Over antwoorden en vermeldingen

Neem deel aan gesprekken op Twitter door anderen te antwoorden en ze in jouw eigen Tweets te vermelden.

Overzicht antwoorden

 

 • Een antwoord is een reactie op de Tweet van een ander. Klik of tik op het icoon Beantwoorden in een Tweet om te antwoorden.
 • Wanneer je iemand antwoordt, komt er Als antwoord op... in je Tweet te staan op de tijdlijn van je profielpagina. Wanneer iemand een van jouw Tweets beantwoordt, staat er Als antwoord op jou boven de Tweet en krijg je een melding op het tabblad Meldingen.
 • Wanneer twee mensen elkaar beantwoorden, wordt dat alleen getoond op de tijdlijn van mensen voor wie dat relevant is, zoals mensen die beiden volgen.
 • Als je klikt of tikt op een antwoord op je tijdlijn, wordt dit uitgevouwen en zie je ook de Tweet waarop is geantwoord.
 • Antwoorden van een persoon met afgeschermde Tweets zijn alleen zichtbaar voor zijn of haar Twitter-volgers.
 • Als iemand jou een antwoord stuurt en jij diegene niet volgt, wordt het antwoord niet op de tijdlijn van jouw startpagina weergegeven. In plaats daarvan wordt het antwoord op het tabblad Meldingen weergegeven.
Een antwoord plaatsen
 1. Ga naar de Tweet die jij wil beantwoorden.
 2. Klik op het icoon Beantwoorden 
 3. Er verschijnt een opstelvak. Typ je bericht en klik of tik op Beantwoorden om het te plaatsen.

Denk na voordat je een Tweet plaatst.

 

Gezonde communicatie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Als jouw Tweet-antwoord wordt geïdentificeerd als mogelijk schadelijk of aanstootgevende taal, kunnen wij je via een herinnering vragen je bericht aan te passen voordat je het plaatst. Je kan het Tweet-antwoord verzenden, bewerken of verwijderen. En als je denkt dat we een fout maken, kan je ons dat laten weten.

Als jouw Tweet-antwoord mogelijk schadelijk is of aanstootgevende taal bevat, kunnen wij je via een melding vragen je bericht aan te passen.
Er verschijnt een pop-upvenster waarin je met 'ja' of 'nee' aan kan geven of we het mis hebben.

Opmerking: Deze meldingen zijn alleen beschikbaar voor mensen die Twitter in het Engels gebruiken.

 
 
Verborgen antwoorden

Auteurs van Tweets hebben de mogelijkheid om antwoorden op hun Tweets te verbergen. Iedereen kan verborgen antwoorden nog steeds bekijken met het icoon verborgen antwoord, dat bij de oorspronkelijke Tweet wordt weergeven wanneer er verborgen antwoorden zijn. Bovendien kan de auteur van de Tweet het verbergen op elk moment ongedaan maken. Als de auteur van een Tweet een antwoord verbergt, wordt de auteur van het antwoord hiervan niet op de hoogte gesteld. 

Een antwoord verbergen

 1. Klik of tik in het antwoord op een van je Tweets op het icoon .
 2. Selecteer antwoord verbergen en bevestig.
 3. Klik of tik voor het bekijken van je verborgen antwoorden op het icoon verborgen antwoord .  Dit staat rechtsonder je oorspronkelijke Tweet in beeld.  
   

Het verbergen van een antwoord ongedaan maken

 1. Klik of tik op het icoon verborgen antwoord 
 2. Klik of tik op het icoon  bij het antwoord dat je zichtbaar wil maken.
 3. Selecteer Antwoord zichtbaar maken.
   

Verborgen antwoorden die niet zichtbaar zijn op de pagina met verborgen antwoorden

 • Verborgen antwoorden van een afgeschermd account zijn niet zichtbaar op de pagina met verborgen antwoorden, die je opent met het icoon verborgen antwoord. Ook zijn verborgen antwoorden die door de auteur zijn verwijderd, niet langer zichtbaar op die pagina.
 • Als je een antwoord van een bepaald account verbergt en dat account negeert of blokkeert je, kan je dat antwoord niet meer bekijken of het verborgen antwoord weer zichtbaar maken. 
   

Verborgen antwoorden met een melding

 • Een verborgen antwoord wordt vervangen door een melding (een bericht waarin staat dat de Tweet niet beschikbaar is), als je het wil bekijken op de tijdlijn van je startpagina en een ander account erop reageert (vanaf de pagina met verborgen antwoorden). 
 • Als er niemand op het verborgen antwoord reageert, wordt het niet vervangen door een melding op de tijdlijn van je startpagina. 

Opmerking: deze functionaliteit is beschikbaar in Twitter voor iOS, Twitter voor Android en op twitter.com. Deze functionaliteit is niet beschikbaar op TweetDeck.


Overzicht vermeldingen
 

 • Een vermelding is een Tweet die de gebruikersnaam van een andere persoon bevat. 
 • We verzamelen deze berichten en al je antwoorden op het tabblad Meldingen.
 • Als je meerdere gebruikersnamen in je Tweet opneemt, zien al deze personen je Tweet op hun tabblad Meldingen.
 • Als je naar de profielpagina van een ander account op Twitter gaat, worden er geen Tweets weergegeven waarin dit account wordt vermeld. Je kan echter wel op Twitter zoeken naar Tweets waarin de gebruikersnaam wordt vermeld. Lees meer over het gebruik van zoeken.
Een vermelding of tag op Twitter plaatsen
 1. Typ je bericht in het vakje Tweet opstellen
 2. Plaats het @-teken vóór de gebruikersnaam wanneer je een bepaald account aanspreekt. Voorbeeld: "Ik Tweet op @Twitter!"
 3. Klik of tik op Tweeten om de Tweet te plaatsen.
  Opmerking: als je Tweet een antwoord is, staat er Beantwoorden op de knop om te plaatsen. Zodra de Tweet is geplaatst, wordt de gebruikersnaam in je Tweet een link naar de profielpagina van het account.
 


Bepaal in welke gesprekken je wordt vermeld
 

Verwijder je tag uit ongewenste gesprekken waarin je wordt vermeld.

Een gesprek verlaten vanuit Meldingen
Stap 1

Ga vanuit je tijdlijn van je startpagina naar je menubalk en selecteer  Meldingen. Ga vervolgens naar je tabblad Vermeldingen

Stap 2

Zoek de Tweet waarin je wordt vermeld waarvan je de tag wil verwijderen.  

Stap 3

Tik of klik op het icoon  Meer

Stap 4

Selecteer Dit gesprek verlaten.

Stap 5

Je ontvangt een melding die je laat weten dat mensen je in dit gesprek niet meer kunnen vermelden en dat je geen verdere meldingen meer krijgt. Om verder te gaan, selecteer je Verlaten

Stap 6

Als je het gesprek verlaat, wordt de link van je gebruikersnaam, ook wel 'handle' genoemd, verborgen.

Opmerking: hoewel niemand meldingen krijgt als je een gesprek verlaat, wordt je gebruikersnaam wel anders weergegeven. Je ontvangt geen verdere meldingen en je kan het gesprek nog steeds bekijken. Op dit moment kan je het verlaten van een gesprek niet ongedaan maken. 

Een gesprek vanuit een gesprekscollectie verlaten
Stap 1

Tik of klik in de collectie op het icoon  Meer  rechts bovenaan waar de collectie begint. 

Stap 2

Selecteer Dit gesprek verlaten.

Stap 3

Je ziet een melding die je laat weten dat mensen je in dit gesprek niet meer kunnen vermelden en dat je geen verdere meldingen meer krijgt. Om verder te gaan, selecteer je Verlaten.

Stap 4

Als je het gesprek verlaat, wordt de link van je gebruikersnaam, ook wel "handle" genoemd, verborgen.

Opmerking: hoewel niemand meldingen krijgt als je een gesprek verlaat, wordt je gebruikersnaam wel anders weergegeven. Je ontvangt geen verdere meldingen en je kan het gesprek nog steeds bekijken. Op dit moment kan je het verlaten van een gesprek niet ongedaan maken.

Een vermelding of tag op Twitter plaatsen
 1. Typ je bericht in het venster Tweet opstellen
 2. Plaats het @-teken vóór de gebruikersnaam wanneer je een bepaald account aanspreekt. Voorbeeld: "Ik Tweet op @Twitter!"
 3. Klik of tik op Tweeten om de Tweet te plaatsen.
  Opmerking: als je Tweet een antwoord is, staat er Beantwoorden op de knop om te plaatsen. Zodra de Tweet is geplaatst, wordt de gebruikersnaam in je Tweet een link naar de profielpagina van het account.


Onthoud het volgende
 

 • Als je naar de profielpagina van een ander account op Twitter gaat, worden er geen Tweets weergegeven waarin dit account wordt vermeld. Je kan echter wel op Twitter zoeken naar Tweets waarin de gebruikersnaam wordt vermeld. Lees meer over het gebruik van de zoekfunctie van Twitter.
 • Antwoorden van een persoon met afgeschermde Tweets zijn alleen zichtbaar voor de Twitter-volgers die diegene heeft goedgekeurd.
 • Als iemand jou een antwoord stuurt en jij diegene niet volgt, wordt het antwoord niet op de tijdlijn van jouw startpagina weergegeven. In plaats daarvan wordt het antwoord op het tabblad Meldingen weergegeven.
Pushmeldingen voor gesprekken
Stap 1

Tik in het bovenste menu op je profielicoon.

Stap 2

Tik op Instellingen en privacy.

Stap 3

Tik op Meldingen en vervolgens op Pushmeldingen.

Stap 4

Tik op Vermeldingen en antwoorden.

Stap 5

Versleep de schuifregelaar om de instelling in te schakelen.

Stap 1

In het bovenste menu zie je een navigatiemenu-icoon  of je profielicoon. Tik op het icoon dat jij hebt.

Stap 2

Tik op Instellingen en privacy.

Stap 3

Tik op Meldingen en vervolgens op Pushmeldingen.

Stap 4

Tik op Vermeldingen en antwoorden.

Stap 5

Schakel het selectievakje in om de instelling in te schakelen.

Dit artikel delen