Beleid inzake parodie-, commentaar- en fanaccounts

Overzicht 


Je mag je niet voordoen als iemand anders, een groep of een organisatie om anderen te misleiden, verwarren of bedriegen, noch een valse identiteit gebruiken op een manier die de ervaring van anderen op Twitter verstoort.

Twitter biedt mensen een platform voor het delen en ontvangen van een grote verscheidenheid aan ideeën en content, en we respecteren en hechten veel waarde aan het recht op vrije meningsuiting. Eén manier waarop mensen op Twitter zich uiten, is door het creëren van parodie-, commentaar- en fanaccounts. Deze accounts zijn een belangrijke manier waarop mensen discussiëren over onderwerpen die ze na aan het hart liggen, en we geloven dat zij gesprekken kunnen verrijken zolang de identiteit van het account anderen niet misleidt. Mensen mogen op Twitter parodie-, commentaar- en fanaccounts maken, mits de accounts voldoen aan de onderstaande vereisten.

 

Wat is een parodie-, commentaar- of fanaccount?

Onder dit beleid wordt onder een parodie-, commentaar- of fanaccount een account verstaan dat een andere persoon, groep of organisatie in het profiel afbeeldt om over die entiteit te discussiëren, informatie te delen of op een satirische wijze over te berichten. Hoewel deze accounts elementen van de identiteit van een ander kunnen gebruiken, valt in hun profiel ook te lezen dat het account niet is gelieerd aan het onderwerp van het profiel. Accounts die nieuwsberichten over een specifieke entiteit plaatsen (en bekend staan als nieuwsfeed-accounts), en accounts die rollenspellen doen, kunnen ook onder deze benaming vallen. 

 

Wat is volgens dit beleid vereist?

Om verwarring over de affiliatie van een account te voorkomen, moeten parodie-, commentaar- en fanaccounts zich onderscheiden in ZOWEL hun accountnaam als in hun bio.

 

Accountnaam

Uit de accountnaam moet duidelijk blijken dat het account niet is gelieerd aan het in het profiel geportretteerde onderwerp. Accounts kunnen dit aangeven door woorden op te nemen als, maar niet beperkt tot, \'parodie\', \'nep\', \'fan\' of \'commentaar\'. Deze woorden moeten op een voor het beoogde publiek begrijpelijke wijze worden geformuleerd.

Let op: een accountnaam is iets anders dan de gebruikersnaam (d.w.z. @gebruikersnaam).

 

Bio

In de bio moet duidelijk worden vermeld dat het account niet is gelieerd aan het in het profiel geportretteerde onderwerp. Dat het account niet is gelieerd aan het onderwerp kan worden aangegeven door woorden op te nemen als, maar niet beperkt tot, \'parodie\', \'nep\', \'fan\' of \'commentaar\'. Deze woorden moeten op een voor het beoogde publiek begrijpelijke wijze worden geformuleerd.

Je account moet naast deze vereisten volledig voldoen aan de Twitter-regels en de Algemene voorwaarden.

 

Wat is een schending van dit beleid? 

Accounts die hun accountnaam en bio niet onderscheidend genoeg maken, zijn in overtreding van dit beleid. Daarnaast kunnen ook de volgende gedragingen in strijd zijn met dit beleid:

  • woordgebruik in de accountnaam of bio dat in tegenspraak is met de vereiste profielbewoordingen (bijv. \'officieel\');
  • pogingen om de vereiste profielbewoordingen te verbergen of te versluieren door het gebruik van buitensporig lange accountnamen of speciale lettertypes en tekens.

Wij vragen je begrip voor het feit dat een account dat onder dit beleid valt, geacht kan worden niet in strijd te zijn met ons handelsmerkbeleid of onze regels met betrekking tot impersonatie.

 

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren? 

Twitter reageert op geldige meldingen van personen en handelsmerkeigenaren, of hun gemachtigde vertegenwoordigers. In bepaalde gevallen waarin we genoeg context hebben om een nauwkeurige beoordeling uit te voeren, zal Twitter accounts beoordelen die door anderen zijn gemeld.

 

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?

Als een account jouw identiteit gebruikt op een manier die in strijd is met dit beleid, kan jij of je gemachtigde vertegenwoordiger hier een melding aangaande impersonatie of handelsmerken indienen.

Als je denkt dat een account volgens dit beleid de identiteit van iemand anders misbruikt, kan je het als derde onder onze aandacht brengen door dit direct vanaf het profiel van het account te melden.

 

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?

De gevolgen van het schenden van dit beleid zijn afhankelijk van de ernst en het type van de schending en van eventuele eerdere schendingen door het account. We kunnen onder meer het volgende doen:

 

Profielaanpassingen

Wanneer we een geldige melding ontvangen, kunnen we jou de gelegenheid bieden om je account in overeenstemming met de regels te brengen. Als we vaststellen dat je accountnaam en bio niet voldoende onderscheidend zijn, kunnen we je verplichten de inhoud van je profiel aan te passen. 

 

Tijdelijke opschorting

Als je je profiel niet binnen de gestelde termijn aanpast, kunnen we je account tijdelijk opschorten. In sommige gevallen kunnen we je account tijdelijk opschorten voordat we om wijzigingen vragen.

 

Permanente opschorting

Als je na je eerste waarschuwing onvoldoende wijzigingen in je profiel aanbrengt, kunnen we je account permanent opschorten. 

Dit artikel delen