Gewelddadige bedreigingen en verheerlijking van geweld

Twitter-regels: je mag een persoon of een groep niet gericht bedreigen met geweld of hem/haar of de groep ernstig fysiek letsel, de dood of een ziekte toewensen.

Basisprincipe 

Wij willen dat Twitter een plek is waar mensen zich veilig voelen om zich vrijelijk te uiten. Wij tolereren dus geen gedrag waarmee geweld tegen een bepaalde persoon of groep mensen wordt gepromoot of aangemoedigd. Wij nemen ook maatregelen tegen content waarin gewelddaden zo worden verheerlijkt dat anderen worden geïnspireerd om die gewelddaden te kopiëren en echt offline gevaar te veroorzaken, of als dit gericht is op mensen omdat ze vermoedelijk lid zijn van een beschermde categorie.

Wanneer dit van toepassing is 

Tweets die dit beleid schenden, bevatten gewelddadige bedreigingen of verheerlijken geweld.


Gewelddadige bedreigingen

Onder gewelddadige bedreigingen verstaan wij expliciete verklaringen van iemands intentie om iemand te doden of ernstig fysiek letsel te veroorzaken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, iemand vermoorden, seksueel geweld tegen iemand plegen, iemands botten breken en/of een andere gewelddaad plegen die kan leiden tot de dood of ernstig letsel andere personen.

Iemand ernstig fysiek letsel toewensen of daarop hopen, het uiten van vage bedreigingen of dreigen met minder ernstig fysiek letsel vallen niet onder dit specifieke beleid. In plaats daarvan kunnen we dergelijke content wel beoordelen en maatregelen nemen overeenkomstig ons beleid met betrekking tot beledigend en haatdragend gedrag.


Moet ik het doelwit van deze gewelddadige bedreiging zijn voordat deze als een schending van de Twitter-regels wordt beschouwd?
Nee, we beoordelen meldingen van gewelddadige bedreigingen door zowel slachtoffers als getuigen. Maar voor Tweets waarin fysiek letsel wordt toegewenst of waarin wordt gedreigd met minder ernstig fysiek, moeten we wel een directe melding van het doelwit ontvangen. Dit helpt om te zorgen dat we de vereist context hebben om maatregelen te nemen. Hier vind je meer informatie over onze handhavingsfilosofie.


Verheerlijking van geweld

Onder verheerlijking van geweld verstaan wij gedrag waarin gewelddaden (en/of de daders) zo worden vergoelijkt of aangeprezen dat imitatie van de daad wordt gepromoot. Wij verbieden ook de verheerlijking van geweld waarbij beschermde categorieën het primaire doelwit of slachtoffer zijn.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn de verheerlijking van:

  • massamoorden
  • terroristische aanslagen
  • verkrachtingen en seksueel geweld

Dit zijn enkele voorbeelden van gedrag dat niet onder dit beleid valt:

  • oorlogshandelingen
  • militaire aanvallen
  • door de overheid opgelegde executies
  • natuurrampen

Wij nemen echter maatregelen als bij een van de bovenstaande geweld wordt verheerlijkt waarbij beschermde categorieën het primaire doelwit of slachtoffer zijn.


Moet de content op mij gericht zijn voordat deze als een schending van de Twitter-regels wordt beschouwd?
Nee, we beoordelen meldingen van dergelijke content door zowel slachtoffers als getuigen.


Gevolgen

Gewelddadige bedreigingen

Vanwege de serieuze kans op offline gevaar hanteren wij een nultolerantiebeleid met betrekking tot gewelddadige bedreigingen. Als wordt vastgesteld dat accounts gewelddadige bedreigingen plaatsen, worden ze permanent opgeschort.  

Opmerking: Gezien de ernst van deze strafmaatregel kan in zeldzame gevallen een uitzondering voor permanente opschorting worden gemaakt op basis van een beperkt aantal factoren. Als dat het geval is, moet het account nog steeds de betreffende Tweet verwijderen.

Verheerlijking van geweld

De gevolgen van het schenden van ons beleid ten aanzien van verheerlijking van geweld zijn afhankelijk van de ernst van de schending en eventuele eerdere schendingen door het account.

De eerste keer dat een account dit beleid schendt, moet het account de betreffende Tweet verwijderen en wordt het account tijdelijk in de alleen-lezenmodus gezet. Herhaalde schendingen kunnen leiden tot langere perioden in de alleen-lezenmodus en uiteindelijk tot permanente opschorting. Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven.

Als iemand van mening is dat zijn of haar account ten onrechte is opgeschort, kan hij of zij bezwaar aantekenen.

 

Dit artikel delen of als bladwijzer instellen

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback. We zijn blij dat we je konden helpen!

Bedankt voor je feedback. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback. Dankzij jouw opmerkingen kunnen we onze artikelen verbeteren.