Beleid inzake parodie, nieuwsfeeds, reacties en accounts van fans

Onze basisprincipes
 

Twitter biedt mensen een platform voor het delen en ontvangen van een grote verscheidenheid aan ideeën en content, en we respecteren en hechten veel waarde aan het recht van onze gebruikers om zich te uiten. Onze gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de content die ze publiceren en zijn vaak zelf het best in staat om geschillen onderling op te lossen. Op grond van deze principes controleren wij de content van gebruikers niet actief en bewerken of verwijderen wij geen content van gebruikers, behalve in reactie op een schending van de Algemene voorwaarden of een geldige juridische procedure.

Het is gebruikers toegestaan op Twitter parodie, nieuwsfeeds, commentaar en accounts van fans te maken, mits de accounts voldoen aan de onderstaande vereisten.
 

Vereisten voor parodie, nieuwsfeeds, commentaar en accounts van fans
 

Dit zijn de vereisten om je account te markeren. Je moet je aan alle vereisten houden om aan het beleid te voldoen.

  • Bio: in de bio moet duidelijk worden aangegeven dat de gebruiker niet gelieerd is aan het onderwerp van het account. Dit kan worden aangegeven door bijvoorbeeld woorden zoals 'parodie', 'nep', 'fan' of 'commentaar' toe te voegen. Dit moet zo worden gedaan dat dit begrijpelijk is voor het bedoelde publiek.
  • Accountnaam: de accountnaam (dit is iets anders dan de gebruikersnaam of @gebruikersnaam) moet duidelijk aangeven dat de gebruiker niet gelieerd is aan het onderwerp van het account. Dit kan worden aangegeven door bijvoorbeeld woorden zoals 'parodie', 'nep', 'fan' of 'commentaar' toe te voegen. Dit moet zo worden gedaan dat dit begrijpelijk is voor het bedoelde publiek.

Hou er rekening mee dat je account naast deze vereisten volledig moet voldoen aan de Twitter-regels en Algemene voorwaarden
 

Wanneer controleert Twitter accounts volgens dit beleid?
 

Wij controleren een account volgens ons beleid in reactie op een klacht over impersonatie of schending van een handelsmerk.
 

Hoe rapporteer ik impersonatie of schending van een handelsmerk?
 

Je kan een schending van het handelsmerkbeleid hier rapporteren, en je kan impersonatie door een account hier rapporteren. Lees dit artikel voor meer informatie over het rapporteren van impersonatie.

Geef alle informatie waarom in het formulier wordt gevraagd. Als je een onvolledig rapport indient, nemen we later contact met je op voor de resterende informatie. Dit zorgt er wel voor dat je rapport langzamer wordt verwerkt.

Heb je problemen met het formulier? Werk dan je browser bij of gebruik een andere browser.

Lees dit artikel voor meer informatie over het rapporteren van beledigend gedrag op Twitter.
 

Hoe gaat Twitter om met meldingen over parodie, newsfeeds, commentaar en accounts van fans?
 

Wanneer we een geldig impersonatie- of handelsmerkrapport ontvangen over een account dat in strijd is met ons beleid, kunnen we de eigenaar van het account de kans geven om het account zo aan te passen dat aan het beleid wordt voldaan en kunnen we het account tijdelijk opschorten. Accounts die herhaaldelijk het beleid schenden, worden mogelijk permanent opgeschort.

Hou er rekening mee dat een account dat onder ons beleid valt, wordt geacht niet ons handelsmerk- of impersonatiebeleid te schenden.

Dit artikel delen