Slik bruker du nøyaktig posisjonsangivelse på mobilenheter

Når du slår på nøyaktig posisjonsangivelse i Xs offisielle apper, kan X samle inn, lagre og bruke din nøyaktige posisjon, for eksempel GPS-koordinater. Da kan vi levere, utvikle og forbedre en rekke tjenester, blant annet følgende

  • Levering av innhold (f.eks. Posts og annonser) som er mer skreddersydd til din posisjon.
  • Levering av posisjonsbestemte trender.
  • Følgerne dine kan se posisjonen du sender tweets fra, hvis du velger å ta med posisjonsangivelse i tweeten.
 
Slik slår du på og av posisjonstjenester på enheten
Trinn 1

Gå til enhetens Innstillinger og trykk på Personvern.

Trinn 2

Trykk på Posisjonstjenester eller Stedstjenester.

Trinn 3

Slå på tjenesten.

Trinn 4

Finn Twitter-appen på listen og trykk på Aldri eller Ved bruk.

Trinn 1

Gå til enhetens Innstillinger og trykk på Apper.

Trinn 2

Finn Twitter på listen og trykk på Tillatelser, og slå Posisjon på eller av.

Slik slår du på og av nøyaktig posisjonsangivelse i kontoen i Twitter-appen
Trinn 1

På den øverste menyen trykker du på profil-ikonet din, deretter på Innstillinger og personvern.

Trinn 2

Trykk på Personvern og sikkerhet.

Trinn 3

Under Sikkerhet trykker du på Nøyaktig posisjon under Posisjon.

Trinn 4

Slå funksjonen på eller av.

Trinn 1

På den øverste menyen vises et ikon for enten en navigasjonsmeny eller profilen din. Trykk på ikonet som vises, og velg Innstillinger og personvern.

Trinn 2

Trykk på Personvern og sikkerhet.

Trinn 3

Under Sikkerhet trykker du på Nøyaktig posisjon under Posisjon.

Trinn 4

Slå funksjonen på eller av.

Del denne artikkelen