Richtlijnen en basisprincipes voor Twitter Momenten

Hoe selecteert Twitter Momenten?
 

Momenten halen het beste uit de honderden miljoenen Tweets die elke dag op Twitter worden geplaatst. Via Momenten kunnen miljoenen mensen genieten van de kracht van Twitter: midden in een protestmars, op de eerste rij bij de Oscars, op het veld bij een Wereldbekerwedstrijd of zelfs vanuit de ruimte. Op Twitter zie je wat er gebeurt in de wereld.

Momenten komen op meerdere manieren tot stand. Sommige Momenten, zoals Momenten over sportevenementen of tv-programma's, worden gemaakt voor middel van een algoritme die het verloop van het gesprek weerspiegelt terwijl de gebeurtenis zich afspeelt. Andere worden handmatig samengesteld voor ons samenstellingsteam aan de hand van normen en richtlijnen die hieronder meer gedetailleerd worden uiteengezet.
 

Het samenstellingsteam
 

Het doel van het samenstellingsteam is interessante Tweets te vinden en te markeren, met inbegrip van text, video, GIF's eb livestreams, die inzichten en context bieden bij gesprekken die op dat moment gaande zijn op Twitter. De samenstellers treden niet op als verslaggevers of auteurs. Ze ordenen en verzamelen interessante content die al aanwezig is op Twitter. Deze content wordt weergegeven in Momenten, verklarende content over Trends, in lijsten, enzovoort. 

Onze samenstellers zijn een internationaal, meertalig team dat op zoek is naar de interessante dingen die gaande zijn op Twitter in het nieuws, in de sport, in entertainment and op het gebied van vermaak. We bedienen momenteel 16 markten in vijf talen (Engels, Japans, Arabisch, Spaans en Portugees). De samenstellers ondergaan regelmatige training met betrekking tot nauwkeurigheid, onpartijdigheid en het herkennen van content van hoge kwaliteit.
 

Selectiebeleid
 

Onpartijdigheid, nauwkeurigheid en normen

We streven ernaar hoge normen van nauwkeurigheid, onpartijdigheid en rechtvaardigheid aan te houden bij de selectie. 

Momenten zijn bedoeld om aantrekkelijke, originele en diverse content uit te lichten. Bij het selecteren van Tweets en video's voor Momenten kijken we naar de feitelijke content en media en de profielfoto en gebruikersnaam van de maker van de Tweet. 

  • Onpartijdigheid: wij nemen bij het kiezen van Tweets rondom controversiële onderwerpen beslissingen op basis van gegevens en zoeken naar Tweets die op Twitter als aanzienlijke interactie krijgen. Bij discussies over publieke onderwerpen proberen we waar mogelijk verschillende standpunten aan bod te laten komen. De samenstellers ondergaan doorlopende training over onpartijdigheid en streven naar objectiviteit om het gesprek in beeld te brengen zoals het verloopt op het platform. 

  • Nauwkeurigheid: ons doel is de aandacht te vestigen op Tweets van hoge kwaliteit die nauwkeurige informatie bevatten. Ons team ontvangt regelmatige training over werkwijzen voor het verifiëren van socialemediaberichten en de meeste Momenten worden nagekeken voordat ze worden aangeboden. 

  • Correcties: als we ontdekken dat we onjuiste informatie hebben uitgelicht, werken we het Moment bij met een zichtbare correctie en plaatsen we een bijgewerkte Tweet. In zeldzame gevallen kunnen we het Moment verwijderen en een herroeping plaatsen met het Twitter-account van het betreffende land.

  • Normen: godslastering, geweld, naaktheid en andere vormen van mogelijk gevoelige content worden vermeden, tenzij deze noodzakelijk zijn om een nieuwswaardig gesprek onder de aandacht te brengen. Content waarin illegale activiteiten worden afgebeeld of gepromoot, wordt niet opgenomen. In Momenten die mogelijk gevoelige content bevatten wordt een waarschuwing opgenomen.
     

Belangenverstrengeling vermijden
 

Het samenstellingsteam is niet verantwoordelijk voor de groei van gebruikersaantallen of omzet, of voor het onderhouden van relaties met de partners van Twitter. We lichten Tweets en video's uit en selecteren onderwerpen voor momenten op basis van wat het beste is voor ons publiek. Deze beslissingen worden niet beïnvloed door adverteerders, partners of de zakelijke belangen van Twitter. 

Het samenstellingsteam maakt over het algemeen geen Momenten die betrekking hebben op onze branche, ons bedrijf of onze concurrenten. Als Twitter of haar concurrenten een belangrijk onderwerp van gesprek worden op het platform (bijvoorbeeld als zij een populair onderwerp worden), kan ons samenstellingsteam een feitelijk overzicht van het gesprek samenstellen, inclusief een reactie van het bedrijf, indien beschikbaar.
 

De selectie van onderwerpen voor Momenten
 

Momenten vestigen de aandacht op opmerkelijke Tweets die boeiend, informatief of uniek zijn. Ze moeten interessant zijn voor een breed publiek en de content moet geschikt zijn voor alle doelgroepen binnen de Twitter-gemeenschap. 

Sommige Momenten gaan over gebeurtenissen in de wereld of in de media, terwijl andere gaan over content die alleen op Twitter te vinden is. We selecteren onderwerpen voor Momenten op basis van waarover mensen praten op Twitter. Als we een selectie maken rondom controversiële onderwerpen, kijken we naar aantoonbaar omvangrijke gesprekken op Twitter en groot nieuws in de vooraanstaande media van de regio.  

Wij vermijden Momenten die de privacy kunnen schaden, aanmoedigen tot illegale activiteiten of misbruik maken van of schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen. Content die in strijd is met de Twitter-regels wordt nooit uitgelicht. Wij kopiëren geen verzamelingen of sets met Tweets die samen op externe websites zijn ingesloten of die zijn geretweet via één Twitter-account.
 

Fantastische Tweets selecteren
 

Het doel van Momenten is om aandacht te vestigen op intelligente, grappige en innovatieve content van gebruikers op Twitter. We respecteren de individuele visie en mening van alle betrokken partijen wanneer we een Tweet toevoegen aan Momenten, en nemen geen Tweets op die buiten de originele context van de Tweet misleidend kunnen zijn of een andere betekenis kunnen krijgen, of die content van afgeschermde accounts bevatten. Wij vermijden content die is gemaakt door medewerkers van Twitter. 
 

Annotaties
 

Sommige Momenten die door het samenstellingsteam van Twitter zijn samengesteld, kunnen aanvullende tekst of 'annotaties' onder de titel of tussen Tweets bevatten. Deze tekst is bedoeld om context toe te voegen aan het Moment en een samenvatting zijn van een situatie zoals deze zich ontwikkelt, historische details bevatten of een vertaling zijn van een Tweet in het Moment. Als annotaties niet afkomstig zijn uit een Tweet in het Moment, dan moeten ze eenvoudig kunnen worden geverifieerd of toegeschreven aan een bron.
 

Momenten van individuele personen en Twitter-partners
 

Iedereen kan een Moment samenstellen and Twitter kan deze Momenten plaatsen op het tabblad Verkennen. We bekijken Momenten voordat we ze uitlichten om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan onze algemene selectienormen. 

Sommige Momenten die zijn gemaakt door Twitter-partners kunnen zijn gesponsord door een externe partij. We wegen deze sponsorschappen niet mee bij het selecteren van content voor opname op het tabblad Verkennen. Alle Momenten, men inbegrip van gesponsorde Momenten van partners, moeten volledig voldoen aan onze selectienormen. 

We geven altijd duidelijk aan wie een Moment heeft samengesteld.

Dit artikel delen