Twitter वर खात्यांना कसे म्यूट करावे

खात्यांना अनफॉलो किंवा अवरोधित न करता आपल्या टाइमलाइनवरून अशा खात्यांचे ट्विट काढून टाकण्याची म्यूट ही सुविधा आपल्याला परवानगी देते. म्यूट केलेल्या खात्यांना आपण त्यांना म्यूट केल्याचे माहित होणार नाही आणि आपण त्यांना कोणत्याही वेळी अनम्यूट करू शकता. आपण म्यूट केलेल्या खात्यांच्या यादीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी, twitter.com वर आपली म्यूट केलेली खाते सेटिंग्ज - किंवा Twitter for iOS किंवा Android अनुप्रयोग सेटिंग्जवर भेट द्या.

म्यूट सूचनापत्रांविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी आमच्या Twitter वरील प्रगत म्यूट पर्याय विषयी वाचा.
 

म्यूट करण्याविषयी काही महत्वाच्या गोष्टी माहित असणे आवश्यक आहे:

 • म्यूट केलेली खाती आपल्याला फॉलो करू शकतात आणि आपण म्यूट केलेल्या खात्यांना फॉलो करू शकता. खाते म्यूट केल्याने आपण त्यास अनफॉलो करण्यासाठी कारणीभूत ठरत नाहीत.
 • खाते म्यूट केल्याने आपण त्यास थेट संदेश पाठविण्याच्या क्षमतेवर काही परिणाम होत नाही.
 • म्यूट केलेल्या कोणत्याही खात्यावरून आपल्याला यापुढे पुश किंवा SMS सूचनापत्रे प्राप्त होणार नाहीत.
   

आपण फॉलो करत असलेल्या पण म्यूट केलेल्या खात्यांसाठी:

 • म्यूट केलेल्या खात्यांकडील प्रत्युत्तरे आणि उल्लेख आपल्या सूचनापत्र टॅबमध्ये दिसत राहतील.
 • खाते म्यूट करण्याच्या अगोदर म्यूट केलेल्या खात्यांकडील पोस्ट केलेले ट्विट-आपल्या होम टाइमलाइनवरून काढून टाकले जातील.
 • जेव्हा आपण चर्चेमध्ये क्लिक किंवा टॅप कराल तेव्हा म्यूट केलेल्या खात्यांकडील प्रत्युत्तरे आपल्याला दिसतील.
   

आपण फॉलो करत नसलेल्या पण म्यूट केलेल्या खात्यांसाठी:

 • अशा खात्यांकडील प्रत्युत्तरे आणि उल्लेख आपल्या सूचनापत्रे टॅबमध्ये दिसणार नाहीत.
 • आपण फॉलो करत नसलेल्या खात्याला म्यूट केल्यास आणि त्यांनी आपला उल्लेख करून चर्चेला प्रारंभ केल्यास आपण केवळ ज्यांना फॉलो करता त्यांचीच चर्चेतील प्रत्युत्तरे आणि आपला केलेला उल्लेख याविषयीची सूचनापत्रे आपल्याला मिळतील. आपला ज्या ज्या ठिकाणी उल्लेख झालेला आहे ते सर्व आपणास पाहायचे असल्यास आपण आपले उपभोक्ता नाव शोधून पाहू शकता. 
 • जेव्हा आपण चर्चेमध्ये क्लिक कराल किंवा टॅप कराल तेव्हा म्यूट केलेल्या खात्यांकडील प्रत्युत्तरे आपल्याला दिसणार नाहीत.
 • आपण म्यूट न केलेल्या खात्याने आपण म्यूट केलेल्या खात्याच्या टिप्पण्यांवरून पुनर्ट्विट्स केल्यास ते ट्विट हे ट्विट उपलब्ध नाही असा संदेश प्रदर्शित होऊन लपविले जाईल.
   
 

खात्यांना अनफॉलो किंवा अवरोधित न करता आपल्या टाइमलाइनवरून अशा खात्यांचे ट्विट काढून टाकण्याची म्यूट ही सुविधा आपल्याला परवानगी देते. म्यूट केलेल्या खात्यांना आपण त्यांना म्यूट केल्याचे माहित होणार नाही आणि आपण त्यांना कोणत्याही वेळी अनम्यूट करू शकता. आपण म्यूट केलेल्या खात्यांच्या यादीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी, twitter.com वर आपली म्यूट केलेली खाते सेटिंग्ज - किंवा Twitter for iOS किंवा Android अनुप्रयोग सेटिंग्जवर भेट द्या.

म्यूट सूचनापत्रांविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी आमच्या Twitter वरील प्रगत म्यूट पर्याय विषयी वाचा.
 

म्यूट करण्याविषयी काही महत्वाच्या गोष्टी माहित असणे आवश्यक आहे:

 • म्यूट केलेली खाती आपल्याला फॉलो करू शकतात आणि आपण म्यूट केलेल्या खात्यांना फॉलो करू शकता. खाते म्यूट केल्याने आपण त्यास अनफॉलो करण्यासाठी कारणीभूत ठरत नाहीत.
 • खाते म्यूट केल्याने आपण त्यास थेट संदेश पाठविण्याच्या क्षमतेवर काही परिणाम होत नाही.
 • म्यूट केलेल्या कोणत्याही खात्यावरून आपल्याला यापुढे पुश किंवा SMS सूचनापत्रे प्राप्त होणार नाहीत.
   

आपण फॉलो करत असलेल्या पण म्यूट केलेल्या खात्यांसाठी:

 • म्यूट केलेल्या खात्यांकडील प्रत्युत्तरे आणि उल्लेख आपल्या सूचनापत्र टॅबमध्ये दिसत राहतील.
 • खाते म्यूट करण्याच्या अगोदर म्यूट केलेल्या खात्यांकडील पोस्ट केलेले ट्विट-आपल्या होम टाइमलाइनवरून काढून टाकले जातील.
 • जेव्हा आपण चर्चेमध्ये क्लिक किंवा टॅप कराल तेव्हा म्यूट केलेल्या खात्यांकडील प्रत्युत्तरे आपल्याला दिसतील.
   

आपण फॉलो करत नसलेल्या पण म्यूट केलेल्या खात्यांसाठी:

 • अशा खात्यांकडील प्रत्युत्तरे आणि उल्लेख आपल्या सूचनापत्रे टॅबमध्ये दिसणार नाहीत.
 • आपण फॉलो करत नसलेल्या खात्याला म्यूट केल्यास आणि त्यांनी आपला उल्लेख करून चर्चेला प्रारंभ केल्यास आपण केवळ ज्यांना फॉलो करता त्यांचीच चर्चेतील प्रत्युत्तरे आणि आपला केलेला उल्लेख याविषयीची सूचनापत्रे आपल्याला मिळतील. आपला ज्या ज्या ठिकाणी उल्लेख झालेला आहे ते सर्व आपणास पाहायचे असल्यास आपण आपले उपभोक्ता नाव शोधून पाहू शकता. 
 • जेव्हा आपण चर्चेमध्ये क्लिक कराल किंवा टॅप कराल तेव्हा म्यूट केलेल्या खात्यांकडील प्रत्युत्तरे आपल्याला दिसणार नाहीत.
 • आपण म्यूट न केलेल्या खात्याने आपण म्यूट केलेल्या खात्याच्या टिप्पण्यांवरून पुनर्ट्विट्स केल्यास ते ट्विट हे ट्विट उपलब्ध नाही असा संदेश प्रदर्शित होऊन लपविले जाईल.

खात्यांना अनफॉलो किंवा अवरोधित न करता आपल्या टाइमलाइनवरून अशा खात्यांचे ट्विट काढून टाकण्याची म्यूट ही सुविधा आपल्याला परवानगी देते. म्यूट केलेल्या खात्यांना आपण त्यांना म्यूट केल्याचे माहित होणार नाही आणि आपण त्यांना कोणत्याही वेळी अनम्यूट करू शकता. आपण म्यूट केलेल्या खात्यांच्या यादीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी, twitter.com वर आपली म्यूट केलेली खाते सेटिंग्ज - किंवा Twitter for iOS किंवा Android अनुप्रयोग सेटिंग्जवर भेट द्या.

म्यूट सूचनापत्रांविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी आमच्या Twitter वरील प्रगत म्यूट पर्याय विषयी वाचा.
 

म्यूट करण्याविषयी काही महत्वाच्या गोष्टी माहित असणे आवश्यक आहे:

 • म्यूट केलेली खाती आपल्याला फॉलो करू शकतात आणि आपण म्यूट केलेल्या खात्यांना फॉलो करू शकता. खाते म्यूट केल्याने आपण त्यास अनफॉलो करण्यासाठी कारणीभूत ठरत नाहीत.
 • खाते म्यूट केल्याने आपण त्यास थेट संदेश पाठविण्याच्या क्षमतेवर काही परिणाम होत नाही.
 • म्यूट केलेल्या कोणत्याही खात्यावरून आपल्याला यापुढे पुश किंवा SMS सूचनापत्रे प्राप्त होणार नाहीत.
   

आपण फॉलो करत असलेल्या पण म्यूट केलेल्या खात्यांसाठी:

 • म्यूट केलेल्या खात्यांकडील प्रत्युत्तरे आणि उल्लेख आपल्या सूचनापत्र टॅबमध्ये दिसत राहतील.
 • खाते म्यूट करण्याच्या अगोदर म्यूट केलेल्या खात्यांकडील पोस्ट केलेले ट्विट-आपल्या होम टाइमलाइनवरून काढून टाकले जातील.
 • जेव्हा आपण चर्चेमध्ये क्लिक किंवा टॅप कराल तेव्हा म्यूट केलेल्या खात्यांकडील प्रत्युत्तरे आपल्याला दिसतील.
   

आपण फॉलो करत नसलेल्या पण म्यूट केलेल्या खात्यांसाठी:

 • अशा खात्यांकडील प्रत्युत्तरे आणि उल्लेख आपल्या सूचनापत्रे टॅबमध्ये दिसणार नाहीत.
 • आपण फॉलो करत नसलेल्या खात्याला म्यूट केल्यास आणि त्यांनी आपला उल्लेख करून चर्चेला प्रारंभ केल्यास आपण केवळ ज्यांना फॉलो करता त्यांचीच चर्चेतील प्रत्युत्तरे आणि आपला केलेला उल्लेख याविषयीची सूचनापत्रे आपल्याला मिळतील. आपला ज्या ज्या ठिकाणी उल्लेख झालेला आहे ते सर्व आपणास पाहायचे असल्यास आपण आपले उपभोक्ता नाव शोधून पाहू शकता. 
 • जेव्हा आपण चर्चेमध्ये क्लिक कराल किंवा टॅप कराल तेव्हा म्यूट केलेल्या खात्यांकडील प्रत्युत्तरे आपल्याला दिसणार नाहीत.
 • आपण म्यूट न केलेल्या खात्याने आपण म्यूट केलेल्या खात्याच्या टिप्पण्यांवरून पुनर्ट्विट्स केल्यास ते ट्विट हे ट्विट उपलब्ध नाही असा संदेश प्रदर्शित होऊन लपविले जाईल.
खात्याला कसे म्यूट करावे
ट्विटवरून म्यूट करणे:
1 पायरी

आपण जे खाते म्यूट करायचे आहे त्या खात्याच्या ट्विटवर सर्वात वरच्या बाजूला असलेले आणखी टॅप करा.

2 पायरी

म्यूट करा टॅप करा.

प्रोफाइलवरून म्यूट करण्यासाठी:
1 पायरी

आपणास जे खाते म्यूट करायचे आहे त्याच्या प्रोफाइल पृष्ठाला भेट द्या.

2 पायरी

 आणखी प्रतीक  टॅप करा

3 पायरी

म्यूट करा टॅप करा.

ट्विटवरून म्यूट करणे:
1 पायरी

आपण जे खाते म्यूट करायचे आहे त्या खात्याच्या ट्विटवर सर्वात वरच्या बाजूला असलेले आणखी टॅप करा.

2 पायरी

म्यूट करा टॅप करा.

प्रोफाइलवरून म्यूट करण्यासाठी:
1 पायरी

आपणास जे खाते म्यूट करायचे आहे त्याच्या प्रोफाइल पृष्ठाला भेट द्या.

2 पायरी

 आणखी प्रतीक  टॅप करा

3 पायरी

म्यूट करा टॅप करा.

ट्विटवरून म्यूट करणे:
1 पायरी

ट्विटवरून आणखी प्रतीक क्लिक करा 

2 पायरी

म्यूट करा क्लिक करा.

प्रोफाइलवरून म्यूट करण्यासाठी:
1 पायरी

आपण ज्या व्यक्तीला म्यूट करू इच्छिता त्या व्यक्तीच्या प्रोफाइलला जा.

2 पायरी

आणखी प्रतीक क्लिक करा 

3 पायरी

Sपर्यायांच्या यादीमधून म्यूट करा निवडा.

वेबवर आपण एखादे खाते म्यूट केल्यानंतर आपल्याला खात्री केल्याचा एक बॅनर दिसेल. आपल्याकडून चूक झालेली असल्यास खाते म्यूट बंद करण्यासाठी आपण पूर्ववत करा क्लिक करू शकता.

खाते म्यूट बंद करण्याच्या पद्धती
 1. Twitter वर म्यूट केलेल्या खात्याच्या प्रोफाइलवर भेट द्या.
 2. twitter.com वर म्यूट बंद करण्यासाठी आणखी प्रतीक  क्लिक करा. Twitter for iOS किंवा Android अनुप्रयोगावर त्यांच्या प्रोफाइलच्या सर्वात वरती म्यूट बंद करा  प्रतीक टॅप करा.


आपली म्यूट केलेल्या खात्यांची यादी पाहून व्यवस्थापित करणे
 

आपण म्यूट केलेल्या खात्यांची संपूर्ण यादी पाहण्यासाठी आपल्याला twitter.com वर आपल्या म्यूट केलेले खाते सेटिंगवर जाऊन किंवा Twitter for iOS किंवा Android वर आपल्या अनुप्रयोग सेटिंग्जला भेट देऊन पाहता येईल.

iOS साठी Twitter अनुप्रयोगामध्ये:

 1. आपले नॅव्हिगेशन मेनू प्रतीक टॅप करा, नंतर सेटिंग्ज आणि गोपनीयता टॅप करा.
 2. गोपनीयता आणि सुरक्षा टॅप करा.
 3. सुरक्षा अंतर्गत, म्यूट केले टॅप करा. 
 4. म्यूट केलेली खाती टॅप करा.
 5. आपण म्यूट करा प्रतीकावर  टॅप करून देखील खाती म्यूट बंद करू शकता
 6. खाते अवरोधित करण्यासाठी किंवा रिपोर्ट करण्यासाठी प्रोफाइल प्रतिमेवर टॅप करा. आपणास खात्याच्या प्रोफाइलकडे निर्देशित केले जाईल. येथून, आणखी प्रतीक  टॅप करून नंतर मेनूमधून अवरोधित करा किंवा रिपोर्ट करा निवडा.
   

Android साठी Twitter अनुप्रयोगामध्ये:

 1. आपले नॅव्हिगेशन मेनू प्रतीक टॅप करा, नंतर सेटिंग्ज आणि गोपनीयता टॅप करा.
 2.  गोपनीयता आणि सुरक्षा टॅप करा.
 3.  सुरक्षा अंतर्गत म्यूट केलेली खाती टॅप करा. 
 4. आपण म्यूट करा प्रतीकावर  प्रतीक टॅप करून देखील खाती म्यूट बंद करू शकता
 5. खाते अवरोधित करण्यासाठी किंवा रिपोर्ट करण्यासाठी प्रोफाइल प्रतिमेवर टॅप करा. आपणास खात्याच्या प्रोफाइलकडे निर्देशित केले जाईल. येथून, आणखी प्रतीक  टॅप करून नंतर मेनूमधून अवरोधित करा किंवा रिपोर्ट करा निवडा.
   

twitter.com वरून:

 1. बाजूच्या नॅव्हिगेशन मेनूमधून आणखी क्लिक करा, नंतर सेटिंग आणि गोपनीयता क्लिक करा.
 2. गोपनीयता आणि सुरक्षा टॅब क्लिक करा, नंतर म्यूट करून अवरोधित करा क्लिक करा.
 3. म्यूट केलेली खाती क्लिक करा.
 4. आपण म्यूट केले बटणावर  क्लिक करून देखील खाती म्यूट बंद करू शकता
 5. खाते अवरोधित किंवा रिपोर्ट करण्यासाठी प्रोफाइल प्रतिमेवर क्लिक करा. आपणास खात्याच्या प्रोफाइलकडे निर्देशित केले जाईल. येथून, आणखी प्रतीक  क्लिक करून नंतर मेनूमधून अवरोधित करा किंवा रिपोर्ट करा निवडा.


खात्यांना अनफॉलो करणे, अवरोधित करणे आणि रिपोर्ट करणे
 

खात्यांना म्यूट करण्याव्यतिरिक्त आपण नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी किंवा स्पॅम म्हणून खात्यांना रिपोर्ट करण्यासाठी खात्यांना अनफॉलो करणे, अवरोधित करणे, रिपोर्ट करणे ही कार्ये देखील करू शकता. 

हा लेख शेअर करा