X Shopping-beleid

Gewijzigd: 18 mei 2022

 

Met X Shopping kunnen professionals en organisaties hun producten aan hun (potentiële) klanten presenteren op X. Hoewel X niet betrokken is bij de aankoop, verkoop of levering van goederen, willen we dat mensen een positieve ervaring hebben in verband met de koopwaar waarmee ze op het platform een interactie aangaan. Handelaren zijn er verantwoordelijk voor dat zij alle relevante wetten, voorschriften en branchecodes volgen wanneer zij gebruikmaken van onze dienst. Handelaren zijn ook verantwoordelijk voor het afhandelen van en reageren op alle aankopen, leveringen, vragen aan de klantenservice, klachten, problemen en geschillen.

Alle handelaren die hun koopwaar op de X Shopping-producten vermelden, moeten zich ook houden aan het X Shopping-beleid dat op deze pagina wordt beschreven. Let op: X kan dit beleid te allen tijde wijzigen.

Daarnaast moet iedereen die X gebruikt, zich houden aan de gebruikersovereenkomst van X, waaronder de regels van X. Adverteerders op X moeten ook het advertentiebeleid van X volgen, en uitgevers die deelnemen aan het X Amplify-programma moeten ook voldoen aan het beleid inzake merkveiligheid van X.

X Shopping-producten zijn momenteel beschikbaar voor geselecteerde handelaren en beheerde partners.

 

Kwalificatiecriteria voor handelaren

De vereisten voor het gebruik van X Shopping-functies zijn hieronder gedefinieerd.

 

Kwalificaties voor handelaren

Je bedrijf moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • Je bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten (voor alle duidelijkheid: deze vereiste is niet van toepassing voor reclameproducten van X).
 • Je bedrijf is geen aan de staat gelieerde media-entiteit.
 • Jij bent geen individu dat, of jouw bedrijf is geen entiteit die onderhevig is aan Amerikaanse handelssancties.
 • Je verkoopt niet uitsluitend koopwaar die onder onze verboden koopwaarcategorieën valt.
 • Je bent 18 jaar of ouder. 
 

Account- en websitevereisten

Je account van X moet aan de volgende vereisten voldoen:

Je website voldoet aan de volgende vereisten:

 • je website verstrekt duidelijke en kloppende contactgegevens; hieronder vallen onder meer een telefoonnummer, e-mailadres, contactformulier of bedrijfsadres;
 • je website bevat een duidelijk retour- en restitutiebeleid; hieronder vallen alle relevante informatie over tijdsbestek en noodzakelijke voorwaarden voor het ontvangen van retourzendingen en restitutie, of een duidelijke disclaimer dat je geen retourzending accepteert of restitutie verstrekt;
 • je website bevat een duidelijk verzendbeleid, inclusief de verwachte bezorgtermijn;
 • je website maakt gebruik van een beveiligd betalingsproces; hieronder vallen betaaltransacties via een beveiligde verwerkingsserver (beveiligd met SSL, met een geldig SSL-certificaat).
 

Gedragsnormen voor handelaren

Handelaren die X Shopping-producten gebruiken, moeten zich onthouden van de volgende activiteiten:

 • koopwaar aanbieden die in strijd is met wettelijke of reglementaire voorschriften in jouw markt;
 • koopwaar aanbieden die de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt; voorbeelden hiervan zijn vervalste goederen en piratenkopieën van werken waarop auteursrecht rust;
 • koopwaar aanbieden waarvoor de wet een bewijs van leeftijd van de klant vereist om een aankoop te voltooien;
 • koopwaar aanbieden van de website van een ander bedrijf zonder hun toestemming;
 • wangedrag, haat, zelfverwonding, geweld of gewelddadige bedreigingen aanmoedigen; voorbeelden hiervan zijn afbeeldingen van haatdragende symbolen, bedreigingen van letsel tegen een identificeerbaar individu of beschermde groep, en goederen die op de markt worden gebracht om het plegen van geweld te faciliteren; boeken, videogames en andere media die inhoud in een fictieve of educatieve context weergeven, zijn toegestaan;
 • ongepaste content publiceren; voorbeelden hiervan zijn goederen die godslastering, vulgariteit, persoonlijke aanvallen en opruiende taal of media bevatten;
 • potentieel misleidende, misleidende of schadelijke zakelijke voorstellen doen; voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van misleidende inhoud zoals misleidende 'voor en na'-teksten of -afbeeldingen, het weglaten van essentiële informatie over prijzen die de klant moet betalen of betalingsvoorwaarden waaraan de klant moet voldoen, en het zich voordoen als een andere persoon of organisatie.
 

Normen voor koopwaar

Alle koopwaar en beschrijvingen in je productcatalogus moeten aan de volgende normen voldoen:

 

Technische vereisten

Je moet voldoen aan de volgende technische vereisten voor de koopwaar die in je productcatalogus is opgenomen:

 • je moet de prijzen van je koopwaar vermelden in Amerikaanse dollars;
 • je moet klanten doorsturen naar de juiste productpagina voor dat exacte item op je website;
 • je moet zorgen dat de koopwaar die je aanbiedt in je productcatalogus up-to-date is en beschikbaar voor aankoop.

 

Kwaliteitsnormen

Om ervoor te zorgen dat shoppers een positieve ervaring hebben op X, moet je je houden aan de volgende redactionele richtlijnen:

 • je mag geen links gebruiken naar verstorende landingspagina's; voorbeelden hiervan zijn automatische downloads, meerdere pop-ups die niet kunnen worden gesloten, interstitials of andere inhoud die de toegang van een shopper belemmert;
 • je mag niet overmatig gebruikmaken van hoofdletters, interpunctie en symbolen in benamingen van koopwaar;
 • je mag geen onleesbare, onnauwkeurige of misleidende koopwaarinformatie vermelden; voorbeelden hiervan zijn clickbait en misleidende calls to action.
 

Verboden koopwaarcategorieën

Je koopwaar en de beschrijvingen ervan mogen het volgende niet bevatten:

 • seksuele of seksueel suggestieve content; voorbeelden hiervan zijn seksspeeltjes, pornografie en voorwerpen waarop naaktheid of impliciete seksuele handelingen te zien zijn;
 • alcohol; voorbeelden hiervan zijn alcoholische dranken, met alcohol verrijkte voedingsmiddelen en koopwaar met een alcoholmerk;
 • bodybranding en ultraviolette bruiningsapparaten; voorbeelden hiervan zijn zonnebanken, permanente cosmetica en goederen die worden gebruikt voor tatoeage en piercing;
 • content inzake maatschappelijke doelen; voorbeelden hiervan zijn goederen die op de markt worden gebracht om op te voeden, bewust te maken of actie te ondernemen in verband met maatschappelijke betrokkenheid, economische groei, milieubeheer of sociale rechtvaardigheid;.
 • documenten, valuta en financiële instrumenten; voorbeelden zijn NFT's, cryptovaluta, cadeaukaarten, hypotheken en replica's van officiële documenten zoals paspoorten;
 • gokproducten; voorbeelden hiervan zijn lottokraskaarten, fantasiesporten en bingospellen; gokgerelateerde artikelen zoals speelkaarten, dobbelstenen enz. die voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt dan voor spelen waarbij geld of prijzen van waarde worden uitgekeerd, zijn toegestaan;
 • goederen afkomstig van bedreigde diersoorten; voorbeelden zijn voorwerpen van ivoor en medicinale producten van tijgerhuiden;
 • gevaarlijke goederen en materialen; voorbeelden hiervan zijn asbest, chemische bestrijdingsmiddelen en licht ontvlambare stoffen zoals propaan en vuurwerk;
 • gezondheids- en welzijnssupplementen en -stoffen; voorbeelden hiervan zijn vitaminen, supplementen voor gewichtsverlies en stoffen die anabole steroïden bevatten;
 • menselijke lichaamsdelen en bijproducten; voorbeelden hiervan zijn menselijke tanden, geknipte nagels en urine;
 • illegale en recreatieve drugs, geneesmiddelen op recept en vrij verkrijgbare geneesmiddelen en drugsparafernalia; voorbeelden hiervan zijn goederen die THC of CBD bevatten, en artikelen die worden gebruikt om drugstests te doorstaan, drugstestreinigers en synthetische urine;
 • levende dieren; voorbeelden hiervan zijn huisdieren en vee;
 • schadelijke hardware; voorbeelden hiervan zijn afluisterapparatuur en goederen die worden gebruikt voor het storen of ontcijferen van apparaten, waaronder apparaten die beweren bescherming te bieden tegen wifisignalen;
 • politieke content; voorbeelden hiervan zijn goederen die verwijzen naar een kandidaat, politieke partij, gekozen of benoemde overheidsfunctionaris, verkiezing, referendum, stembusgang, wetgeving, regelgeving, richtlijn of gerechtelijke uitspraak;
 • tweedehands motorvoertuigen; voorbeelden hiervan zijn tweedehands auto's, motorfietsen en boten; nieuwe voertuigen die door erkende handelaren of door de fabrikant worden aangeboden, zijn toegestaan;
 • onroerend goed; voorbeelden hiervan zijn niet-verplaatsbare woningen, huurappartementen en percelen;
 • teruggeroepen goederen;
 • gereguleerde medische hulpmiddelen; voorbeelden hiervan zijn contactlenzen, glucosemonitors en borstpompen;
 • gestolen goederen;
 • diensten, abonnementen en niet-fysieke goederen; voorbeelden hiervan zijn vacatures, verzoeken om donaties, abonnementen op streamingdiensten en digitale goederen zoals pdf's, app-downloads, muziek en filmdownloads; digitale apparaten zoals smartphones en spelcomputers zijn toegestaan;
 • tabaksartikelen en aanverwante parafernalia; voorbeelden hiervan zijn pruimtabak, e-sigaretten, tabakspijpen, waterpijpen, vloeipapier en filters;
 • ongeoorloofde ticketverkoop; voorbeelden hiervan zijn de verkoop of wederverkoop van tickets zonder voorafgaande toestemming;
 • wapens en wapenaccessoires; voorbeelden hiervan zijn messen, munitie, explosieven en instructies voor het in elkaar zetten van wapens.
 

Handhavingsfilosofie

Alle handelaren die hun koopwaar via X Shopping aanbieden, moeten voldoen aan de vereisten die op deze pagina worden beschreven en vermeld. Als je een van deze vereisten overtreedt, handelt op een manier die rechtstreeks in strijd is met het doel of de principes van X, of op een andere manier handelt die mogelijk schadelijk kan zijn voor X of haar klanten, kunnen wij overgaan tot de handhavingsmaatregelen zoals hieronder uiteengezet, afhankelijk van de context, ernst en geschiedenis van overtredingen:

 • je toegang tot de X Shopping-functies, de functies van het professionele account van X, de advertentiesuite van X of X tijdelijk blokkeren of permanent intrekken;
 • gewelddadige content verbergen in afwachting van de verwijdering ervan;
 • gewelddadige content verwijderen, of jou opdragen dat te doen;
 • de versterking van je account via algoritmische aanbevelingen aan accounts die jou niet volgen, beperken.