Beleid voor misleidende en bedrieglijke identiteiten

Overzicht

Je mag je niet voordoen als iemand anders, een groep of een organisatie om anderen te misleiden, verwarren of bedriegen, noch een valse identiteit gebruiken op een manier die de ervaring van anderen op Twitter verstoort.

We willen dat Twitter een plek is waar mensen authenticiteit kunnen vinden. Dat betekent dat je erop moet kunnen vertrouwen dat de persoon of organisatie op het profiel van een account echt de eigenaar van het account vertegenwoordigt. Hoewel je niet verplicht bent je echte naam of foto op je profiel te zetten, mag iemand zich op je account niet voordoen als iemand anders of iemand die niet bestaat om anderen te misleiden. Accounts die bedrieglijke identiteiten gebruiken, kunnen verwarring stichten, maar ook de integriteit van gesprekken op Twitter ondermijnen. Daarom mag je je niet de identiteit van een andere persoon, groep of organisatie aanmeten, of een valse identiteit creëren voor bedrieglijke doeleinden.

Wat is een misleidende of bedrieglijke identiteit?

Een van de belangrijkste elementen van een identiteit op Twitter is het profiel van een account, dat een gebruikersnaam (@gebruikersnaam), accountnaam, profielafbeelding en bio omvat.  

De identiteit van een account is volgens dit beleid misleidend als valse profielinformatie wordt gebruikt om zich voor te doen als een persoon of entiteit die niet met de eigenaar van het account te maken heeft, zodat het anderen die Twitter gebruiken, kan misleiden. Misleidende identiteiten kunnen de gelijkenis van een andere persoon of organisatie vertonen op een manier die anderen in verwarring brengt over de connectie van het account. Valse identiteiten, waarbij gestolen of computergegenereerde foto\'s en verzonnen namen worden gebruikt om zich voor te doen als een persoon of organisatie die niet bestaat, worden ook als bedrieglijk beschouwd wanneer ze storend of manipulatief gedrag vertonen.

Wat is schending van dit beleid?

We verbieden de volgende gedragingen onder dit beleid:

Impersonatie

Je mag je niet op een verwarrende of bedrieglijke manier voordoen als een bestaande persoon, groep of organisatie. 

Bedrieglijke valse identiteiten

Je mag geen valse identiteit gebruiken om de ervaring van anderen op Twitter te verstoren. Het gebruik van nepaccounts in combinatie met ander gedrag dat de Twitter-regels overtreedt, leidt tot strengere handhavingsacties. Dit omvat het gebruik van nepaccounts om aan spam te doen, burgerlijke processen te verstoren, financiële zwendel uit te voeren, interactie kunstmatig aan te wakkeren of anderen te misbruiken en lastig te vallen. Veelvoorkomende kenmerken van nepaccounts zijn onder meer:

  • stockfoto\'s of gestolen profielfoto\'s, vooral die waarop andere mensen afgebeeld staan;
  • gestolen of gekopieerde profielbio\'s; en/of
  • opzettelijk misleidende profielinformatie, zoals de profiellocatie.

Hoe beoordelen we accounts in het kader van dit beleid?

We houden rekening met enkele van de volgende factoren om te bepalen of een identiteit bedrieglijk is:

1. Portretteert het profiel de eigenaar van het account?

Profielen die de eigenaar van het account authentiek portretteren, zijn waarschijnlijk geen schending van dit beleid. Dit soort profielen gebruiken vaak de naam van de eigenaar van het account. Accounts die bedrijfsnamen, artiestennamen of pseudoniemen gebruiken kunnen ook onder deze categorie vallen.

2. Portretteert het profiel een andere persoon, groep of organisatie?

Een van de belangrijkste factoren bij onze beoordeling is of een profiel een afbeelding gebruikt die een andere persoon of entiteit afbeeldt. Als we bewijs vinden dat aantoont dat andermans afbeelding ongeoorloofd wordt gebruikt (zoals uit een geldige melding van de afgebeelde persoon of organisatie), dan gaan we na of de profielafbeelding op een misleidende of bedrieglijke manier wordt gebruikt. We beoordelen ook of er sprake is van misleiding wanneer een account een computergegenereerde afbeelding van een persoon gebruikt om zich voor te doen als iemand die niet bestaat. 

Het gebruik van een afbeelding waarop een andere persoon of entiteit staat afgebeeld is niet noodzakelijk in strijd met dit beleid en we zullen minder snel actie ondernemen tegen accounts waar het gebruik van de afbeelding anderen niet misleidt. 

3. Is het account bedoeld om anderen te misleiden?

Als we vaststellen dat in een profiel de afbeelding van een ander voorkomt, evalueren we ook de context waarin de afbeelding gebruikt wordt. We ondernemen waarschijnlijk actie als een account ten onrechte beweert de entiteit te zijn die op de profielfoto staat afgebeeld, zoals bij impersonatie of nepaccounts. Accounts schenden dit beleid minder snel als het profiel context bevat waaruit blijkt dat het account niet verbonden is met het onderwerp op de profielafbeelding, zoals bij parodie-, commentaar-, of fanaccounts. In zeldzame gevallen kunnen we actie ondernemen tegen een account dat niet de afbeelding van een ander gebruikt als het profiel duidelijk misleidende informatie bevat, zoals een locatie die niet overeenkomt met de locatie van de eigenaar van het account. 

Wat is geen schending van dit beleid?

We zijn van mening dat als je mensen de keuze geeft hoe ze zich online willen presenteren, ze zich kunnen uiten en hun privacy kunnen bewaken. Twitter staat het gebruik van pseudonieme accounts toe, wat betekent dat het profiel van een account niet de naam of afbeelding van de eigenaar van het account hoeft te gebruiken. Accounts die pseudoniemen gebruiken of die lijken op andere accounts op Twitter zijn geen schending van dit beleid, zolang ze niet bedoeld zijn om anderen te misleiden of te manipuleren. De volgende zaken bijvoorbeeld zijn geen schending van dit beleid:

  • accounts die dezelfde naam hebben als dat van jou maar geen andere overeenkomsten vertonen;
  • accounts met gebruikersnamen, accountnamen of verschijningsvormen die lijken op die van anderen op Twitter;
  • het gebruiken van Twitter-pseudoniem;
  • parodie-, commentaar-, of fanaccounts die voldoen aan ons beleid voor dergelijke accounts.

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?

Iedereen kan een vermoeden van een misleidende of bedrieglijke identiteit direct vanuit het profiel van het account melden.

In gevallen waarin een account ervan verdacht wordt de identiteit van een bepaalde persoon of entiteit te misbruiken, is het mogelijk dat we meer informatie nodig hebben om te bepalen of het account geleid of geautoriseerd wordt door de entiteit die in het profiel staat afgebeeld. Om er zeker van te zijn dat we voldoende context hebben, kunnen we een rapport van de geportretteerde of zijn of haar vertegenwoordiger nodig hebben om actie te ondernemen.

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?

Als je denkt dat een account zich voordoet als jou of jouw merk, kan jij of je gemachtigde vertegenwoordiger hier een rapport indienen. Als je denkt dat een account een bedrieglijke valse identiteit gebruikt of de identiteit van iemand anders misbruikt, kan je het als derde markeren door direct vanaf het profiel van het account te rapporteren.

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?

De gevolgen van het schenden van dit beleid zijn afhankelijk van de ernst en het type van de schending en van eventuele eerdere schendingen. We kunnen onder meer het volgende doen:

Aanpassingen aan een profiel

Als je account verwarrend kan zijn wat betreft zijn affiliatie, kunnen we je vragen de content van je profiel aan te passen. Als je dit beleid na de eerste waarschuwing opnieuw schendt, wordt je account permanent opgeschort.

Tijdelijk opschorten van accounts

Als we vinden dat je dit beleid overtreedt, kunnen we je vragen een officieel identiteitsbewijs (zoals een rijbewijs of paspoort) te overleggen om je account te herstellen.

Permanente opschorting

Als je je voordoet als iemand anders of een misleidende of bedrieglijke valse identiteit gebruikt, kunnen we je account permanent opschorten. 

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is vergrendeld of opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

Meer informatie

Dit artikel delen