Contentverdiennormen

De functies Supervolgers en Ticket Spaces van Twitter waarmee content te gelde kan worden gemaakt, helpen mensen en organisaties om geld te verdienen aan hun grootste supporters. 

Alle mensen die Twitter gebruiken moeten zich houden aan de Twitter-gebruikersovereenkomst, inclusief de Twitter-regels. Alle mensen die adverteren op Twitter moeten het advertentiebeleid volgen, en de mensen die deelnemen aan het Amplify Publisher Program van Twitter moeten voldoen aan het beleid voor merkveiligheid van Twitter. 

En alle mensen die content te gelde maken op Twitter via Ticket Spaces en/of Supervolgers moeten zich houden aan aanvullende contentverdiennormen die op deze pagina worden beschreven. 

Opmerking: deze normen zijn ontwikkeld om te garanderen dat bètadeelnemers van Supervolgers of Ticket Spaces het uiterste uit deze functies kunnen halen, de kans op gedrags- en contentgerelateerde schade voor gebruikers van Twitter kunnen verkleinen en kunnen zorgen voor steeds meer kennis over deze functies in de toekomst. Twitter kan deze normen wijzigen op basis van opgedane ervaringen.
 

Contentverdiennormen

 1. Je mag content niet te gelde maken door de aankoop van beperkte of illegale producten en producten en services voor te stellen of te adviseren of het gebruik daarvan te promoten. Beperkte of illegale producten of services omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
            a. Cannabis en andere recreatieve drugs;
            b. Tabak;
            c. Alcohol;
            d. Wapens; en
            e. Gok-, kansspel- en loterijproducten en
                -services.
 2. Je mag gewelddadige of schokkende content niet te gelde maken. Content die wordt beschouwd als ongepast gewelddadig, gruwelijk, bloederig of schokkend komt niet in aanmerking om geld te verdienen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, incidentele beelden van geweld en/of de dood. In beperkte gevallen kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor gesprekken/afbeeldingen van gewelddadige content die nieuwswaarde heeft. 
 3. Je mag tragische gebeurtenissen niet gebruiken via content die te gelde is gemaakt. Maak geen misbruik van de dood, natuur- of industrierampen, gewelddadige aanvallen, onlusten, letsel, wangedrag of andere gevoelige gebeurtenissen. Je mag echter wel om donaties vragen als authentiek middel om de aandacht te vergroten of om de getroffen personen te helpen.
 4. Je mag bedrieglijke, misleidende of mogelijk schadelijke content niet te gelde maken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, content waarmee je misleidende, valse of ongefundeerde claims van een product, service of gedrag promoot. 
 5. Je mag content die te gelde is gemaakt niet promoten via Twitter Ads. Laat niet gratis content zien aan mensen op Twitter via Twitter Ads waar andere mensen voor betalen via de functies voor geld verdienen. 
 6. De content die je te gelde maakt via functies voor geld verdienen mogen niet aanmerkelijk afwijken van je eerdere niet te gelde gemaakte content op Twitter. Je toelating als bètadeelnemer van de functies Ticket Spaces en/of Supervolgers is ten dele gebaseerd op je eerdere content op Twitter en je bijdragen een het openbare gesprek. 

Zie onze handhavingsfilosofie voor Ticket Spaces en Supervolgers

Dit artikel delen