TweetDeck-previewprogramma

Bedankt dat je wil deelnemen aan de preview van ons TweetDeck redesign ('Programma') en ons feedback wil geven. Het Programma en je deelname aan het Programma zijn onderhevig aan de Algemene voorwaarden van Twitter, de Twitter-regels, ons Privacybeleid en de onderstaande algemene voorwaarden. 

Door deelname aan het Programma ga je ermee akkoord om feedback, analyses, suggesties en opmerkingen te sturen naar Twitter (waaronder, maar niet beperkt tot, bugrapporten en testresultaten) (gezamenlijk aangeduid als 'Feedback') via onze formulieren. Wanneer je Feedback indient, zal Twitter, of zijn serviceproviders, automatisch bepaalde informatie verzamelen, zoals je gebruikersnaam en informatie over de netwerkverbinding van je apparaat en informatie over de Twitter-app. Door deel te nemen aan het Programma ga je ermee akkoord dat de Feedback die je indient, eigendom wordt van Twitter en dat Twitter jouw Feedback of afgeleiden daarvan in zijn geheel of gedeeltelijk en in welke vorm of media dan ook mag gebruiken zonder dat je daarvoor wordt beloond of vergoed of daarbij wordt vermeld. Je verklaart en garandeert dat je wettelijk gerechtigd bent om deel te nemen aan dit Programma en de hierin vermelde rechten mag toekennen en overdragen, en dat enige Feedback die je indient origineel en van jou afkomstig is en geen inbreuk maakt op intellectuele eigendommen van derden. Twitter garandeert niet dat jouw Feedback betreffende het Programma wel of niet wordt gebruikt. Je erkent dat je uitsluitend op vrijwillige basis deelneemt aan het Programma en dat je geen recht hebt op vergoeding en geen vergoeding ontvangt voor je deelname. Door niets in deze voorwaarden of in jouw vrijwillige deelname aan het Programma wordt enige vorm van dienstverband tussen jou en Twitter gecreëerd.

Je gaat ermee akkoord dat je deelname aan het Programma is bedoeld voor evaluatie van de functies van het Programma, die: (i) mogelijk niet voor onbepaalde tijd beschikbaar voor je zijn en/of in een algemene release van TweetDeck- of Twitter-producten of -functies; en/of alleen tegen vergoeding beschikbaar kunnen zijn. Je gaat er ook mee akkoord dat we niet verplicht zijn om je onderhoud, ondersteuning of technische services te bieden in verband met je deelname aan het Programma. 

Je kan te allen tijde je deelname aan het Programma beëindigen. Twitter kan, naar eigen goeddunken, te allen tijde het Programma beëindigen of stopzetten of je deelname aan het Programma beëindigen. Ons eigendom van Feedback die je al hebt ingediend blijft, net als de vrijwaringen en beperkingen van Twitter voor de aansprakelijkheid van Twitter die worden uitgelegd in onze Algemene voorwaarden, van kracht na beëindiging of annulering van het Programma en/of jouw deelname aan het Programma.

 

Dit artikel delen