Over labels voor aan de overheid of staat gelieerde media-accounts op Twitter

Labels bij overheidsaccounts geven extra context over accounts die zeer betrokken zijn bij geopolitiek en diplomatie.

Labels bij aan staten gelieerde accounts geven extra context over accounts die worden beheerd door bepaalde officiële overheidsvertegenwoordigers, aan de staat gelieerde media-entiteiten en daaraan gelieerde personen. 

Het label wordt weergegeven op de profielpagina van het relevante account van Twitter en in de Tweets die worden verstuurd door en gedeeld via deze accounts. Labels bevatten informatie over het land waaraan het account is gelieerd en over de vraag of het wordt gerund door een vertegenwoordiger van de overheid of door een aan de staat gelieerde media-entiteit. 

Deze labels bevatten ook een klein pictogram van een vlag om de status van het account als overheidsaccount en als podium van aan de staat gelieerde media aan te geven.

We zijn van plan in de loop der tijd labels aan meer landen toe te voegen.

 

Hoe we overheidsaccounts definiëren

Onze focus ligt op hogere functionarissen en entiteiten die de officiële opinie van de natiestaat in het buitenland verwoorden, met name accounts van belangrijke overheidsfunctionarissen, waaronder ministers van buitenlandse zaken, institutionele instellingen, officiële woordvoerders en belangrijke diplomatieke leiders. Wanneer een account geen rol speelt als geopolitiek of officieel communicatiekanaal van de overheid, wordt dit account niet voorzien van een label. 

Bovendien maken we met de labels onderscheid tussen individuele overheidsaccount en institutionele overheidsaccounts.

 

Hoe we accounts van aan de staat gelieerde media definiëren

We definiëren aan de staat gelieerde media als kanalen waar de staat door middel van financiële middelen, directe of indirecte politieke druk en/of controle over de productie en distributie controle uitoefent over redactionele content. Accounts die eigendom zijn van aan de staat gelieerde media-entiteiten en van de eindredacteuren en/of prominente medewerkers ervan, kunnen van een label worden voorzien.

Door de staat gefinancierde media-organisaties die redactioneel onafhankelijk zijn, zoals de BBC in het Verenigd Koninkrijk of NPR in de Verenigde Staten, worden in het kader van dit beleid niet gedefinieerd als aan de staat gelieerde media.
 

 

Beperken deze labels de functionaliteit? 


In het geval van aan de staat gelieerde media-entiteiten, zal Twitter deze accounts of de Tweets ervan niet aan gebruikers aanbevelen of benadrukken. In beperkte omstandigheden met een verhoogd risico op schade, waaronder situaties waarin regeringen de toegang tot informatie op het internet blokkeren in de context van een gewapend conflict, zal Twitter ook bepaalde overheidsaccounts of hun Tweets met deze labels niet aanbevelen aan mensen of benadrukken.

Onze aanpak van aan de staat gelieerde media in Tweets

We voegen ook labels toe aan Tweets die links delen naar aan de staat gelieerde mediawebsites en benadrukken deze Tweets niet en bevelen ze niet aan. 

Label bij een Tweet die een link heeft gedeeld naar een aan de staat gelieerde mediawebsite.

Dit artikel delen