Twitter Audience Platform

Twitter Audience Platform is een advertentieproduct waarmee adverteerders hun advertentiecampagnes buiten Twitter kunnen uitbreiden om meer doelgroepen te bereiken. Voor de exploitatie van het Twitter Audience Platform ontvangt Twitter van bepaalde digitale advertentieplatforms, zoals AppLovin, bepaalde niet-openbare persoonsgegevens. Meer informatie over de privacyprocedures van AppLovin vind je op de koppelingen hieronder:

 

Privacybeleid AppLovin

Openbaarmaking van privacy AppLovin-advertenties

 

De informatie die Twitter via het Twitter Audience Platform ontvangt, kan IP-adressen en advertentie-identificaties van mobiele apparaten omvatten voor apparaten die apps op deze netwerken van digitale advertentieplatforms openen. Deze informatie omvat niet naam, e-mail, of telefoonnummer.

 

Twitter gebruikt de gegevens die worden verstrekt door bepaalde digitale advertentieplatforms waartoe toegang wordt verkregen via Twitter Audience Platforms voor doeleinden als deelname aan de advertentieveiling, betaling en facturering, interne prestatiemetingen, en optimalisering van het Twitter Audience Platform. Deze doeleinden helpen de producten van Twitter te verbeteren en helpen adverteerders bij het leveren van meer relevante advertenties aan gebruikers.

 

Het Twitter Audience Platform respecteert de privacy-instellingen van Twitter-accounts en -apparaten van gebruikers, waaronder de ATT-instelling van Apple en de instellingen voor het personaliseren van Twitter Ads en afgeleide identiteit. Wanneer zulke instellingen ingeschakeld zijn (bijv. wanneer gebruikers ervoor kiezen Twitter te vertellen geen off-Twitter-gegevens te gebruiken voor het personaliseren van advertenties), zal Twitter geen van het Twitter Audience Platform ontvangen gegevens verwerken of koppelen, behalve om een advertentie aan te bieden aan het betreffende off-Twitter platform.