लोकांना प्रतिमांचा सुलभरितीने वापर करता येण्यासाठीच्या पद्धती

जेव्हा आपण Twitter for iOS किंवा Android अनुप्रयोगांवरून किंवा twitter.com वर छायाचित्रे ट्विट करता तेव्हा, दृष्टिहिन किंवा कमजोर दृष्टी असणाऱ्या लोकांना मजकूराचा वापर सुलभरितीने करता यावा यासाठी प्रतिमांचे वर्णन लिहिण्याचा पर्याय आपल्याकडे आहे.

चांगल्या प्रतिमेचे वर्णन संक्षिप्त आणि वर्णनात्मक असल्यास प्रतिमेमध्ये काय दाखविण्यात आले आहे हे लोकांना समजून घेण्यास मदत होते.

खालील घटकांचा वापर करून प्रतिमेचे वर्णन असे लिहावे या विषयीच्या सूचना या लेखामध्ये समाविष्ट आहेत:

प्रतिमा वर्णन सेट करण्याच्या पद्धती
Twitter for iOS वरून ट्विट्समध्ये प्रतिमेचे वर्णन समाविष्ट करण्याच्या पद्धती
1 पायरी

ट्विट लिहा प्रतीक टॅप करून सुरुवात करा आणि आपले छायाचित्र(त्रे) संलग्न करा.
नोट: आपल्या ट्विट्समध्ये छायाचित्रे समाविष्ट करण्याविषयीच्या तपशीलवार सूचनांसाठी हा लेख वाचा.

2 पायरी

प्रतिमेवर वर्णनात्मक मजकूर समाविष्ट करण्यासाठी +Alt बटण टॅप करा.

3 पायरी

आपले प्रतिमेचे वर्णन टाईप करा आणि पूर्ण झाले टॅप करा. ट्विट पोस्ट करण्यापूर्वी वर्णन संपादित करण्यासाठी त्यावर पुन्हा टॅप करा. (जास्तीत जास्त 1000 वर्णाक्षरे.)

4 पायरी

ट्विटमध्ये आपण प्रत्येक प्रतिमेचे वर्णन समाविष्ट करू शकता.
नोट: व्हिडिओमध्ये प्रतिमेचे वर्णन समाविष्ट करता येत नाही.

Twitter for Android मधून ट्विट्समध्ये प्रतिनेचे वर्णन समाविष्ट करण्याच्या पद्धती
1 पायरी

ट्विट प्रतीक टॅप करून सुरुवात करा आणि आपले छायाचित्र(त्रे) संलग्न करा.
नोट: आपल्या ट्विट्समध्ये छायाचित्रे समाविष्ट करण्याविषयीच्या तपशीलवार सूचनांसाठी हा लेख वाचा.

2 पायरी

प्रतिमेवर वर्णनात्मक मजकूर समाविष्ट करण्यासाठी +Alt बटण टॅप करा.

3 पायरी

आपले प्रतिमेचे वर्णन टाईप करा आणि पूर्ण झाले टॅप करा. ट्विट पोस्ट करण्यापूर्वी वर्णन संपादित करण्यासाठी त्यावर पुन्हा टॅप करा. (जास्तीत जास्त 1000 वर्णाक्षरे.)

4 पायरी

ट्विटमध्ये आपण प्रत्येक प्रतिमेचे वर्णन समाविष्ट करू शकता.
नोट: व्हिडिओमध्ये प्रतिमेचे वर्णन समाविष्ट करता येत नाही.

twitter.com वरून ट्विट्समध्ये प्रतिमेचे वर्णन समाविष्ट करण्याच्या पद्धती
1 पायरी

ट्विट लिहा बटण क्लिक करा, किंवा कीबोर्ड शॉर्टकट वापरण्यासाठी "n" की दाबा.

2 पायरी

आपले छायाचित्र(त्रे) संलग्न करा.
नोट: आपल्या ट्विट्समध्ये छायाचित्रे समाविष्ट करण्याविषयीच्या तपशीलवार सूचनांसाठी हा लेख वाचा.

3 पायरी

वर्णनात्मक मजकूर समाविष्ट करण्यासाठी वर्णन समाविष्ट करा क्लिक करा.

4 पायरी

प्रतिमेचे आपले वर्णन टाइप करा आणि पूर्ण झाले क्लिक करा. वर्णन संपादित करण्यासाठी, ट्विट पोस्ट करण्यापूर्वी वर्णन समाविष्ट करा डायलॉग पुन्हा उघडा. (जास्तीत जास्त 1000 वर्णाक्षरे.)

5 पायरी

ट्विटमध्ये आपण प्रत्येक प्रतिमेचे वर्णन समाविष्ट करू शकता.
नोट: व्हिडिओमध्ये प्रतिमेचे वर्णन समाविष्ट करता येत नाही.

Twitter for iOS वरील VoiceOver
VoiceOver वापरून ट्विट्समध्ये प्रतिमेचे वर्णन समाविष्ट करण्याच्या पद्धती
1 पायरी

टच एक्सप्लोरेशन वापरून स्क्रीनच्या वरच्या बाजूस उजवीकडे ट्विट लिहा बटण शोधा.

2 पायरी

ट्विट लिहा बटण डबल-टॅप करा.

3 पायरी

टच एक्सप्लोरेशन किंवा उजवे/डावे फ्लिक जेश्चर वापरून छायाचित्र लायब्ररी बटण शोधा.

4 पायरी

प्रतिमा समाविष्ट करण्यासाठी छायाचित्र गॅलरी बटण डबल-टॅप करा.

5 पायरी

समाविष्ट करण्याकरिता प्रतिमा शोधण्यासाठी टच एक्सप्लोरेशन किंवा उजवे/डावे फ्लिक जेश्चर वापरा.

6 पायरी

प्रतिमा समाविष्ट करून आणि कॉम्पोझरमध्ये परत येण्यासाठी डबल-टॅप करा.

7 पायरी

कॉम्पोझरमध्ये टच एक्सप्लोरेशन किंवा उजवे/डावे फ्लिक जेश्चर वापरून प्रतिमा शोधा.

8 पायरी

प्रतिमेवर फोकस जुळविलेला असताना "छायाचित्रामध्ये वर्णन समाविष्ट करा" ऐकू येईपर्यंत वर किंवा खाली स्वाईप करत राहा आणि नंतर प्रतिमेसाठी वर्णन समाविष्ट करण्यासाठी डबल टॅप करा.

9 पायरी

प्रतिमेचे आपले वर्णन टाइप करा. (जास्तीत जास्त 1000 वर्णाक्षरे.)

10 पायरी

टच एक्सप्लोरेशन किंवा उजवे/डावे फ्लिक जेश्चर वापरून स्क्रीनच्या वरच्या उजव्या बाजूला पूर्ण झाले बटण शोधा.

11 पायरी

वर्णन समाविष्ट करून कॉम्पोझरमध्ये परत येण्यासाठी पूर्ण झाले बटण डबल-टॅप करा.

VoiceOver वापरून ट्विट्समध्ये प्रतिमेचे वर्णन संपादित करण्याच्या पद्धती
1 पायरी

आपल्या प्रतिमेचे वर्णन ट्विटवर पोस्ट करण्यापूर्वी आपण ते संपादित करू शकता. कॉम्पोझरमध्ये टच एक्सप्लोरेशन किंवा उजवे/डावे फ्लिक जेश्चर वापरून प्रतिमा शोधा.

2 पायरी

प्रतिमेवर फोकस जुळविलेला असताना "छायाचित्राचे वर्णन संपादित करा" ऐकू येईपर्यंत वर किंवा खाली स्वाईप करत राहा आणि नंतर प्रतिमेसाठी वर्णन समाविष्ट करण्यासाठी डबल-टॅप करा.

3 पायरी

प्रतिमेचे वर्णन बदला. (जास्तीत जास्त 1000 वर्णाक्षरे.)

4 पायरी

टच एक्सप्लोरेशन किंवा उजवे/डावे फ्लिक जेश्चर वापरून स्क्रीनच्या वरच्या उजव्या बाजूला पूर्ण झाले बटण शोधा.

5 पायरी

वर्णन समाविष्ट करून कॉम्पोझरमध्ये परत येण्यासाठी पूर्ण झाले बटण डबल-टॅप करा.

TalkBack वापरून ट्विट्समध्ये प्रतिमेचे वर्णन समाविष्ट करण्याच्या पद्धती
1 पायरी

टच एक्सप्लोरेशन वापरून स्क्रीनच्या तळाशी डावीकडे लिहा बटण शोधा.

2 पायरी

लिहा बटण डबल-टॅप करा.

3 पायरी

टच एक्सप्लोरेशन किंवा उजवे/डावे फ्लिक जेश्चर वापरून छायाचित्र बटण शोधा.

4 पायरी

छायाचित्र समाविष्ट करण्यासाठी छायाचित्र बटण डबल-टॅप करा.

5 पायरी

समाविष्ट करण्याकरिता छायाचित्र शोधण्यासाठी टच एक्सप्लोरेशन किंवा उजवे/डावे फ्लिक जेश्चर वापरा.

6 पायरी

छायाचित्र समाविष्ट करून आणि कॉम्पोझरमध्ये परत येण्यासाठी डबल-टॅप करा.

7 पायरी

कॉम्पोझरमध्ये टच एक्सप्लोरेशन किंवा उजवे/डावे फ्लिक जेश्चर वापरून वर्णन समाविष्ट करा शोधा.

8 पायरी

वर्णन समाविष्ट करा बटण डबल-टॅप करा.

9 पायरी

प्रतिमेचे आपले वर्णन टाइप करा. (जास्तीत जास्त 1000 वर्णाक्षरे.)

10 पायरी

टच एक्सप्लोरेशन किंवा उजवे/डावे फ्लिक जेश्चर वापरून स्क्रीनच्या वरच्या उजव्या बाजूला पूर्ण झाले बटण शोधा.

11 पायरी

वर्णन समाविष्ट करून कॉम्पोझरमध्ये परत येण्यासाठी पूर्ण झाले बटण डबल-टॅप करा. (नोट: वर्णन समाविष्ट केल्यानंतर, वर्णनाशी जुळविण्यासाठी वर्णन समाविष्ट करा बटणाचे लेबल बदलेल.)

TalkBack वापरून ट्विट्समध्ये प्रतिमेचे वर्णन संपादित करण्याच्या पद्धती
1 पायरी

आपल्या प्रतिमेचे वर्णन ट्विटवर पोस्ट करण्यापूर्वी आपण ते संपादित करू शकता. टच एक्सप्लोरेशन किंवा उजवे/डावे फ्लिक जेश्चर वापरून वर्तमान वर्णन असे लेबल असलेले बटण शोधा.

2 पायरी

बटण डबल-टॅप करा.

3 पायरी

प्रतिमेचे वर्णन बदला. (जास्तीत जास्त 1000 वर्णाक्षरे.)

4 पायरी

टच एक्सप्लोरेशन किंवा उजवे/डावे फ्लिक जेश्चर वापरून स्क्रीनच्या वरच्या उजव्या बाजूला पूर्ण झाले बटण शोधा.

5 पायरी

वर्णन समाविष्ट करून कॉम्पोझरमध्ये परत येण्यासाठी पूर्ण झाले बटण डबल-टॅप करा. (नोट: वर्णन समाविष्ट केल्यानंतर, वर्णनाशी जुळविण्यासाठी वर्णन समाविष्ट करा बटणाचे लेबल बदलेल.)

 

twitter.com वरून VoiceOver for Mac वापरणे

 

twitter.com वरून ट्विट्समध्ये प्रतिमेचे वर्णन समाविष्ट करण्याच्या पद्धती

 1. कीबोर्ड शॉर्टकट ("n" की दाबा) वापरून ट्विट कम्पोझर उघडा.
 2. छायाचित्र किंवा व्हिडिओ समाविष्ट करा बटणावर नॅव्हिगेट करण्यासाठी "टॅब" की वापरा आणि "एंटर" दाबा.
 3. समाविष्ट करण्यासाठी प्रतिमा निवडण्याकरिता फाईल सिस्टिम डायलॉग वापरा.
 4. कम्पोझरमध्ये "टॅब" की वापरून आपण समाविष्ट केलेली प्रतिमा शोधा. प्रतिमा ज्या क्रमाने समाविष्ट केली गेली त्यानुसार प्रतिमेला लेबल लावले जाईल (उदा. "प्रतिमा 1").
 5. वर्णनात्मक मजकूर समाविष्ट करण्यासाठी प्रतिमेवर फोकस जुळविलेला असताना "एंटर" की दाबून लघुप्रतिमा पूर्वावलोकन डायलॉग उघडा.
 6. प्रतिमेचे आपले वर्णन टाइप करा. (जास्तीत जास्त 1000 वर्णाक्षरे.)
 7. “टॅब” की आणि “एंटर” दाबून किंवा फक्त “आज्ञा” की दाबून धरून “एंटर” दाबून पूर्ण झाले बटण शोधा.
 8. वर्णन संपादित करण्यासाठी ट्विट पोस्ट करण्यापूर्वी लघुप्रतिमा पूर्वावलोकन डायलॉग पुन्हा उघडा.
   

twitter.com वरून JAWS for Windows स्क्रीन रीडर वापरणे

 

twitter.com वरून ट्विट्समध्ये प्रतिमेचे वर्णन समाविष्ट करण्याच्या पद्धती

 1. JAWS च्या आभासी नॅव्हिगेशनला तात्पुरते बायपास करण्यासाठी “इन्सर्ट” आणि “3” कीज् एकत्रितपणे दाबा.
 2. कीबोर्ड शॉर्टकट ("n" की दाबा) वापरून ट्विट कम्पोझर उघडा.
 3. छायाचित्र किंवा व्हिडिओ समाविष्ट करा बटणावर नॅव्हिगेट करण्यासाठी "टॅब" की वापरा आणि "एंटर" दाबा.
 4. समाविष्ट करण्यासाठी प्रतिमा निवडण्याकरिता फाईल सिस्टिम डायलॉग वापरा.
 5. कम्पोझरमध्ये "टॅब" की वापरून आपण समाविष्ट केलेली प्रतिमा शोधा. प्रतिमा ज्या क्रमाने समाविष्ट केली गेली त्यानुसार प्रतिमेला लेबल लावले जाईल (उदा. "प्रतिमा 1").
 6. वर्णनात्मक मजकूर समाविष्ट करण्यासाठी प्रतिमेवर फोकस जुळविलेला असताना "एंटर" की दाबून लघुप्रतिमा पूर्वावलोकन डायलॉग उघडा.
 7. प्रतिमेचे आपले वर्णन टाइप करा. (जास्तीत जास्त 1000 वर्णाक्षरे.)
 8. “टॅब” की आणि “एंटर” दाबून किंवा फक्त “नियंत्रित करा" की दाबून धरून “एंटर” दाबून पूर्ण झाले बटण शोधा.
 9. वर्णन संपादित करण्यासाठी ट्विट पोस्ट करण्यापूर्वी लघुप्रतिमा पूर्वावलोकन डायलॉग पुन्हा उघडा.
   

twitter.com वरून Windows साठी NVDA स्क्रीन रीडर वापरणे

 

twitter.com वरून ट्विट्समध्ये प्रतिमेचे वर्णन समाविष्ट करण्याच्या पद्धती

 1. फॉर्म्स मोड प्रविष्ट करण्यासाठी "इन्सर्ट" आणि स्पेस कीज् एकत्रितपणे दाबा.
 2. कीबोर्ड शॉर्टकट (n की दाबा) वापरून ट्विट कम्पोझर उघडा.
 3. छायाचित्र किंवा व्हिडिओ समाविष्ट करा बटणावर नॅव्हिगेट करण्यासाठी "टॅब" की वापरा आणि "एंटर" दाबा.
 4. समाविष्ट करण्यासाठी प्रतिमा निवडण्याकरिता फाईल सिस्टिम डायलॉग वापरा.
 5. कम्पोझरमध्ये "टॅब" की वापरून आपण समाविष्ट केलेली प्रतिमा शोधा. प्रतिमा ज्या क्रमाने समाविष्ट केली गेली त्यानुसार प्रतिमेला लेबल लावले जाईल (उदा. "प्रतिमा 1").
 6. वर्णनात्मक मजकूर समाविष्ट करण्यासाठी प्रतिमेवर फोकस जुळविलेला असताना "एंटर" की दाबून लघुप्रतिमा पूर्वावलोकन डायलॉग उघडा.
 7. प्रतिमेचे आपले वर्णन टाइप करा. (जास्तीत जास्त 1000 वर्णाक्षरे.)
 8. “टॅब” की आणि “एंटर” दाबून किंवा फक्त “नियंत्रित करा" की दाबून धरून “एंटर” दाबून पूर्ण झाले बटण शोधा.
 9. वर्णन संपादित करण्यासाठी ट्विट पोस्ट करण्यापूर्वी लघुप्रतिमा पूर्वावलोकन डायलॉग पुन्हा उघडा.
   

नोट: एकदा पोस्ट केल्यानंतर प्रतिमेवर लागू केलेले वर्णन दिसणार नाही, परंतु दृष्टीदोष व्यक्तींना त्यांचे सहाय्यक तंत्रज्ञान वापरून (उदा. स्क्रीन रीडर्स आणि ब्रेल डिस्प्ले) वर्णनाचा सुलभरितीने वापर करता येईल.

हा लेख शेअर करा