Stijlgids voor samenstellen

Laatst bijgewerkt op 1 februari 2021

Het doel van Momenten is om het beste te laten zien van wat er op X gebeurt: de geweldige gesprekken en memes, het laatste nieuws en de verschillende meningen en standpunten. 

Momenten zijn bedoeld om aantrekkelijke, originele en diverse content uit te lichten. Bij het selecteren van posts voor Momenten kijken we naar de feitelijke content van de post, eventuele toegevoegde media en de profielfoto en gebruikersnaam van de maker van de post.

 • Onpartijdigheid: wij gebruiken gegevensgestuurde besluitvormingsprocessen bij het kiezen van posts rondom controversiële onderwerpen en lichten de posts uit die op X de meeste interactie krijgen. Bij onderwerpen die aansluiten op het publieke debat, selecteren we posts die meerdere kanten van het gesprek belichten, voor zover dat mogelijk is. De samenstellers bij X mogen hun persoonlijke visie niet vooropstellen, maar moeten de discussie weergeven zoals die op het platform wordt gevoerd.
 • Nauwkeurigheid: bij nieuws of gesprekken met nieuwswaarde ligt de nadruk op hoogwaardige posts met juiste informatie.
 • Correcties: als we ontdekken dat we content hebben uitgelicht die later onjuist blijkt te zijn, werken we het Moment bij met een zichtbare correctie en plaatsen we een bijgewerkte post. In uitzonderlijke gevallen verwijderen we het Moment en plaatsen een intrekking.
 • Normen: godslastering, geweld, naaktheid en andere vormen van mogelijk gevoelige content moeten worden vermeden, tenzij dat noodzakelijk is om een nieuwswaardig verhaal te vertellen. Content waarin illegale activiteiten worden afgebeeld of gepromoot, wordt niet opgenomen. We informeren gebruikers duidelijk wanneer een Moment mogelijk gevoelige content bevat.

Deze stijlgids is ontworpen als aanvulling op het bestaande beleid voor samenstellen dat ons team van samenstellers helpt bij het creëren van een boeiende, feitelijke en onpartijdige content die wereldwijd weerklank kan vinden. Het is alleen bedoeld als een gids , en we kunnen het van tijd tot tijd veranderen of ervan afwijken. 

De gouden regel

We spreken in de taal van X.

Als we bijvoorbeeld een emoji toevoegen aan het einde van een zin of als we ons afvragen of we procent voluit moeten schrijven of het symbool moeten gebruiken (antwoord: het maakt eigenlijk niet uit, maar mensen die zich bezighouden met Momenten zijn veel meer geneigd om het %-symbool te gebruiken). We streven ernaar om trouw te blijven aan het gesprek op het platform.

Afkortingen

Bij het afkorten van landen- en organisatienamen gebruiken we geen punten. Dit weerspiegelt het gangbare gebruik op X. Dus het is de VS en het VK, niet de V.S. en het V.K.

Meldingen over een actieve schutter

Het Amerikaanse Department of Homeland Security (DHS) definieert een actieve schutter als 'een individu dat actief bezig is met het doden of proberen te doden van mensen in drukbezette compacte ruimtes; in de meeste gevallen gebruiken actieve schutters vuurwapens en is er geen patroon of methode om de slachtoffers te selecteren'. Het constateert dat deze incidenten onvoorspelbaar zijn, zich snel ontwikkelen en normaal gesproken binnen 10 tot 15 minuten voorbij zijn (het DHS-pamflet is ook in het Spaans beschikbaar).

Deze term wordt vaak verkeerd gebruikt in het laatste nieuws, meestal om meldingen van afgevuurde schoten te beschrijven. Volgens  Factal wordt door het misbruiken van de term actieve schutter 'een situatie nodeloos gelegitimeerd en geëscaleerd', inclusief toenemende telefoontjes naar de politie en het aanwakkeren van paniek onder de mensen in de buurt en de betrokkenen die de situatie volgen.

We moeten het gebruik van de term 'actieve schutter' vermijden, tenzij de politie een actief incident bevestigt. In plaats daarvan moeten dergelijke meldingen worden beschreven als 'mogelijke schietpartijen' of 'politie die reageert op meldingen over een schutter'.++
 

Ad hominem

Aanvallen ad hominem bekritiseren een persoon in plaats van hun idee of standpunt in een argument.

Dit is het verschil tussen de keuze voor een post-opmerking die luidt "De premier is een nutteloos persoon" of "De verklaring van de premier was nutteloos".

We vermijden posts die een individu of hun karakter aanvallen, tenzij ze integraal deel uitmaken van het gesprek zoals dat op X plaatsvindt en ze op de juiste manier in de juiste context kunnen worden geplaatst.
 

Vermeend

De term 'vermeend' wordt gebruikt om een bewering over te brengen dat er iets is gebeurd, maar dat het niet is bewezen. Dit moet worden gebruikt bij de bespreking van strafrechtelijke aanklachten of beschuldigingen van wangedrag die niet zijn vastgesteld in de rechtbank. Vermeend mag niet worden gebruikt als vervanging voor verificatie in andere meldingen. In dergelijke gevallen moeten we de bron van de bewering vermelden.
 

Annotaties

Annotaties bieden context, achtergronden, biografische aantekeningen, vertalingen of onderverdelingen bij Momenten. Ze kunnen ook gebruikt worden om de keuze van posts uit te leggen, bijvoorbeeld door iemands expertise toe te lichten.

Alles wat in een annotatie staat, moet gemakkelijk verifieerbaar of toe te schrijven zijn. Bijvoorbeeld door in een annotatie de post in de oorspronkelijke taal op te nemen naast een vertaling.

We willen niet dat annotaties worden gebruikt om de content van andere mensen opnieuw te gebruiken of te verpakken; we geven altijd de voorkeur aan het gebruik van posts. Wanneer je informatie gebruikt die niet beschikbaar is in posts, moet je deze zo nodig omschrijven of citeren, maar probeer het kort te houden.

Annotaties die als koppen worden gebruikt moeten dezelfde stijl als die voor titels volgen, terwijl de tekst van de annotaties in zinnen moet worden geschreven. 
 

Toekenning

Alles wat in een titel, beschrijving en post van een Moment staat, moet ook in het Moment verschijnen.

Wanneer een feit door drie of minder bronnen wordt ondersteund, vermelden we de naam van de bron in de titel of in de beschrijving. Zodra het door meer dan drie bronnen is bevestigd, kunnen de 'vermeldingen' en de toekenningsverwijzingen worden verwijderd.

In plaats van het gebruik van 'naar verluidt', 'volgens de bronnen' of 'het wordt verondersteld dat' in onze Momenten, is het beter om de informatie toe te schrijven aan de bron. 
 

Lichaamsfuncties

We moeten niet zomaar een Moment samenstellen om mensen te choqueren. Daarom moeten we geen Momenten creëren die alleen gericht zijn op lichaamsfuncties, vooral als het niet uitgebreid besproken wordt.

Als we een dergelijk Moment maken, hou dan rekening met de context bij het kiezen van onze woorden en toon, en verwerk de choquerende content niet in de omslagafbeelding.
 

Merken

We vermijden het opnemen van content van merkaccounts in Momenten, tenzij we denken dat het een integraal onderdeel vormt van het gesprek.
 

Clickbait

Door het samenstellen van Momenten brengen we de vereiste context en het verhaal over op mensen, zodat zij begrijpen welke dingen er toe doen op X. We willen er met onze titels en beschrijvingen dus voor zorgen dat de vereiste context wordt overgebracht op mensen, zodat ze kunnen beslissen of ze meer informatie willen. 

We willen dat onze titels onderhoudend, informatief en creatief zijn, zonder te vervallen in clickbait. Bij clickbait wordt informatie bewust achtergehouden om mensen te misleiden, of worden vragen gesteld waardoor mensen worden gedwongen om te klikken. 
 

Collectieve zelfstandige naamwoorden

Namen van bedrijven, politieke partijen en groepen zijn enkelvoudig en we behandelen ze als zodanig, bijv. Bedrijf X heeft woensdag zijn inkomsten bekendgemaakt.

Bands en teams worden op verschillende manieren behandeld naargelang de markt. In onze stijl omzeilen we dus de verschillen tussen enkelvoud en meervoud. In plaats van bijvoorbeeld te schrijven "De band heeft zijn/hun nieuwe album uitgebracht" kiezen we voor "Het nieuwe album is uitgebracht." Als het moeilijk is om er omheen te schrijven, dan gaan we standaard uit van de manier waarop mensen op X meestal spreken (bijvoorbeeld: de band (met een meervoudige naam) zeggen een Canadese tournee af).
 

Misdaad

Bij het rapporteren van gesprekken over criminaliteit moeten we afzien van het plaatsen van foto's van de verdachte of beschuldigde op de cover, vooral wanneer de enige beschikbare foto's ongeposeerd zijn, in plaats van politieschetsen of rechtbankafbeeldingen.

We moeten voorkomen dat we de namen en afbeeldingen van vermeende aanvallers prominent in onze titels, beschrijvingen en covers gebruiken. Onze Momenten moeten prioriteit geven aan degenen die door het gebeuren worden getroffen.
 

Momenten over onjuiste informatie samenstellen

Onze missie is het leveren van kwalitatief hoogwaardige content en context om mensen te helpen bij het beoordelen van de juistheid van de informatie die ze zien.

Misinformatie komt in vele vormen voor, waaronder, volgens de UNESCO:

 • Satire en parodie: geen intentie om schade te berokkenen, maar potentieel om te misleiden
 • Vals verband: titels, afbeeldingen en/of bijschriften ondersteunen de content niet
 • Misleidende content: misleidend gebruik van informatie om een kwestie of individu in een kader te plaatsen
 • Valse context: als echte content opnieuw wordt gedeeld met verkeerde informatie over de situatie
 • Impersonatie: het zich voordoen als echte bronnen
 • Gemanipuleerde content: het veranderen van de ware content op een manier die misleidend is
 • Gefabriceerde content: onwaarheden

Alvorens gesprekken over verkeerde informatie samen te stellen, moeten we ons afvragen hoe zichtbaar het is op het platform en de community's die het delen. We willen voorkomen dat we een niche-onderwerp in de reguliere gesprekken introduceren. Daarom moeten we prioriteit geven aan het verstrekken van accurate informatie over onderwerpen in de toptrends van een land, in plaats van te zoeken naar gesprekken met een beperkt bereik.

Bij het samenstellen van deze onderwerpen moeten we meerdere bronnen ter verificatie voorleggen en een zeer duidelijke toekenning geven.

Herhaal de valse claim niet in de titel en beschrijving. Zoals First Draft uitlegt, "Het maakt niet uit of het 850-woorden tellende artikel alle context en uitleg geeft om te ontkrachten of uit te leggen waarom een verhaal of claim vals is. Als de 80-karakter versie van die context misleidend is, is het allemaal voor niets."

Wees voorzichtig met het herhalen van onbekende formuleringen die in de onjuiste informatie worden gebruikt, aangezien deze trefwoorden op strategische wijze kunnen worden gecreëerd om mensen ertoe aan te zetten meer onjuiste informatie te ontdekken. Je kunt meer over dat fenomeen te weten komen, met het voorbeeld van 'crisisacteurs' van het Data & Society Research Institute.
 

Data

We moeten de termen gisteren, vandaag of morgen niet gebruiken in titels of beschrijvingen omdat het in de Verenigde Staten misschien donderdag is, maar in Australië is het dan al vrijdag. Of een wedstrijd die op de late dinsdagavond gespeeld wordt, kan nog steeds prominent zijn op woensdagochtend. Gebruik in plaats daarvan de dag van de week.

Vermeld de relevante tijdzones voor live-evenementen, bijvoorbeeld: Stem live af vanaf 14.00 uur AEST, 12.00 uur ET en 4.00 uur GMT. Als er niet genoeg ruimte is, wordt de tijdzone van het land van herkomst als uitgangspunt genomen.

Als je een datum schrijft, geef deze dan weer als de dag en de maand (niet afgekort). Voorbeeld: 12 mei, 12 september. 

Geef decennia weer als cijfer, voorafgegaan door een apostrof, zoals de jaren '60, '70, '80 of '90.
 

Ontwikkelend nieuws

Bij het laatste nieuws en bij ontwikkelend nieuws moeten we duidelijk zijn over de mate waarin de informatie is bevestigd, samen met de bronnen van die informatie (zie Toekenning). We hoeven niet 'meer volgt', of 'blijf hier voor updates' in onze beschrijvingen op te nemen, maar we moeten de titel en de beschrijving bijwerken naarmate de situatie zich ontwikkelt.
 

Beperkingen en ziektes

We vermijden taal die mensen lijkt te definiëren aan de hand van hun aandoening of ziekte. Gebruik bijvoorbeeld 'mensen met een beperking' in plaats van 'gehandicapte mensen' of 'de gehandicapten'.

Vermeld bovendien beperkingen, of een ziekte, alleen als deze relevant zijn voor het gesprek. We moeten beschrijvingen vermijden die een ziekte of beperking doen lijken op een aandoening, zoals 'lijdt aan de ziekte van Parkinson' of 'vecht tegen kanker', en in plaats daarvan kiezen voor 'heeft de ziekte van Parkinson' of 'heeft kanker'. We kunnen psychische aandoening als algemene term gebruiken, maar we geven de voorkeur aan specifieke voorwaarden wanneer dat mogelijk is.

Verwijs naar mensen op de manier waarop ze zichzelf identificeren. Sommige mensen met gehoorproblemen identificeren zich bijvoorbeeld als Doof, wat identiteit en cultuur omvat, in plaats van doof, wat betekent dat iemand een beperkt gehoor heeft. (Meer over dit onderscheid lees je hier).

Voor meer informatie kan je terecht bij de stijlgids van het National Center on Disability and Journalism, met een alfabetische lijst van termen en overwegingen.
 

Betwiste beweringen

Onze rol is om mensen te helpen zo veel mogelijk context te zien rond informatie die populairder wordt op X. Als populaire, spraakmakende gesprekken informatie bevatten die door een groot aantal bronnen feitelijk wordt betwist, moeten we die bronnen duidelijk aanhalen in de context die we bieden. Voor zover mogelijk moeten we voorkomen dat betwiste informatie in de titel wordt herhaald. 
 

Emoji

We gebruiken emoji als nadruk of als vervanging van emotie in onze titels en beschrijvingen, niet om woorden te vervangen. Zet emoji aan het einde van titels en zinnen, zoals veel mensen op X doen. We moeten emoji niet gebruiken voor serieuze of potentieel gevoelige onderwerpen, of voor het laatste nieuws.
 

E-sport

Wij beschouwen e-sport (kleine letter e, behalve wanneer deze in de eigenlijke naam van een evenement voorkomt) als een verzamelnaam voor het competitief spelen van multiplayervideospelletjes. De competitie vindt normaal gesproken plaats in kampioenschappen, of toernooien, waar commentatoren meestal 'casters' worden genoemd. De twee belangrijkste varianten van e-sport zijn first-person shooters (let op het koppelteken), ook wel bekend als FPS, en MOBA's, wat staat voor Multiplayer Online Battle Arena. We moeten beide letterwoorden definiëren wanneer er in onze Momenten naar wordt verwezen. Simulaties van conventionele sporten, waaronder FIFA en Madden, zijn ook populaire varianten, terwijl het grootste toernooi Evo is, dat zich richt op een scala aan vechtspelletjes.

We geven de titels van videospelletjes dezelfde behandeling als de titels van films en boeken, met een hoofdletter maar zonder cursief of aanhalingstekens.
 

Seksegebonden termen

Waar mogelijk gebruiken we bij voorkeur de niet-seksegebonden term om de functie of de rol van een persoon te beschrijven. Bijvoorbeeld, politiemedewerker in plaats van politieagent.

Voor beroemdheden, wanneer een voorkeur niet wordt vermeld, gebruiken we standaard 'acteur' of 'zanger' voor beide geslachten. Om Whoopi Goldberg te citeren: "Een actrice kan alleen een vrouw spelen. Ik ben een acteur. Ik kan alles spelen.” 
 

Het uitlichten en verwijderen van mensen in samenstellingen

Als onderdeel van de missie van X om het openbare gesprek te dienen, streven we ernaar de stem van de klant te respecteren en situaties te vermijden waarin iemand onverwacht het doelwit kan worden van grote hoeveelheden ongewenste interacties. 

We moeten voorzichtig zijn met het samenstellen van persoonlijke verhaallijnen rond thema's als identiteit en discriminatie, waaronder etnische achtergrond, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, geloofsovertuiging, beperking of ziekte.

Wees voorzichtig met debatten, inclusief toegewijde fandoms, want deze toewijding kan leiden tot pestgedrag. 

We moeten ook rekening houden met het verschil tussen publieke en privépersonen. Publieke personen zijn mensen die er vrijwillig voor kiezen om in de openbare ruimte te leven, door middel van activiteiten zoals zich kandidaat te stellen voor een openbaar ambt, in de kunsten op te treden of te wedijveren in de professionele sport. Dit geldt niet voor mensen waarvan de foto's of video's viraal gaan. 

Gebruikers kunnen hun posts verwijderen, hun accounts op privé zetten of de relevante @XMoments gebruikersnaam blokkeren om hun posts uit Momenten te verwijderen.
 

Hashtags

We moeten geen hashtags opnemen in Momenten-titels, want die zijn niet klikbaar voor lezers.

Woorden binnen hashtags kunnen hoofdletters bevatten om de leesbaarheid binnen een beschrijving of post te verbeteren (bijvoorbeeld #StarWarsDay vs #starwarsday). 
 

Gezondheids- en wetenschapsstudies

In onze ogen, een goed Moment over gezondheid of wetenschap:

 • geeft het hele verhaal weer.
 • geeft de nodige context om het onderzoek te begrijpen.
 • overdrijft de onderzoeksresultaten niet.

We beginnen met het onderzoek zelf:

 • Waar is het gepubliceerd?
 • Is het beoordeeld door een vakgenoot? (Dit betekent dat andere deskundigen op dit gebied de methoden en resultaten hebben geëvalueerd.)
 • Wat was de steekproefgrootte?
 • Lees het onderzoeksabstract en analyseer wat de onderzoekers zeggen. Overdrijven of overschatten de nieuwsberichten de beweringen?

We zoeken experts op het gebied die de feiten controleren of reageren op het onderzoek. We hopen dat we door het presenteren van alternatieve gezichtspunten van deskundigen, onze lezers helpen hun eigen conclusies te trekken.
 

Dakloosheid

We streven ernaar om 'people-first' taal te gebruiken in onze samenstellingen om te voorkomen dat we mensen op basis van hun situatie bestempelen of uitnodigen tot een oordeel over hun situatie. In plaats van mensen dakloos te noemen, zouden we 'mensen die dakloos zijn' moeten gebruiken.
 

Identiteit  

Bij het beschrijven van mensen en groepen houden we rekening met de manier waarop ze zichzelf identificeren. We vermijden het veralgemenen of raden van de identiteit van mensen, ook met betrekking tot geslacht, etniciteit, politieke voorkeur of geloofsovertuiging.

We moeten alleen het ras of de etnische afkomst van een individu vermelden wanneer een gesprek duidelijk over dat onderwerp gaat, bijvoorbeeld in historische, baanbrekende gebeurtenissen of bepaalde sociale rechtvaardigheidsvraagstukken.

Als het gaat om de standpunten en overtuigingen van een individu of groep, moeten we laten zien, in plaats van te vertellen. In plaats van een politiek of ideologisch etiket te gebruiken, moeten we proberen de specifieke positie of het gedrag van de persoon of organisatie te beschrijven om zo de context te bieden die relevant is voor het gesprek.

We houden er ook rekening mee dat het delen van een idee dat een bepaalde groep aanspreekt niet noodzakelijkerwijs betekent dat een individu deel uitmaakt van die groep of meer van de opvattingen van die groep deelt. 
 

Immigratiestatus 

In navolging van de Associated Press en anderen zouden we de term 'illegaal' alleen moeten gebruiken om acties met betrekking tot immigratie te beschrijven, niet om mensen te beschrijven. We vermijden het gebruik van de term 'illegale immigrant', tenzij het deel uitmaakt van een direct citaat, in plaats daarvan kiezen we ervoor om te zeggen dat iemand illegaal het land is binnengekomen of er verblijft. We vermijden ook het gebruik van de term 'ongedocumenteerd'.

We moeten alle details over de immigratiestatus vermelden, bijvoorbeeld zoals die door een advocaat of de betreffende overheidsinstantie worden bekendgemaakt. Indien mogelijk moeten we ook de individuele omstandigheden van de persoon delen, bijvoorbeeld of het visum van de persoon is verlopen of dat deze illegaal een grens is overgestoken.

De term 'migrant' wordt over het algemeen beschouwd als een neutrale term om een persoon aan te duiden die zich vrijwillig van de ene regio of het ene land naar een andere verplaatst zonder dat dit iets te maken heeft met zijn of haar legale status.

Een vluchteling verwijst meestal naar een persoon die gedwongen wordt zijn huis te verlaten om te ontsnappen aan vervolging, oorlog of een natuurramp.

Mensen die als kind naar de VS zijn gebracht, moeten niet worden omschreven als mensen die illegaal zijn geïmmigreerd. Wanneer dergelijke personen worden vermeld als 'tijdelijk ingezetenen', worden ze meestal 'DREAMers' genoemd, verwijzend naar de Development, Relief, and Education for Alien Minors Act.

We kunnen posts samenstellen die niet voldoen aan onze voorkeurstermen, maar we moeten voorzichtig zijn en deze richtlijnen in gedachten houden.
 

Onpartijdigheid

"Onpartijdigheid is niet hetzelfde als objectiviteit of evenwicht of neutraliteit, hoewel het elementen van alle drie bevat. Het is ook niet hetzelfde als gewoon eerlijk zijn, hoewel het onwaarschijnlijk is dat je onpartijdig zult zijn zonder eerlijk te zijn. Op zijn eenvoudigst betekent het dat je geen partij moet kiezen. Onpartijdigheid gaat over het bieden van een brede blik." (BBC)

We proberen onze lezers te helpen toegang te krijgen tot de informatie die ze nodig hebben om een geïnformeerde keuze te maken over hun eigen mening. Wij zijn van mening dat onpartijdig samenstellen betekent dat er geen partij wordt gekozen en dat de relevante argumenten, feiten en standpunten over welke kwestie dan ook zonder oordeel of vooringenomenheid naar voren worden gebracht, en wij streven ernaar dit te allen tijde te doen.

In de Journalistic Standards and Practices van CBC staat: "met betrekking tot controversiële kwesties, zorgen we ervoor dat uiteenlopende standpunten met respect worden weergegeven, rekening houdend met hun relevantie voor het debat en hoe breed deze standpunten worden gehanteerd".
 

Inheemse bevolkingsgroepen in Canada, de VS en Australië

In Canada en Australië wordt de voorkeur gegeven aan de term 'inheems' voor de mensen die daar al woonden voordat Europeanen daar arriveerden. In de VS, gebruik 'Native American', of in het geval van Inuit in Alaska, 'Alaskan Native'. We vermijden termen zoals 'American Indian', 'Amerindian', and 'Eskimo'. Gebruik de term 'Native Hawaiians' voor de afstammelingen van de oorspronkelijke bevolking van Hawaï, die ongeveer 6% van de bevolking van het eiland uitmaken. Gebruik 'Hawaii resident' voor iedereen die in de staat woont, in navolging van AP.

Als een individu of een groep zich identificeert als lid van een specifiek volk, kunnen we naar hen verwijzen met deze term.

Er zijn drie verschillende groepen inheemse volkeren in Canada: First Nations, Métis en Inuit. First Nations wordt over het algemeen gebruikt om het behoren tot een groep uit te drukken. We vermijden om mensen als Métis te beschrijven, tenzij ze zich expliciet als zodanig identificeren. De term Inuit verwijst naar alle inheemse volkeren die de Arctische gebieden van Groenland, Canada en Alaska bewonen. Het enkelvoud van Inuit is Inuk. Bijvoorbeeld: 'Een Inuk-man woont in een Inuit-gemeenschap in het noorden van Canada.'

In Australië verwijst Aboriginal naar clans van de oorspronkelijke inwoners van het vasteland van Australië (inclusief Tasmanië). Straat Torres-eilander verwijst naar de clans die afkomstig zijn van de Straat Torreseilanden. We moeten zowel Aboriginal als Straat Torres-eilanders als inheems bestempelen. We vermijden het gebruik van de termen 'Aborigine', 'Aboriginal' of de afkorting 'TSI'.

In veel Aboriginal en Straat Torres-eilander gemeenschappen, zijn er culturele protocollen rond het gebruik van de naam, de stem en het beeld van een overledene. De familie of gemeenschap geeft een verklaring af waarin wordt aangegeven of de overledene kan worden geïdentificeerd. Als de overledene niet kan worden geïdentificeerd, moeten we in de beschrijving of een annotatie uitleggen waarom.
 

Islamitische staat

Deze groep staat bekend onder vele namen, waaronder IS, ISIS, ISIL en Daesh. We volgen de conventie van de BBC om er in eerste instantie naar te verwijzen als "de Islamitische Staat groepering" of "zogenaamde Islamitische Staat" en IS voor latere vermeldingen en titels. 
 

LGBTQ

LGBTQ, wat staat voor lesbienne, homo, biseksueel, transgender, queer, is onze voorkeursterm. We vermijden het gebruik van minder gebruikelijke afkortingen, zoals GLTB, maar als het moet, moeten we het wel definiëren. Queer kan worden beschouwd als een woord met ongunstige betekenis, dus wees voorzichtig met het gebruik van deze term. 

We moeten alleen verwijzen naar de seksuele geaardheid van een individu als het essentieel is om het gesprek te begrijpen. Niets in een Moment mag iemands genderexpressie, identiteit of geslacht in twijfel trekken of devalueren.

Wanneer je naar een persoon verwijst, gebruik dan de door hem of haar opgegeven identificatoren. Als we hun juiste voornaamwoord niet kennen, gebruik dan het enkelvoud hij of zij. We gebruiken geen aanhalingstekens rond namen, of voornaamwoorden, die gebruikt worden voor transgendermensen of niet-binaire personen. 

Homo is de voorkeursterm om mannen en vrouwen te beschrijven die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht, hoewel voor vrouwen lesbienne vaker wordt gebruikt. We gebruiken homo niet als zelfstandig naamwoord. 

Aangezien de term homoseksueel in sommige kringen als kleinerend wordt beschouwd, proberen we het niet te gebruiken. Op dezelfde manier moet seksuele geaardheid worden gebruikt in plaats van seksuele voorkeur, en LGBTQ mensen moeten worden beschreven als 'uit' in plaats van 'openlijk homoseksueel'. 

We vermijden lasterlijke termen over de LGBTQ-gemeenschap in een weergavekopie of geselecteerde posts, tenzij ze deel uitmaken van een nieuwswaardig direct citaat.

De transgendergemeenschap
Transgendermensen voelen zich niet thuis in de geslachtsrol die past bij de uiterlijke geslachtskenmerken die ze bij hun geboorte hebben meegekregen. Het is een overkoepelende term die iedereen kan omvatten die het gevoel heeft dat ze niet passen in de geslachtsrol die past bij de uiterlijke geslachtskenmerken die ze bij hun geboorte hebben meegekregen. Crossdressers zijn niet noodzakelijkerwijs transgender, hoewel sommige transgendermensen ook crossdressers zijn.

We moeten 'trans' of 'transgender' niet als zelfstandig naamwoord gebruiken. 'Trans' wordt meestal gebruikt als afkorting voor transgender, maar het kan ook transseksueel, travestiet of andere termen met mogelijk negatieve connotaties betekenen, dus het moet niet worden gebruikt zonder uitleg. 

We moeten de geslachtsidentiteiten van mensen respecteren. Zo verwijzen we naar transgendervrouwen als vrouwen, transgendermannen als mannen, mensen die zich identificeren als niet-binair (soms 'NB' of 'enbie') als noch een man, noch een vrouw. We vermijden het gebruik van 'transman' of 'transvrouw' (nooit 'transman'/'transvrouw) tenzij iemand zich als zodanig identificeert. 

We gebruiken geen aanhalingstekens rond namen of voornaamwoorden. En we moeten voorkomen dat we een persoon bij zijn of haar 'dode' (pre-transitie) naam noemen. 

Mensen die niet transgender zijn, kunnen worden aangeduid als 'cis' of 'cispersoon'. Sommige LGBTQ mensen maken bezwaar tegen 'cis' als een overmatige vereenvoudiging, terwijl sommige niet-transgendermensen er een hekel aan hebben om een label te krijgen. In titels en beschrijvingen moeten we het gebruik van 'cis' vermijden en we moeten voorzichtigheid betrachten in het gebruik ervan in samengestelde posts.

Termen als 'tranny', 'she-male', 'he-she', 'gender-bender', of beledigingen als 'freak', 'onnatuurlijk' of 'nep' worden als beledigend beschouwd, hoewel voorstanders ze kunnen gebruiken om een punt te bewijzen. We vermijden deze termen in titels en beschrijvingen (gebruik 'beledigende term' of 'transfobische term'), maar deze termen kunnen worden gebruikt in samengestelde posts als het essentieel is voor het gesprek en de context van het gebruik ervan duidelijk is. We moeten geen posts opnemen die deze termen gebruiken als directe belediging. 

We vermijden het gebruik van termen als 'transseksueel', 'pre/post-op', 'geboren in het verkeerde lichaam' en 'geslachtsverandering'. We gebruiken over het algemeen 'crossdresser' in plaats van 'travestiet' en 'interseksueel' in plaats van 'hermafrodiet'. We vermijden termen die impliceren dat iemand 'van geslacht verandert'.

Transgendermensen kunnen elke seksuele geaardheid hebben. We moeten niet uitgaan van een verband tussen hun geslacht en hun seksualiteit.
 

Memes

Memes zijn beelden, video of tekst die snel een eigen leven gaan leiden, waarbij ze worden herhaald en een trend worden op het platform. Sommigen worden een begrip (Salt Bae, tea lizard), terwijl anderen snel in de vergetelheid raken.

Niet alles wat wordt gedeeld of geremixed is een meme. We moeten een kritische massa van herhaald gebruik zien, met een rode draad tussen de posten, voordat we iets een meme noemen.
 

Geld

Bij het vermelden van geldwaarden zouden we moeten leiden met de munteenheid van het land van herkomst, bijvoorbeeld Britse ponden voor Momenten die in het Verenigd Koninkrijk voorkomen. Indien gericht op andere landen, gelieve ook andere valuta's om te rekenen in Amerikaanse dollars, die moeten worden aangegeven als $X (VS). 
 

Namen en titels

Boeken, films, voorstellingen en albums
Wij gebruiken hoofdletters voor de titels van boeken, films, albums, liedjes en tv-programma's en zetten ze niet tussen aanhalingstekens. We beperken ons tot dubbele aanhalingstekens voor songteksten, dialogen en volledige citaten. 

Wij gebruiken hoofdletters voor verwijzingen naar televisieseries, bijvoorbeeld: "Er waren veel draken in de finale van Serie 7." We schrijven het nummer van de serie als een cijfer. 

Gebruikersnamen
Wanneer we een X-gebruikersnaam in een beschrijving opnemen, moeten we de echte naam van de persoon opnemen als deze niet overeenkomt met zijn of haar gebruikersnaam.

Bij het beschrijven van de mensen die we bespreken, vermijden we om ze "gebruikers" te noemen. In plaats daarvan delen we hun naam of de rol of het gegeven uit hun bio die leidde tot het samenstellen van hun posts. Als er geen biografische informatie beschikbaar is, moeten we alleen hun @gebruikersnaam gebruiken.

Begin een post niet met een @gebruikersnaam. Beschouw het @-symbool als stom bij gebruik van een @gebruikersnaam in een post of zin. Bijvoorbeeld, in plaats van 'Speler X tekent een nieuw contract @team', gebruik 'Speler X tekent een nieuw contract met @team'.

Eigennamen
We respecteren hoe mensen, teams en organisaties zichzelf noemen. We verwijderen geen koppeltekens of accenten. Dit geldt ook voor namen die uit andere talen zijn vertaald. 

Titels
We gebruiken geen hoofdletters voor politieke titels. We gebruiken geen hoofdletters voor koning/koningin, evenmin voor paus. 
 

Cijfers

We schrijven één tot en met negen voluit, terwijl 10 en hoger als cijfers worden geschreven. Vermijd een zin te beginnen met een cijfer, behalve in titels.

Sportuitslagen worden altijd in cijfers geschreven, net als de temperatuur.

Gebruik voor leeftijden het cijfer, zoals "het meisje is 15," en gebruik koppeltekens voor leeftijden die als bijvoeglijk naamwoord worden gebruikt, bijvoorbeeld "de 5-jarige jongen."

 

Terminologie voor schietincidenten waarbij de politie betrokken is

We moeten altijd streven naar helder en specifiek taalgebruik in onze titels, beschrijvingen en posts. We moeten onduidelijke termen en jargon vermijden zoals 'schietincident waarbij de politie is betrokken' of 'schietincident waarbij politieagent is betrokken'. Uit dergelijke formuleringen blijkt niet duidelijk of een politieagent is beschoten of dat de politieagent op iemand heeft geschoten. In plaats daarvan moeten we de informatie geven waarvan we weten dat het feiten zijn, met een relevante toekenning.

Voorbeelden:
Verkeerde aanpak: Zwarte man overleden na schietincident waarbij politie is betrokken, in Wisconsin op donderdag.
Juiste aanpak: Een politieagent in Wisconsin heeft donderdag een zwarte man doodgeschoten.
Verkeerde aanpak: Een met messen bewapende man overleden na schietincident waarbij politie is betrokken.
Juiste aanpak: Een met messen bewapende man is doodgeschoten door de politie.

Je mag posts gebruiken waarin formuleringen voorkomen zoals ' schietincident waarbij politie is betrokken' zolang ze de noodzakelijke context bieden.

Al het beleid voor samenstellen dat betrekking heeft op beschuldigingen van wangedrag, is van toepassing.

Peilingen

Momenten die zijn gebaseerd op opiniepeilingen moeten voldoende informatie en context bevatten zodat mensen het belang van de resultaten kunnen beoordelen. We moeten minimaal altijd de bron van de peiling noemen, wanneer de peiling werd uitgevoerd en hoe groot het aantal respondenten was. In titels en beschrijvingen mag de betekenis van de bevindingen niet worden overdreven. Houd er rekening mee dat peilingen ernaast kunnen zitten, maar een deel van de publieke opinie vertegenwoordigen en dat mensen van mening kunnen veranderen na deelname en voordat ze naar de stembus gaan. 

We moeten duidelijk aangeven wie een poll heeft uitgevoerd en wie de poll heeft gefinancierd. De beste peilingen worden uitgevoerd door onpartijdige, onafhankelijke onderzoeksbureaus of mediagroepen. Als peilingen die zijn betaald door een kandidaat of een interessegroep, worden opgenomen, moet de sponsor in het Moment duidelijk worden vermeld zodat lezers weten dat de informatie mogelijk bevooroordeeld is. 

Elke betrouwbare peiling neemt een foutmarge in acht. Hiermee moet je rekening houden bij het verzamelen van informatie over het onderwerp. Als een peiling bijvoorbeeld aangeeft dat het verschil tussen twee kandidaten binnen de foutmarge valt maar niet precies gelijk is, dan gaan de kandidaten “bijna gelijk op.” Als de foutmarge plus of min drie procentpunten is en een kandidaat heeft een voorsprong van ongeveer twee keer de foutmarge, dan zegt die peiling duidelijk dat die kandidaat voorstaat. Dit onderscheid moet in de titel, beschrijving en annotaties duidelijk worden aangegeven. Sommige peilingbureaus geven het verschil in procenten en andere bureaus in procentpunten. Dit is niet hetzelfde. Een verandering van 40% naar 44% is bijvoorbeeld een stijging van vier procentpunten, maar ook een stijging van 10%.

Publiceer alleen een Moment over een peiling als je goed inzicht hebt in de rekenwijze, de vergelijkingen en de belangrijkste bevindingen.

Meer informatie: 
Presentaties over datageletterdheid: 1 en 2
AP Stylebook (VS)
The Guardian (VK)
 

Godslastering

We vermijden godslastering in onze titels, beschrijvingen, annotaties en posts van onze @Momenten accounts. Posts die in Momenten worden gebruikt kunnen godslastering bevatten, maar wij geven de voorkeur aan posts zonder godslastering wanneer dat mogelijk is. Vergeet niet dat er culturele verschillen zijn met betrekking tot godslastering. Zo kan een in Australië gebruikelijke zin in de VS als beledigend worden beschouwd, of andersom, en mag daarom niet worden opgenomen in de samenstellingen voor andere markten.
 

Leestekens

Haakjes en aanhalingstekens
Als er een volledige zin tussen haakjes of in een citaat staat, moet de punt er binnen staan. Als alleen een zinsfragment of een deel van de zin tussen haakjes staat, moet de punt er buiten staan. Zo hebben "we bijvoorbeeld spellingsverschillen tussen markten. (De Britten en Canadezen spellen 'travelled' met dubbel 'l'.)" versus "Er zijn interpunctieverschillen tussen de markten (de Britten en Canadezen spellen 'travelled' met dubbel 'l')."

Ellipsen
We vermijden het gebruik van ellipsen. Als we er toch een moeten gebruiken in een beschrijving, bijvoorbeeld bij het afkorten van een citaat, gebruik dan een spatie aan weerszijden van de ellips.

Koppeltekens
Koppeltekens (-) worden gebruikt om woorden zoals leeftijden, de 10-jarige jongen te verbinden, of om een term, een 15-punts spel, aan te passen.

'Oxford comma'
We gebruiken de 'Oxford comma' niet. Bij het schrijven van een lijst mag je geen komma voor de "en" of het laatste element in de lijst plaatsen, tenzij dit nodig is voor de duidelijkheid. 

Possessieven
We gebruiken standaard 's voor alle enkelvoudige bezittelijke zelfstandige naamwoorden (Chris’s), maar op enkele uitzonderingen na volgen we Buzzfeed's stijl:

 • Eigenlijke zelfstandige naamwoorden die eindigen op 's' maar klinken als een 'z' geluid maken
 • Bedrijven, merknamen en eigennamen die meervoudig zijn
 • Woorden die eindigen met een 's'-klank voor een woord dat begint met een 's' nemen een apostrof en een 's' ('for appearance's sake', maar 'for goodness’ sake')
 • Gebruik geen apostrof als een woord beschrijvend is in plaats van bezittelijk ('teachers college', 'writers room')
 • Persoonlijke voornaamwoorden gebruiken nooit apostrofs ('hers', 'his')
   

Ras en etniciteit

In de meeste gesprekken die we samenstellen, identificeren we mensen op basis van hun nationaliteit, in plaats van op basis van ras of etniciteit. We moeten deze identificaties niet door elkaar gebruiken. We moeten alleen het ras of de etniciteit van een individu vermelden wanneer een gesprek duidelijk over ras gaat.

Wanneer we het ras van mensen aanduiden, moeten we duidelijk uitleggen waarom het relevant was om dit te doen. Bij het vermelden van ras, geven we prioriteit aan hoe mensen zichzelf identificeren en moeten we niet generaliseren of gissen naar iemands ras of etniciteit.

We moeten op onze hoede zijn voor berichtgeving die resulteert in een smal, enkelvoudig verhaal over diverse groepen mensen, dat in brede maatschappelijke kwesties te zien is. Het kan gaan om de dekking van zwarte en hispanic mensen in de VS, of bepaalde immigrantenpopulaties in Europa, of om het veralgemenen van reacties door middel van raciale of regionale classificaties, bijvoorbeeld Aziatische vrouwen zijn dol op deze nieuwe tv-serie.
 

Regionale verschillen

Wij streven ernaar onze Momenten zo wereldwijd mogelijk toegankelijk te maken. We proberen woorden te vermijden in titels en beschrijvingen die verschillende spellingen of betekenissen hebben in verschillende markten, bijv. 'rumor' vs. 'rumour', 'favorite' vs. 'favourite'. Als er geen elegant vervangend woord is dat in alle markten kan werken, gebruik dan standaard de stijl van het land waar het nieuws zich afspeelt, bijvoorbeeld een 'shopping mall' voor de VS maar een 'shopping centre' voor het Verenigd Koninkrijk.

posts van onze @Momenten-accounts moeten de spelling van de bijbehorende regio weergeven. Bijvoorbeeld, een post waarin 'favorite' wordt gebruikt voor de VS moet worden aangepast tot 'favourite' voor het Verenigd Koninkrijk en Canada.

Wanneer wordt verwezen naar regio's, wees dan specifiek. Onder Amerikaans kan zowel Noord-Amerika als de Verenigde Staten worden verstaan, terwijl Groot-Brittannië niet van toepassing is op het gehele Verenigd Koninkrijk (dat Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland omvat). Zo kunnen Engeland en het Verenigd Koninkrijk ook niet door elkaar worden gebruikt.

Noord-Ierland ligt op hetzelfde eiland als de soevereine staat Ierland, maar maakt deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Ierland is een soevereine staat en maakt geen deel uit van het Verenigd Koninkrijk. In het algemeen geldt dat als iemand naar Ierland verwijst, de soevereine staat wordt bedoeld, maar in gevallen waarin beide landen worden genoemd en er sprake kan zijn van verwarring, waaronder Brexit-berichtgeving, kunnen we de onafhankelijke natie de Republiek Ierland noemen.
 

Seksueel geweld en huiselijk geweld

Bij de behandeling van beschuldigingen van seksueel geweld en huiselijk geweld gebruiken we liever 'overlevende' of 'vermeend slachtoffer' dan 'slachtoffer' of 'beschuldiger' (tenzij in directe citaten) om mensen te beschrijven die zouden zijn mishandeld. We moeten de naam van de overlevende niet publiceren, tenzij ze zich in het openbaar hebben gemeld. Gebruik 'vermeend' om omstandigheden te beschrijven waarin beweringen niet zijn bewezen in de rechtszaal. 

Vermijd sensationeel taalgebruik, zoals grafische of indringende details. Noem het misdrijf bijvoorbeeld huiselijk geweld in plaats van een 'tragedie' of 'horror'. 

We vermijden woorden die een oordeel kunnen overbrengen, bijvoorbeeld, kies 'gezegd' in plaats van 'geclaimd', 'toegegeven' of 'bekend'.

We vermijden ook woorden die de schuld verschuiven naar het slachtoffer en taalgebruik dat plezier of toestemming suggereert bij het voeren van gesprekken met betrekking tot mishandeling.

Voor een gedetailleerde en mogelijk verontrustende berichtgeving, gebruik je, indien van toepassing, de gevoelig-tag. 

Voor meer informatie, zie de richtlijnen van Level Up over berichtgeving over huiselijk geweld en de handleiding van het Dart Center voor het melden van seksueel geweld.
 

Seksuele beelden en taal

We vermijden het gebruik van seksueel taalgebruik, inclusief seksuele anatomie, en onnodige beelden in onze titels, beschrijvingen en covers. 
 

Momenten met één bron

We moeten ons eigen Moment alleen samenstellen op basis van een enkele reportage of media (zoals een artikel, video of podcast) als dit een belangrijk gesprek op het platform genereert, en wordt weerspiegeld in de toptrends in het land. Dit geldt ook voor profielen van beroemdheden, politici, atleten en andere publieke figuren.

Voor deze Momenten, voeg de toekenning toe aan de titel.
 

Spoilers

Terwijl de mensen op X in real time reageren, willen we niemands ervaring in het kijken naar een show of film bederven. We vermijden het verklappen van grote plotwendingen in de titel, de beschrijving, de coverafbeelding of de post en we moeten ook een waarschuwing voor de fans opnemen, bijvoorbeeld DIT MOMENT BEVAT SPOILERS .

Controleer de releasedata in andere markten voordat je je richt op Momenten die spoilers kunnen bevatten.
 

Sport

We spreken de fans aan in de taal die ze gebruiken. Voor grote sportevenementen moeten we de context geven, maar voor andere sportverslagen kunnen we gebruik maken van bijnamen voor teams en jargon.

We gebruiken geen hoofdletters voor de play-offs, maar de Stanley Cup Playoffs als evenement wel. Dezelfde regel geldt voor series en spellen, dus we zouden Game 3 en Ronde 2 kapitaliseren. We gebruiken geen hoofdletters voor de finale, tenzij het deel uitmaakt van een echte naam zoals de Western Conference Finals. 

Naseizoen is één woord. 

Voetbal
Soccer in de VS en Canada is voetbal in het Verenigd Koninkrijk. We proberen dit probleem te omzeilen door de naam van de bond te gebruiken. Als het de MLS (Major League Soccer) betreft, wordt er standaard 'soccer' gebruikt, maar als het in het Verenigd Koninkrijk gebeurt, moet het voetbal worden genoemd. 
 

Zelfdoding en zelfverwonding

Voorstanders van geestelijke gezondheid raden aan om te verwijzen naar sterfgevallen door zelfdoding als "dood door zelfdoding," in plaats van termen als "zelfmoord" of "slachtoffer van zelfmoord" te gebruiken. De American Foundation for Suicide Prevention biedt verdere ondersteuning bij het rapporteren over zelfdoding. 
 

Terrorisme

We moeten niets als een terreuraanslag of terrorisme bestempelen totdat de verantwoordelijke onderzoekseenheid van het land, zoals de politie of de regering, het officieel als zodanig verklaart. In het geval van een onduidelijk, zich ontwikkelend laatste nieuwsgebeurtenis, vermijd dan het gebruik van 'terreur' of 'aanslag' en gebruik in plaats daarvan 'incident' of 'gebeurtenis'.
 

Titels en beschrijvingen

Titels en beschrijvingen moeten de aard en de toon van het gesprek uitleggen en context geven om het relevant te maken voor een breed publiek. Titels en beschrijvingen moeten neutraal zijn, en als ze een standpunt overbrengen, moeten we de bron van dat standpunt vermelden. Alles wat in de titel en beschrijving staat, moet ook in een post in het Moment worden toegelicht.

Vragen in titels moeten uiterst spaarzaam worden gebruikt, en we moeten geen vragen stellen die niet volledig worden beantwoord in het Moment. 

In Momenten, gebruiken we het hoofdletters zoals in zinnen in plaats van in titels, zodat we alleen een hoofdletter voor het eerste woord van de titel en eventuele eigenlijke zelfstandige naamwoorden gebruiken. Bijvoorbeeld: '9 best looks from the red carpet', niet 'This Baby Seal is Adorable'. In beschrijvingen vermijden we om een zin met een cijfer te beginnen, maar we kunnen dit wel doen in titels. Titels moeten minder dan 10 woorden of 280 karakters bevatten, terwijl beschrijvingen over het algemeen ongeveer twee zinnen moeten bevatten. 

We gebruiken geen punten aan het einde van titels. We proberen een titel niet te beginnen met 'Verslag', maar het te gebruiken in een zin of het verslag toe te kennen.

We moeten geen komma gebruiken in een titel om het woord 'en' te vervangen. Dit is een gebruikelijke krantenconventie, maar het doet afbreuk aan het gemoedelijke karakter van onze titels en wordt op veel markten, waaronder het Verenigd Koninkrijk, niet vaak gebruikt. 

Als we een naam of zinsnede in een titel gebruiken, vermijd dan herhaling in de beschrijving. We moeten geen posts, of andere post-content, herhalen in de titel en beschrijving. 
 

Vertalingen

Hou bij het vertalen van de tekst de betekenis zo dicht mogelijk bij het origineel en maak de vertaalde tekst ook in de tweede taal goed leesbaar en begrijpelijk. Dit betekent dat het belangrijker is om de betekenis van de vertaalde tekst zo dicht mogelijk bij het origineel te houden dan om een letterlijke vertaling te geven. 

Bij het delen van vertaalde tekst in een titel, beschrijving of annotatie, vermeld de oorspronkelijke taal en dat de tekst is vertaald, bijvoorbeeld: "De politiemedewerker, die in het Frans spreekt, zei dat de wegafsluitingen door zouden gaan gedurende het weekend." 

We kunnen vertalingen citeren van vertrouwde overheidsfunctionarissen, persbureaus en journalisten.

We moeten in onze Momenten geen woorden opnemen uit vreemde talen die we niet kennen.
 

post is het woord

We schrijven het merk post altijd met een hoofdletter, ongeacht de manier waarop het wordt gebruikt. Repost wordt ook altijd met een hoofdletter geschreven. 

We vermijden het gebruik van 'poststorm' of 'collectie' in een weergavekopie van Momenten.
 

X-lijsten

Het team dat Momenten samenstelt, kan X-lijsten maken en accounts kiezen die betrekking hebben op een onderwerp of gebeurtenis die of dat mensen op X willen volgen. Accounts worden toegevoegd aan een lijst door het team dat Momenten samenstelt, op basis van de focus van het account. Ze worden niet gefilterd op trefwoorden voor bepaalde posts. Accounts worden toegevoegd als ze voldoen aan de volgende criteria: 

 • Demonstreren ervaring of inzicht in het gekozen onderwerp

 • Delen al langere tijd aansprekende en informatieve content

 • Plaatsen regelmatig content over het onderwerp

 • Geven diverse uiteenlopende standpunten weer

 • Bij politieke onderwerpen gaan we extra zorgvuldig te werk om geen bijzonder partijdige accounts te kiezen

Lijsten worden gemonitord en we zien erop toe dat er voldoende posts zijn om het lopende gesprek in beeld te brengen, dat er verschillende meningen en perspectieven worden getoond en dat de meeste posts betrekking hebben op het onderwerp. Ons doel is de aandacht te vestigen op posts van hoge kwaliteit die nauwkeurige informatie bevatten. Ons team ontvangt regelmatige training over werkwijzen voor het verifiëren van socialemediaberichten en de meeste lijsten worden door collega's nagekeken voordat ze worden aangeboden.
 

Werkwoorden

Zelfstandige naamwoorden en werkwoorden moeten overeenkomen en de juiste tijd gebruiken. We gebruiken informele maar correcte taal.

We moeten consequent zijn in de werkwoordstijd die wordt gebruikt in de titel, de beschrijving en de posts van Momenten-accounts. Voor sommige Momenten is het zinnig om ze in het heden te plaatsen, bijvoorbeeld "schoonheidsbloggers verven hun wangen geel," terwijl dingen die een voldongen feit zijn in de verleden tijd thuishoren (bijvoorbeeld: "het team ging door naar de finale van de conferentie"). 

De content van Momenten moet conversationeel zijn, zodat we de voltooide en onvoltooide werkwoordstijden vermijden, bijvoorbeeld: "De premier heeft een reis naar China aangekondigd," wanneer we zouden kunnen zeggen: "De premier kondigde een reis naar China aan."
 

Weer

Een meteorologische dienst waarschuwt het publiek over het algemeen voor de mogelijkheid van extreem weer, terwijl een waarschuwing betekent dat het waarschijnlijk is dat het gebeurt. Gebruik standaard de taal die wordt gebruikt door de nationale weerdienst in het getroffen gebied.

Klimaat

Klimaat wordt meestal gedefinieerd als het gemiddelde weer. Klimaatverandering is daarentegen de variantie in dat klimaat 'die direct of indirect wordt toegeschreven aan menselijke activiteiten die de samenstelling van de wereldatmosfeer veranderen en die bovenop de natuurlijke klimaatvariabiliteit komt die over vergelijkbare tijdsperioden wordt waargenomen'. (Bron: Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC)).

Eenvoudiger gezegd: er bestaat een consensus onder vooraanstaande wetenschappelijke en internationale instanties, waaronder de Verenigde Naties, dat de stijging van de uitstoot van broeikasgassen, die grotendeels wordt veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen, verband houdt met de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde. 

Het is passend om in onze samenstellingen te erkennen dat de opwarming van de aarde een wetenschappelijk bewezen fenomeen is, onder verwijzing naar de VN's IPCC of een andere geschikte officiële bron.

Hoewel het ons doel is om een breed scala aan standpunten te presenteren over alle onderwerpen die we samenstellen, hoeven we, om onpartijdigheid te bereiken, geen volstrekte ontkenningen van de stijgende temperaturen op te nemen. We moeten verschillende standpunten over het tempo van de veranderingen, voorspellingen en voorgestelde reacties opnemen. 

Wetenschappelijke deskundigen beginnen de voorkeur te geven aan de term 'klimaatnoodtoestand' als een nauwkeurigere weergave van de situatie. Zoals The Guardian's Style Guide uitlegt, wordt de term klimaatverandering 'niet langer beschouwd als een nauwkeurige weergave van de ernst van de situatie'. Deze term wordt ook door Fundeu gebruikt in onze Spaanse markten. Meteorologen, waaronder die van het Britse Met Office, geven de voorkeur aan 'global heating' boven 'global warming' (de geleidelijke stijging van de wereldwijde oppervlaktetemperatuur). Indien van toepassing, en wanneer we geloven dat deze termen duidelijk zullen zijn voor de mensen die onze samenstelling lezen (bijvoorbeeld als ze worden gebruikt in samengestelde posts), staat het je vrij om deze bijgewerkte termen te gebruiken.

Temperatuur

De temperatuur wordt hoger of lager, niet warmer of koeler. Temperaturen worden als cijfers geschreven. Bij het targeting van een Moment wereldwijd, gebruiken we zowel Fahrenheit als Celsius.

Stormen, orkanen en tyfoons
Stormen krijgen een type toegewezen op basis van de snelheid van de wind en de plaats waar ze ontstaan. Orkanen ontstaan in de Noord-Atlantische Oceaan en het noordoosten van de Stille Oceaan, terwijl cyclonen zich boven de zuidelijke Stille Oceaan en de Indische Oceaan vormen. Tyfoons ontstaan boven de Noordwestelijke Stille Oceaan. Orkaancategorieën zijn gebaseerd op windsnelheden. De stormen die als categorie drie of hoger zijn gerangschikt, worden beschouwd als grote stormen. Bij het vermelden van windsnelheden in een globaal Moment moeten we die in zowel kilometers per uur als mijlen per uur opgeven. Voor stormen in de VS en het Verenigd Koninkrijk, beginnen met mijlen, zoals 160 m/u (260 km/u), terwijl de wereldwijde stormen eerst met kilometers per uur moeten worden weergegeven, dus 260 km/u (160 m/u).

We schrijven orkaan met een hoofdletter als deze deel uitmaakt van de naam die de weervoorspellers aan de storm hebben gegeven, bijv. orkaan Irma. We verwijzen naar orkanen eerder met 'het' dan hij of zij.

Richtlijnen van de National Weather Service stellen voor om de term 'afgezwakt' in de berichtgeving over stormen te vermijden, omdat het de waargenomen dreiging van harde wind en regen kan bagatelliseren. Als een storm eenmaal is gedegradeerd tot een tropische storm of depressie, kan het bij naam worden genoemd of worden gekwalificeerd als een restant, bijv. Bewoners ruimen de overstroming op veroorzaakt door Harvey, of: Steden zetten zich schrap voor een restant van de orkaan Maria.

Aardbevingen
Aardbevingen worden uitgedrukt in magnitude en moeten volgens de AP-stijl geen koppelteken bevatten, dus het is een aardbeving met een magnitude van 5,9. Aardbevingen moeten over het algemeen een magnitude van 2,5 tot 3 hebben om door mensen gevoeld te worden, terwijl ze boven de 4 of 5 matige tot ernstige schade beginnen te veroorzaken. Het kan soms dagen duren voordat seismologen de uiteindelijke magnitude hebben berekend, dus we zijn voorzichtig met vroege cijfers door 'voorlopige' of 'geschatte' cijfers te gebruiken en het bureau dat de melding maakt te noemen, bijvoorbeeld: "De USGS schat dat de aardbeving een magnitude van 4,3 had."

 

Dit artikel delen