goglobalwithtwitterbanner

Beleid ten aanzien van verheerlijking van geweld

Overzicht

Maart 2019

Je mag niet dreigen met geweld tegen een persoon of een groep mensen. Wij verbieden ook de verheerlijking van geweld.

Verheerlijking van geweld kan ervoor zorgen dat anderen worden geïnspireerd om deel te nemen aan soortgelijke gewelddaden. Daarnaast kan verheerlijking van gewelddadige gebeurtenissen waarbij mensen het doelwit waren op basis van hun beschermde kenmerken (waaronder ras, etnische achtergrond, nationaliteit, seksuele oriëntatie, geslacht, geslachtsidentiteit, levensbeschouwelijke overtuiging, leeftijd, beperking of ernstige ziekte) aanzetten of leiden tot nog meer geweld dat voortvloeit uit haat en intolerantie. Om die redenen hanteren wij een beleid tegen content waarin gewelddaden op zo'n manier worden verheerlijkt dat anderen worden geïnspireerd om die gewelddaden te kopiëren en echt offline schade te veroorzaken, of gebeurtenissen waarbij leden van een beschermde categorie het hoofddoelwit of -slachtoffer zijn.

Wat is een schending van dit beleid? 

Op grond van dit beleid is het verboden om gewelddadige misdaden, gewelddadige gebeurtenissen waarbij mensen het doelwit waren vanwege hun lidmaatschap van een beschermde groep of de daders van dergelijke misdaden te verheerlijken, aan te prijzen of te vergoelijken. Wij verstaan onder verheerlijking het aanprijzen, complimenteren of vergoelijken van uitspraken zoals “Ik ben blij dat dit is gebeurd”, “Deze persoon is mijn held”, “Ik wou dat meer mensen dit soort dingen zouden doen” of “Ik hoop dat anderen worden geïnspireerd om in actie te komen”. 

Schendingen van dit beleid zijn onder andere het verheerlijken, aanprijzen, vergoelijken of complimenteren van:

 • gewelddaden gepleegd door burgers die leidden tot de dood of ernstig fysiek letsel, zoals moorden en massa-executies;
 • aanvallen die zijn uitgevoerd door gewelddadige extremistische groeperingen (zoals gedefinieerd in ons beleid ten aanzien van terrorisme en gewelddadig extremisme); en
 • gewelddadige gebeurtenissen gericht op beschermde groepen, zoals de holocaust en de Rwandese genocide. 

Wat is geen schending van dit beleid?

Onze focus ligt op het voorkomen van de verheerlijking van geweld, maar ook en gewelddadige gebeurtenissen waarbij beschermde groepen het voornaamste doelwit of slachtoffer waren, die ervoor kan zorgen dat anderen worden geïnspireerd om gewelddaden te kopiëren. Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor gewelddaden door overheidsactoren, waarbij beschermde groepen niet het voornaamste doelwit waren. 

Wie kan schendingen van dit beleid rapporteren?

Iedereen kan mogelijke schendingen van dit beleid rapporteren, ongeacht of iemand een Twitter-account heeft. 

Hoe kan ik schendingen van dit beleid rapporteren?

In de app

Vanuit de app kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het icoon 
 2. Selecteer De Tweet is beledigend of schadelijk.
 3. Selecteer Het account dreigt met geweld of fysieke verwonding.
 4. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van degene namens wie je content rapporteert.
 5. Selecteer maximaal 5 Tweets die je ter beoordeling wil rapporteren.
 6. Verstuur je rapport.

Desktop

Op een desktop kan je deze content als volgt ter beoordeling rapporteren:

 1. Selecteer Tweet rapporteren via het icoon 
 2. Selecteer De Tweet is beledigend of schadelijk.
 3. Selecteer Het account dreigt met geweld of fysieke verwonding.
 4. Selecteer de relevante optie, afhankelijk van degene namens wie je content rapporteert.
 5. Selecteer maximaal 5 Tweets die je ter beoordeling wil rapporteren.
 6. Verstuur je rapport.

Rapportageformulier

Je kan dergelijke content ook ter beoordeling rapporteren via ons formulier voor het rapporteren van beledigend gedrag door de optie Harassment (Wangedrag) te selecteren.

Wat gebeurt er als je dit beleid schendt?

De gevolgen van het schenden van ons beleid ten aanzien van verheerlijking van geweld zijn afhankelijk van de ernst van de schending en eventuele eerdere schendingen door het account.

De eerste keer dat je dit beleid schendt, vragen we je de content te verwijderen. We sluiten je ook tijdelijk buiten voordat je weer mag tweeten. Als je dit beleid na een waarschuwing blijft schenden, wordt je account permanent opgeschort. Als je van mening bent dat je account ten onrechte is opgeschort, kan je bezwaar aantekenen.

Meer hulpbronnen

Meer informatie over onze mogelijkheden om ons beleid te handhaven en onze aanpak van beleidsontwikkelingen en -handhaving.

Voor meer informatie over het verband tussen verheerlijking van gewelddaden en offline schade, raadpleeg je het onderzoek van Susan Benesch: Countering Dangerous Speech: New Ideas for Genocide Prevention and the Dangerous Speech Project.

Dit artikel delen of bladwijzer opslaan

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback. We zijn blij dat we je konden helpen!

Bedankt voor je feedback. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback. Dankzij jouw opmerkingen kunnen we onze artikelen verbeteren.