Automatiseringsregels

Bijgewerkt op 3 november 2017

Deze pagina is hoofdzakelijk bedoeld voor ontwikkelaars.

Voor Twitter-gebruikers: jij bent uiteindelijk verantwoordelijk voor wat er gedaan wordt met je account of met applicaties die aan jouw account zijn gekoppeld. Zorg voordat je applicaties van derden toestemming geeft om je account te gebruiken, dat je de applicatie goed onderzocht hebt en weet wat deze doet. Als automatische activiteiten op je account de Twitter-regels of deze automatiseringsregels overtreden, kan Twitter maatregelen nemen tegen jouw account, zoals jouw Tweets uit zoekresultaten filteren of je account opschorten.

Raadpleeg ons artikel Applicaties van derden koppelen en de toegang intrekken voor meer informatie over applicaties van derden.

I. Basisregels

Wel doen!
 

 • Oplossingen ontwikkelen waarmee via Tweets automatisch nuttige informatie wordt verzonden.
 • Creatieve campagnes uitvoeren die gebruikers die de interactie aangaan met jouw content automatisch antwoord geven.
 • Oplossingen ontwikkelen die automatisch reageren op privéberichten van gebruikers.
 • Iets nieuws proberen om mensen te helpen (en daarbij aan onze regels blijven voldoen).
 • Zorgen dat je applicatie een goede gebruikerservaring biedt en goed presteert — en regelmatig controleren of dat nog steeds het geval is.
   

Niet doen!
 

 • Deze of andere beleidsregels overtreden. Wees vooral voorzichtig met onze regels over misbruik en gebruikersprivacy.
 • Misbruik maken van de Twitter-API of proberen snelheidslimieten te omzeilen.
 • Manieren van automatisering gebruiken die niet op API‘s zijn gebaseerd, bijvoorbeeld het scripten van de Twitter-website. Het gebruik van deze technieken kan leiden tot het permanent opschorten van je account.
 • Gebruikers spammen of lastigvallen of andere ongevraagde berichten sturen.
   

A. De Twitter-regels en de Overeenkomst en beleidslijnen voor ontwikkelaars

Zoals voor alle activiteiten op Twitter zijn op automatische activiteiten de Twitter-regels van toepassing en als je een ontwikkelaar bent die gebruikmaakt van de Twitter-API, ook de Overeenkomst en beleidslijnen voor ontwikkelaars.

Je moet deze beleidslijnen goed doornemen om na te gaan of je geautomatiseerde activiteiten eraan voldoen. Tegen automatische applicaties of activiteiten die deze beleidslijnen overtreden of die gebruikers in staat stellen of ertoe aanzetten om ze te overtreden, kunnen strafmaatregelen genomen worden, zoals eventuele opschorting van de gekoppelde Twitter-accounts. Ook kunnen we op grond van schendingen van deze beleidslijnen de toegang van ontwikkelaars tot de Twitter-API beperken, opschorten of beëindigen.

Hoewel alle aspecten van de Twitter-regels en de Overeenkomst en beleidslijnen voor ontwikkelaars op automatische activiteiten van toepassing zijn, moet je vooral de volgende regels onthouden:
 

Spammen: Je mag geen automatische Tweets of privéberichten sturen die spam zijn of anderszins bij spamactiviteiten betrokken zijn. Hier volgen enkele voorbeelden van spammerig gedrag dat je niet moet automatiseren:

 • Populaire onderwerpen: je mag geen automatische berichten plaatsen over populaire onderwerpen op Twitter of automatiseringsprocessen gebruiken om populaire onderwerpen te beïnvloeden of te manipuleren.
 • Meerdere posts/accounts: je mag op één account of verspreid over meerdere accounts die je gebruikt, geen dubbele of grotendeels op elkaar lijkende Tweets plaatsen.
   

Dubbele accounts: je mag niet meerdere accounts maken en/of automatiseren voor dubbele of grotendeels op elkaar lijkende gebruiksintenties.

 • Je mag echter wel meerdere accounts automatiseren voor verwante maar niet identieke gebruiksdoeleinden. Zo mag je bijvoorbeeld afzonderlijke accounts automatiseren om te Tweeten dat de Hubble Space Telescope over bijvoorbeeld San Francisco of Hongkong vliegt.
   

Misleidende links: Je mag geen automatische Tweets of privéberichten sturen met links die misleidend zijn, zoals links die je op schadelijke of bedrieglijke wijze doorsturen via landingspagina's of advertentiepagina's voordat ze hun uiteindelijke content weergeven.
 

Gevoelige media: Automatische Tweets en privéberichten moeten voldoen aan het Twitter-mediabeleid en je moet je account als mogelijk gevoelig markeren als je van plan bent schokkende, pornografische of mogelijk gevoelige media te plaatsen.

Beledigend gedrag: Je mag geen automatische activiteiten ondernemen die wangedrag, geweld of haatdragend gedrag of pesterij via of buiten Twitter promoten of aanmoedigen.

Privégegevens: Je mag geen privégegevens of vertrouwelijke gegevens van iemand plaatsen zonder zijn of haar uitdrukkelijke toestemming vooraf.
 

B. Andere basisregels voor automatische activiteiten
 

Naast bovenstaande beleidslijnen zijn de volgende basisregels van toepassing op alle automatische activiteiten op Twitter:

 • Verras of misleid gebruikers niet: Automatische activiteiten moeten rekening houden met de verwachtingen van gebruikers. Vraag gebruikers bij twijfel over hun verwachtingen om toestemming voor je een actie uitvoert.
 • Content voor volwassenen of godslastering: Stuur gebruikers geen privéberichten, vermeldingen of antwoorden met mogelijk gevoelige content (zoals godslastering), tenzij zij duidelijk vooraf hebben aangegeven dat ze deze willen ontvangen. 
 • Denk goed na over de informatie die je op Twitter aanvraagt of uitwisselt

  • Tweets: vraag gebruikers niet om je via een openbare Tweet persoonlijke of privégegevens te sturen. Als je aanvullende persoonlijke of privégegevens van een gebruiker nodig hebt voor het verlenen van je service (of in andere, vergelijkbare gebruiksscenario's), moet je de gebruiker vragen dergelijke gegevens te delen via een privébericht of een ander privékanaal. Je kan zelfs overwegen om een Deeplink voor een privébericht aan je Tweet toe te voegen.
  • Privéberichten: je mag gebruikers slechts een minimale hoeveelheid gegevens vragen die nodig zijn om je service te kunnen verlenen. Als je bijzonder gevoelige informatie moet aanvragen of uitwisselen (zoals creditcardgegevens), moet je overwegen om gebruikers naar je website te sturen of daarvoor een ander geschikt kanaal te gebruiken. 
    

II. Activiteitsspecifieke regels
 

De activiteitsspecifieke regels in dit gedeelte zijn van toepassing op het ondernemen van specifieke automatische activiteiten op Twitter. Lees deze regels zorgvuldig door omdat hierin zowel toegestane als verboden gebruiksscenario's voor automatisering zijn opgenomen.

Tegen automatische applicaties of activiteiten die deze regels overtreden of die gebruikers in staat stellen of ertoe aanzetten om ze te overtreden, kunnen strafmaatregelen genomen worden, zoals opschorting van de gekoppelde Twitter-accounts. Ook kunnen we op grond van schendingen van deze regels de toegang van ontwikkelaars tot de Twitter API beperken, opschorten of beëindigen. Vergeet niet ook de richtlijnen voor spam in de Twitter-regels zorgvuldig door te nemen. Zo voorkom je dat activiteiten die jij, jouw app of andere gebruikers via jouw app of dienst uitvoeren, als spam aangemerkt worden.
 

A. Automatische activiteiten via een account van een andere gebruiker
 

Twitter-gebruikers mogen jouw app of dienst toestemming geven om toegang tot hun Twitter-account te krijgen via OAuth. De goedkeuring van een gebruiker die jouw app of dienst toestemming geeft om toegang tot zijn Twitter-account te krijgen via OAuth, is op zich niet voldoende om automatische activiteiten te mogen ondernemen via het account van die gebruiker.

Je mag alleen automatische activiteiten ondernemen via een account van een andere Twitter-gebruiker als je:

 • voor de gebruiker duidelijk beschrijft welke typen automatische activiteiten er zullen plaatsvinden;
 • uitdrukkelijk toestemming krijgt van de gebruiker om die automatische activiteiten te ondernemen; en
 • een verzoek van een gebruiker om van verdere automatische activiteiten af te zien, onmiddellijk inwilligt.

Als je het doel of de functionaliteit van je app of dienst wezenlijk wijzigt, moet je voordat je via zijn of haar account automatische activiteiten onderneemt opnieuw uitdrukkelijk toestemming krijgen van de gebruiker.

Deze vereisten gelden voor alle automatische activiteiten die ondernomen worden via een account van een andere Twitter-gebruiker, zoals het plaatsen van Tweets, het sturen van privéberichten, het verwijderen van Tweets of privéberichten of het volgen/ontvolgen van andere accounts. Voor applicaties die gebruikers de mogelijkheid bieden om Tweets massaal of automatisch te verwijderen, moet je duidelijk aangeven dat Tweets na verwijdering niet kunnen worden teruggehaald.
 

B. Automatische Tweets
 

1. Automatische Tweets plaatsen

Geautomatiseerde Tweets met externe posts: je mag alleen automatische Tweets plaatsen op basis van informatie van externe bronnen - zoals RSS-feeds, weersgegevens, enz. - als je voldoende toestemming hebt om dergelijke informatie te publiceren.

Andere automatische Tweets (geldt niet voor vermeldingen of antwoorden): Mits je je aan alle andere regels houdt, mag je automatische Tweets plaatsen met het oog op amusement, informatievoorziening of noviteiten. Vergeet niet dat accounts die dubbele, spammerige of anderszins verboden content plaatsen, opgeschort kunnen worden.
 

2. Automatische vermeldingen en antwoorden plaatsen

De antwoord- en vermeldingsfuncties zijn bedoeld om Twitter-gebruikers makkelijker met elkaar te laten communiceren. Het automatiseren van deze activiteiten om ongevraagd veel gebruikers te bereiken, geldt als misbruik van de functionaliteit en is niet toegestaan. Het verzenden van automatische antwoorden op Tweets op basis van alleen zoekopdrachten met trefwoorden is bijvoorbeeld niet toegestaan. Spammerig of herhaald gebruik van vermeldingen en antwoorden kan leiden tot strafmaatregelen, zoals de verwijdering van je Tweets uit de zoekopdracht of opschorting van je app of account.

Je mag echter wel automatische antwoorden of vermeldingen sturen naar Twitter-gebruikers als:

 • de ontvanger of genoemde gebruiker(s), voordat je het automatisch antwoord verstuurt, op Twitter duidelijk heeft/hebben aangegeven (d.w.z. ervoor gekozen)  om door jou te worden gecontacteerd. Bijvoorbeeld door te antwoorden op een Tweet van je account of door je een privébericht te sturen;
 • jij gebruikers een duidelijke en eenvoudige manier biedt om af te zien van het ontvangen van automatische antwoorden en vermeldingen en alle verzoeken hiertoe onmiddellijk inwilligt;
 • je niet meer dan één automatisch antwoord of vermelding stuurt per gebruikersinteractie; en
 • het automatische antwoord of vermelding een antwoord is op de oorspronkelijke Tweet van de gebruiker (als je campagne gebaseerd is op gebruikers die jouw Tweet beantwoorden).

Er zijn verschillende technieken en manieren om de instemming van de gebruikers te verkrijgen. Dit hangt af van je gebruiksscenario en de implementatie. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Als in een Tweet van jouw account duidelijk is aangegeven dat een bepaalde activiteit met betrekking tot die Tweet (zoals retweeten) tot een automatische respons leidt, wordt een gebruiker die deze actie uitvoert, geacht daarmee akkoord te gaan.
 • Een vermelding van jouw account door de gebruiker die suggereert dat de gebruiker duidelijk een antwoord wenst of hoopt te ontvangen. Als je een campagne met automatisch antwoord wil uitvoeren met een voor die campagne of dat gebruikersscenario specifieke hashtag, moeten gebruikers jou ook in Tweets vermelden.
   

Denk erom dat het feit dat een gebruiker jouw account volgt, niet voldoende is om aan te geven dat gebruiker een automatisch antwoord wil ontvangen.

Opmerking: Adverteerders, uitgevers en merken die gebruikmaken van campagnes met automatische antwoorden, moeten Twitter om goedkeuring vragen en moeten mogelijk aan extra regels voldoen. Neem voor assistentie gerust contact op met je account- of partnermanager. Als je geen partnermanager hebt, maar geïnteresseerd bent in beheerde clientservices, vind je hier meer informatie.

Daarnaast raden we het volgende aan voor accounts die met gebruikers communiceren via automatische vermeldingen of antwoorden:

 1. Filter antwoorden goed op basis van mogelijk gevoelig taalgebruik in gebruikersnaam, weergavenaam en tweettekst en ook op mogelijk gevoelige media.
 2. Ga na of de Tweet die je vermeldt of beantwoordt nog steeds bestaat (bijvoorbeeld door gebruik te maken van 'statuses/lookup end point' in de Twitter-API).
   

C. Automatische privéberichten
 

Automatische privéberichten naar gebruikers sturen

Je mag niet ongevraagd massale of automatische privéberichten sturen en je moet goed nadenken houden over de frequentie waarmee je via privéberichten met gebruikers contact opneemt.

Je mag automatische privéberichten naar gebruikers sturen als:

 • de ontvanger(s) voordat je het privébericht hebt verzonden duidelijk op Twitter heeft/hebben aangegeven dat je contact mag opnemen, bijvoorbeeld door jou een privébericht te sturen; en
 • jij gebruikers een duidelijke en eenvoudige manier biedt om af te zien van het ontvangen van automatische privéberichten en alle verzoeken hiertoe onmiddellijk inwilligt.

Het feit dat een gebruiker technisch in staat is om een privébericht van je te ontvangen (bijvoorbeeld omdat de gebruiker jou volgt, de optie heeft ingeschakeld om van elk account privéberichten te ontvangen of omdat de gebruiker al eerder een gesprek met privéberichten met jou is gestart) betekent niet noodzakelijkerwijs dat hij of zij erom vraagt of verwacht automatische privéberichten van jou te ontvangen.
 

Interactie met gebruikers aangaan via privéberichten

Zoals in de basisregels staat, moet je er goed over nadenken hoeveel en welk soort gegevens je van gebruikers vraagt of via privéberichten met hen uitwisselt. Als je een gebruiker vraagt persoonlijke of privégegevens te verstrekken via een automatisch privébericht, moet je duidelijk uitleggen wat je met die gegevens gaat doen. Zet in je privébericht aan de gebruiker bijvoorbeeld een link naar je privacybeleid en zet deze ook in de bio van je Twitter-profiel.

Deel gegevens die je in een gesprek met privéberichten met een gebruiker ontvangt, niet in het openbaar zonder daarvoor eerst uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker te hebben gekregen. Als een gebruiker je bijvoorbeeld via een privébericht iets vraagt over een aankoop die hij bij jou heeft gedaan, mag je de gebruiker niet vermelden in een openbare Tweet die gegevens bevat over zijn aankoop, tenzij de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Nadat een door de gebruiker aangegane interactie beëindigd is, mag je geen aanvullend vervolgprivébericht sturen of gebruikers in een Tweet vermelden, tenzij de gebruiker daarvoor toestemming geeft.

D. Automatische activiteiten die je onderneemt met betrekking tot Tweets of accounts

Automatisch leuk vinden: Je mag Tweets niet automatisch leuk vinden.

Automatische Retweets: Mits je je aan alle andere regels houdt, mag je Tweets automatisch retweeten of citeren met het oog op amusement, informatievoorziening of noviteiten. Automatische Retweets leiden vaak tot negatieve gebruikerservaringen. Daarom is massaal, agressief of spammerig retweeten een schending van de Twitter-regels.

Automatisch volgen/ontvolgen: je mag Twitter-accounts niet massaal, agressief of willekeurig volgen of ontvolgen. Agressief volgen is een schending van de Twitter-regels. Bekijk ook onze Regels en best practices voor volgen om er zeker van te zijn dat je niet in strijd met de regels handelt. Hou er rekening mee dat applicaties die beweren gebruikers meer volgers te bezorgen, ook verboden zijn volgens de Twitter-regels.

Automatisch aan lijsten of verzamelingen toevoegen: Je mag niet massaal of willekeurig Twitter-gebruikers aan lijsten toevoegen of Tweets aan verzamelingen toevoegen. Het aan lijsten toevoegen van een groot aantal ongerelateerde gebruikers is een schending van de Twitter-regels.

Dit artikel delen