goglobalwithtwitterbanner

शोध कसे सुरक्षित करावे

यासाठी सूचना पहा:

Twitter शोध सुरक्षित करण्यासाठी

  1. एक्सप्लोर टॅब  टॅप करा
  2. शोध चौकटीत आपला शोध एंटर करा.
  3. आपल्या निकाल पृष्ठाच्या वर, ओव्हफ्लो प्रतीक  टॅप करा आणि नंतर सुरक्षित कराटॅप करा. पुढच्या वेळी आपण शोध चौकट टॅप केली की, पॉप-अप मेनू आपले सुरक्षित केलेले शोध प्रदर्शित करेल.
  4. शोध काढण्यासाठी: पृष्ठाच्या वरच्या बाजूला शोध चौकटीत कुठेही टॅप करा.  सुरक्षित केलेले खालील यादीतील जो सुरक्षित केलेला शोध आपल्याला काढायचा आहे तो शोधा, नंतर तो काढण्यासाठी शोध शेजारी X वर टॅप करा. 

नोट: प्रत्येक खात्यासाठी आपल्याकडे 25 पर्यंत सुरक्षित केलेले शोध असू शकतात.

Twitter शोध सुरक्षित करण्यासाठी

सुरक्षित केलेले शोध सध्या twitter.com वर उपलब्ध नाहीत.

हा लेख बुकमार्क करा किंवा शेअर करा