Beleid inzake gewelddadige bedreigingen

Overzicht
 

Maart 2019

Dreigen met geweld tegen personen of groepen personen is niet toegestaan. Ook verbieden we de verheerlijking van geweld.

Een goed gesprek is de enige mogelijke manier waarop mensen zich veilig voelen van beledigingen en niet hun toevlucht nemen tot gewelddadig taalgebruik. Vandaar dat we een beleid hebben tegen dreigen met geweld op Twitter. Onder gewelddadige bedreigingen verstaan wij verklaringen van iemands intentie om een bepaald persoon of groep mensen te doden of ernstig fysiek letsel toe te brengen. 

Wat is een schending van dit beleid?
 

Volgens dit beleid mag je niet verklaren de intentie te hebben om een bepaald persoon of groep personen geweld aan te doen. Onder intentie verstaan wij verklaringen als “Ik zal”, “Ik ga” of “Ik ben van plan om”, evenals voorwaardelijke verklaringen als “Als jij X doet, zal ik”. Hier volgen enkele voorbeelden van schendingen van dit beleid:

 • dreigen iemand te doden; 
 • dreigen seksueel geweld tegen iemand te plegen;
 • dreigen iemand ernstig pijn te doen en/of een andere gewelddaad plegen die kan leiden tot de dood of ernstig letsel; en
 • een premie of geldelijke beloning vragen of aanbieden voor het geweld aandoen van een bepaald persoon of groep mensen.
   

Wat is geen schending van dit beleid?
 

Omdat we snappen dat sommige mensen gewelddadige taal bezigen als overdrijving of met vrienden,  staan we ook gewelddadige uitingen toe indien het duidelijk is dat er geen beledigende of gewelddadige bedoeling achter zit, bijv. “Ik maak je af als je me vertelt hoe die film afloopt!”. 

Dit beleid wordt gehandhaafd in combinatie met ons beleid inzake beledigend gedrag en haatdragend gedrag. Tegen verklaringen die de wens of hoop uitdrukken dat iemand fysiek letsel oploopt, het uiten van vage of indirecte bedreigingen of dreigen met acties die waarschijnlijk niet leiden tot ernstig of blijvend letsel kan grond van dit beleid geen actie worden ondernomen, maar ze kunnen op grond hiervan wel nader worden bekeken en bestraft. Opmerking: we hanteren ook een beleid tegen het aanmoedigen van zelfverwonding en zelfmoord.

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?
 

Iedereen kan mogelijke schendingen van dit beleid rapporteren, ongeacht of iemand een Twitter-account heeft. 
 

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?
 

In de app

Vanuit de app kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het icoon .
 2. Selecteer De Tweet is beledigend of schadelijk.
 3. Selecteer Het account dreigt met geweld of fysieke verwonding.
 4. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van degene namens wie je content rapporteert.
 5. Selecteer maximaal 5 Tweets die je ter beoordeling wil rapporteren.
 6. Verstuur je rapport.
   

Desktop

Op een desktop kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het icoon .
 2. Selecteer De Tweet is beledigend of schadelijk.
 3. Selecteer Het account dreigt met geweld of fysieke verwonding.
 4. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van degene namens wie je content rapporteert.
 5. Selecteer maximaal 5 Tweets die je ter beoordeling wil rapporteren.
 6. Verstuur je rapport.
   

Rapportageformulier

Je kan deze content ook ter beoordeling rapporteren via ons formulier voor het rapporteren van beledigend gedrag door de optie Specifieke gewelddadige bedreigingen betreffende de fysieke veiligheid of het welzijn te selecteren.
 

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?
 

We zullen een account direct en permanent opschorten als wordt vastgesteld dat het gewelddadige bedreigingen plaatst.

In zeldzame gevallen is het mogelijk dat we een account niet direct opschorten. Bijvoorbeeld als de gerapporteerde content een vorm van overdrijving betreft. In zulke gevallen kunnen we je vragen deze content te verwijderen. We kunnen je ook tijdelijk buitensluiten voordat je weer mag tweeten. Als je dit beleid na een waarschuwing blijft schenden, wordt je account permanent opgeschort. Als je van mening bent dat je account ten onrechte is opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

Meer hulpbronnen
 

Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Dit artikel delen