goglobalwithtwitterbanner

Beleid inzake terrorisme en gewelddadig extremisme

Overzicht

Maart 2019

Je mag niet dreigen met terrorisme of gewelddadig extremisme of dit promoten. 

Op Twitter is geen plaats voor terroristische organisaties of gewelddadige extremistische groeperingen en personen die hun illegale activiteiten toejuichen en promoten. Doordat deze groepen dit geweld steunen en/of promoten, wordt de fysieke veiligheid van hun beoogde slachtoffers in gevaar gebracht. We baseren in deze context onze oordelen op nationale en internationale terreurlijsten. We beoordelen organisaties ook volgens onze criteria voor gewelddadige, extremistische groepen. 

Gewelddadige, extremistische groepen voldoen aan alle onderstaande criteria:

 • ze kunnen worden geïdentificeerd als een extremistische groep op basis van hun opgestelde doeleinden, publicaties of daden;
 • ze hebben geweld gebruikt of gebruiken geweld en/of promoten geweld ter bevordering van hun eigen doeleinden; en
 • bij hun gewelddaden en/of de promotie daarvan richten ze zich op burgers.

Wij onderzoeken de activiteiten van een groep zowel op als buiten Twitter om te bepalen of ze geweld gebruiken en/of promoten tegen burgers ter bevordering van hun eigen politieke, religieuze en/of sociale belangen.

Wat is een schending van dit beleid?

Volgens dit beleid mag je de illegale activiteiten van een terroristische organisatie of gewelddadige, extremistische groep niet toejuichten of promoten. Hier volgt een aantal voorbeelden van de soorten content die dit beleid schenden:

 • actie ondernemen of promoten in naam van een terroristische organisatie of gewelddadige, extremistische groep; 
 • nieuwe leden werven voor een terroristische organisatie of gewelddadige, extremistische groep;
 • distributieservices (bijv. financieel, media/propaganda) leveren ter bevordering van de opgestelde doelen van een terroristische organisatie of gewelddadige, extremistische groep; en
 • de insignes of symbolen van terroristische organisaties of gewelddadige, extremistische groepen gebruiken om ze te promoten.

Wat is geen schending van dit beleid?

We kunnen beperkte uitzonderingen maken voor groepen die hun gedrag hebben verbeterd of op dit moment werken aan een vreedzame oplossing, en voor groepen met vertegenwoordigers die via democratische verkiezingen zijn gekozen voor een openbare functie. Ook kunnen we uitzonderingen maken met betrekking tot het bespreken van terrorisme of extremisme voor duidelijk educatieve of documentaire doeleinden. Dit beleid is ook niet van toepassing op militaire of overheidsinstellingen. 

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?

Iedereen kan mogelijke schendingen van dit beleid rapporteren, ongeacht of iemand een Twitter-account heeft. 

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?

In de app

Vanuit de app in iOS kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het icoon  .
 2. Selecteer De Tweet is beledigend of schadelijk.
 3. Selecteer Het account dreigt met geweld of fysieke verwonding.
 4. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van degene namens wie je content rapporteert.
 5. Selecteer maximaal 5 Tweets die je ter beoordeling wil rapporteren.
 6. Verstuur je rapport.

Desktop

Op een desktop kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het icoon  .
 2. Selecteer De Tweet is beledigend of schadelijk.
 3. Selecteer Het account dreigt met geweld of fysieke verwonding.
 4. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van degene namens wie je content rapporteert.
 5. Selecteer maximaal 5 Tweets die je ter beoordeling wil rapporteren.
 6. Verstuur je rapport.

Rapportageformulier

Je kan deze content ook ter beoordeling rapporteren via ons formulier voor het rapporteren van beledigend gedrag door de optie Specifieke gewelddadige bedreigingen betreffende de fysieke veiligheid of het welzijn te selecteren. 

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?

We zullen een account dat volgens ons dit beleid schendt, direct en permanent opschorten. Als je van mening bent dat je account ten onrechte is opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

Meer hulpbronnen

Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Meer informatie over schendingen met betrekking tot het specifiek bedreigen met geweld of incidenten waarbij een persoon of een groep ernstig fysiek letsel, de dood of een ziekte wordt toegewenst, vind je in ons beleid inzake verheerlijking van geweld.

Dit artikel delen of als bladwijzer instellen

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback. We zijn blij dat we je konden helpen!

Bedankt voor je feedback. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback. Dankzij jouw opmerkingen kunnen we onze artikelen verbeteren.