Beleid ten aanzien van synthetische en gemanipuleerde media

Overzicht
 

Je mag synthetische of gemanipuleerde media niet promoten op een bedrieglijke manier die waarschijnlijk kan leiden tot schade. daarnaast kunnen wij Tweets markeren die synthetische en gemanipuleerde media bevatten, zodat mensen zich bewust zijn van de authenticiteit ervan en om extra context te bieden.

Op Twitter moet je betrouwbare informatie kunnen vinden. Dat houdt in dat je moet kunnen achterhalen of de content die je ziet echt of gefabriceerd is. Verder moet je ook meer context kunnen vinden over wat je op Twitter ziet. Om die reden kunnen we Tweets markeren die media (video's, audio en afbeeldingen) bevat die op een misleidende manier is aangepast of gefabriceerd. Daarnaast mag je op Twitter geen media delen die op een misleidende manier is aangepast met als doel mensen te misleiden of bedriegen over de authenticiteit van de media, waardoor de fysieke veiligheid in gevaar kan worden gebracht of ernstige schade kan worden veroorzaakt.

We gebruiken de volgende criteria wanneer we beoordelen of Tweets en media moeten worden gemarkeerd of verwijderd overeenkomstig dit beleid en als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om onze regels te handhaven en te zorgen voor gezonde en goed gesprekken op Twitter (aanvullende informatie zie je hieronder):

1. Is de content synthetisch of gemanipuleerd?
 

Overeenkomstig dit beleid wordt content gemarkeerd of verwijderd als wij reden hebben om aan te nemen dat media, of de context waarin deze media wordt weergegeven, duidelijk en op een misleidende manier is aangepast of gefabriceerd. Er zijn veel verschillende vormen van synthetische en gemanipuleerde media en mensen kunnen gebruikmaken van een breed scala aan technologieën om deze media te produceren. Bij de beoordeling of media duidelijk en op een misleidende manier is aangepast of gefabriceerd, kijken we onder andere naar de volgende factoren:

 • is de content duidelijk op zo'n manier bewerkt dat de compositie, volgorde, timing of beelden ingrijpend zijn aangepast; 
 • is er visuele of geluidsinformatie (zoals nieuwe videobeelden, overdubbing van audio of gewijzigde ondertitels) toegevoegd of verwijderd; en
 • wordt in de media een echte persoon afgebeeld die is gefabriceerd of gesimuleerd.
   

Wij ondernemen hoogstwaarschijnlijk actie (door middel van markering of verwijdering zoals hieronder beschreven) als er sprake is van aanzienlijke aanpassingen, zoals volledig synthetische audio, video of content die is verminkt (opgesplitst en in een andere volgorde gezet of vertraagd) waardoor de betekenis wordt gewijzigd. Bij subtielere vormen van gemanipuleerde media, zoals geïsoleerde editing, ontbreken van context of weergave met onjuiste context, wordt per geval beoordeeld of deze media wordt gemarkeerd of verwijderd. 

We ondernemen geen actie om media te markeren of verwijderen als die media zo is gewijzigd dat de betekenis ervan niet wezenlijk is gewijzigd, zoals geretoucheerde foto's of video's met kleurcorrectie. 

Om te bepalen of media duidelijk en op een misleidende manier is aangepast of gefabriceerd, kunnen we gebruikmaken van onze eigen technologie of rapporten ontvangen via partnerschappen met derden. In situaties waarbij we niet in staat zijn om met zekerheid vast te stellen of media is aangepast of gefabriceerd, ondernemen we mogelijk geen actie om die media te markeren of verwijderen.
 

2. Wordt de content op een misleidende manier gedeeld?
 

We bekijken ook of de context waarin de media wordt gedeeld, kan leiden tot verwarring of onbegrip, of opzettelijk is bedoeld om mensen te misleiden over de aard of herkomst van de content, zoals ten onrechte beweren dat de media berust op waarheid. Wij beoordelen de geboden context samen met de media om te bekijken of hierdoor duidelijk wordt of de media is aangepast of gefabriceerd. Dit zijn enkele soorten context die we beoordelen om dit vast te stellen:

 • De tekst van de Tweet bij of in de media
 • Metadata die is gekoppeld aan de media 
 • Informatie over het profiel van het account dat media deelt
 • Links naar websites in de Tweet of in het profiel van het account dat media deelt
   

3. Heeft de content waarschijnlijk gevolgen voor de openbare veiligheid of kan de content schade veroorzaken?
 

Tweets waarin synthetische en gemanipuleerde media wordt gedeeld, worden overeenkomstig dit beleid verwijderd als ze kunnen leiden tot schade. Enkele specifieke soorten schade die we bekijken zijn:

 • Bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon of groep
 • Risico van massageweld of wijdverspreide burgerlijke onrust
 • Bedreigingen voor de privacy of het vermogen van een persoon of groep om zich vrijelijk te uiten in maatschappelijke gebeurtenissen, zoals:
  • Stalken of ongewenste en obsessieve aandacht
  • Gerichte content die uitspraken, scheldwoorden of materiaal bevat om iemand het zwijgen op te leggen
  • Onderdrukking of intimidatie van stemmers
    

Hoewel we ook andere regels hebben die zijn bedoeld om deze vormen van schade aan te pakken, waaronder ons beleid ten aanzien van gewelddadige bedreigingen, verkiezingsintegriteit en haatdragend gedrag, zijn we eerder geneigd om media te verwijderen bij grensgevallen die verder niet in strijd zijn met bestaande regels voor Tweets die synthetische of gemanipuleerde media bevatten.

We kijken ook naar de periode waarin de content mogelijk invloed heeft op de openbare veiligheid of ernstige schade kan veroorzaken, en we zullen content eerder verwijderen volgens dit beleid als we denken dat de aanwezigheid van de content op Twitter waarschijnlijk directe schade veroorzaakt.

Opmerking: we kunnen ook actie ondernemen tegen gemanipuleerde content overeenkomstig ons beleid ten aanzien van naaktheid zonder toestemming (zoals pornografische media die is gewijzigd om de gezichten toe te voegen van personen die er niet daadwerkelijk bij betrokken zijn) of andere onderdelen van de Twitter-regels. 

Markeren en verwijderen
 

Als wij reden hebben om aan te nemen dat in een Tweet gedeelde media duidelijk en op een misleidende manier is aangepast of gefabriceerd, geven wij in de meeste gevallen aanvullende context over Tweets waarin de media wordt gedeeld op de plaatsen waar deze wordt weergegeven op Twitter. Dit houdt in dat wij het volgende kunnen doen:

 • Een markering toevoegen aan de content waar deze wordt weergegeven in het Twitter-product;
 • Een waarschuwing tonen aan mensen voordat zij de content delen of als leuk markeren;
 • De zichtbaarheid van de content op Twitter verminderen en/of voorkomen dat deze wordt aanbevolen; 
 • Een link opgeven naar een aanvullende uitleg of toelichting, zoals in een Twitter Moment of landingspagina; en/of
 • De mogelijkheid voor vind-ik-leuks, antwoorden en Retweets uitschakelen.
   

In de meeste gevallen ondernemen we alle bovengenoemde acties tegen de Tweets die we markeren.

Media die voldoen aan alle drie de criteria die hierboven zijn gedefinieerd (die dus synthetisch of gemanipuleerd zijn, op een misleidende manier worden gedeeld of waarschijnlijk schade veroorzaken) worden niet gedeeld op Twitter en worden verwijderd. Bij herhaaldelijke of ernstige schendingen van dit beleid kunnen accounts permanent opgeschort.

 

* Andere onderdelen van de Twitter-regels zijn van toepassing op en kunnen leiden tot verwijdering van de content, vooral wanneer er een grote kans is op ernstige schade, zoals bij levensgevaar van een persoon of bedreiging van iemands fysieke veiligheid.

Dit artikel delen