goglobalwithtwitterbanner

Illegale of bepaalde gereguleerde goederen of diensten

Overzicht

April 2019

Je mag onze service niet gebruiken voor onwettige doeleinden of ter ondersteuning van illegale activiteiten. Hieronder valt ook het verkopen, kopen of faciliteren van transacties met illegale goederen of diensten, evenals bepaalde typen gereguleerde goederen of diensten.  

Twitter neemt de veiligheid van onze gebruikers serieus. In een poging het risico van schade in de echte wereld te verkleinen, staan we niet toe dat Twitter gebruikt wordt voor onwettig gedrag of ondersteuning van illegale activiteiten. Hieronder valt ook het verkopen, kopen of faciliteren van transacties met illegale goederen of diensten, evenals bepaalde typen gereguleerde goederen of diensten. In bepaalde gevallen kunnen we je vragen contact op te nemen met een wetshandhavende instantie en die contact met ons te laten opnemen via onze pagina voor verzoeken van wetshandhavende instanties, zodat we genoeg context hebben om dit beleid te handhaven. Als aanvulling op rapporten die we ontvangen, brengen we proactief activiteiten naar buiten die mogelijk dit beleid schenden, zodat mensen ze kunnen beoordelen. 

Hier volgen enkele voorbeelden van goederen of diensten die onder dit beleid vallen:

  • namaakgoederen en -diensten*;
  • drugs en gereguleerde stoffen;
  • mensenhandel;
  • producten die gemaakt zijn van bedreigde of beschermde diersoorten;
  • seksuele diensten;
  • gestolen goederen; en
  • wapens, waaronder vuurwapens, munitie en explosieven, en instructie voor het maken van wapens (bijv. bommen, 3D-geprinte pistolen, enz.)

*Meer informatie over ons beleid inzake namaak.

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?

De gevolgen van het schenden van dit beleid zijn afhankelijk van de ernst van de schending en eventuele eerdere schendingen door het account.

Als je dit beleid meermaals schendt en/of je account dedicated gericht is op de verkoop van illegale of gereguleerde goederen en/of diensten, kan je account permanent worden opgeschort.

Accounts die lijken misleidende accountgegevens te gebruiken om te spammen, beledigen of de gang van zaken te verstoren om de verkoop van illegale en gereguleerde goederen en/of diensten te promoten, kunnen worden opgeschort op grond van ons beleid inzake manipulatie van het platform en spam

Als je van mening bent dat je account ten onrechte is opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

Meer hulpbronnen

Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Dit artikel delen of als bladwijzer instellen

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback. We zijn blij dat we je konden helpen!

Bedankt voor je feedback. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback. Dankzij jouw opmerkingen kunnen we onze artikelen verbeteren.