ಟ್ವೀಟ್, ಕ್ಷಣ, ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ Twitter ಸ್ಪೇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆ

ಅದರ ಸ್ವಂತ URL ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಟ್ವೀಟ್, ಕ್ಷಣ, ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್‌ ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಟ್ವೀಟ್‌ನ URL ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ
ಹಂತ 1

ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ URL ನ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 2

ಹಂಚು ಐಕಾನ್  ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 3

ಇದರ ಮೂಲಕ ಟ್ವೀಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 4

ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲು ಲಿಂಕ್ ನಕಲಿಸಿ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. URL ಅನ್ನು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಿಪ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ನಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 1

ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ URL ನ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 2

ಹಂಚು ಐಕಾನ್  ತಟ್ಟಿ.

ಹಂತ 3

ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲು ಲಿಂಕ್ ನಕಲಿಸಿ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. URL ಅನ್ನು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಿಪ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ನಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಂತ 1

ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ URL ನ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 2

ಟ್ವೀಟ್‌ನೊಳಗೆ ಇರುವ  ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 3

ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಮೆನುವಿನಿಂದ, ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲು ಲಿಂಕ್ ನಕಲಿಸಿ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. URL ಅನ್ನು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಿಪ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ನಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಟ್ವೀಟ್‌ನ ಶಾಶ್ವತ ಲಿಂಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು:

  • ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ.
  • ಟ್ವೀಟ್‌ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಇಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.

 

ಕ್ಷಣದ URL ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ
 

  • iOS ಗಾಗಿ Twitter ಅಥವಾ Android ಗಾಗಿ Twitter ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ: ಹಂಚು ಐಕಾನ್ ತಟ್ಟಿ (iOS ನಲ್ಲಿ  , Android ನಲ್ಲಿ  ) ನಂತರ ಟ್ವೀಟ್ ರಚನೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ URL ನೋಡಲು ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ. ಈ ಮೆನು ಪಾಪ್-ಅಪ್‌ನಿಂದ URL ಲಿಂಕ್ ನಕಲಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.
  • ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ: ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ನ ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ URL ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷಣದ ಬಲ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೆನು ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ನಕಲಿಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಕ್ಷಣದ URL ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ

iOS ನಲ್ಲಿ ಹಂಚು ಐಕಾನ್  ತಟ್ಟಿ ನಂತರ ಟ್ವೀಟ್ ರಚನೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ URL ನೋಡಲು ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ. ಈ ಮೆನು ಪಾಪ್-ಅಪ್‌ನಿಂದ URL ಲಿಂಕ್ ನಕಲಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

 ಹಂಚು ಐಕಾನ್ ತಟ್ಟಿ ನಂತರ ಟ್ವೀಟ್ ರಚನೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ URL ನೋಡಲು ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ. ಈ ಮೆನು ಪಾಪ್-ಅಪ್‌ನಿಂದ URL ಲಿಂಕ್ ನಕಲಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ನ ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ URL ಹುಡುಕಿ.

 

ಪಟ್ಟಿಯ URL ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ

  1. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ URL ನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ.

  2. ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಂಚಿ ಐಕಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

  3. ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಮೆನುವಿನಿಂದ, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಲಿಂಕ್ ನಕಲಿಸಿ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. URL ಅನ್ನು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಿಪ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ನಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಸ್ಪೇಸ್ URL ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ

iOS ಗಾಗಿನ Twitter ಅಥವಾ Android ಗಾಗಿನ Twitter ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ: ಹಂಚಿ ಐಕಾನ್ (iOS ನಲ್ಲಿ , Android ನಲ್ಲಿ ) ತಟ್ಟಿ ನಂತರ ಲಿಂಕ್ ನಕಲಿಸಿ ತಟ್ಟಿ. URL ಅನ್ನು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಿಪ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ನಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಲೇಖನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ