Contentverdiennormen

De functies van Twitter waarmee content te gelde kan worden gemaakt, helpen mensen en organisaties om geld te verdienen dankzij hun grootste supporters. 

Alle mensen die Twitter gebruiken moeten zich houden aan de Twitter-gebruikersovereenkomst, inclusief de Twitter-regels. Alle mensen die adverteren op Twitter moeten zich aan het advertentiebeleid houden, en de mensen die deelnemen aan het Amplify Publisher-programma van Twitter moeten zich houden aan het beleid voor merkveiligheid van Twitter. 

En alle mensen die content te gelde maken op Twitter moeten zich houden aan aanvullende contentverdiennormen die op deze pagina worden beschreven. 

Let op: deze normen zijn ontwikkeld om te garanderen dat mensen die de functies voor het te gelde maken van content gebruiken, de meeste waarde uit deze functies kunnen halen, de kans op gedrags- en contentgerelateerde schade voor gebruikers van Twitter kunnen verkleinen en kunnen zorgen voor steeds meer kennis over deze functies in de toekomst. Twitter kan deze normen wijzigen op basis van opgedane ervaringen.
 

Contentverdiennormen

 1. Je mag content niet te gelde maken door de aankoop van beperkte of illegale producten en producten en services voor te stellen of te adviseren of het gebruik daarvan te promoten. Beperkte of illegale producten en diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
            a. a. cannabis en andere recreatieve drugs;
            b. tabak;
            c. alcohol;
            d. wapens; en
            e. gok-, kansspel- en loterijproducten en
                -diensten.
 2. Je mag gewelddadige of schokkende content niet te gelde maken. Content die wordt beschouwd als ongepast gewelddadig, gruwelijk, bloederig of schokkend komt niet in aanmerking voor het verdienen van geld. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, incidentele beelden van geweld en/of de dood. In beperkte gevallen kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor gesprekken/afbeeldingen van gewelddadige content die nieuwswaarde heeft. 
 3. Je mag tragische gebeurtenissen niet uitbuiten via content die te gelde is gemaakt. Maak geen misbruik van de dood, natuur- of industrierampen, gewelddadige aanvallen, onlusten, letsel, wangedrag of andere gevoelige gebeurtenissen. Je mag echter wel om donaties vragen als authentiek middel om de aandacht te vergroten of om de getroffen personen te helpen.
 4. Je mag bedrieglijke, misleidende of mogelijk schadelijke content niet te gelde maken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, content waarmee je misleidende, valse of ongefundeerde claims van een product, service of gedrag promoot. 
 5. Je mag geen content te gelde maken via Twitter Ads. Laat geen gratis content zien aan mensen op Twitter via Twitter Ads waar andere mensen voor betalen via de functies voor geld verdienen. 
 6. De content die jij te gelde maakt via de functies voor te gelde maken, moeten niet in belangrijke mate afwijken van je eerdere content op Twitter die je niet te gelde hebt gemaakt. Je acceptatie als gebruiker van de functies of programma's voor te gelde maken van Twitter is deels gebaseerd op je eerdere content op Twitter en je bijdragen aan het openbare gesprek. 

Bekijk onze handhavingsfilosofie voor  Supervolgers

Dit artikel delen