goglobalwithtwitterbanner

Over privéberichten

De basis

Een privébericht verzenden via de Twitter-app voor iOS

Een privébericht verzenden via de Twitter-app voor Android

Een privébericht verzenden via internet

Zoeken in de inbox van je privéberichten

Meldingen voor privéberichten negeren

Een privébericht of gesprek rapporteren

Een Tweet delen via een privébericht

Van iedereen privéberichten ontvangen

Verzoeken voor privéberichten bekijken

Leesbevestigingen voor privéberichten uitschakelen

Belangrijke informatie over privéberichten

 

De basis

 • Je kan een niet-openbaar privé- of groepsgesprek starten met iedereen die jou volgt.
 • Iemand die jij niet volgt, kan jou een privébericht sturen als:
  • je ervoor gekozen hebt om van iedereen privéberichten te ontvangen of;
  • je deze persoon eerder een privébericht hebt gestuurd.
 • Iedereen die deelneemt aan een gesprek, kan privéberichten sturen aan de groep. Iedereen in een groep kan alle berichten zien, ook deelnemers die elkaar niet volgen.
 • In groepsgesprekken kan iedereen die deelneemt aan het gesprek, andere deelnemers toevoegen. Nieuw toegevoegde deelnemers kunnen de geschiedenis van het gesprek niet zien.
 • Sommige accounts, met name zakelijke accounts op Twitter, zijn zo ingesteld dat ze van iedereen privéberichten kunnen ontvangen. Je kan dus ook een privébericht aan deze accounts sturen als ze jou niet volgen.
 • In groepsgesprekken en een-op-eengesprekken kan je geen gesprekken voeren met een account dat je hebt geblokkeerd.

Een privébericht verzenden via de Twitter-app voor iOS

 1. Tik op het envelopicoon. Je gaat nu naar je berichten.
 2. Tik op het berichticoon  om een nieuw bericht op te stellen.
 3. Voer in het adresvak de namen of @gebruikersnamen in van de personen aan wie je een bericht wil sturen. Bij een groepsbericht kan je maximaal 50 personen opgeven.
 4. Typ je bericht.
 5. Behalve tekst kan je een foto, video of GIF opnemen in een privébericht. Vanuit het opstelvenster voor berichten of met het plus-icoon  heb je toegang tot de volgende opties:
  • Tik op het foto-icoon om een foto te maken of een video op te nemen, of om een foto of video toe te voegen vanuit de galerij van je apparaat. Je kan je foto nog bewerken voordat je het bericht verstuurt. Tik op de foto om het bewerkingsvenster te openen. Hier kan je je foto verbeteren of bijsnijden en filters toevoegen. Als je klaar bent met bewerken, tik je op Bewaar. Meer informatie over geavanceerde foto-opties.
  • Als je een iOS Live Photo als GIF wilt toevoegen, voeg je je foto toe en tik je op de GIF-badge in de linkerbenedenhoek van de iOS Live Photo.
  • Je kan een GIF-animatie opnemen in je bericht door op het GIF-icoon  te tikken om naar een bestand in de mediabibliotheek te zoeken en dit te selecteren.
 6. Om je bericht te verzenden, tik je op het icoon met het papieren vliegtuigje  .

Een privébericht of gesprek verwijderen:

 • Als je een privébericht wil verwijderen, tik je op het bericht en hou je het vast. Selecteer vervolgens Bericht verwijderen in het menu dat wordt weergegeven.
 • Als je een volledig gesprek wil verwijderen uit je inbox, veeg je naar links over het gesprek en tik je op het prullenbakicoon . Je kan ook een volledig gesprek verwijderen door te tikken op het informatie-icoon  en Verwijder gesprek op de pagina Gespreksinformatie te selecteren.
 • Wanneer je een (ontvangen of verzonden) privébericht of gesprek verwijdert, wordt dit alleen uit je eigen account verwijderd. Andere deelnemers aan het gesprek kunnen door jou verwijderde privéberichten of gesprekken nog steeds zien.

Een groepsgesprek beheren:

 • Voor snelle toegang tot de lijst met gespreksdeelnemers tik je in je inbox op de profielfoto van het groepsgesprek. 
 • Vanuit een groepsgesprek tik je op het informatie-icoon  om een instellingenpagina te openen.
 • Meer informatie over instellingen:
  • Tik op Bewerk om de profielfoto en naam van het groepsgesprek te wijzigen. Je wijzigt de foto door te tikken op het camera-icoon in de foto en de optie Kies uit bibliotheek of Maak nieuwe foto te selecteren. Tik op Bewaar om bij te werken. 
   Opmerking: als je de foto hebt gewijzigd, kan je kiezen uit de opties Verwijder huidige foto, Bekijk huidige foto, Kies uit bibliotheek of Maak nieuwe foto.
  • Tik op Voeg leden toe om deelnemers toe te voegen aan het gesprek.
  • Versleep de schuifbalk naast Negeer gesprek om meldingen voor 1 uur, 8 uur, 1 week of Altijd te negeren. 
  • Versleep de schuifbalk naast Negeer vermeldingen om in te stellen of je meldingen ontvangt wanneer je wordt vermeld in een groepsgesprek. Als deze functionaliteit is ingeschakeld, ontvang je wel meldingen wanneer jij persoonlijk wordt vermeld in een gesprek, zelfs als je de functionaliteit Negeer gesprek hebt ingeschakeld. Daarnaast moet je ook een deelnemer van het groepsgesprek zijn om meldingen te ontvangen voor vermeldingen voor dat gesprek.
  • Als je het groepsgesprek wil rapporteren, tik je op Gesprek rapporteren.
  • Als je jezelf wil verwijderen uit het groepsgesprek, tik je op Verlaat gesprek

Een privébericht verzenden via de Twitter-app voor Android

 1. Tik op het envelopicoon. Je gaat nu naar je berichten.
 2. Tik op het berichticoon  om een nieuw bericht op te stellen.
 3. Voer in het adresvak de namen of @gebruikersnamen in van de personen aan wie je een bericht wil sturen. Bij een groepsbericht kan je maximaal 50 personen opgeven.
 4. Typ je bericht.
 5. Behalve tekst kan je een foto, video of GIF opnemen in een privébericht.
  • Tik op het foto-icoon  om een foto te maken of een video op te nemen, of om een foto of video toe te voegen vanuit de galerij van je apparaat. Je kan je foto nog bewerken in de Twitter-app voor iOS of Android voordat je het bericht verstuurt. Tik op de foto om het bewerkingsvenster te openen. Hier kan je je foto verbeteren of bijsnijden en filters toevoegen. Als je klaar bent met bewerken, tik je op Opslaan. Meer informatie over geavanceerde foto-opties.
  • Je kan een GIF-animatie opnemen in je bericht door op het GIF-icoon  te tikken om naar een bestand in de mediabibliotheek te zoeken en dit te selecteren.
 6. Tik op het verzendicoon.

Een privébericht of gesprek verwijderen:

 • Als je een privébericht wil verwijderen, tik je op het bericht en hou je het vast. Selecteer vervolgens Bericht verwijderen in het menu dat wordt weergegeven.
 • Als je een volledig gesprek wil verwijderen uit je inbox, tik je op het gesprek en hou je dit vast en selecteer je Gesprek verwijderen. Je kan een volledig gesprek ook verwijderen door te tikken op het informatie-icoon  en door Gesprek verwijderen op de pagina Gespreksinformatie te selecteren.
 • Wanneer je een (ontvangen of verzonden) privébericht of gesprek verwijdert, wordt dit alleen uit je eigen account verwijderd. Andere deelnemers aan het gesprek kunnen door jou verwijderde privéberichten of gesprekken nog steeds zien.

Een groepsgesprek beheren:

 • Voor snelle toegang tot de lijst met gespreksdeelnemers tik je in je inbox op de profielfoto van het groepsgesprek.
 • Vanuit een groepsgesprek tik je op het informatie-icoon  om een instellingenpagina te openen.
 • Meer informatie over instellingen:
  • Tik op Bewerken om de profielfoto en naam van het groepsgesprek te wijzigen. Tik op het camera-icoon om de volgende foto-opties te openen: Foto bekijken, Camera, Fotogalerij of Foto verwijderen. Tik op Opslaan om bij te werken.
  • Tik op Leden toevoegen om mensen aan het gesprek toe te voegen.  Degene die de groep heeft gemaakt, is standaard de beheerder. Als diegene zich niet meer in de groep bevindt, wordt degene die zich als eerste na de beheerder bij de groep heeft aangesloten de beheerder. De beheerder van de groep kan leden uit de groep verwijderen.
  • Tik op Gesprek negeren om meldingen voor 1 uur, 8 uur, 1 week of Altijd te negeren. 
  • Schakel het selectievakje naast Vermeldingen negeren in om in te stellen of je meldingen ontvangt wanneer je wordt vermeld in een groepsgesprek. Als deze functionaliteit is ingeschakeld, ontvang je nog wel meldingen wanneer je direct wordt vermeld in een gesprek, zelfs als je de functionaliteit Gesprek negeren hebt ingeschakeld. Daarnaast moet je ook een deelnemer van het groepsgesprek zijn om meldingen te ontvangen voor vermeldingen voor dat gesprek.
  • Als je het groepsgesprek wil rapporteren, tik je op Gesprek rapporteren.
  • Als je jezelf wil verwijderen uit het groepsgesprek, tik je op Gesprek verlaten.

Een privébericht verzenden via internet

 1. Klik in de navigatiebalk links op Berichten.
 2. Je ziet dan de geschiedenis van je privéberichten. Klik op het icoon Nieuw bericht bovenaan.
 3. Voer in het adresvak de namen of @gebruikersnamen in van de personen aan wie je een bericht wil sturen. Bij een groepsbericht kan je maximaal 50 personen opgeven.
 4. Klik op Volgende
 5. Behalve tekst kan je een foto, video, GIF of emoji opnemen in het bericht:
  • Klik op het foto-icoon om een foto of video te uploaden.
  • Je kan een GIF-animatie opnemen in je bericht door op het GIF-icoon te tikken om naar een bestand in de mediabibliotheek te zoeken en dit te selecteren.
  • je kan een nieuwe regel invoeren in een bericht door Shift ingedrukt te houden wanneer je op Enter drukt. Als je alleen op Enter drukt, verstuur je het bericht. 
  • Klik op de knop Verzenden of druk op Enter om het te versturen. 

Dock voor privéberichten

Op Twitter voor het web kan je gemakkelijk je PB-gesprekken gaande houden terwijl je door je tijdlijn scrolt. Je kan je PB's nog steeds benaderen via het tabblad Berichten in het navigatiemenu aan de linkerzijde. Maar er wordt nu ook een kleiner venster Berichten weergegeven dat permanent gedokt is in de rechteronderhoek van het scherm. 

Vanuit dit dok kan je snel gesprekken openen zonder te schakelen tussen meerdere tabbladen of browservensters. Ga naar de bovenzijde van het dokvenster en tik op het icoon van de dubbele pijl om een gesprek te openen of te sluiten, of klik op het icoon nieuw bericht om een PB te starten.

Opmerking: als er geen PB's in je berichteninbox staan, is het PB-dok niet zichtbaar. Voor weergave moet er minimaal een gesprek in je inbox staan.
 

Een privébericht of gesprek verwijderen:

 • Je verwijdert een privébericht door erop te klikken en te kiezen voor Verwijderen.
 • Als je een gesprek wil verlaten, zoek je het gesprek en klik je erop om het te openen. Klik op het informatie-  icoon en selecteer Gesprek verlaten.
 • Wanneer je een (ontvangen of verzonden) privébericht verwijdert of gesprek verlaat, wordt het alleen uit je eigen account verwijderd. Andere deelnemers aan het gesprek kunnen door jou verwijderde privéberichten of gesprekken nog steeds zien.

Een groepsgesprek beheren:

 • Klik vanuit een groepsgesprek op het informatie-icoon  om de gespreksinstellingen te openen:
  • Klik op de pagina Groepsinformatie op het icoon meer  om het vervolgkeuzemenu te openen. Je kan kiezen uit de opties Groepsnaam bewerken, Nieuwe foto uploaden, Foto bekijken of Foto verwijderen.
   Opmerking: de optie om de foto te bekijken en verwijderen is alleen beschikbaar als er een foto voor het groepsbericht is geüpload.
 • Onder Meldingen kan je kiezen uit de volgende opties: 
  • Klik op Meldingen negeren om meldingen voor 1 uur, 8 uur, 1 week of Altijd te negeren. 
  • Klik op Vermeldingen negeren om in te stellen of je meldingen ontvangt wanneer je wordt vermeld in een groepsgesprek. Als deze functionaliteit is ingeschakeld, ontvang je nog wel meldingen wanneer je direct wordt vermeld in een gesprek, zelfs als je de functionaliteit Gesprek negeren hebt ingeschakeld. Daarnaast moet je ook een deelnemer van het groepsgesprek zijn om meldingen te ontvangen voor vermeldingen voor dat gesprek.
 • Als je het groepsgesprek wil rapporteren, klik je op Gesprek rapporteren.
 • Als je jezelf wil verwijderen uit het groepsgesprek, klik je op Gesprek verlaten.
 

Als reactie een emoji toevoegen aan een privébericht: 

Je kan snel en eenvoudig een emoji als reactie toevoegen aan een privébericht, zowel in een bijlage met tekst als met media. Beweeg voor het toevoegen van een reactie de muisaanwijzer over het bericht en klik op de reactieknop (hartje en plusicoon) of dubbeltik op het bericht en kies een emoji in het pop-upvenster. Je kan een reactie op elk moment ongedaan maken. Deze wordt dan voor alle deelnemers uit het bericht verwijderd. Klik of tik op een reactie in een gesprek om te bekijken wie er op het bericht heeft gereageerd. 

Standaard ontvang je alleen een melding wanneer iemand op een van jouw berichten reageert. Je kan deze instelling op elk moment bijwerken via de Twitter-app voor iOS of Android:

 1. Tik in je profielmenu op Instellingen en privacy.
 2. Tik op Meldingen en vervolgens op Pushmeldingen.
 3. Tik op Reacties op berichten en kies tussen Je eigen berichten en Berichten van iedereen.

Opmerking: Als je een oudere versie van de Twitter-app voor iOS of Android gebruikt die reacties op berichten niet ondersteunt, worden de reacties weergegeven als tekstberichten.

Zoeken in de inbox van je privéberichten

Via Twitter voor iOS en twitter.com kan je in je privéberichten zoeken naar mensen met wie je al eerder contact hebt gehad. Bovenaan je inbox gebruik je de zoekbalk om te zoeken naar een gebruikersnaam, weergavenaam, groepsnaam of leden.

Meldingen voor privéberichten negeren

Je kan meldingen voor privéberichten negeren voor 1 uur, 8 uur, 1 week of Altijd. Wanneer je een gesprek met privéberichten negeert, ontvang je nog steeds nieuwe berichten, maar ontvang je niet elke keer een melding. Opmerking: wanneer de instelling Vermeldingen negeren is ingeschakeld, ontvang je nog steeds meldingen wanneer je direct wordt vermeld in een groepsgesprek waarvan je deel uitmaakt.

Negeren vanuit een gesprek met privéberichten op twitter.com en in Twitter for iOS en Twitter for Android:

 1. Ga naar het privébericht dat je wil negeren.
 2. Klik of tik op de berichtinstellingen.
 3. Klik of tik op het informatie-icoon  en klik vervolgens op Meldingen negeren
 4. Selecteer in het pop-upmenu hoelang je de meldingen wil negeren: 1 uur, 8 uur, 1 week of Altijd
 5. Om niet meer te negeren klik of tik je op het informatie-icoon en vervolgens op Meldingen niet meer negeren.

Negeren vanuit de inbox van je privéberichten in de Twitter-app voor iOS:

 1. Ga naar de inbox van je privéberichten.
 2. Zoek het gesprek dat je wil negeren.
 3. Veeg naar links op het bericht en tik op het icoon meldingen  .
  Opmerking: je kan een gesprek ook rapporteren  of verwijderen  als je naar links veegt.
 4. Selecteer in het pop-upmenu hoelang je de meldingen wil negeren: 1 uur, 8 uur, 1 week of Altijd
 5. Als je het gesprek niet meer wil negeren, veeg je naar links en tik je op het icoon genegeerde meldingen  .

Negeren vanuit de inbox van je privéberichten in de Twitter-app voor Android:

 1. Ga naar de inbox van je privéberichten.
 2. Zoek het gesprek dat je wil negeren.
 3. Hou het bericht ingedrukt en tik op Meldingen negeren.
 4. Selecteer in het pop-upmenu hoelang je de meldingen wil negeren: 1 uur, 8 uur, 1 week of Altijd
 5. Hou het bericht ingedrukt en tik op Meldingen niet meer negeren om niet meer te negeren.

Negeren vanuit een pushmelding van een privébericht:

 1. Zoek op het vergrendelingsscherm van je mobiel de pushmelding van het privébericht dat je wil negeren:
  1. In de Twitter-app voor iOS: Veeg naar links op de pushmelding op het vergrendelingsscherm, tik op Bekijk en tik vervolgens op Negeer voor 1 uur.
  2. In de Twitter-app voor Android: Veeg omlaag op de pushmelding op het vergrendelingsscherm en tik vervolgens op Negeren
 2. Meldingen van gesprekken worden nu een uur genegeerd. 

Een privébericht of gesprek rapporteren

Je kan een afzonderlijk bericht of een volledig gesprek rapporteren. Meer informatie over het rapporteren van schendingen in een Tweet of privébericht.

Een Tweet delen via een privébericht

Als je een gesprek met een groep vrienden wil beginnen, kan je een Tweet delen via een privébericht. 

Van iedereen privéberichten ontvangen

Als je het selectievakje Privéberichten ontvangen van iedereen inschakelt in je instellingen voor Privacy en veiligheid op twitter.com, kan je van iedereen privéberichten ontvangen. Je kan deze instelling ook aanpassen via de Twitter-app voor iOS of Android. Als je deze optie inschakelt, kan iedereen jou aan een groepsgesprek toevoegen.

Je instellingen wijzigen met de Twitter-app voor iOS:

 1. Tik in het bovenste menu op je profielicoon.
 2. Selecteer Instellingen en privacy.
 3. Tik op Privacy en veiligheid.
 4. Ga naar Privéberichten en versleep de schuifregelaar naast Ontvang berichten van iedereen om van iedereen privéberichten te kunnen ontvangen.

Je instellingen wijzigen met de Twitter-app voor Android:

 1. In het bovenste menu zie je een navigatiemenu-icoon  of je profielicoon. Tik op het icoon dat jij hebt.
 2. Selecteer Instellingen en privacy.
 3. Tik op Privacy en veiligheid.
 4. Ga naar Privéberichten en vink het vakje aan naast Berichten ontvangen van iedereen om van iedereen privéberichten te kunnen ontvangen.

Je instellingen wijzigen via Twitter op twitter.com:

 1. Klik op het icoon meer  op de navigatiebalk.
 2. Selecteer Instellingen en privacy.
 3. Tik op Privacy en veiligheid.
 4. Ga naar Privéberichten en vink het vakje aan naast Berichten ontvangen van iedereen om van iedereen privéberichten te kunnen ontvangen.

Opmerking: Als je de instelling Berichten ontvangen van iedereen uitschakelt, kan je nog steeds privéberichten ontvangen van iemand die jij niet volgt, mits je eerder al een gesprek met die persoon begonnen bent. Je moet dan ofwel het gesprek rapporteren of het account blokkeren om niet langer privéberichten van die persoon te ontvangen.

Verzoeken voor privéberichten bekijken

Als je de instelling Berichten ontvangen van iedereen hebt ingeschakeld, worden inkomende berichten van personen die jij niet volgt (inclusief groepsgesprekken waaraan jij bent toegevoegd door personen die jij niet volgt) weergegeven als verzoeken in de inbox van je berichten. Je ziet Berichtverzoeken bovenaan je inbox, die je kunt aanklikken om een inbox van deze verzoeken te bekijken. Je wordt gevraagd om het bericht te Verwijderen of Accepteren. Als je het bericht accepteert, kan je de interactie aangaan met die persoon en wordt het bericht verplaatst naar je hoofdinbox. Hou er rekening mee dat ze pas weten dat je het bericht hebt gezien zodra jij hun verzoek hebt geaccepteerd.

Alle berichtverzoeken met mogelijk gevoelige content zijn toegankelijk via een apart gedeelte van de inbox van Berichtverzoeken. Tik op Weergeven om deze verzoeken te bekijken. 

Als je het bericht verwijdert, verdwijnt het uit je inbox. Opmerking: als je een bericht verwijdert, voorkom je niet dat dat account jou in de toekomst berichten stuurt. Je kan altijd het account blokkeren of het gesprek rapporteren. Geblokkeerde accounts kunnen jou geen berichten sturen, tenzij jij ze deblokkeert.

Als je het bericht accepteert, kan je interactie met deze persoon aangaan. Alle media worden verborgen tot jij het bericht accepteert. Als je de verborgen media wil bekijken, klik of tik je op Media weergeven.

Opmerking: De opties om berichten te Accepteren of Verwijderen en om media weer te geven van een nieuw persoon die jij niet volgt, zijn alleen beschikbaar in de Twitter-app voor iOS en Android en op twitter.com.

Daarnaast filteren we ook automatisch verzoeken van lagere kwaliteit uit het gedeelte Berichtverzoeken van je inbox voor de Twitter-app voor iOS en Android. Als het kwaliteitsfilter voor berichtverzoeken is ingeschakeld, worden gespreksverzoeken verborgen waarvan wij denken dat ze van lagere kwaliteit zijn. Uitgefilterde verzoeken zijn niet zichtbaar in het gedeelte Berichtverzoeken van je inbox en je ontvangt geen melding over deze verzoeken. Als je het kwaliteitsfilter weer uitschakelt, kan je oudere gespreksverzoeken, die eerst verborgen waren, bekijken in het gedeelte Berichtverzoeken naast de nieuwe, inkomende verzoeken.

Het kwaliteitsfilter voor berichtverzoeken in- of uitschakelen:

 • Tik bovenaan je tabblad Berichtverzoeken op het icoon
 • Ga naar Privacy en versleep de schuifregelaar naast Kwaliteitsfilter.

Opmerking: Om het kwaliteitsfilter van je privacy-instellingen in of uit te schakelen, moet de instelling Berichten ontvangen van iedereen ingeschakeld zijn.

Leesbevestigingen voor privéberichten uitschakelen

Voor privéberichten is er de mogelijkheid om leesbevestigingen te krijgen, zodat je weet wanneer mensen jouw berichten hebben gelezen. Wanneer iemand jou een privébericht stuurt en de instelling Leesbevestigingen weergeven is ingeschakeld, weet iedereen in het gesprek wanneer jij het bericht hebt gezien. Deze instelling is standaard ingeschakeld, maar je kan deze op elk gewenst moment uitschakelen (of opnieuw inschakelen) in je instellingen. Als je de instelling Leesbevestigingen weergeven uitschakelt, krijg je geen leesbevestigingen van andere mensen.

Leesbevestigingen zijn alleen zichtbaar in de Twitter-apps voor iOS en Android en op twitter.com. Hou er echter rekening mee dat leesbevestigingen ook worden verstuurd als je privéberichten opent op een mobiele website.

In- of uitschakelen met Twitter voor iOS:

 1. Tik in het bovenste menu op je profielicoon.
 2. Selecteer Instellingen en privacy.
 3. Tik op Privacy en veiligheid.
 4. Ga naar Privéberichten en versleep de schuifregelaar bij Toon leesbevestigingen om deze functie in of uit te schakelen. 

In- of uitschakelen met Twitter voor Android:

 1. In het bovenste menu zie je een navigatiemenu-icoon  of je profielicoon. Tik op het icoon dat jij hebt.
 2. Selecteer Instellingen en privacy.
 3. Tik op Privacy en veiligheid.
 4. Ga naar Privéberichten en schakel het selectievakje bij Leesbevestigingen weergeven uit om deze functionaliteit uit te schakelen of in om deze weer in te schakelen.

In- of uitschakelen via twitter.com:

 1. Klik op het icoon meer   en vervolgens op Privacy en veiligheid.
 2. Ga naar Privacy en veiligheid en schakel het selectievakje naast Toon leesbevestigingen in of uit om de functionaliteit in of uit te schakelen.

Opmerking: Voor gesprekken die worden weergegeven onder Verzoeken geldt dat de afzender(s) niet kunnen zien of jij hun privéberichten hebt gelezen, tenzij jij het gesprek accepteert.

Belangrijke informatie over privéberichten

 • Wanneer je een (ontvangen of verzonden) privébericht of gesprek verwijdert, wordt het alleen uit je eigen account verwijderd. Andere deelnemers aan het gesprek kunnen door jou verwijderde privéberichten of gesprekken nog steeds zien. Wanneer je een groepsgesprek verwijdert, verlaat je de groep en kan je niet meer deelnemen aan het gesprek.
 • Wanneer je een link deelt in een privébericht, wordt deze automatisch verwerkt en ingekort naar een t.co-link. Meer informatie over het inkorten van links. Denk eraan dat iedereen met een link die tot t.co is ingekort, naar de bestemmings-URL kan navigeren.
 • Wanneer je media deelt in een privébericht, wordt dit zichtbaar voor alle deelnemers in het gesprek. Ontvangers kunnen links naar media die je deelt in een privébericht downloaden of opnieuw delen. Iedereen met een link naar media die in een privébericht gedeeld worden, kan de content hiervan bekijken.

Wil je meer informatie?

Bekijk de veelgestelde vragen over privéberichten.

Dit artikel delen of bladwijzer opslaan

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback. We zijn blij dat we je konden helpen!

Bedankt voor je feedback. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback. Dankzij jouw opmerkingen kunnen we onze artikelen verbeteren.