ďalší obsah, ktorý inak sexualizuje jednotlivca bez jeho súhlasu. 
   

Používanie agresívnych urážok s cieľom obťažovať alebo zastrašovať ostatných

Prijímame opatrenia voči nadmieru agresívnym urážkam zameraným na jednotlivca vrátane obsahu, ktorého súčasťou sú nadávky alebo podobné jazykové prejavy. Upozorňujeme, že hoci niektorí ľudia môžu určité výrazy považovať za urážlivé, nebudeme podnikať opatrenia voči všetkým prípadom použitia urážlivých výrazov. 


Podporovanie obťažovania jednotlivca alebo skupiny alebo vyzývanie ostatných na takúto činnosť

Zakazujeme správanie, ktoré podporuje ostatných používateľov, aby obťažovali konkrétneho jednotlivca alebo konkrétne skupiny urážlivým správaním alebo na nich útočili. Patria sem okrem iného výzvy na zneužívanie alebo obťažovanie na internete a správanie, ktoré vyzýva na činy v reálnom svete, napríklad na fyzické obťažovanie. 

 

Popieranie udalostí s množstvom obetí

Zakazujeme obsah, ktorý popiera masové vraždy alebo iné udalosti s množstvom obetí, pokiaľ vieme overiť, že k udalosti došlo, a tento obsah je zdieľaný so zámerom uraziť. Pod to spadajú aj komentáre, ktoré tieto udalosti označujú za podvodné správy, alebo ich obete a preživších za klamárov či „hercov“. Patria sem okrem iného udalosti ako holokaust, streľby v školách, teroristické útoky a prírodné katastrofy.

 

Musí byť takýto obsah cielený na mňa, aby ho bolo možné nahlásiť na posúdenie z hľadiska porušovania pravidiel používania Twitteru?

Nie, takýto obsah posudzujeme bez ohľadu na to, či bol nahlásený obeťou alebo treťou osobou.


Dôsledky

Pri určovaní trestu za porušenie týchto zásad berieme do úvahy viacero faktorov vrátane, nie však výhradne, závažnosti porušenia a záznamov jednotlivca o predchádzajúcom porušení pravidiel. 

Niektorých používateľov napríklad môžeme požiadať, aby obsah, ktorý porušuje zásady, odstránili, a aby službu na určitý čas používali iba v režime na čítanie, kým budú môcť znova tweetovať. Ďalšie porušenia budú mať za následok predĺženie obdobia, kedy účet možno používať len na čítanie, prípadne môžu viesť k trvalému pozastaveniu účtu. Pokiaľ sa účet zameriava najmä na urážlivé správanie, môžeme natrvalo pozastaviť účet po úvodnej kontrole. 

Získajte viac informácií o našich možnostiach presadzovania pravidiel.

Zdieľať tento článok