goglobalwithtwitterbanner

ट्विटमध्ये आपले स्थान कसे जोडावे

नोट: हे वैशिष्ट्य सक्षम केल्यामुळे आपण कोठून ट्विट करत आहात हे आपल्या ट्विट करण्याचा भाग म्हणून Twitter ला दाखवता येते.

Android साठी Twitter, iOS साठी Twitter, twitter.com किंवा इतर मोबाईल अनुप्रयोग वापरून आपण आपल्या ट्विट्समध्ये स्थान जोडण्याची निवड करू शकता. उदाहरणार्थ: आपल्या ट्विटला अतिरिक्त स्थान संदर्भ देण्यासाठी, आपण “सोमा, सॅन फ्रान्सिस्को" असे सर्वसाधारण स्थान लेबल जोडू शकता. निवडक स्थानांवर, iOS साठी Twitter आणि Android साठी Twitter वर, आपल्याला आपल्या ट्विटला विशिष्ट व्यवसायाचे नाव, जवळची खूण किंवा इतर आवडींचे मुद्यांचे लेबलही लावता येऊ शकते. Foursquare आणि Yelp द्वारा ही स्थाने प्रदान केली जातात.

आपण Android साठी Twitter किंवा iOS साठी Twitter वापरत असल्यास, आपण निवडलेल्या स्थान लेबलशिवाय, Twitter API द्वारे सापडणारे आपले अचूक स्थानही ट्विटमध्ये समाविष्ट असू शकते (अर्थात, आपण ज्या GPS वरून ट्विट केले ते याचा समन्वय साधते). अधिक माहितीसाठी खाली पाहा.

यासाठी सूचना पहा:

Twitter वर आपल्या स्थानासह ट्विट करणे

आपल्या ट्विट्समध्ये स्थान जोडण्यासाठी:

 1. आपल्या डिव्हाइसवर एकदा का अचूक स्थान सक्षम केले की आपण सामान्यपणे जसे ट्विट कराल तसे करा. जर आपण आपल्या ट्विटला आधी स्थान संलग्न केलेले नसेल तर, आपल्याला विशिष्ट स्थान सक्षम करायला आवडेल का असे विचारणारा प्रॉम्प्ट दिसू शकतो.
 2. आपण निवडलेली स्थानांची यादी उघडण्यासाठी ट्विट लिहा चौकटीत स्थान प्रतीक  टॅप करा.
 3. आपल्या ट्विटमध्ये आपल्याला जे स्थान जोडायचे आहे ते निवडा.  
 4. जर आपण "अचूक स्थान शेअर करा" बटण टॉगल करण्याचे निवडले (iOS साठी Twitter च्या 6.26 किंवा त्यानंतरच्या आवृत्तीमध्ये आणि Android साठी Twitter च्या 5.55 किंवा त्यानंतरच्या आवृत्तीमध्ये उपलब्ध) तर, आपले अचूक स्थान (अक्षांश व रेखांश) ट्विटला संलग्न असेल आणि API द्वारा शोधता येईल. 
 5. iOS आणि Android साठी Twitter च्या आधीच्या आवृत्यांमध्ये, जेव्हा आपण ट्विट कराल तेव्हा, आपल्या ट्विटमध्ये नेहमी आपले निवडलेले स्थान नाव आणि आपल्या डिव्हाईसचे (जे API द्वारे सापडू शकते) अचूक स्थान असेल. 
 6. पुढीलवेळी त्याच डिव्हाइसवरून, आपण Twitter अनुप्रयोग वापरून ट्विट कराल तेव्हा, आपले वर्तमान स्थान वापरून, आपले सर्वसाधारण स्थान आपसूकपणे आपल्या ट्विटमध्ये दाखवले जाईल. iOS साठी Twitter च्या 6.26 पूर्वीच्या आवृत्या Android साठी Twitter च्या 5.55 पूर्वीच्या आवृत्यांसाठी, सर्वसाधारण स्थानासह आपले अचूक स्थान ट्विटला (API द्वारे शोधता येणारे) आपसूकपणे संलग्न होईल. 

आपल्या ट्विट्समध्ये आपले स्थान समाविष्ट करणे थांबविण्यासाठी:

 1. ट्विट लिहा प्रतीक टॅप करा.
 2. स्थानांची ड्रॉपडाउन यादी उघडण्यासाठी स्थान प्रतीक  टॅप करा.
 3. आपले वर्तमान स्थान ठळक केले जाईल. ट्विटमधून आपली स्थान माहिती काढण्यासाठी वर डावीकडे X टॅप करा. नंतर आपण ट्विटमध्ये स्थान जोडण्याचे निवडेपर्यंत आपली स्थान माहिती भविष्यातील ट्विट्समध्ये दिसणार नाही. 

आपल्या स्थानासह ट्विट करणे:

आपल्या ट्विट्समध्ये स्थान जोडण्यासाठी:

 1. आपल्या डिव्हाइसवर एकदा का अचूक स्थान सक्षम केले की आपण सामान्यपणे जसे ट्विट कराल तसे करा. जर आपण आपल्या ट्विटला आधी स्थान संलग्न केलेले नसेल तर, आपल्याला विशिष्ट स्थान सक्षम करायला आवडेल का असे विचारणारा प्रॉम्प्ट दिसू शकतो.
 2. आपण निवडलेली स्थानांची यादी उघडण्यासाठी ट्विट लिहा चौकटीत स्थान प्रतीक  टॅप करा.
 3. आपल्या ट्विटमध्ये आपल्याला जे स्थान जोडायचे आहे ते निवडा.  
 4. जर आपण "अचूक स्थान शेअर करा" बटण टॉगल करण्याचे निवडले (iOS साठी Twitter च्या 6.26 किंवा त्यानंतरच्या आवृत्तीमध्ये आणि Android साठी Twitter च्या 5.55 किंवा त्यानंतरच्या आवृत्तीमध्ये उपलब्ध) तर, आपले अचूक स्थान (अक्षांश व रेखांश) ट्विटला संलग्न असेल आणि API द्वारा शोधता येईल. 
 5. iOS आणि Android साठी Twitter च्या आधीच्या आवृत्यांमध्ये, जेव्हा आपण ट्विट कराल तेव्हा, आपल्या ट्विटमध्ये नेहमी आपले निवडलेले स्थान नाव आणि आपल्या डिव्हाईसचे (जे API द्वारे सापडू शकते) अचूक स्थान असेल. 
 6. पुढीलवेळी त्याच डिव्हाइसवरून, आपण Twitter अनुप्रयोग वापरून ट्विट कराल तेव्हा, आपले वर्तमान स्थान वापरून, आपले सर्वसाधारण स्थान आपसूकपणे आपल्या ट्विटमध्ये दाखवले जाईल. iOS साठी Twitter च्या 6.26 पूर्वीच्या आवृत्या Android साठी Twitter च्या 5.55 पूर्वीच्या आवृत्यांसाठी, सर्वसाधारण स्थानासह आपले अचूक स्थान ट्विटला (API द्वारे शोधता येणारे) आपसूकपणे संलग्न होईल. 

आपल्या ट्विट्समध्ये आपले स्थान समाविष्ट करणे थांबविण्यासाठी:

 1. ट्विट लिहा प्रतीक टॅप करा.
 2. स्थानांची ड्रॉपडाउन यादी उघडण्यासाठी स्थान प्रतीक  टॅप करा.
 3. आपले वर्तमान स्थान ठळक केले जाईल. ट्विटमधून आपली स्थान माहिती काढण्यासाठी वर डावीकडे "X" टॅप करा. नंतर आपण ट्विटमध्ये स्थान जोडण्याचे निवडेपर्यंत आपली स्थान माहिती भविष्यातील ट्विट्समध्ये दिसणार नाही. 

आपल्या स्थानासह ट्विट करणे:

ट्विटमध्ये आपले स्थान शेअर करणे सध्या twitter.com वर उपलब्ध नाही.

नोट: Twitter वरून स्थान माहिती हटविल्यामुळे तृतीय-पक्ष अनुप्रयोगांवरील किंवा बाह्य शोध परिणामांच्या डेटाच्या सर्व प्रती काढल्या जाण्याची हमी दिली जात नाही याची नोंद घेणे महत्त्वाचे आहे. याशिवाय, थेट संदेशांद्वारे शेअर केलेली स्थाने हे सेटिंग काढणार नाही.


काही भागांत, आपल्या ट्विटला विशिष्ट व्यवसाय, जवळची खूण किंवा इतर आवडींच्या मुद्याचे लेबल लावण्याचा पर्याय आहे. या स्थानांचा स्रोत Foursquare आणि Yelp असतो. Foursquare ने प्रदान केलेल्या ठिकाणाबाबत आपल्याला काही समस्या दिसत असल्यास, आपण Foursquare च्या मदत केंद्राद्वारे ती रिपोर्ट करू शकता. जर एखादे विशिष्ट ट्विट अपमानास्पद आहे असे आपल्याला वाटत असल्यास, कृपया येथील सूचना फॉलो करून त्याबाबत Twitter ला रिपोर्ट करा.

हा लेख बुकमार्क करा किंवा शेअर करा

हा लेख उपयुक्त होता का?

आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल धन्यवाद. आपल्याला मदत करता आल्याने आम्हाला खरोखरच आनंद होत आहे!

आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल धन्यवाद. आम्ही या लेखामध्ये कशी सुधारणा करावी?

आपल्या प्रतिक्रियेबद्दल धन्यवाद. आपल्या टिप्पण्या आम्हाला भविष्यात आमच्या लेखामध्ये सुधारणा करण्यासाठी मदत करतील.