Schendingen rapporteren

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je potentiële schendingen van de Twitter-regels en onze Algemene voorwaarden kan rapporteren.

Rechtstreeks vanuit een Tweet, Lijst of profiel rapporteren

Je kan bepaalde schendingen rechtstreeks vanuit een Tweet, Lijst of profiel rapporteren, waaronder spam, grove of beledigende content, ongepaste advertenties, zelfverwonding en impersonatie. Zie het gedeelte Specifieke typen schendingen rapporteren hieronder voor informatie over het rapporteren van andere typen schendingen.


Schendingen in Tweets rapporteren:

Meer informatie over het rapporteren van schendingen in een Tweet, Lijst of privébericht.


Media rapporteren voor schendingen:

Ontdek hoe je mediaschendingen in Tweets rapporteert en lees het Twitter-mediabeleid.

 

Schendingen in profielen rapporteren:

 1. Open het profiel dat je wil rapporteren.
 2. Selecteer het icoon voor het menu buiten het scherm 
 3. Selecteer Rapporteren en kies vervolgens het type probleem dat je wil rapporteren.
 4. Als je Het gedrag van dit account is beledigend of schadelijk selecteert, vragen we je om extra informatie over het probleem dat je rapporteert. Mogelijk vragen we je ook extra Tweets te selecteren van het account dat je rapporteert, zodat we over een betere context beschikken om je melding te beoordelen.
 5. We nemen de tekst van de door jou gerapporteerde Tweets op in onze vervolgmeldingen en -e-mails. Als je deze informatie niet meer wil ontvangen, schakel je het selectievakje naast Deze Tweets weergeven in updates over dit rapport uit.
 6. Nadat je het rapport hebt verzonden, ontvang je van ons aanbevelingen voor extra acties die je kan ondernemen om je ervaring op Twitter te verbeteren.


Content in een Moment rapporteren
 

Schendingen in een Tweet in een Moment rapporteren:

 1. Ga in het Moment naar de Tweet die je wil rapporteren. 
 2. Klik of tik op het icoon .
 3. Klik of tik op Tweet rapporteren.
 4. Kies het type probleem dat je wil rapporteren.
 5. Nadat je het rapport hebt verzonden, ontvang je van ons aanbevelingen voor acties die je kan ondernemen om je ervaring op Twitter te verbeteren.
   

Schendingen in meerdere componenten van een Moment rapporteren:

 1. Open het formulier voor het rapporteren van een Moment
 2. Voer de URL in van het Moment dat je wil rapporteren.
 3. Selecteer het type probleem dat je wil rapporteren.
 4. Geef tot 5 Tweets in het Moment op waarin sprake kan zijn van schendingen.
 5. Nadat je het rapport hebt verzonden, ontvang je van ons aanbevelingen voor acties die je kan ondernemen om je ervaring op Twitter te verbeteren.
Een Fleet rapporteren
Step 1

Tik terwijl je een Fleet bekijkt op het icoon voor het menu buiten het scherm

Step 2

Tik op Fleet rapporteren.

Step 3

Als je De Tweet is beledigend of schadelijk selecteert, vragen we je om extra informatie over het probleem dat je rapporteert..

Step 4

Nadat je het rapport hebt verzonden, ontvang je van ons aanbevelingen voor extra acties die je kan ondernemen om je ervaring op Twitter te verbeteren.

Step 1

Tik terwijl je een Fleet bekijkt op het icoon voor het menu buiten het scherm

Step 2

Tik op Fleet rapporteren.

Step 3

Als je De Tweet is beledigend of schadelijk selecteert, vragen we je om extra informatie over het probleem dat je rapporteert..

Step 4

Nadat je het rapport hebt verzonden, ontvang je van ons aanbevelingen voor extra acties die je kan ondernemen om je ervaring op Twitter te verbeteren.


Een Twitter Space of een persoon in een Space rapporteren

Als je denkt dat Twitter-regels en beleid worden geschonden door een Space of iemand in een Space, kan je de schending rapporteren. Sprekers en luisteraars kunnen een Space en elk account in een Space rapporteren. 

Schendingen in een Space rapporteren:

 1. Klik terwijl je je in de Space bevindt op het icoon voor het menu buiten het scherm .
 2. Tik op Deze space rapporteren.
 3. Selecteer het type probleem dat je wil rapporteren.
 4. Nadat je de Space hebt gerapporteerd, kan je in de Space blijven of de Space verlaten.
   

Schendingen in een account rapporteren:

 1. Klik terwijl je je in de Space bevindt op de profielafbeelding van het account.
 2. Tik op Rapporteren.
 3. Selecteer het type probleem dat je wil rapporteren.
 4. Nadat je het account hebt gerapporteerd, kan je in de Space blijven of de Space verlaten.


Specifieke typen schendingen rapporteren
 

Hieronder vind je meer informatie over de typen schendingen die je bij ons kan rapporteren via het Helpcentrum.

Opmerking: wanneer je potentiële schendingen van de Twitter-regels en onze Algemene voorwaarden rapporteert via het Helpcentrum, kunnen wij je toestemming vragen om onderdelen van je rapport (zoals de betrokken gebruiker) met derden te delen.

 


Namens iemand anders rapporteren
 

Je kan namens een ander persoon schendingen rapporteren. Raadpleeg de categorieën en instructies hierboven of neem contact op met ons om je rapport te verzenden. Je kan schendingen ook rechtstreeks vanuit een Tweet of profiel rapporteren (zie het gedeelte Rechtstreeks vanuit een Tweet, Lijst of profiel rapporteren hierboven).

Dit artikel delen