Beleid inzake gewelddadige uitspraken

Overzicht
 

Juni 2023

Je mag niet dreigen met, aanzetten tot, verheerlijken van of een verlangen uitspreken naar geweld of schade.

X is een plaats waar mensen zich kunnen uiten, leren over wat er speelt en debatteren over wereldwijde problemen. Gezonde gesprekken kunnen echter niet gedijen als er geweld wordt gebruikt om een boodschap over te brengen. Daarom hanteren we een nultolerantiebeleid ten aanzien van gewelddadige uitingen om de veiligheid van onze gebruikers te waarborgen en de normalisering van gewelddadige acties te voorkomen.

 

Wat is een schending van dit beleid?
 

Gewelddadige bedreigingen

Je mag niet dreigen met het toebrengen van fysieke schade aan anderen, waaronder (maar niet beperkt tot) het dreigen met moord, marteling, seksueel geweld of het op andere wijze kwetsen van iemand. Dit omvat ook het dreigen met schade aan woonhuizen en opvangcentra voor burgers, of aan infrastructuur die essentieel is voor dagelijkse, maatschappelijke of zakelijke activiteiten.

Wens tot letsel

Je mag niet de wens, hoop of het verlangen naar letsel uiten. Hieronder valt (maar is niet beperkt tot) het hopen dat anderen sterven, ziek worden, tragische gebeurtenissen meemaken, of andere fysiek schadelijke gevolgen ondervinden.

Aanzetten tot geweld

Je mag niet aanzetten of anderen aanmoedigen tot het plegen van geweld of schade of dit promoten, waaronder (maar niet beperkt tot) het aanmoedigen van anderen om zichzelf pijn te doen of het aanzetten van anderen tot het plegen van gruweldaden, waaronder misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden of genocide. Hieronder valt ook het gebruik van gecodeerde taal (vaak 'dog whistles' genoemd) om indirect aan te zetten tot geweld.

Verheerlijking van geweld

Je mag gewelddaden waarbij letsel is ontstaan niet verheerlijken, prijzen of vieren, waaronder (maar niet beperkt tot) het uiten van dankbaarheid dat iemand fysiek letsel heeft opgelopen of het prijzen van gewelddadige entiteiten en daders van gewelddadige aanvallen. Dit omvat ook het verheerlijken van dierenmishandeling of wreedheid.

 

Wat is geen schending van dit beleid?
  

We staan gewelddadige uitingen toe als er geen duidelijke beledigende of gewelddadige context is, zoals (maar niet beperkt tot) hyperbolische en consensuele uitingen tussen vrienden of tijdens discussies over videospelletjes en sportevenementen. 

We staan ook bepaalde gevallen van stijlfiguren, satire of artistieke expressie toe, wanneer het gaat om het uiten van een standpunt en niet om het aanzetten tot geweld of letsel. 

We zorgen ervoor dat we de context achter het gesprek evalueren en begrijpen voordat we actie ondernemen.

 

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?
  

In de meeste gevallen zullen we een account dat dit beleid schendt onmiddellijk en permanent opschorten. Bij minder ernstige schendingen kunnen we je account tijdelijk vergrendelen voordat je weer kan posten. In zeldzame gevallen maken we de content die de regels schendt minder zichtbaar door het bereik ervan te beperken op X. Als je dit beleid na een waarschuwing blijft schenden, wordt je account permanent opgeschort. 

We beseffen ook dat gesprekken over bepaalde personen die op geloofwaardige wijze zijn beschuldigd van ernstig geweld, gevoelens van verontwaardiging kunnen oproepen waarna mensen gewelddadige uitingen doen. In deze beperkte gevallen kunnen we minder bestraffende maatregelen nemen.  

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is opgeschort, kan je bezwaar maken.

 

Meer informatie
 

Hier vind je meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven.

Dit artikel delen