Je media-instellingen

Alle Twitter-accounts hebben media-instellingen om Twitter inzicht te geven in welk type media je plaatst, zodat wij anderen weer kunnen helpen het type content te vinden waarin ze geïnteresseerd zijn.

Door je media-instellingen op de juiste manier te markeren, kan Twitter mogelijk gevoelige content identificeren die andere gebruikers misschien niet willen zien, zoals geweld of naaktheid. Als je van plan bent regelmatig dergelijke content te plaatsen, vragen we je om je media-instellingen aan te passen.

Je media-instellingen aanpassen
Stap 1

Tik op je profielicoon in de navigatiebalk linksboven.

Stap 2

Tik op Instellingen en privacy.

Stap 3
Stap 4

Ga naar het gedeelte Veiligheid en verzet de knop naast Media die je Tweet markeren als materiaal dat gevoelig kan zijn

Opmerking: als je deze instelling hebt ingeschakeld, krijgen mensen die jouw profiel bezoeken mogelijk een bericht te zien waarin staat dat jouw account mogelijk gevoelige content bevat. Daarnaast wordt hen gevraagd of ze het account nog steeds willen bekijken. Mensen die er uitdrukkelijk voor hebben gekozen dat ze mogelijk gevoelige content willen zien, krijgen jouw account nog steeds zonder bericht te zien.

Stap 1

Tik op het icoon _  in de navigatiebalk linksboven.

Stap 2

Selecteer Instellingen en privacy.

Stap 3

Ga naar jouw Privacy en veiligheid in het vervolgkeuzemenu.

Stap 4

Ga naar het gedeelte Veiligheid en verzet de knop naast Media die je Tweet markeren als materiaal dat gevoelig kan zijn, zodat deze blauw wordt.

Opmerking: als je deze instelling hebt ingeschakeld, krijgen mensen die jouw profiel bezoeken mogelijk een bericht te zien waarin staat dat jouw account mogelijk gevoelige content bevat. Daarnaast wordt hen gevraagd of ze het account nog steeds willen bekijken. Mensen die er uitdrukkelijk voor hebben gekozen dat ze mogelijk gevoelige content willen zien, krijgen jouw account nog steeds zonder bericht te zien.

Stap 1
 

Log op internet in bij je account op twitter.com.

Stap 2

Klik op het icoon meer.

Stap 3

Selecteer Instellingen en privacy in het vervolgkeuzemenu.

Stap 4

Ga naar je instellingen voor Privacy en veiligheid.

Stap 5

Klik  op het gedeelte Jouw Tweets en controleer het vakje naast Markeer media die je Tweet als materiaal dat gevoelig kan zijn. 

Opmerking: als je deze instelling hebt ingeschakeld, krijgen mensen die jouw profiel bezoeken mogelijk een bericht te zien waarin staat dat jouw account mogelijk gevoelige content bevat. Daarnaast wordt hen gevraagd of ze het account nog steeds willen bekijken. Mensen die er uitdrukkelijk voor hebben gekozen dat ze mogelijk gevoelige content willen zien, krijgen jouw account nog steeds zonder bericht te zien.

Individuele Tweets markeren die gevoelige media bevatten

De optie om eenmalige waarschuwingen voor gevoelige content toe te voegen aan foto's en video's die je Tweet, is nu beschikbaar voor iedereen op Android, iOS en het internet.

Om een contentwaarschuwing toe te voegen, tik of klik je op het vlagpictogram als je de foto of video bewerkt, nadat je deze aan je Tweet hebt toegevoegd.

Gif-voorbeeld van hoe je Tweets kunt markeren als gevoelige mediaJe kan je voorkeuren instellen voor hoe en wanneer je gevoelige content kan zien in je media-instellingen.


Wat gebeurt er als ik mijn media-instellingen niet verander en gevoelige media plaats?


Als een van je Tweets met media wordt gerapporteerd als gevoelig, wordt deze ter beoordeling naar Twitter gestuurd. Als we vaststellen dat de media tijdens het uploaden niet waren gemarkeerd als mogelijk gevoelig:

  • Kunnen we de media als mogelijk gevoelig markeren. In het geval van live video kan de volledige content worden verwijderd.
  • We wijzigen mogelijk ook je accountinstelling in Media die je Tweet markeren als materiaal dat gevoelig kan zijn, zodat toekomstige posts als zodanig worden gemarkeerd.
     

Je kan je media-instellingen wijzigen op de pagina met accountinstellingen, maar deze afbeelding en eventuele andere afbeeldingen die we hebben gemarkeerd, blijven gemarkeerd als mogelijk gevoelig.   
 

Als je herhaaldelijk media uploadt die niet goed zijn gemarkeerd, doen we mogelijk het volgende:

  • We markeren de media als mogelijk gevoelige content.
  • Wijzigen we je accountinstelling permanent in Media die je Tweet markeren als materiaal dat gevoelig kan zijn, zodat jouw toekomstige posts een waarschuwingsmelding krijgen waarop gebruikers moeten klikken voordat ze je media kunnen bekijken.
     

Twitter kan ook automatische technieken gebruiken om mogelijk gevoelige media te detecteren en markeren, en om accounts die vaak mogelijk gevoelige media tweeten, te detecteren en markeren.

 

Wat gebeurt er als mijn profielafbeelding in strijd is met de Twitter-regels?


Als je profiel- of headerafbeelding content bevat die in strijd is met de Twitter-regels, kunnen we je account tijdelijk opschorten en de aanstootgevende content verwijderen. Bij herhaalde schendingen wordt je account permanent opgeschort.

Daarnaast kan je account worden vergrendeld als media in je profiel in strijd zijn met het Twitter-mediabeleid. Om je account te ontgrendelen, moet je onze instructies volgen en de media verwijderen die in strijd zijn met het mediabeleid. Lees dit artikel voor meer informatie als je account is vergrendeld.

 

Kan ik beroep aantekenen tegen een beslissing van Twitter?


Als je account is opgeschort vanwege content met schokkend geweld of erotische elementen in je profiel- of headerafbeelding, kan je beroep aantekenen door in te loggen bij je account en hier je bezwaar in te dienen.

Momenteel is er geen manier om beroep aan te tekenen tegen een beslissing van Twitter waardoor je accountinstelling permanent is gewijzigd in Media die je Tweet markeren als materiaal dat gevoelig kan zijn na het herhaald onjuist markeren van gevoelige content.

Dit artikel delen