goglobalwithtwitterbanner

Beleid inzake verspreiding van gehackt materiaal

Overzicht

Maart 2019

Wij tolereren geen pogingen om computersystemen in gevaar te brengen of te infiltreren met kwade bedoelingen. Vandaar dat we niet toestaan dat onze services gebruikt worden voor het rechtstreeks verspreiden van content met privégegevens die zijn verkregen door middel van hacking, omdat dit voor personen fysiek letsel of gevaar kan opleveren of in strijd is met handelsgeheimen. Je mag ook niet dreigen om iemands digitale gegevens te hacken of stelen, of anderen proberen aan te zetten dit te doen.

Opmerking: Ons beleid met betrekking tot privégegevens is van toepassing op het delen van privégegevens zonder toestemming, ongeacht hoe de privégegevens zijn verkregen.

Wat is een schending van dit beleid?

Volgens dit beleid mag je gehackt materiaal niet direct verspreiden. Enkele voorbeelden:

 • het plaatsen van gehackte content op Twitter (bijv. in de tekst van een Tweet of in een afbeelding image); en
 • het linken naar gehackte content die wordt gehost door andere websites.

Ook mag je niet dreigen met hacken, bijvoorbeeld:

 • dreigen om iemands computersystemen te hacken of hier inbreuk op te maken; 
 • dreigen gehackt materiaal te plaatsen;
 • anderen proberen aan te zetten dit te doen (bijvoorbeeld door een bedrag of beloning uit te loven voor iemand die dit doet); en
 • aanbieden of instemmen om anderen te helpen dit te doen.

Wat is geen schending van dit beleid?

Je kunt een hack bespreken die heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld een hack rapporteren of een persbericht over een hack delen), op voorwaarde dat je hier niet de privégegevens van iemand bij vermeldt, want dit kan mensen in gevaar brengen; dit geldt ook voor informatie met betrekking tot handelsgeheimen.

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?

Iedereen kan de verspreiding van materiaal dat is verkregen door middel van hacking rapporteren, of ze nu een Twitter-account hebben of niet. In sommige gevallen moeten we er rechtstreeks door de eigenaar van deze gegevens (of een bevoegde vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een advocaat) van op de hoogte worden gesteld dat ze gedeeld zijn, zodat we beschikken over voldoende context voordat we strafmaatregelen nemen. 

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?

In de app

Vanuit de app kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het icoon  .
 2. Selecteer De Tweet is beledigend of schadelijk.
 3. Selecteer Bevat privégegevens.
 4. Selecteer het type gegevens dat je wil rapporteren. 
 5. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van wie de eigenaar is van de gegevens die je rapporteert.
 6. Selecteer maximaal 5 Tweets die je ter beoordeling wil rapporteren.
 7. Verstuur je rapport.

Desktop

Op een desktop kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het icoon  .
 2. Selecteer De Tweet is beledigend of schadelijk.
 3. Selecteer Bevat privégegevens.
 4. Selecteer het type gegevens dat je wil rapporteren. 
 5. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van wie de eigenaar is van de gegevens die je rapporteert.
 6. Selecteer maximaal 5 Tweets die je ter beoordeling wil rapporteren.
 7. Verstuur je rapport.

Je kan dergelijke content ook ter beoordeling rapporteren via ons formulier voor het rapporteren van privégegevens door te selecteren welk type privégegevens je wil rapporteren.

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?

Directe verspreiding van gehackt materiaal leidt tot permanente opschorting wanneer:

 • je de verantwoordelijkheid voor de hack opeist;
 • we op betrouwbare wijze kunnen vaststellen dat een hack afkomstig is van het account dat die content deelt;
 • verspreiding van gehackt materiaal het hoofddoel van het account is; of
 • je herhaaldelijk gehackt materiaal verspreidt, herhaaldelijk dreigt met hacken of herhaaldelijk probeert tot hacken aan te zetten.

In andere gevallen kunnen we je account vergrendelen en je verzoeken bepaalde Tweets te verwijderen die dit beleid schenden. Als je van mening bent dat je account ten onrechte is vergrendeld of opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

Meer hulpbronnen

Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Lees meer over ons beleid ten aanzien van privégegevens en onze inspanningen voor de integriteit van verkiezingen.

Dit artikel delen of als bladwijzer instellen

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback. We zijn blij dat we je konden helpen!

Bedankt voor je feedback. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback. Dankzij jouw opmerkingen kunnen we onze artikelen verbeteren.