Gewelddadige, extremistische groepen

Twitter-regels: je mag een persoon of een groep niet gericht bedreigen met geweld of hem/haar of de groep ernstig fysiek letsel, de dood of een ziekte toewensen Hieronder valt, onder andere, het dreigen met of promoten van terrorisme. Je mag je ook niet aansluiten bij organisaties die, zowel op als buiten ons platform via eigen verklaringen of activiteiten, geweld tegen burgers gebruiken of promoten ter bevordering van hun eigen doeleinden.

Basisprincipe 

We zijn er trots op dat Twitter een platform is waarop uiteenlopende meningen kunnen worden geuit en besproken, maar we tolereren op ons platform geen groepen of personen die zowel op als buiten ons platform geweld tegen burgers gebruiken en promoten. Accounts die banden hebben met groepen die geweld gebruiken ter bevordering van hun eigen doeleinden, lopen het risico dat tegenstanders en toeschouwers hierdoor worden afgeschrikt. Het geweld dat dergelijke groepen promoten kan ook offline gevaarlijk gevolgen hebben, doordat de fysieke veiligheid van hun slachtoffers in gevaar wordt gebracht.

Wanneer dit van toepassing is

Wij verbieden het gebruik van de services van Twitter door gewelddadige, extremistische groepen, d.w.z. groepen die het gebruik van geweld onderschrijven ter bevordering van hun eigen politieke, religieuze of sociale belangen. 

Wij beschouwen groepen als gewelddadig en extremistisch als ze aan alle onderstaande criteria voldoen:

  • ze kunnen worden geïdentificeerd als een extremistische groep op basis van hun opgestelde doeleinden, publicaties of daden
  • ze hebben geweld gebruikt of gebruiken geweld (en/of promoten geweld) ter bevordering van hun eigen doeleinden
  • bij hun gewelddaden (en/of de promotie daarvan) richten ze zich op burgers

Er kan een uitzondering worden gemaakt voor groepen die hun gedrag hebben verbeterd of op dit moment werken aan een vreedzame oplossing, en voor groepen met vertegenwoordigers die via democratische verkiezingen zijn gekozen voor een openbare functie. Dit beleid is in niet van toepassing op militaire of overheidsinstellingen.

Om te bepalen of een account banden heeft met een gewelddadige, extremistische groep, kijken we naar gedrag waarbij: 

  • wordt verklaard of gesuggereerd dat een account een gewelddadige, extremistische groep vertegenwoordigt of daar onderdeel van uitmaakt
  • distributieservices (bijv. financieel, media/propaganda) worden geleverd ter bevordering van de opgestelde doelen van een gewelddadige, extremistische groep
  • actie wordt ondernomen of gepromoot voor de gewelddadige, extremistische groep
  • nieuwe leden worden geworven voor de gewelddadige, extremistische groep

Moet ik het doelwit zijn van een gewelddadige, extremistische groep om een account te kunnen rapporteren vanwege mogelijke banden met een gewelddadige, extremistische groep en overtreding van de Twitter-regels?
Nee, we beoordelen meldingen van dergelijke accounts door zowel slachtoffers als getuigen. 


Neemt Twitter maatregelen als een account niet kan worden aangemerkt als gewelddadige, extremistische groep of geen banden lijkt te hebben met een gewelddadige, extremistische groep?
Wij controleren ook of accounts ons andere beleid overtreden. Als wordt vastgesteld dat het beleid wordt overtreden, wordt/worden passende strafmaatregel(en) genomen.

Gevolgen

Wij hebben een nultolerantiebeleid ten aanzien van accounts die deel uitmaken van of banden hebben met gewelddadige, extremistische groepen. Dergelijke accounts worden permanent opgeschort.

Als iemand van mening is dat zijn of haar account ten onrechte is opgeschort, kan hij of zij bezwaar aantekenen.

 

Dit artikel delen of als bladwijzer instellen

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback. We zijn blij dat we je konden helpen!

Bedankt voor je feedback. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback. Dankzij jouw opmerkingen kunnen we onze artikelen verbeteren.