Over profiellabels en badges op X

X gebruikt visuele identiteitssignalen zoals labels en badges in accountprofielen om meer context te bieden over verschillende soorten accounts en deze van elkaar te onderscheiden. Sommige van deze indicatoren worden door X aangebracht, terwijl andere het gevolg zijn van een actie van een gebruiker.

Aangebracht door X

Blauwe badge

De blauwe badge geeft aan dat een account een actief abonnement heeft op X Blue en voldoet aan onze vereisten. Accounts die via een abonnement op X Blue de blauwe badge krijgen, worden niet beoordeeld om te controleren of ze voldoen aan de actieve, toonaangevende en authentieke criteria die in het vorige proces werden gebruikt. Je vindt hier meer informatie over de blauwe badge.

Voorbeeld van een accountprofiel met een blauwe badge.

Gouden badge en vierkante profielfoto

De gouden badge geeft aan dat een account een officieel bedrijfsaccount is van Geverifieerde Organisaties van X.

Voorbeeld van een accountprofiel met een blauwe badge.

Grijze badge

De grijze badge geeft aan dat een account een overheid/multilaterale organisatie of een overheids- of multilaterale functionaris vertegenwoordigt. De criteria om voor een gratis grijze badge in aanmerking te komen, vind je hieronder. Extra overheids- en multilaterale accounts kunnen een grijze badge krijgen via Geverifieerde Organisaties.

In aanmerking komende overheidsorganisaties op nationaal niveau zijn onder meer: de belangrijkste overheidsaccounts, accounts van agentschappen die toezicht houden op specifieke beleidsterreinen, accounts van ambassades en consulaten, en accounts van parlementaire of vergelijkbare instellingen en commissies. In aanmerking komende overheidsorganisaties op staats- en lokaal niveau zijn onder meer: de belangrijkste overheidsaccounts en accounts van hoofdagentschappen die toezicht houden op crisisbestrijding, openbare veiligheid, wetshandhaving en regelgeving

In aanmerking komende overheidsofficials zijn onder meer: staatshoofden (presidenten, monarchen en premiers), vice-staatshoofden (vice-presidenten, vice-premiers), kabinetsleden op nationaal niveau of gelijkwaardig, de belangrijkste officiële woordvoerder van de uitvoerende macht of gelijkwaardig, en individuele leden van alle kamers van het supranationale of nationale congres, parlement of gelijkwaardig. 

In aanmerking komende accounts van multilaterale organisaties zijn onder meer: accounts van de hoofdzetel en van regionale afdelingen, en institutionele accounts op landniveau. In aanmerking komende multilaterale personen zijn onder meer: het hoofd en het adjunct-hoofd, of equivalent daarvan, van de multilaterale organisatie.

Alleen voor de Verenigde Staten: accounts van huidige gouverneurs van Amerikaanse staten en senior militaire leiders komen ook in aanmerking.

In aanmerking komende accounts kunnen zich hier aanmelden.

Overheids- of multilaterale accounts die niet in aanmerking komen volgens onze huidige criteria voor een grijze badge, kunnen bekijken of ze in aanmerking komen via Geverifieerde Organisaties.

Voorbeeld van een accountprofiel met een grijze badge.

Gelieerd account-badges

Gelieerd account-badges geven aan dat een account is gelieerd aan een organisatie op X. De gelieerd account-badge bevat de profielfoto van een Geverifieerde Organisatie en wordt toegepast op alle gelieerde accounts van die organisatie. Afhankelijk van het soort account kunnen gelieerde accounts een gouden, grijze of blauwe badge hebben. Gelieerd account-badges worden weergegeven in profielen van X, posts, tijdlijnen, meldingen, privéberichten, zoekresultaten en op andere plekken.

Geautomatiseerd account-labels

Geautomatiseerd account-labels bieden transparantie zodat je kan identificeren of een account een bot is of niet. Als een account het label "geautomatiseerd" weergeeft weet je dat het account geautomatiseerde inhoud genereert die niet door een mens is geproduceerd. Geautomatiseerd account-labels worden momenteel getest en verschijnen in accountprofielen onder profiel- en gebruikersnamen. Je vindt hier meer informatie over geautomatiseerd account-labels. 

Voorbeeld van een profiel van een lokaal weerbericht met het label "geautomatiseerd door @sweetsuzzie"

Zelf geselecteerd

Professionele categorielabels

Professionele categorielabels worden geselecteerd door mensen op X wanneer ze overstappen op een professioneel account. X heeft geen controle over de selectie van deze labels, en gebruikers kunnen hun professionele categorie altijd wijzigen. 

Voorbeeld bedrijfsprofiel met het label "coffeeshop. "

Dit artikel delen