ಟ್ವೀಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ

ನೀವು ವೆಬ್‌ಪುಟಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅದರ ಸ್ವಂತ URL ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀವು ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

View instructions for:

ಟ್ವೀಟ್‌ನ URL ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ

 1. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ URL ನ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ.
 2. ಹಂಚು ಐಕಾನ್ ತಟ್ಟಿ
 3. ಇದರ ಮೂಲಕ ಟ್ವೀಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ.
 4. ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲು ಲಿಂಕ್ ನಕಲಿಸಿ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. URL ಅನ್ನು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಿಪ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ನಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಟ್ವೀಟ್‌ನ URL ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ

 1. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ URL ನ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ.
 2. ಹಂಚು ಐಕಾನ್ ತಟ್ಟಿ
 3. ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲು ಲಿಂಕ್ ನಕಲಿಸಿ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. URL ಅನ್ನು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಿಪ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ನಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಟ್ವೀಟ್‌ನ URL ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ

 1. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ URL ನ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ.
 2. ಟ್ವೀಟ್‌ನೊಳಗೆ ಇರುವ  ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
 3. ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಮೆನುವಿನಿಂದ, ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲು ಲಿಂಕ್ ನಕಲಿಸಿ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. URL ಅನ್ನು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಿಪ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ನಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಟ್ವೀಟ್‌ನ ಶಾಶ್ವತ ಲಿಂಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು:

 • ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ.
 • ಟ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.

 

ಕ್ಷಣದ URL ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ

 • iOS ಗಾಗಿ Twitter ಅಥವಾ Android ಗಾಗಿ Twitter ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ:  ಹಂಚು ಐಕಾನ್ ತಟ್ಟಿ (iOS ನಲ್ಲಿ  , Android ನಲ್ಲಿ  ) ನಂತರ ಟ್ವೀಟ್ ರಚನೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ URL ನೋಡಲು ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ. ಈ ಮೆನು ಪಾಪ್-ಅಪ್‌ನಿಂದ URL ಲಿಂಕ್ ನಕಲಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.
 • ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ: ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ನ ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ URL ಹುಡುಕಿ.
View instructions for:

ಕ್ಷಣದ URL ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ

iOS ನಲ್ಲಿ ಹಂಚು ಐಕಾನ್  ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಟ್ವೀಟ್ ರಚನೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ URL ನೋಡಲು ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ. ಈ ಮೆನು ಪಾಪ್-ಅಪ್‌ನಿಂದ URL ಲಿಂಕ್ ನಕಲಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

ಕ್ಷಣದ URL ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ

 ಹಂಚು ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಟ್ವೀಟ್ ರಚನೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ URL ನೋಡಲು ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನು ತಟ್ಟಿ. ಈ ಮೆನು ಪಾಪ್-ಅಪ್‌ನಿಂದ URL ಲಿಂಕ್ ನಕಲಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

ಕ್ಷಣದ URL ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ

 ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ನ ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ URL ಹುಡುಕಿ.

Bookmark or share this article

Was this article helpful?

Thank you for the feedback. We’re really glad we could help!

Thank you for the feedback. How could we improve this article?

Thank you for the feedback. Your comments will help us improve our articles in the future.