Beleid ten aanzien van Ticket Spaces

Bedankt dat je de tijd neemt om meer te weten te komen over het Twitter-beleid ten aanzien van Ticket Spaces op Twitter. Via Ticket Spaces kan je inkomsten genereren uit de Spaces die je host door je supporters in staat te stellen om kaartjes te kopen. 

Om ervoor te zorgen dat mensen en organisaties gratis en veilig kunnen deelnemen aan openbare gesprekken hebben we een aantal beleidsregels opgesteld waar alle hosts die Ticket Spaces gebruiken zich aan moeten houden, inclusief geschiktheidseisen en content- en gedragseisen.

Opmerking: we verwachten te leren van onze bètalancering van Ticket Spaces en zullen dit beleid bijwerken op basis van opgedane ervaringen.

Bètageschiktheidseisen

Bètageschiktheidseisen voor hosts van Ticket Spaces zijn hieronder gedefinieerd. Deze eisen zijn ontwikkeld om te garanderen dat bètadeelnemers het uiterste uit deze functie kunnen halen, de kans op gedrags- en contentgerelateerde schade voor gebruikers van Twitter kunnen verkleinen en kunnen zorgen voor steeds meer kennis over deze functie en het beleid in de toekomst.

Opmerking: vergeet niet dat voldoen aan deze eisen niet garandeert dat je wordt geaccepteerd als Ticket Spaces-host.

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je hebt een volledig profiel met een accountnaam, bio en profiel- en headerafbeelding.
 • Je hebt een geverifieerd e-mailadres. Lees meer over het verifiëren van je e-mailadres.
 • Je hebt je account beveiligd door tweestapsverificatie in te schakelen. Ontdek hoe je tweestapsverificatie inschakelt.
 • Je hebt de Twitter-gebruikersovereenkomst of de contentverdiennormen van Twitter niet herhaaldelijk geschonden.
 • Je bent niet onlangs verwijderd als adverteerder op Twitter voor schending van ons Ads-beleid of als uitgever op Twitter voor schending van ons beleid voor merkveiligheid
 • In je profiel gebruik je niet de identiteit van iemand anders, een merk of een organisatie en je gebruikt ook geen valse identiteit met als doel om anderen te misleiden. Profielen waarin dieren of fictieve karakters worden gebruikt, komen niet in aanmerking, tenzij ze direct zijn gekoppeld aan je merk of organisatie. Parodie- en fanaccounts zijn niet toegestaan voor Ticket Spaces. 
 • Je account is geen aan de staat gelieerd media-account.
 • Je onderhoudt 1000 of meer actieve volgers. 
 • Je hebt in de afgelopen 30 dagen ten minste 3 Spaces gehost. 
   

Ticket Spaces is momenteel alleen open voor makers in de VS. Twitter verbiedt personen en entiteiten om Ticket Spaces te gebruiken in strijd met toepasselijk recht, regelgeving en/of de makervoorwaarden voor Ticket Spaces.
 

Gedrags- en contenteisen

 • Je gedrag en content moeten voldoen aan de Twitter-gebruikersovereenkomst, inclusief de Twitter-regels. Onder andere eisen geëxtraheerd uit de Twitter-regels:
 • Je mag geen geld of interacties vragen in ruil voor content of gedrag die/dat (a) illegaal of (b) fysiek, mentaal, informatief of economisch schadelijk is voor jou, anderen of dieren. Met andere woorden, vragen om geld of interacties in ruil voor illegale of schadelijke content of gedrag is verboden. 
 • Fraude en misleiding zijn niet toegestaan. Misleid mensen niet om contacten met je aan te gaan of je ergens voor te compenseren. Dit is inclusief het niet misleiden van mensen over welke mensen of entiteiten compensatie ontvangen in relatie tot je profiel.
 • Je mag alleen content te gelde maken die origineel en authentiek is of anderszins content waar je voor mag laten betalen. Als je content van derden deelt (bijvoorbeeld als achtergrondmuziek in een Ticket Space), moet je daarvoor over de juiste wettelijke rechten beschikken. 

 

Handhavingsfilosofie

Alle hosts van Ticket Spaces moeten voldoen aan de eisen zoals beschreven en waarnaar wordt verwezen op deze pagina. Als je een van deze eisen overtreedt, handelt op een manier die rechtstreeks in strijd is met het doel of de principes van Twitter, of op een andere manier handelt waarvan wij vinden dat die mogelijk schadelijk is voor Twitter of haar klanten, kunnen wij overgaan tot de handhavingsmaatregelen zoals hieronder uiteengezet.

Handhaving van de geschiktheidseisen
Als je niet voldoet aan de geschiktheidseisen voor een professioneel account, kan je geen Ticket Space hosten. Als je in eerste instantie bent geaccepteerd om een Ticket Space te hosten, maar Twitter later vaststelt dat je niet aan de geschiktheidseisen voldoet, kunnen we ervoor zorgen dat je deze tijdelijk niet kan gebruiken.

Handhaving van de gedrags- en contenteisen
Afhankelijk van de context, ernst en geschiedenis van gewelddadig gedrag, kunnen we:

 • De versterking beperken van je Ticket Space via aanbevelingen via algoritmes aan accounts die jou niet volgen. 
 • Jouw deelnamemogelijkheid als host van een Ticket Space pauzeren of voorgoed intrekken.
 • Je toegang tot andere producten van Twitter die het anderen mogelijk maken je financieel te ondersteunen pauzeren of permanent intrekken. 
 • Je toegang tot Twitter pauzeren of voorgoed intrekken. 

Als je account is gehackt
Als we ontdekken dat je account mogelijk is gehackt, schakelen we de betaaleigenschappen tijdelijk uit tot totdat je account is hersteld. 

 

Dit artikel delen