Beleid inzake gewelddadige en haatdragende entiteiten

Overzicht


April 2023

Op X is geen plaats voor gewelddadige en haatdragende entiteiten zoals, maar niet beperkt tot, terroristische organisaties, gewelddadige, extremistische groeperingen, daders van gewelddadige aanvallen, of personen die hun illegale activiteiten toejuichen en promoten. Doordat deze entiteiten dit geweld en deze haat steunen en/of promoten, wordt de fysieke veiligheid van hun beoogde slachtoffers in gevaar gebracht.

Je mag niet dreigen met terrorisme en/of gewelddadig extremisme, en geen gewelddadige en haatdragende entiteiten promoten.

Gewelddadige entiteiten zijn entiteiten die opzettelijk mensen of essentiële infrastructuur aanvallen met fysiek geweld en/of gewelddadige retoriek als middel om hun zaak te bevorderen. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, terroristische organisaties, gewelddadige extremistische groeperingen en daders van gewelddadige aanvallen

Haatdragende entiteiten zijn entiteiten die systematisch en opzettelijk haatdragend gedrag hebben bevorderd, ondersteund en/of bepleit, waaronder het bevorderen van geweld of het gericht lastigvallen van een beschermde categorie.

Wat is een schending van dit beleid?

Volgens dit beleid kan je je niet aansluiten bij of reclame maken voor de activiteiten van gewelddadige en haatdragende entiteiten. Voorbeelden van het soort content dat dit beleid schendt zijn onder meer, maar niet uitsluitend, het doen van het volgende namens, of indirect of direct voor, een gewelddadige of haatdragende entiteit:

 • deelnemen aan of bevorderen van gewelddadige handelingen;
 • werving, of verlenen of verspreiden van diensten (zoals media/propaganda) om gestelde doelen te verwezenlijken.

Wat is geen schending van dit beleid?

We kunnen op een beperkte schaal uitzonderingen maken voor gewelddadige en haatdragende entiteiten als we het volgende kunnen vaststellen:

 • ze hebben zich hervormd of hun op geweld en/of haat gebaseerde doel afgezworen;
 • ze zijn momenteel bezig met het vinden van een vreedzame oplossing;
 • het zijn staats- of regeringsinstanties, met inbegrip van die welke vertegenwoordigers in openbare ambten hebben.

Bovendien zijn besprekingen van gewelddadige en haatdragende entiteiten voor duidelijk educatieve, documentaire en/of nieuwswaardige doeleinden geen schending van dit beleid.

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?

Iedereen kan mogelijke schendingen van dit beleid rapporteren, ongeacht of iemand een account van X heeft. 

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?

In de app

Vanuit de iOS-app kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer post rapporteren via het pictogram .
 2. Selecteer De post is beledigend of schadelijk.
 3. Selecteer Het account dreigt met geweld of fysieke verwonding.
 4. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van degene namens wie je content rapporteert.
 5. Selecteer maximaal 5 posts die je ter beoordeling wil rapporteren.
 6. Verstuur je rapport.
   

Desktop

Op een desktop kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer post rapporteren via het pictogram .
 2. Selecteer De post is beledigend of schadelijk.
 3. Selecteer Het account dreigt met geweld of fysieke verwonding.
 4. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van degene namens wie je content rapporteert.
 5. Selecteer maximaal 5 posts die je ter beoordeling wil rapporteren.
 6. Verstuur je rapport.
   

Rapportageformulier

Je kan deze content ook ter beoordeling rapporteren via ons formulier voor het rapporteren van beledigend gedrag door de optie Specifieke gewelddadige bedreigingen betreffende de fysieke veiligheid of het welzijn te selecteren. 
 

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?


We zullen een account dat volgens ons dit beleid schendt, direct en permanent opschorten. Als je van mening bent dat je account ten onrechte is opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.
 

Meer hulpbronnen


Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze benadering van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Meer informatie over schendingen met betrekking tot het specifiek bedreigen met geweld of incidenten waarbij een persoon of een groep ernstig fysiek letsel, de dood of een ziekte wordt toegewenst, vind je in ons beleid inzake beledigend gedrag.

Dit artikel delen