Hoe we op Twitter onjuiste informatie aanpakken

Ons doel

In het licht van misleidende informatie, streven we naar een beter geïnformeerde wereld, zodat mensen een gezond gesprek in het openbaar kunnen voeren. We werken aan het beperken van gesignaleerde bedreigingen en bieden klanten ook geloofwaardige context over belangrijke kwesties.

Om vrijheid van meningsuiting en gesprekken mogelijk te maken, grijpen we alleen in als de content onze regels overtreedt, waarover je hieronder meer kan lezen. In alle andere gevallen zullen we je van extra context voorzien. 

Ons beleid

Hieronder vind je ons afzonderlijke beleid voor misleidende informatie op het platform. We overwegen een aantal maatregelen tegen content die onder een van deze categorieën valt. Op basis van nieuwe inzichten en evoluerend onderzoek kunnen we elk beleid bijwerken of aanvullende richtlijnen toevoegen.

Beleid inzake misleidende crisisinformatie

Beleid inzake synthetische en gemanipuleerde media

Beleid inzake maatschappelijke integriteit

Wat is misleidende informatie?

We definiëren misleidende content ('onjuiste informatie') als beweringen waarvan is bevestigd dat ze onjuist zijn door externe vakdeskundigen of die informatie bevatten die op een bedrieglijke of verwarrende manier wordt gedeeld. Misleidende content die onder een van de bovenstaande beleidsregels valt, kan onderhevig zijn aan een of meerdere van de onderstaande maatregelen. Deze content wordt geïdentificeerd door een combinatie van menselijke beoordeling en technologie, en door middel van partnerschappen met wereldwijde deskundigen van derden.

Wanneer treffen we maatregelen en welke maatregelen treffen we?

We beheren op vele manieren het schaderisico op de samenleving. De combinatie van maatregelen die we treffen, zijn bedoeld om in verhouding te staan tot het niveau van mogelijke schade uit die situatie. Mensen die herhaaldelijk ons beleid schenden, kunnen worden onderworpen aan tijdelijke opschortingen.

Afhankelijk van het potentieel voor offline schade, beperken we de verspreiding van misleidende content of verwijderen die van X als de offline gevolgen onmiddellijk en ernstig kunnen zijn.

In andere situaties streven we ernaar om te informeren en in context te plaatsen door tijdige informatie of geloofwaardige content uit bronnen van derden te delen. Dit wordt uitgevoerd door:
 

  • Labelen van content -  Voor beweringen die niet voldoen aan onze drempel voor verwijdering, die zijn beschreven in het bovenstaande beleid, kunnen we de post labelen om lezers een kennisgeving te geven en/of aanvullende context met hen te delen. Gelabelde posts zijn onderhevig aan beperkte zichtbaarheid. Labels zijn zichtbaar in alle door X ondersteunde talen.
  • Verzoek bij een misleidende post - Als je een post probeert te delen die is gelabeld wegens het schenden van een van onze beleidsregels, zie je een melding om je te helpen aanvullende context te vinden en te overwegen om de post wel of niet onder je volgers te verspreiden.
  • Momenten op X creëren -  Leer van andere mensen op X en vertrouwde bronnen over wat er in de wereld gebeurt en wat dat voor jou kan betekenen hier. X-momenten zijn beschikbaar in meerdere wereldwijde regio's. Lees hier meer over Momenten.
  • Lanceren van prebunks - Tijdens belangrijke evenementen (bijv. verkiezingen) kunnen we proactief informatieve berichten of updates plaatsen om misleidende verhalen die verschijnen tegen te gaan. In het verleden hebben we prebunks gelanceerd over stembiljetten per post, verkiezingsresultaten en meer. Je kan prebunks direct op je tijdlijn van X zien.


En tot slot testen we mogelijkheden voor je om feedback met ons en de community te delen. Hoewel de maatregelen die we uiteindelijk treffen tegen een misleidende post worden bepaald door onze regels, is het openbare gesprek beter gediend met diverse participatie. 
 

  • Rapportagesysteem van misleidende informatie - Sommigen van jullie kunnen posts rapporteren omdat ze misleidende informatie bevatten. Dit is momenteel beperkt als tests beschikbaar voor sommige mensen in Australië, Brazilië, de Filipijnen, Zuid-Korea, Spanje en de Verenigde Staten, hoewel we onderzoeken hoe we kunnen uitbreiden. Deze rapporten worden beoordeeld en onafhankelijk van andere post-rapportagesystemen (bijv. voor wangedrag) behandeld, aangezien dit testsysteem wordt gebruikt om onjuiste informatie aan te geven met betrekking tot onze strategie en activiteiten. 
  • Community-opmerkingen - Deelnemers aan Community-opmerkingen kunnen een opmerking schrijven met aanvullende informatie om de community openbare context te bieden bij een post die volgens hen misleidend is. Beperkt als tests beschikbaar voor sommige mensen in de Verenigde Staten. Meer informatie vind je hier.

Nieuwste updates