Over geverifieerde accounts

De blauwe verificatiebadge  op Twitter laat mensen weten dat een account van openbaar belang authentiek is. Om de blauwe badge te ontvangen, moet je account authentiekbekend en actief zijn.

Authentiek
 

Om het vertrouwen tussen gebruikers op het platform te bevorderen en te beschermen, moet je je identiteit bevestigen aan Twitter om geverifieerd te kunnen worden.

Je kunt uit drie methoden kiezen voor het verifiëren van je identiteit:

 • Officiële website: Geef een koppeling naar een officiële website waarop wordt verwezen naar jou (of je organisatie) en je Twitter-account.
 • ID-verificatie: Verstrek een foto van een officieel, door de overheid afgegeven identiteitsdocument, zoals je rijbewijs of paspoort.
 • Officieel e-mailadres: Geef een officieel e-mailadres met een domijn dat relevant is voor de door jou gekozen bekendheidscategorie.
   

Bekend 
 

Je account moet een prominent erkend individu of merk vertegenwoordigen of hier anderszins mee geassocieerd zijn in overeenstemming met de hieronder beschreven criteria voor bekendheid. Naast het bevestigen van de identiteit van de houder van het account, verifieert Twitter de volgende soorten accounts op basis van de beschreven criteria: In alle categorieën kan Twitter kan daarnaast, via zakelijke partnerschappen of directe outreach, onafhankelijk een in aanmerking komende affiliatie bevestigen. 

 • Overheid: Accounts van huidige belangrijke overheidsfunctionarissen en -diensten, waaronder staatshoofden, gekozen functionarissen, aangestelde ministers, institutionele instellingen, ambassadeurs en officiële woordvoerders. Officiële kandidaten voor openbare functies op staatsniveau of nationaal niveau kunnen ook worden geverifieerd in bepaalde landen waar we de beschikbare middelen hebben om dit eerlijk en rechtvaardig te doen.

  Om in aanmerking te komen, moet er een openbare verwijzing naar het account zijn op een officiële site of publicatie van een overheid of partij, of meerdere verwijzingen in nieuwsmedia. 

  Officiële accounts van openbare nutsbedrijven en andere diensten kunnen ook worden geverifieerd, evenals mensen in leidinggevende posities en officiële woordvoerders. 

 • Bedrijven, merken en organisaties: Accounts die prominente organisaties vertegenwoordigen en secundaire verbonden accounts, waaronder bedrijven, merken, non-profitorganisaties, evenals hun bestuurders en andere prominente leidinggevenden. Om als prominent zijnde in aanmerking te komen, moeten accounts aan twee van de volgende eisen voldoen:
  • aanwezig zijn in openbare indices, waaronder maar niet beperkt tot openbare aandelenbeurzen, stabiele Wikipedia-artikelen die voldoen aan de bekendheidsnormen van de encyclopedie en databases zoals GlobalGiving;
  • 3 of meer referenties hebben binnen de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag in geverifieerde nieuwskanalen die voldoen aan de onderstaande nieuwscriteria; of
  • aantal volgers in de top 0,05% van actieve accounts uit dezelfde geografische regio hebben.

 • Nieuwsorganisaties en journalisten: zowel officiële accounts van in aanmerking komende nieuwsorganisaties als individuele accounts van journalisten in dienst van geverifieerde nieuwsorganisaties kunnen geverifieerd worden, als:
 • hun account openbaar is (geen afgeschermde Tweets heeft)
 • de bio van hun account rechtstreeks verwijst naar de naam van de nieuwsorganisatie en een link naar de officiële URL van die organisatie bevat
 • individuele accounts van journalisten moeten een link bevatten naar de website van de gelieerde nieuwsorganisatie die naar hun werk verwijst, d.w.z. een informatiepagina of bio,* en 
 • verder voldoen aan de criteria van dit beleid.
In aanmerking komende organisaties zijn onder andere kranten; tijdschriften; uitzendstations, kabelnetwerken, satellietnetwerken en streamingnieuwsnetwerken voor tv en radio, stations en programma's; digitale nieuwsuitgevers; podcasts en soortgelijke media. Deze moeten zich houden aan de erkende professionele normen voor journalistiek zoals uiteengezet door de Society of Professional JournalistsIndependent Press Standards Organization en International Federation of Journalists, of zich hebben verbonden tot de International Fact-Checking Network's code of principles.
 
*Onafhankelijke of freelance journalisten kunnen worden geverifieerd als ze ten minste 3 stukken/vermeldingen kunnen overleggen die in de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag in geverifieerde publicaties zijn verschenen.
 • Entertainment: accounts van grote entertainmentbedrijven, zoals filmstudio's, tv-netwerken en muziek-entiteiten, kunnen worden geverifieerd. Officiële accounts van producties die aan deze entiteiten zijn verbonden, zoals films, evenementen/festivals of tv-shows, kunnen worden geverifieerd als:
  • de connectie met een geverifieerde organisatie duidelijk in het profiel van het account is aangegeven; en
  • de website of een vergelijkbare officiële openbare bron, die verbonden is aan de productie of entiteit, een link bevat naar het profiel

Individuele accounts van artiesten, performers, regisseurs en anderen in vergelijkbare openbare rollen die verbonden zijn met dergelijke entiteiten of hun producties, kunnen worden geverifieerd als:

 • de website of een vergelijkbare officiële openbare bron, die verbonden is aan een geverifieerde entiteit, een link bevat naar het profiel; en
 • zij minstens 50 vermeldingen bij een productie hebben op hun IMDB -profiel, of
 • zij 3 of meer referenties hebben binnen de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag in nieuwskanalen die voldoen aan de bovenstaande nieuwscriteria.

Gerenommeerde makers van digitale content kunnen worden geverifieerd als ze consistent gepubliceerde originele content hebben gehad (ongeacht het platform) gedurende ten minste 6 maanden voorafgaande aan de aanvraag, en voldoen aan de hieronder vermelde criteria voor volgers en vermeldingen die gelden voor andere invloedrijke personen.

 • Sport en gaming: Accounts van professionele sportcompetities, teams, geselecteerde atleten en coaches die worden vermeld op de officiële teamwebsite met een link naar het account of in sportgegevensdiensten zoals Sportradar kunnen worden geverifieerd, evenals de accounts van atleten die deelnemen aan wereldwijde competities zoals de Olympische en Paralympische Spelen. Officiële teampagina's van clubteams en studententeams kunnen ook worden geverifieerd. We verifiëren geen amateursporters die op universiteitsniveau (of lager) of in officiële minor leagues spelen, tenzij ze voldoen aan de onderstaande criteria voor verificatie van invloedrijke personen.

  Accounts van professionele e-sport competities, teams, selectiespelers en coaches die worden vermeld op de officiële teamwebsite of die beschikken over 3 of meer uitgelichte verwijzingen gedurende de 6 maanden voorafgaande aan de aanvraag in nieuwsbronnen zoals Kotaku, Polygon of IGN kunnen worden geverifieerd. Officiële accounts van gametitels en aanverwante accounts kunnen ook worden geverifieerd.

 • Activisten, organisatoren en andere invloedrijke personen: buiten de hierboven gedefinieerde professionele categorieën, kunnen mensen die Twitter effectief gebruiken om bewustwording te creëren, informatie te delen en leden van een gemeenschap rond een bepaald doel te mobiliseren, om sociaaleconomische, politieke of culturele veranderingen teweeg te brengen of die op een andere manier gemeenschapsbevorderend zijn, worden geverifieerd.

  Accounts van dergelijke personen en anderen die niet voldoen aan de specifieke criteria in de bovenstaande categorieën, kunnen worden geverifieerd als ze:
  • consistent gebruik van Twitter in de zes maanden voorafgaand aan de aanvraag kunnen aantonen;
  • zich over het algemeen houden aan de Twitter-regels
  • niet voornamelijk content plaatsen die een persoon of groep intimideert, beschaamt of beledigt—vooral op basis van ras, etniciteit, nationale afkomst, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, religieuze overtuiging, leeftijd, handicap, medische/genetische toestand, status als een veteraan, status als vluchteling of status als immigrant—of content die de suprematie of belangen van leden van een bepaalde groep bevordert op een manier die op basis van deze categorieën waarschijnlijk als vernederend wordt ervaren; en 
  • voldoen aan de volgende criteria voor bekendheid - minstens één uit kolom A en één uit kolom B*: 

Kolom A: activiteit op Twitter

Kolom B: bekendheid buiten Twitter

Kolom A: activiteit op Twitter

Aantal volgers in de top 0,05% van actieve accounts uit dezelfde geografische regio

Kolom B: bekendheid buiten Twitter

Een profiel op Google Trends met bewijs van recente zoekopdrachten;

Kolom A: activiteit op Twitter

In de top 0,05% van actieve accounts in dezelfde geografische regio in termen van gespreksvolume over hen, gebaseerd op vermeldingen, groeisnelheid van het aantal volgers of andere interne signalen.

Kolom B: bekendheid buiten Twitter

Een stabiel Wikipedia-artikel over de persoon dat voldoet aan de bekendheidsnormen voor personen van de encyclopedie;

Kolom A: activiteit op Twitter

Kolom B: bekendheid buiten Twitter

3 of meer vermeldingen hebben binnen de 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag op nieuwskanalen die voldoen aan de bovenstaande nieuwscriteria, met inbegrip van specialistische publicaties over het beroep of de expertise van de persoon; of

Kolom A: activiteit op Twitter

Kolom B: bekendheid buiten Twitter

Verwijzing naar het account of verwijzing naar de naam van de accounthouder die een leidinggevende positie aanduidt op een officiële site die is verbonden met erkende belangenbehartiging. 

*In verband met recente gebeurtenissen kunnen we accounts verifiëren die niet volledig voldoen aan de bovenstaande criteria vanwege de expertise of publieke rol van de persoon in zaken van groot openbaar belang, evenals hun gevoeligheid voor impersonatie. Bijvoorbeeld:

  • medische professionals tijdens epidemieën of andere crises met betrekking tot de volksgezondheid;
  • activisten en lokale politieke leiders in tijden van protest of in verband met een belangrijke culturele gebeurtenis;
  • accounts met betrekking tot de openbare veiligheid en van journalisten die verslag doen over natuurrampen; of
  • organisatoren, voorstanders of oprichters van campagnes ter ondersteuning van burgerrechten of mensenrechten. 
    

  Twitter maakt gebruik van diverse interne signalen voor het evalueren van de authenticiteit van het aantal volgers en vermeldingen van een gegeven account. We evalueren ook diverse signalen die zijn geassocieerd met externe openbare bronnen die zijn ingediend ter ondersteuning van een verificatieverzoek (zoals hoe recent ze zijn bijgewerkt) om frauduleuze aanvragen te detecteren. We behouden ons het recht voor om verificatie te weigeren of in te trekken bij accounts die aan de volgende criteria voldoen door kunstmatige of niet-authentieke activiteiten.
   

  Actief
   

  Je account moet actief zijn en aantoonbaar de Twitter-regels naleven. Dit houdt in:

  • Compleet: Je moet een profielnaam en een profielafbeelding hebben; 
  • Actief gebruik: je moet de afgelopen 6 maanden bij het account hebben ingelogd;
  • Veiligheid: Het account moet een bevestigd e-mailadres of telefoonnummer hebben; en
  • Twitter-regels: Het account mag de afgelopen 12 maanden geen schorsing van 6 uur of 7 dagen hebben gehad vanwege het overtreden van de Twitter-regels (met uitzondering van succesvolle beroepsprocedures). 
    

  Merk op dat we uitzonderingen kunnen maken op de schorsingseis voor nieuwe accounts van mensen en organisaties in de hierboven gedefinieerde categorieën en uitzonderingen kunnen maken op de inlog-eis voor accounts die een bijzonder hoog risico op impersonatie hebben.
   

  Accounts die niet in aanmerking komen
   

  Sommige accounts komen niet in aanmerking voor de blauwe badge, ongeacht de bovenstaande criteria, waaronder: 

  • Parodie-, newsfeed-, reactie- en onofficiële fanaccounts;
  • Huisdieren en fictieve personages, tenzij rechtstreeks verbonden met een geverifieerd bedrijf, merk of organisatie, of met een geverifieerde entertainmentproductie, zoals hierboven beschreven;
  • Accounts die betrokken zijn bij ernstige schendingen van ons Beleid voor platform-manipulatie en spam, zoals het kopen en verkopen van volgers en interactie; en 
  • Accounts van individuen of groepen die in verband worden gebracht met gecoördineerde schadelijke activiteiten, of haatdragende content zoals gedefinieerd in het advertentiebeleid van Twitter, of waarvan is vastgesteld door een internationale rechtbank/tribunaal, of een onderzoeksmissie of -commissie die is geautoriseerd door een internationale organisatie, dat ze grove mensenrechtenschendingen hebben begaan, komen mogelijk niet in aanmerking voor verificatie, zelfs als hun activiteit op Twitter niet in strijd is met de Twitter-regels.
    

  Verificatiestatus kwijtraken
   

  In overeenstemming met de algemene voorwaarden van Twitter kan Twitter de blauwe verificatiebadge en geverifieerde status van een Twitter-account op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving verwijderen.

  Je kunt je badge verliezen als je jouw gebruikersnaam (@gebruikersnaam) wijzigt, als je account niet actief of onvolledig wordt, of als je niet langer de functie bekleedt waarvoor je oorspronkelijk werd geverifieerd, zoals een gekozen overheidsfunctionaris die het ambt verlaat en je niet op een andere manier voldoet aan onze verificatiecriteria.

  We kunnen de blauwe badge ook verwijderen van accounts waarvan is vastgesteld dat ze de Twitter-regels ernstig of herhaaldelijk hebben overtreden. Enkele voorbeelden: 

  Het verwijderen van de badge op basis van herhaalde schendingen wordt per geval beoordeeld en gebeurt niet automatisch. 

  Let op: we kunnen accounts opschorten als daarin afbeeldingen worden gebruikt van de verificatiebadges of iets dat daarop lijkt die het publiek kunnen misleiden wat betreft de verificatiestatus van het account.

  Dit artikel delen