Over geverifieerde accounts

De blauwe verificatiebadge  op Twitter laat mensen weten dat een account van openbaar belang authentiek is. Om de blauwe badge te ontvangen, moet je account authentiekbekend en actief zijn.

Authentiek

Om het vertrouwen tussen gebruikers op het platform te bevorderen en te beschermen, moet je je identiteit bevestigen aan Twitter om geverifieerd te kunnen worden. Afhankelijk van de categorie heb je voor het verifiëren van je identiteit de keuze uit drie methoden:

 • Officiële website: geef een koppeling naar een officiële website waarmee wordt verwezen naar jou (of je organisatie) en je Twitter-account. De organisatie die eigenaar is van de website moet voor personen worden geverifieerd op Twitter.
 • ID-verificatie: verstrek een foto van een geldig, officieel, door de overheid afgegeven identiteitsdocument, zoals je rijbewijs of paspoort. Deze voorwaarde is van toepassing op personen, niet op bedrijven, merken of organisaties.
 • Officieel e-mailadres: geef een officieel e-mailadres met een domeinnaam die relevant is voor de door jou gekozen bekendheidscategorie. De organisatie die eigenaar is van het domein moet voor personen worden geverifieerd op Twitter. 

 

Bekend

Je account moet een prominent erkend individu of merk vertegenwoordigen of hier anderszins mee geassocieerd zijn in overeenstemming met de hieronder beschreven criteria voor bekendheid. Naast het bevestigen van de identiteit van de houder van het account, verifieert Twitter de volgende soorten accounts op basis van de beschreven criteria: In alle categorieën kan Twitter daarnaast, via zakelijke partnerschappen of directe outreach, onafhankelijk een in aanmerking komende affiliatie bevestigen. Voor elke categorie kunnen we de volgende soorten informatie opvragen om de bekendheid te bevestigen:

 • Nieuwsberichten: geef nieuwsartikelen op waarin jijzelf of je organisatie meerdere keren genoemd worden. Deze artikelen moeten gepubliceerd zijn door geverifieerde nieuwsorganisaties en mogen geen blogs of zelf gepubliceerde content zijn. Voor een aantal categorieën is het nodig om artikelen in te dienen waarin jouw gebruikersnaam van Twitter of die van je organisatie vernoemd worden, naast gewone vermeldingen van jou of je organisatie.
 • Google Trends: geef een link naar een profiel op Google Trends die de zoekgeschiedenis weergeeft en gekoppeld is aan de categorie waarvoor je een aanvraag doet.
 • Wikipedia: geef een link naar een stabiel Wikipedia-artikel over jezelf of je organisatie, dat voldoet aan de bekendheidsnormen van de encyclopedie 
 • Andere specifieke branchereferenties: afhankelijk van de categorie kunnen we specifiekere branchereferenties opvragen, zoals een link naar een IMDB-pagina voor entertainment.
 • Aantal volgers of vermeldingen: als je account wordt gedetecteerd om in de top 0,05% van het aantal volgers of vermeldingen te staan voor jouw geografische locatie, kan dit meetellen in de bekendheid die nodig is voor bepaalde categorieën.

Let op: Twitter maakt gebruik van diverse interne signalen voor het evalueren van de authenticiteit van het aantal volgers en interacties van een gegeven account. We evalueren ook diverse signalen van externe openbare bronnen die zijn ingediend ter ondersteuning van een aanvraag (zoals hoe recent ze zijn bijgewerkt) om de kwaliteit van deze bronnen te beoordelen.

 

Actief

Je account moet actief zijn en aantoonbaar de Twitter-regels naleven. Dit houdt in:

 • Compleet: Je account moet een profielnaam en een profielafbeelding hebben; 
 • Actief gebruik: Je account moet openbaar zijn op het moment van de aanvraag en je moet in de afgelopen 6 maanden bij het account hebben ingelogd;
 • Veiligheid: Je account moet een bevestigd e-mailadres of telefoonnummer hebben; en
 • Twitter-regels: Je account mag de afgelopen 12 maanden geen schorsing van 12 uur of 7 dagen hebben gehad vanwege het overtreden van de Twitter-regels (met uitzondering van succesvolle beroepsprocedures).* 

* We maken uitzonderingen op bovenstaande criteria voor accounts die een hoog risico lopen op impersonatie of veiligheidsgerelateerde problemen.

Let op: we behouden ons het recht voor om verificatie te weigeren of in te trekken bij accounts die aan de bovenstaande criteria voldoen door kunstmatige of niet-authentieke activiteiten.

Accounts die niet in aanmerking komen

Sommige accounts komen niet in aanmerking voor de blauwe badge, ongeacht de bovenstaande criteria, waaronder: 

 • Parodie-, newsfeed-, commentaar- en onofficiële fanaccounts
 • Huisdieren en fictieve personages, tenzij rechtstreeks verbonden met een geverifieerd bedrijf, merk of organisatie, of met een geverifieerde entertainmentproductie
 • Accounts die betrokken zijn bij ernstige schendingen van ons Beleid voor platform-manipulatie en spam, zoals het kopen en verkopen van volgers en interactie
 • Accounts van personen of groepen die in verband worden gebracht met gecoördineerde schadelijke activiteiten, of haatdragende content zoals gedefinieerd in het advertentiebeleid van Twitter, of waarvan is vastgesteld door een internationale rechtbank/tribunaal, of een onderzoeksmissie of -commissie die is geautoriseerd door een internationale organisatie, dat ze grove mensenrechtenschendingen hebben begaan, komen mogelijk niet in aanmerking voor verificatie, zelfs als hun activiteit op Twitter niet in strijd is met de Twitter-regels
 • Accounts waar regelmatig content op wordt geplaatst die een persoon of groep intimideert, beschaamt of beledigt—vooral op basis van ras, etniciteit, nationale afkomst, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, religieuze overtuiging, leeftijd, handicap, medische/genetische toestand, status als een veteraan, status als vluchteling of status als immigrant—of content die de suprematie of belangen van leden van een bepaalde groep bevordert op een manier die op basis van deze categorieën waarschijnlijk als vernederend wordt ervaren; en
 • Accounts die de verkoop van de verificatiebadge promoten of ongeautoriseerde hulp bij het aanvraagproces aanbieden **

Verificatiestatus kwijtraken

In overeenstemming met de Algemene voorwaarden van Twitter kan Twitter de verificatiestatus van een account op elk gewenst moment zonder aankondiging verwijderen. 

Soms leiden wijzigingen die door de eigenaar van een account zijn gemaakt tot het kwijtraken van de verificatiestatus. Wijzigingen door gebruikers zijn onder andere: 

 • Een wijziging van je gebruikersnaam (@gebruikersnaam)
 • Een account dat inactief of onvolledig wordt
 • Als je niet langer de functie bekleedt waar je oorspronkelijk voor geverifieerd was, zoals een verkozen overheidsfunctie, en je op geen enkele andere wijze voldoet aan onze criteria voor verificatie.
 • Als wijzigingen in je account misleidend zijn of de persona op je account aanzienlijk wijzigt
 • Als wijzigingen in je account ertoe leiden dat je niet meer voldoet aan de criteria voor verificatie, zoals hierboven beschreven
 • Als wijzigingen in je account ervoor zorgen dat je in een van de categorieën in de sectie Accounts die niet in aanmerking komen valt
Twitter kan ook de blauwe badge verwijderen van accounts waarvan is vastgesteld dat ze de Twitter-regels ernstig of herhaaldelijk hebben overtreden. Elke schending van de Algemene voorwaarden van Twitter of de Twitter-regels en alles wat de processen van Twitter beïnvloedt of de naleving omzeilt, kan leiden tot het kwijtraken van de badge en in sommige gevallen zelfs tot opschorting. Enkele voorbeelden: 
Het verwijderen van de badge op basis van herhaaldelijke schendingen wordt per geval beoordeeld en gebeurt niet automatisch. 

Twitter behoudt zich het recht voor om de kwalificaties van elk geverifieerd account te beoordelen op basis van de huidige gepubliceerde versie van het Verificatiebeleid. 

Let op: we kunnen accounts opschorten als daarin afbeeldingen worden gebruikt van verificatiebadges of iets dat daarop lijkt, die het publiek kunnen misleiden wat betreft de verificatiestatus van het account.

 

** Belangrijke opmerking:
Twitter verkoopt de blauwe verificatiebadge niet. Een medewerker van Twitter zal nooit om een financiële vergoeding vragen in ruil voor een badge of als onderdeel van het aanvraagproces. Twitter heeft geen externe vertegenwoordigers of personen geautoriseerd om verificatie op het platform te verkopen. We moedigen mensen aan om een aanvraag direct in te dienen via het aanvraagproces voor verificatie in de Twitter-app. Personen die verificatie voor in- of verkoop aanbieden, verliezen hun verificatiestatus en worden permanent verwijderd van het platform.

Categorieën voor verificatie

De specifieke criteria voor authenticiteit, bekendheid en activiteit worden hieronder per categorie en subcategorie weergegeven:

Overheid

Nieuwsorganisaties en personen in het nieuws

Bedrijven, merken en organisaties

Entertainment

Sport en gaming

Activisten en organisatoren

Contentmakers en andere invloedrijke personen

 

Overheid

Accounts van overheidsfunctionarissen

Accounts van huidige overheidsinstanties, ministeries en instituten

Voorwaarden

 • Het account bevat een relevante link naar een officiële overheidswebsite op hun profiel
 • Het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met 'actieve' accounts

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je Bekendheid & Authenticiteit vast te stellen

 • Links naar ten minste vijf relevante artikelen die de aanvrager meerdere keren vermelden als iemand die in dienst is van de overheid 
 • Een e-mailadres verifiëren met een officieel overheidsdomein
 • Officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van jouw organisatie op Twitter of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen

Personen die werkzaam zijn bij de overheid

Accounts van overheidsfunctionarissen op nationaal of lokaal niveau, waaronder staatshoofden, gekozen functionarissen, aangestelde ministers en officiële woordvoerders

Voorwaarden

 • Het account vermeldt hun overheidsfunctie in de bio
  • Is het officiële account voor hun functie, niet een persoonlijk of campagne-account 
 • Het account bevat een officiële link naar een overheidswebsite op hun profiel
 • De bio vermeldt dat de persoon op dat moment een overheidsfunctie bekleedt
 • Het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met 'actieve' accounts

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je Bekendheid & Authenticiteit vast te stellen:

 • Openbare verwijzing naar je naam en gebruikersnaam op Twitter op een officiële website of een geverifieerde overheidsentiteit; de URL moet verwijzen naar een specifieke referentiepagina
 • Links naar ten minste vijf nieuwsartikelen waarin jouw overheidsfunctie wordt vermeld
 • Een e-mailadres verifiëren met een officieel overheidsdomein
 • Een foto van jouw geldige, door de overheid uitgegeven ID 

Kandidaten voor een overheidsfunctie

Accounts van kandidaten voor een overheidsfunctie op nationaal niveau in de komende verkiezingen. Kandidaten komen niet in aanmerking tenzij ze zijn geregistreerd bij de betreffende verkiezingsautoriteit.

Voorwaarden

 • Het account vermeldt dat zij kandidaat zijn en welke functie ze willen bekleden
 • Het account vermeldt een link naar een URL of campagnewebsite
 • De persoon is officieel geregistreerd bij de betreffende verkiezingsautoriteit voor een provinciale of nationale verkiezing die nog niet heeft plaatsgevonden
 • Het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met 'actieve' accounts

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je Bekendheid & Authenticiteit vast te stellen:

 • Een link naar je officiële campagnewebsite, die ook een verwijzing naar je gebruikersnaam op Twitter bevat.
 • Links naar vijf nieuwsartikelen, gepubliceerd in de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag, met een verwijzing naar jou als verkiezingskandidaat
 • Een foto van jouw geldige, door de overheid uitgegeven ID
 • Officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van jouw organisatie op Twitter of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van je account ondersteunen
 

Bedrijven, merken en organisaties

Organisaties

Accounts die prominente organisaties vertegenwoordigen, zoals bedrijven, merken en non-profitorganisaties. Secundaire verbonden accounts van geverifieerde organisaties kunnen ook in aanmerking komen.

Voorwaarden

 • Het account bevat een link naar hun officiële bedrijfswebsite in hun profiel
 • Het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met 'actieve' accounts

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je Bekendheid & Authenticiteit vast te stellen

 • Een link naar een website die de aanwezigheid van je organisatie op een openbare aandelenbeurs bevestigt
 • Een link naar een stabiel Wikipedia-artikel over jezelf of je organisatie, dat voldoet aan de bekendheidsnormen van de encyclopedie
 • Links naar 3 of meer nieuwsartikelen over je organisatie, die binnen de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag via al geverifieerde nieuwskanalen zijn gepubliceerd
 • Bewijs dat je account een aantal volgers heeft in de top 0,05% van actieve accounts uit dezelfde geografische regio

Managers & leidinggevenden

Managers en andere prominente leidinggevenden van geverifieerde bedrijven, merken en non-profitorganisaties

Voorwaarden 

 • Het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met 'actieve' accounts

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je Bekendheid & Authenticiteit vast te stellen

 • Een link naar de website van je organisatie met een verwijzing naar personen en een Twitter-account
 • Een link naar een stabiel Wikipedia-artikel over jou dat voldoet aan de bekendheidsnormen van de encyclopedie
 • Links naar 3 of meer nieuwsartikelen waarin naar jou in een leiderschapsfunctie wordt verwezen, die binnen de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag via een geverifieerd nieuwskanaal zijn gepubliceerd
 • Een foto van jouw geldige, door de overheid uitgegeven ID
 

Nieuwsorganisaties en journalisten

Personen in het nieuws 

Accounts van personen die werkzaam zijn voor geverifieerde nieuwsorganisaties in een openbare rol, waaronder verslaggevers, nieuwslezers & editors.

Voorwaarden:

 • Je account moet in je Twitter-bio direct verwijzen naar de naam en officiële URL van de in aanmerking komende organisatie. (Met een @vermelding of door de URL op te nemen op de officiële website van de werkgever)
 • Je werkgever heeft al een geverifieerd account
 • Je account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met 'actieve' accounts

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je Bekendheid & Authenticiteit vast te stellen:

 

 • Bewijs dat jij en je gebruikersnaam op Twitter worden vermeld op een officiële bedrijfswebsite
 • Links naar 3 artikelen die jou als auteur vermelden en door je werkgever binnen de afgelopen 6 maanden zijn gepubliceerd.
 • Een foto van jouw geldige, door de overheid uitgegeven ID
 • Officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de aanvrager op Twitter of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen

Freelance journalisten

Personen die niet in dienst zijn bij een bedrijf, maar regelmatig via geverifieerde nieuwskanalen publiceren  

Voorwaarden:

 • Je account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met 'actieve' accounts

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je Bekendheid & Authenticiteit vast te stellen.

 • Links naar 3 artikelen die jou als de auteur vermelden en binnen de afgelopen 6 maanden zijn gepubliceerd door een al geverifieerde nieuwsorganisatie. Opiniestukken worden niet geaccepteerd.
 • Een foto van jouw geldige, door de overheid uitgegeven ID
 • Officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de aanvrager op Twitter of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen

Nieuwsorganisaties

Voorwaarden:

 • Je account bevat een link naar de officiële website in de bio
 • Je account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met 'actieve' accounts

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je Bekendheid & Authenticiteit vast te stellen:

 • Een link naar een officiële website met een verwijzing naar je organisatie en je Twitter-account
 • Het account bewijst een ruime aanwezigheid op het platform in de top 0,05% van actieve accounts uit dezelfde geografische regio
 • Het account bewijst een openbare aanwezigheid met behulp van informatie van Google Trends, een link naar stabiele Wikipedia-artikelen die voldoen aan de bekendheidsnormen van de encyclopedie, of een vermelding van een notering aan een erkende aandelenbeurs
 • Links naar 3 artikelen met een verwijzing naar de aanvrager als nieuwsorganisatie, die binnen de afgelopen 6 maanden door een geverifieerde organisatie zijn gepubliceerd. 
 • Officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de aanvrager op Twitter of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen
 

Entertainment

Entertainment- of productiebedrijf

Accounts van grote entertainmentbedrijven, zoals filmstudio's, tv-netwerken en muziek-entiteiten, kunnen worden geverifieerd. Officiële accounts van producties die aan deze entiteiten zijn verbonden, zoals films, evenementen/festivals of tv-shows, kunnen worden geverifieerd zolang ze zijn verbonden met een geverifieerde entertainmentorganisatie.

Voorwaarden:

 • Profiellinks naar de officiële website
 • Het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met 'actieve' accounts

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je Bekendheid & Authenticiteit vast te stellen

 • Bewijs van een ruime aanwezigheid op het platform in de top 0,05% van actieve accounts uit dezelfde geografische regio
 • Bewijs van een openbare aanwezigheid met behulp van informatie van Google Trends, een link naar een stabiel Wikipedia-artikel dat voldoet aan de bekendheidsnormen van de encyclopedie, of een vermelding van een notering aan een erkende aandelenbeurs
 • Links naar 3 of meer nieuwsartikelen over de organisatie, die binnen de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag via een geverifieerde nieuwsorganisatie zijn gepubliceerd
 • Een link naar de officiële website van de organisatie
 • Officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de aanvrager op Twitter of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen

Personen die werkzaam zijn in de entertainmentsector

Individuele accounts van artiesten, performers, regisseurs en anderen in vergelijkbare openbare rollen die verbonden zijn met dergelijke entiteiten of hun producties

Voorwaarden:

 • Profiellinks naar de officiële website van geverifieerde entertainmentorganisaties met een verwijzing naar de aanvrager als bewijs van de bekendheid
 • Het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met 'actieve' accounts

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je Bekendheid & Authenticiteit vast te stellen

 • Een link naar de IMDB-pagina van de aanvrager met meer dan 50 productiecredits
 • Links naar 3 artikelen over de aanvrager die binnen de afgelopen 6 maanden zijn gepubliceerd door geverifieerde nieuwsorganisaties
 • Een link naar een website die specifiek verwijst naar het Twitter-account van de aanvrager en een officiële website is van een al geverifieerde organisatie
 • Een foto van een geldige, door de overheid uitgegeven ID
 • Officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de aanvrager op Twitter of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen
 

Sport en gaming

Professionele sportorganisaties, teams & kampioenschappen

Accounts van professionele sportkampioenschappen, clubs, teams en wereldwijde competities zoals de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen

Voorwaarden:

 • Het account bevat een link naar hun officiële bedrijfswebsite in hun profiel
 • Het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met 'actieve' accounts

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je Bekendheid & Authenticiteit vast te stellen:

 • Bewijs van een ruime aanwezigheid op het platform in de top 0,05% van actieve accounts uit dezelfde geografische regio
 • Een link naar een al geverifieerde, officiële website van een sportorganisatie, team of kampioenschap waarop wordt verwezen naar de aanvrager
 • Bewijs van een openbare aanwezigheid met behulp van informatie van Google Trends, een link naar een stabiel Wikipedia-artikel dat voldoet aan de bekendheidsnormen van de encyclopedie, of een vermelding van een notering aan een erkende aandelenbeurs
 • Links naar 3 of meer nieuwsartikelen over de organisatie, die binnen de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag via een geverifieerde nieuwsorganisatie zijn gepubliceerd
 • Officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de aanvrager op Twitter of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen

Personen in de professionele sport

Individuele accounts van atleten, coaches, teamleden en anderen in vergelijkbare managementrollen of openbare rollen die verbonden zijn met dergelijke entiteiten. 

Let op: We verifiëren geen amateursporters die op universiteitsniveau (of lager) of in officiële minor leagues spelen, tenzij ze voldoen aan de verificatiecriteria in de categorie 'invloedrijke personen' (zie hieronder).

Voorwaarden:

 • Het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met 'actieve' accounts

Ook moet je de volgende gegevens verstrekken om je Bekendheid & Authenticiteit vast te stellen:

 • Een link naar een website die specifiek verwijst naar de aanvrager en de officiële website is van een al geverifieerde organisatie
 • Links naar 3 of meer artikelen over de aanvrager als professionele sporter, gepubliceerd door geverifieerde nieuwsorganisatie binnen 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag
 • Een foto van een geldige, door de overheid uitgegeven ID
 • Officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de aanvrager op Twitter of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen

Personen die gamen

Individuele accounts van e-sportatleten die zijn gelieerd aan geverifieerde gamingteams of -divisies.

Voorwaarden:

 • Het aantal volgers van het account bevindt zich in de top 0,05% in die regio
 • Het account is verbonden met een geverifieerd gamingteam of kampioenschap en verwijst daar in de bio naar
 • Het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met 'actieve' accounts

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je Bekendheid & Authenticiteit vast te stellen

 • Een link naar de website van een officieel team of kampioenschap, waarop naar de aanvrager wordt verwezen als professionele e-sportatleet of coach van een geverifieerd e-sportteam
 • Links naar 3 of meer artikelen over of met verwijzing naar de persoon, gepubliceerd binnen 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag via nieuwskanalen als Launcher, Gamesbeat, Dexerto, Kotaku, Polygon, or IGN
 • Een foto van een geldige, door de overheid uitgegeven ID
 • Officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de aanvrager op Twitter of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen
 

Activisten en organisatoren

Buiten de hierboven gedefinieerde professionele categorieën, kunnen mensen die Twitter effectief gebruiken om bewustwording te creëren, informatie te delen en leden van een Community rond een bepaald doel te mobiliseren, om sociaaleconomische, politieke of culturele veranderingen teweeg te brengen of die op een andere manier ten goede komen aan de Community, worden geverifieerd.

Voorwaarden:

 • Het account is van een persoon, niet van een organisatie
 • Het aantal volgers van het account bevindt zich in de top 0,05% in die regio
 • Het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met 'actieve' accounts

Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je Bekendheid & Authenticiteit vast te stellen:

 • Een officiële website van een bedrijf dat zich bezighoudt met belangenbehartiging en een verwijzing heeft naar de naam van de accounthouders of waarop wordt aangegeven dat een persoon een leiderschapsfunctie heeft in de belangenbehartigingsgroep.
 • Links naar 3 of meer artikelen over de persoon en hun belangenbehartigingsactiviteiten, die binnen de afgelopen 6 maanden via een geverifieerde nieuwsbron zijn gepubliceerd
 • Officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de aanvrager op Twitter of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen

*In verband met recente gebeurtenissen kunnen we accounts verifiëren die niet volledig voldoen aan de bovenstaande criteria vanwege de expertise of publieke rol van de persoon in zaken van groot openbaar belang, evenals hun gevoeligheid voor impersonatie. Bijvoorbeeld:

 • Medische professionals tijdens epidemieën of andere crises met betrekking tot de volksgezondheid;
 • Activisten en lokale politieke leiders in tijden van protest of in verband met een belangrijke culturele gebeurtenis;
 • Accounts met betrekking tot de openbare veiligheid en van journalisten die verslag doen over natuurrampen; of
 • Organisatoren, voorstanders of oprichters van campagnes ter ondersteuning van burgerrechten of mensenrechten
 

Contentmakers en invloedrijke personen

Gerenommeerde makers van digitale content die consistent originele content publiceren (ongeacht het platform) gedurende ten minste 6 maanden voorafgaande aan de aanvraag, en voldoen aan de hieronder vermelde criteria voor volgers en vermeldingen die gelden voor andere invloedrijke personen.

Voorwaarden:

 

 • Het account is van een persoon, niet van een organisatie
 • Het account voldoet aan de criteria voor een ruime aanwezigheid op het platform (in de top 0,05% van het aantal vermeldingen of volgers) uit dezelfde geografische regio
 • Het account moet voldoen aan de criteria die zijn beschreven in de bovenstaande categorie met 'actieve' accounts
Het kan zijn dat je de volgende gegevens moet verstrekken om je Bekendheid & Authenticiteit vast te stellen:
 • Een profiel op Google Trends met bewijs van recente zoekopdrachten
 • Een stabiel Wikipedia-artikel over jou dat voldoet aan de bekendheidsnormen voor personen van de encyclopedie
 • Links naar 3 of meer vermeldingen die binnen de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag op nieuwskanalen zijn gepubliceerd en voldoen aan de bovenstaande nieuwscriteria, met inbegrip van specialistische publicaties over je beroep of expertise
 • Een link naar een contentpagina buiten Twitter, die jouw gepubliceerde content van de afgelopen 6 maanden weergeeft
 • Officiële websites of nieuwsartikelen die zijn gepubliceerd door al geverifieerde organisaties en een verwijzing bevatten naar de gebruikersnaam van de aanvrager op Twitter of een geregistreerd e-mailadres kunnen de verificatie van het account ondersteunen. 

 

 

 

Dit artikel delen