goglobalwithtwitterbanner

Over geverifieerde accounts

Belangrijk: Hou er rekening mee dat ons programma voor het verifiëren van accounts op dit moment is stilgelegd. Op dit moment nemen we geen nieuwe verzoeken aan, maar we willen het wel mogelijk maken om vanaf 2021 weer een verificatiebadge aan te vragen. Lees meer informatie hierover in ons artikel veelgestelde vragen en lees meer over onze nieuwe benadering voor verificatie op onze blog.

De blauwe verificatiebadge  op Twitter laat mensen weten dat een account van openbaar belang authentiek is. Om de blauwe badge te ontvangen, moet je account bekend en actief zijn.

Bekend 

Je account moet een prominent erkend individu of merk vertegenwoordigen of hier anderszins mee geassocieerd zijn in overeenstemming met de hieronder beschreven criteria voor bekendheid. Naast het bevestigen van de identiteit van de houder van het account, verifieert Twitter de volgende soorten accounts op basis van de beschreven criteria*: 

 • Overheid: Accounts van belangrijke overheidsfunctionarissen en -diensten, waaronder staatshoofden, gekozen functionarissen, aangestelde ministers, institutionele instellingen, ambassadeurs en officiële woordvoerders. Officiële kandidaten voor openbare functies op staatsniveau of nationaal niveau kunnen ook worden geverifieerd in bepaalde landen waar we de beschikbare middelen hebben om dit eerlijk en rechtvaardig te doen.

  Om in aanmerking te komen, moet er een openbare verwijzing naar het account zijn op een officiële site of publicatie van een overheid of partij, of meerdere verwijzingen in nieuwsmedia. Twitter kan ook, via directe outreach, onafhankelijk een in aanmerking komende affiliatie bevestigen.

  Officiële accounts van openbare nutsbedrijven en andere diensten kunnen ook worden geverifieerd, evenals mensen in leidinggevende posities en officiële woordvoerders. 

 • Bedrijven, merken en organisaties: Accounts die prominente organisaties vertegenwoordigen en secundaire verbonden accounts, waaronder bedrijven, merken, non-profitorganisaties, evenals hun bestuurders en andere prominente leidinggevenden. Om als prominent zijnde in aanmerking te komen, moeten accounts aan twee van de volgende eisen voldoen:
  • aanwezig zijn in openbare indices, waaronder maar niet beperkt tot Google Trends, openbare aandelenbeurzen, Wikipedia (met meerdere verwijzingen naar niet-gelieerde externe hulpbronnen) en databases zoals Charity Navigator;
  • 3 of meer referenties hebben binnen de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag in nieuwskanalen die voldoen aan de onderstaande nieuwscriteria; of
  • aantal volgers in de top 0,1% van actieve accounts uit hetzelfde land hebben.

 • Nieuws: Alle officiële accounts van in aanmerking komende nieuwsorganisaties, evenals individuele accounts van journalisten die in dienst zijn van in aanmerking komende organisaties kunnen worden geverifieerd als het account openbaar is (geen afgeschermde Tweets heeft) en rechtstreeks verwijst naar de naam en officiële URL van de in aanmerking komende organisatie en anderszins voldoet aan de criteria die in dit beleid zijn uiteengezet.

  In aanmerking komende organisaties zijn onder andere kranten; tijdschriften; kabeluitzendingen, satellietuitzendingen en streaming nieuwsnetwerken voor tv en radio, stations en programma's; digitale nieuwsuitgevers; podcasts en soortgelijke media. Deze moeten zich houden aan de erkende professionele normen voor journalistiek zoals uiteengezet door de Society of Professional Journalists, Independent Press Standards Organization en International Federation of Journalists, of zich hebben verbonden tot de International Fact-Checking Network's code of principles.

  Onafhankelijke of freelance journalisten kunnen worden geverifieerd als ze minstens 3 stukken/vermeldingen in in aanmerking komende publicaties die zijn gepubliceerd binnen de zes maanden voor indienen van de aanvraag, kunnen verstrekken.

 • Entertainment: Accounts van grote entertainmentbedrijven, zoals filmstudio's, tv-netwerken en muziek-entiteiten, kunnen worden geverifieerd. Officiële accounts van producties die aan deze entiteiten zijn verbonden, zoals films, evenementen/festivals of tv-shows, kunnen worden geverifieerd als:
  • de connectie met een geverifieerde organisatie duidelijk in het profiel van het account is aangegeven; en
  • de website of een vergelijkbare officiële openbare bron, die verbonden is aan de productie of entiteit, een link bevat naar het profiel

Individuele accounts van artiesten, performers, regisseurs en anderen in vergelijkbare openbare rollen die verbonden zijn met dergelijke entiteiten of hun producties, kunnen worden geverifieerd als:

 • de website of een vergelijkbare officiële openbare bron, die verbonden is aan een geverifieerde entiteit, een link bevat naar het profiel;
  en
 • zij 5 vermeldingen bij een productie hebben op hun IMDB-profiel, of
 • zij 3 of meer referenties hebben binnen de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag in nieuwskanalen die voldoen aan de bovenstaande nieuwscriteria.

Twitter kan ook, via zakelijke partnerschappen of directe outreach, onafhankelijk een in aanmerking komende affiliatie bevestigen. 

 • Sport: Accounts van professionele sportcompetities, teams, geselecteerde atleten en coaches die worden vermeld op de officiële teamwebsite of in sportgegevensdiensten zoals Sportradar kunnen worden geverifieerd, evenals de accounts van atleten die deelnemen aan wereldwijde competities zoals de Olympische en Paralympische Spelen. Officiële teampagina's van clubteams en studententeams kunnen ook worden geverifieerd. We verifiëren geen amateursporters die op universiteitsniveau (of lager) of in officiële minor leagues spelen, tenzij ze voldoen aan de onderstaande criteria voor verificatie van invloedrijke personen.

 • Activisten, organisatoren en andere invloedrijke personen: Buiten de hierboven gedefinieerde professionele categorieën, kunnen mensen die Twitter effectief gebruiken om bewustwording te creëren, informatie te delen en leden van een gemeenschap rond een bepaald doel te mobiliseren, om sociaaleconomische, politieke of culturele veranderingen teweeg te brengen of die op een andere manier gemeenschapsbevorderend zijn, worden geverifieerd.

  Accounts van dergelijke personen en anderen die niet voldoen aan de specifieke criteria in de bovenstaande categorieën, kunnen worden geverifieerd als ze:
  • consistent gebruik van Twitter in de zes maanden voorafgaand aan de aanvraag kunnen aantonen;
  • zich over het algemeen houden aan de Twitter-regels
  • niet voornamelijk content plaatsen die een persoon of groep intimideert, beschaamt of beledigt—vooral op basis van ras, etniciteit, nationale afkomst, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, religieuze overtuiging, leeftijd, handicap, medische/genetische toestand, status als een veteraan, status als vluchteling of status als immigrant—of content die de suprematie of belangen van leden van een bepaalde groep bevordert op een manier die op basis van deze categorieën waarschijnlijk als vernederend wordt ervaren; en 
  • voldoen aan de volgende criteria voor bekendheid - minstens één uit kolom A en één uit kolom B**: 
Kolom A: activiteit op TwitterKolom B: bekendheid buiten Twitter
Aantal volgers in de top 0,1% van actieve accounts uit hetzelfde landEen profiel op Google Trends met bewijs van recente zoekopdrachten;
In de top 0,05% staan van actieve accounts in hetzelfde land in termen van gespreksvolume over hen, gebaseerd op vermeldingen, groeisnelheid van het aantal volgers of andere interne signalen. Een Wikipedia-pagina over hen met minstens 3 externe verwijzingen naar verschillende, niet-gelieerde hulpbronnen;
Op grote schaal worden erkend voor het creëren van een hashtag-beweging die gekoppeld is aan een groot aantal gesprekken binnen een bepaalde gemeenschap.3 of meer vermeldingen hebben binnen de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag op nieuwskanalen die voldoen aan de bovenstaande nieuwscriteria; of
 een verwijzing van leiderschap naar het account of verwijzing naar de naam van de accounthouder op een officiële site die is verbonden met erkende belangenbehartiging. 

 

*Twitter behoudt zich het recht voor om verificatie te weigeren of in te trekken bij accounts die aan de volgende criteria voldoen door kunstmatige of niet-authentieke activiteiten

**In antwoord op recente gebeurtenissen kunnen we accounts verifiëren die alleen voldoen aan de criteria uit kolom B vanwege hun expertise of publieke rol in zaken van groot openbaar belang, evenals hun gevoeligheid voor impersonatie. Bijvoorbeeld:

 • medische professionals tijdens epidemieën of andere crises met betrekking tot de volksgezondheid;
 • activisten en lokale politieke leiders in tijden van protest of in verband met een belangrijke culturele gebeurtenis;
 • accounts met betrekking tot de openbare veiligheid en van journalisten die verslag doen over natuurrampen; of
 • organisatoren, voorstanders of oprichters van campagnes ter ondersteuning van burgerrechten of mensenrechten. 

Actief

Je account moet actief zijn en aantoonbaar de Twitter-regels naleven. Dit houdt in:

 • Compleet: Je moet een profielnaam, bio en profiel- en banner-afbeeldingen hebben; 
 • Actief gebruik: Je moet de afgelopen zes maanden bij het account hebben ingelogd;
 • Veiligheid: Het account moet een bevestigd e-mailadres of telefoonnummer hebben; en
 • Twitter-regels: Het account mag de afgelopen zes maanden geen schorsing van 12 uur of 7 dagen hebben gehad vanwege het overtreden van de Twitter-regels (met uitzondering van succesvolle beroepsprocedures). 

Merk op dat we uitzonderingen kunnen maken op de schorsingseis voor nieuwe accounts van mensen en organisaties in de hierboven gedefinieerde categorieën en uitzonderingen kunnen maken op de inlog-eis voor accounts die een bijzonder hoog risico op impersonatie hebben.

Accounts die niet in aanmerking komen

Sommige accounts komen niet in aanmerking voor de blauwe badge, ongeacht de bovenstaande criteria, waaronder: 

 • Parodie-, newsfeed-, commentaar- en fanaccounts
 • Huisdieren en fictieve personages, tenzij rechtstreeks verbonden met een geverifieerd bedrijf, merk of organisatie, of met een geverifieerde entertainmentproductie, zoals hierboven beschreven;
 • Accounts die betrokken zijn bij ernstige schendingen van ons Beleid voor platform-manipulatie en spam, zoals  het kopen en verkopen van volgers en interactie; en 
 • Accounts van individuen of groepen die in verband worden gebracht met gecoördineerde schadelijke activiteiten, of haatdragende content zoals gedefinieerd in het advertentiebeleid van Twitter, of waarvan is vastgesteld door een internationale rechtbank/tribunaal, of een onderzoeksmissie of -commissie die is geautoriseerd door een internationale organisatie, dat ze grove mensenrechtenschendingen hebben begaan, komen mogelijk niet in aanmerking voor verificatie, zelfs als hun activiteit op Twitter niet in strijd is met de Twitter-regels.

Geverifieerde status kwijtraken

In overeenstemming met de algemene voorwaarden van Twitter kan Twitter de blauwe verificatiebadge en geverifieerde status van een Twitter-account op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving verwijderen.

Je kunt je badge verliezen als je jouw accountnaam (@gebruikersnaam) wijzigt, als je account niet actief of onvolledig wordt, of als je niet langer de functie bekleedt waarvoor je oorspronkelijk werd geverifieerd, zoals een gekozen overheidsfunctionaris die het ambt verlaat en je niet op een andere manier voldoet aan onze verificatiecriteria.

We kunnen de blauwe badge ook verwijderen van accounts waarvan is vastgesteld dat ze de Twitter-regels ernstig of herhaaldelijk hebben overtreden. Enkele voorbeelden: 

Het verwijderen van de badge op basis van herhaalde schendingen wordt per geval beoordeeld en gebeurt niet automatisch. 

Dit artikel delen of bladwijzer opslaan

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor je feedback. We zijn blij dat we je konden helpen!

Bedankt voor je feedback. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback. Dankzij jouw opmerkingen kunnen we onze artikelen verbeteren.